De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijlage bij rapportage woonbehoefte onderzoek 70-plus populatie AUSTERLITZ Resultaten Enquête 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijlage bij rapportage woonbehoefte onderzoek 70-plus populatie AUSTERLITZ Resultaten Enquête 1."— Transcript van de presentatie:

1 Bijlage bij rapportage woonbehoefte onderzoek 70-plus populatie AUSTERLITZ
Resultaten Enquête 1

2 Methode: kwantitatief onderzoek
Er is in juli 2014 kwantitatief onderzoek uitgevoerd door een enquête met 42 vragen te verspreiden onder huishoudens met een of meer 70+ bewoners. Alle bij de onderzoekers bekende 70+ inwoners zijn uitgenodigd aan het onderzoek deel te nemen, behalve de deelnemers aan het eerder uitgevoerde kwalitatieve onderzoek (individuele interviews met 35 personen). De respons op de enquête was 59% (61 van de 103 uitgezette enquêtes kwamen retour).

3 Thema 1: Profiel & woongenot 70-plussers Austerlitz

4 Profiel: woonsituatie & burgerlijke staat
Thema 1 Aantallen

5 Profiel: woonafstand t.o.v kinderen/mantelzorg
Thema 1 Profiel: woonafstand t.o.v kinderen/mantelzorg Woonsituatie kinderen/ aanwezigheid mantelzorg Procenten van populatie In Austerlitz 32% Dichtbij Austerlitz (< 25 km) 30% Verder weg van Austerlitz (> 25 km) Geen kinderen/ mantelzorg 8% (dichtbij Austerlitz) (ver weg van Austerlitz) Notitie 1: Er konden meerdere opties gekozen worden (in geval van meerdere kinderen) Notitie 2: Geen kinderen: man (1), vrouw (2), echtparen (3).

6 Profiel: bruto jaarinkomen
Thema 1 Profiel: bruto jaarinkomen N=60 of minder = 38,3% = 21,7% = 6,7%

7 Profiel: hoogst voltooide opleiding
Thema 1 Profiel: hoogst voltooide opleiding N=92 (bij echtparen kon er per persoon ingevuld worden), zodat je dan antwoorden kreeg Aantal: Lagere school = 6 Lager beroepsonderwijs = 32 (M)ULO = 15 MBO = 13 MMS/HBS/Gymnasium = 4 Hoger beroepsonderwijs = 16 Universiteit = 3 Niet ingevuld = 3 Het opleidingsniveau ligt laag: 71% van de geënquêteerden is slechts middelbaar opgeleid

8 Profiel: zorgverzekering
Thema 1 Profiel: zorgverzekering Overig: FBTO, JAK, Delta Loyd, Friesland Niet ingevuld: 1 vrouw N=60 Aantal: Achmea = 10 Agis = 25 Menzis = 4 CZ = 3 OHRA = 2 IZZ = 3 VGZ = 2 IZA = 3 De Amersfoortse = 3 Overig = 4 Niet ingevuld = 1 18% van de geënquêteerden is lid van een ouderenbond Niet ingevuld: 2%

9 Profiel: gebruik moderne technologie
Thema 1 Profiel: gebruik moderne technologie Meerdere opties waren mogelijk Aantal: iPad/tablet = 28 PC/laptop = 54 Smartphone = 15 Geen = 23 Niet ingevuld = 5 125 Herberekening: 28/120 = 23 54/120 = 45 15/120 = 12,5 23/120 = 19,2 Meer dan de helft van de geënquêteerden bezit een PC/laptop of een iPad/tablet. Het betekent dat het woon zorg complex wifi dient te hebben en dat domotica te bedienen met Touch screen voor meer dan de helft van de bewoners niet moeilijk aan te leren zal zijn omdat zij bekend zijn met dergelijke technologie

10 Profiel: aantal auto’s per huishouden
Thema 1 Profiel: aantal auto’s per huishouden Aantal auto’s Per huishouden 7 (12%) 1 44 (73%) 2 5 (8%) Niet ingevuld: 7% Niet ingevuld: 4 (6,67%) N=60 Het aantal auto’s per huishouden ligt hoog: 81% heeft 1of 2 auto’s. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat de voorzieningen in Austerlitz slecht zijn zodat men voor grotere boodschappen naar Driebergen of Zeist moet & een auto nodig heeft.

11 Profiel: aantal jaren wonend in Austerlitz
Thema 1 Profiel: aantal jaren wonend in Austerlitz 83% van de geënquêteerden woont al 25 jaar of langer in Austerlitz, zij willen als zij hulpbehoevender worden pertinent niet buiten Austerlitz wonen.

12 Profiel: woongenot Austerlitz
Thema 1 Profiel: woongenot Austerlitz 8,2 N=60 Notitie: 1x4, 11x7, 29x8, 11x9, 8x10 De geënquêteerden vinden het fijn om in Austerlitz te wonen. Het gemiddelde rapportcijfer is een 8,2.

13 Voordelen wonen in Austerlitz
Thema 1 Voordelen wonen in Austerlitz Rustig (komt heel vaak voor) Prachtig omgeving/bossen (komt vaak voor) Onderlinge saamhorigheid (komt regelmatig voor) Verenigingsleven (komt soms voor) Klein dorp (komt soms voor)

14 Nadelen wonen in Austerlitz
Thema 1 Nadelen wonen in Austerlitz Slechte bereikbaarheid met OV (komt heel vaak voor) Weinig voorzieningen (komt heel vaak voor) Geen huisarts (komt regelmatig voor) Geen tandarts (komt een enkele keer voor)

15 Profiel: sociale activiteiten
Thema 1 Profiel: sociale activiteiten N=92 want echtparen konden ieder apart invullen, dus antwoorden Niet ingevuld: 8% - 7 = 85 3% = 3/85 * 100 = 4% 8% = 7 = 20% = 18 = 21% 9% = 8 = 9 % 27% = 25 = 29% 23% = 21 = 25% 11% = 10 = 12% Niet ingevuld: 8%

16 Profiel: contact met buren
Thema 1 Profiel: contact met buren N=92 N=92 want echtparen konden ieder apart invullen, dus antwoorden Niet ingevuld: 7% 92 – 6 = 86 28/86 * 100 = 33% 14 = 16% 41 = 48% 1 = 2% 2 = 2 % 6 = 7 % Niet ingevuld: 7%

17 Profiel: lid van Austerlitz Belang/Zorgt
Thema 1 Profiel: lid van Austerlitz Belang/Zorgt N=60 In %: Austerlitz Belang = 6,67% Austerlitz Zorgt = 16,67% Beide = 71,67% Geen van beide = 5% 89% van de geënquêteerden is lid van Austerlitz Zorgt

18 Profiel: gezondheid Thema 1 N=92, 60+32 antwoorden Niet ingevuld: 7%
Vier personen met zorgindicatie: Man: huishoudelijke hulp Vrouw: Persoonlijke verzorging, klasse 1, langer dan 1 jaar + huishoudelijke hulp, 3 uur per week Vrouw: 2x per dag thuiszorg i.v.m. medicijnen Vrouw: 4x per week persoonlijke verzorging In procenten: 92 – 6 (niet ingevuld) = 86 7/86*100 = 8% 33 = 38% 30 = 35% 14 = 16% 1 = 1% Niet ingevuld: 7%

19 Profiel: geheugenproblemen
Thema 1 Profiel: geheugenproblemen Geheugenproblemen N=92, antwoorden Niet ingevuld: 8 = 9% 92 – 8 = 84 In procenten: 3/84*100 = 4% 21/84*100 = 25% 60/84* 100 = 71% Niet ingevuld: 9%

20 Profiel: mobiliteit (1) Lopen
Thema 1 Profiel: mobiliteit (1) Lopen N=92; antwoorden 2x 2 opties ingevuld (mannen) Niet ingevuld: 22 = 24% 92 – 22 = 70 66/70*100 = 94% 3/70*100 = 4% Niet ingevuld: 24%

21 Profiel: mobiliteit (2) Fietsen
Thema 1 Profiel: mobiliteit (2) Fietsen N=92; antwoorden 4x 2 opties ingevuld (echtparen) Niet ingevuld: 22 = 24% 92 – 22 = 70 + 4 (dubbele opties) = 74 50/74*100 = 68% 11/74*100 = 15% 12/74*100 = 16% 1/74%100 = 2% Niet ingevuld: 24%

22 Profiel: mobiliteit (3) Autorijden
Thema 1 Profiel: mobiliteit (3) Autorijden N=92; antwoorden 2x 2 opties ingevuld (mannen) Niet ingevuld: 21 = 23% 92 – (dubbele opties) = 73 64/73*100 = 88% 7 =10% 4 = 5% Niet ingevuld: 23%

23 Profiel: mobiliteit (4) Traplopen
Thema 1 Profiel: mobiliteit (4) Traplopen N=92; antwoorden Niet ingevuld: 3 = 3% 92 – 3 = 89 70/89*100 = 79% 16 = 18% 2 = 2% 1 = 1% Niet ingevuld: 3%

24 Thema 2: Huidige woonsituatie & levensloopbestendigheid woning 70-plussers Austerlitz

25 Woonsituatie: type en soort woning
Thema 2 Woonsituatie: type en soort woning N=60 Aantal Vrijstaand = 9 2-onder-1 kap = 26 Rijtjeshuis = 16 Niet ingevuld = 09 n= dus 51 43% woont in een 2-onder-1-kap woning met tuin

26 Woonsituatie: huurhuis of koophuis
Thema 2 Woonsituatie: huurhuis of koophuis Huur/koop N=60 Aantal: Huur = 15 Koop = 34 Niet ingevuld = 11 N = 49 15/49= 34/49 = Niet ingevuld: 18% 70% woont in een koophuis, maar dit is waarschijnlijk hoger (18% heeft deze vraag niet ingevuld helaas) Verder heeft 80% van de geënquêteerden een tuin. Tuinonderhoud vormt voor mensen van 70-plus een belasting als zij minder kwiek worden

27 Woonsituatie: Aantal jaren in woning
Thema 2 Woonsituatie: Aantal jaren in woning N=60 Aantal: Langer dan 25 jaar = jaar = 12 10-15 jaar = 6 6-10 jaar = 1 0-5 jaar = 6 De verhuis frequentie is bijzonder laag: 58% van de geënquêteerden woont langer dan 25 jaar in de woning

28 Woonsituatie: aanpassingen in huis
Thema 2 Woonsituatie: aanpassingen in huis Meerdere antwoorden waren mogelijk (er is door 4 mensen 2 antwoorden ingevuld, door 56 1 antwoord) N=60

29 Woonsituatie: ondersteuning bij huishoudelijke taken
Thema 2 Woonsituatie: ondersteuning bij huishoudelijke taken Notitie: Bij ‘huishouding/schoonmaak’ 2x 2 opties ingevuld Notitie: Bij ‘boodschappen’ 1 iemand 3 opties ingevuld Notitie: Bij ‘klussen’ 1 iemand 2 opties ingevuld en 1 iemand 3 opties ingevuld Notitie: Bij ‘tuinonderhoud’ 2x 2 opties ingevuld

30 Woonsituatie: klusjes in huis
Thema 2 Woonsituatie: klusjes in huis Meerdere antwoorden konden aangekruist worden Aantal: Zelf = 38 Partner = 11 Buren = 3 Vriend of vriendin = 2 Kinderen = 21 Klusservice = 3 Vrijwilliger = 3 Iemand anders = 4 Niemand = 1 Niet ingevuld = antwoorden (1 n. i.) Veel doen de klusjes nog zelf. Daarna doen vooral de kinderen klusjes.

31 Woonsituatie: aantal kamers per woning
Thema 2 Woonsituatie: aantal kamers per woning Aantal kamers Soort kamer 1 2 3 4 >4 Gem. Slaapkamer 9 14 24 - 2,59 Badkamer 49 6 1,11 Totaal kamers 5 18 15 3,88 Slaapkamer: 4x niet ingevuld (N=56) Badkamer: 5x niet ingevuld (N=55) Totaal kamers: 9x niet ingevuld (N=51) Gem aantal kamers: N 51 genomen. Niet ingevuld: slkr 6,6%, bkr 8,3%, tkrs 15%.

32 Woonsituatie: Vloeroppervlak huidige woning
Thema 2 Woonsituatie: Vloeroppervlak huidige woning N=60 75x16+18x125…/(60-9-6) = 127M2 De gemiddelde vloeroppervlakte is 127 vierkante meter.

33 Woonsituatie: bouwjaar huidige huis
Thema 2 Woonsituatie: bouwjaar huidige huis Procenten berekend met N=58 Niet ingevuld: 3,3%

34 Woonsituatie: Laatste verbouwing huidige woonhuis
Thema 2 Woonsituatie: Laatste verbouwing huidige woonhuis N=60 Percentages met N=57 We zien dat een zeer laag % hun huis recent liet verbouwen, wat ook blijkt uit het lage aantal huizen met aanpassingen

35 Woonsituatie: eventuele verhuisredenen
Thema 2 Woonsituatie: eventuele verhuisredenen Van de ondervraagden geven 26 (24%) aan nooit te overwegen om te verhuizen. Voor diegenen die dit wel overwegen zijn er uiteenlopende redenen, opgedeeld in huis, omgeving en algemene redenen. Anders: Zolang ik goed blijf, blijf ik hier wonen Huis met biljartkamer, interne werkruimte en sauna Verwacht over vijf jaar meer redenen te hebben Als ik geen auto meer kan of mag rijden Meerdere opties mogelijk De drie meest voorkomende verhuisredenen zijn rood gekleurd

36 Verhuisredenen: huis Verhuisreden Aantal (Percentage)
Huis: De huidige woning is te groot 9 (8%) Huis: Huis en tuin zijn te bewerkelijk geworden 14 (13%) Huis: De huidige woning is te duur 0 (0%) Huis: Van een koopwoning naar een huurwoning 10 (9%) Huis: I n huidige woning zijn geen aanpassingen mogelijk 4 (4%) Huis: Behoefte aan gelijkvloers wonen

37 Verhuisredenen: omgeving & algemeen
Aantal (Percentage) Omgeving: Te weinig sociale contacten in dorp 2 (2%) Omgeving: De voorzieningen zijn te ver weg 6 (6%) Algemeen: Ik of mijn partner gaan lichamelijk achteruit 11 (10%) Algemeen: Scheiding of overlijden van partner 1 (1%) Algemeen: Angst voor inbraak 3 (3%) Algemeen: Anders 4 (4%) Niet ingevuld: 2,8%

38 Woonsituatie: rapportcijfer levensloopbestendigheid huidige woning
Thema 2 Woonsituatie: rapportcijfer levensloopbestendigheid huidige woning Rapportcijfer Aantal Niet of nauwelijks levensloopbestendig (≤ 6) 26 (49%) Redelijk levensloopbestendig (7-8) 22 (42%) Goed levensloopbestendig (9-10) 5 (9%) Niet ingevuld: 12% De meeste geënquêteerden hebben een huis waarin, zoals de staat van het huis nu is, ze niet meer zouden kunnen wonen wanneer zij cognitief of fysiek sterk achteruitgaan. Verhuizen zou dan noodzakelijk zijn. N=60 2x1, 2x2, 4x3, 3x4, 8x5, 7x6, 11x7, 11x8, 1x9, 4x10 7x niet ingevuld 60-7 = 53 Niet of nauwelijks LLB <6: 26 x = 49% Redelijk LLB 7-8: 22 x = 42% Goed LLB 9-10: 5 x = 9%

39 Woonsituatie: aanpassingen huidige woning
Thema 2 Woonsituatie: aanpassingen huidige woning N=60 Aantal: Wel = 30 = 94% Geen = 2 = 6% Niet ingevuld = 28 = 47% Niet ingevuld: 47%

40 Woonsituatie: aanpassingen huidige woning (2)
Thema 2 Woonsituatie: aanpassingen huidige woning (2) Aanpassing Aantal Aanpassingen van badkamer en/of WC (steunen, zitje) 13 Traplift 6 Drempels verwijderd 15 Slaapkamer en badkamer op de begane grond 16 Extra brede deuren/rolstoeltoegankelijke ruimten 11 Alarmering met spreek-/luisterverbinding 2 Intercom om te horen wie er aan de deur is Sleutelkast/slot voor thuiszorg Meerdere opties mogelijk Top 3 aanpassingen zijn rood gekleurd

41 Thema 3: Toekomstige woonbehoeften 70-plussers Austerlitz

42 Toekomst: nadenken over toekomstige woning
Thema 3 Toekomst: nadenken over toekomstige woning Nadenken toekomstige woning Aantal Ja, daar denk ik wel eens over na, maar nog niet besproken 25 (45%) Ja, dat heb ik wel eens met mijn partner of kinderen besproken 18 (32%) Nee, daar heb ik nooit bij stilgestaan 13 (23%) Niet ingevuld: 7% N=60, echter 4 keer is er niets ingevuld_>N=56 Procenten: 25/56*100 = 45% 18 = 32% 13 = 23% Er wordt wel eens nagedacht over een eventuele toekomstige woning, maar mensen hebben zich niet op wachtlijsten voor verzorgd wonen gezet.

43 Toekomst: rapportcijfer belangrijkheid blijven wonen in Austerlitz
Thema 3 Toekomst: rapportcijfer belangrijkheid blijven wonen in Austerlitz Rapportcijfer Aantal Niet of nauwelijks belangrijk (≤6) 10 (19%) Redelijk belangrijk (7-8) 13 (25%) Zeer belangrijk (9-10) 30 (57%) Niet ingevuld: 2% De geënquêteerden gaven aan dat het voor hen belangrijk is om in Austerlitz te kunnen blijven wonen. Dat er dus een woon zorg complex wordt gebouw in Austerlitz is voor een deel (33 %) van hen essentieel, anders moeten ze naar Driebergen of Zeist. 2x1, 1x3, 2x5, 5x6, 13x8, 11x9, 1x9.5, 18x10 1 iemand had geen mening Niet of nauwelijks belangrijk (<6): 10 Redelijk belangrijk: (7-8): 13 Zeer belangrijk: (9-10): 30 Procenten: 10 = 19% 13 = 25% 30 = 57% Niet ingevuld: 2%

44 Toekomst: nadenken over eventuele verhuizing
Thema 3 Toekomst: nadenken over eventuele verhuizing Nadenken over verhuizen Aantal Dat probeer ik ten koste van alles te voorkomen, want ik wil niet verhuizen 31 (53%) Daar heb ik geen probleem mee, maar ik wacht wel tot ik (of mijn partner) echt zorg nodig heb 19 (33%) Ik zou nu al naar een levensloopbestendige woning willen verhuizen om de problemen voor te zijn 8 (14%) Niet ingevuld: 7% N=60 Er is vier keer niks ingevuld 2x 2 opties aangekruist N=58 31/ 53% wil tot het einde perse in de eigen woning blijven wonen. 33% ziet wonen in het woon zorg complex zitten, maar pas als er meer zorgbehoefte ontstaat. 14% is geïnteresseerd in een meer levensloop bestendige woning dan de huidige, zoals een seniorenwoning. Aan seniorenwoningen is echter een tekort in Austerlitz.

45 Toekomst: voorkeur moment verhuizen
Thema 3 Toekomst: voorkeur moment verhuizen Voorkeur verhuizen Aantal Verhuizen als ik (of mijn partner) nog relatief gezond ben naar een bungalowachtige woning in een rustig deel van Austerlitz 18 (31%) Verhuizen als ik (of mijn partner) nog relatief gezond ben naar een woning in een woon zorg complex dichtbij het Dorpshuis 16 (28%) Verhuizen als ik (of mijn partner) intensieve zorg nodig heeft naar een woon zorg complex dichtbij het Dorpshuis 17 (29%) Verhuizen als ik nog goed gezond ben naar een woon zorg complex buiten Austerlitz 6 (10%) Verhuizen als ik (of mijn partner) intensieve zorg nodig heeft naar een woon zorg complex buiten Austerlitz 1 (2%) N=60 Notitie 1: 2 mensen hadden geen voorkeur, 7 mensen hebben niks ingevuld Notitie 2: 7x 2 antwoorden ingevuld N = 58 18/58 * 100 = 31% 16/58*100 = 28% 17 = 29% 6 = 10 % 1 = 2 % Niet ingevuld: 9 = 15% Niet ingevuld: 15%

46 Toekomst: voorkeur huren of kopen
Thema 3 Toekomst: voorkeur huren of kopen Aantal: Huren = 39 Kopen = 4 Geen voorkeur = 12 Niet ingevuld = 5 = 8% N = 55 39/55 * 100 = 71% 4 = 7% 12 = 22% Niet ingevuld: 8%

47 Toekomst: Budget voor toekomstige woning (incl. variabele lasten)
Thema 3 Toekomst: Budget voor toekomstige woning (incl. variabele lasten) N=60, 9 hebben er niks ingevuld 9/60*100 = 15% 20 * 500 =10.000 10 * 650 = 6500 7 * 750 = 5250 4 * 850 = 3400 4 * 950 = 3800 1* 1150 = 1150 5 * 1500 = 7500 = 37.600/51 = 737 Niet ingevuld: 15% Het gemiddelde budget in euro’s per maand is €737

48 Toekomst: voorkeur voor locatie woon-zorgcomplex toekomstige woning
Thema 3 Toekomst: voorkeur voor locatie woon-zorgcomplex toekomstige woning N=60 Notitie: 2x 2 antwoorden ingevuld Niet ingevuld:13 = 22% 60 – 13 = 47 + 2 = 49 25/49*100 = 51% 7 = 14% 14 = 29% 3 = 6 % Niet ingevuld: 22%

49 Toekomst: Voorkeur voorzieningen woonzorg-complex toekomstige woning
Thema 3 Toekomst: Voorkeur voorzieningen woonzorg-complex toekomstige woning Voorkeur Aantal Zo dicht mogelijk bij bos (7-10) 18 (35%) Zo centraal mogelijk (1-4) 21 (41%) Geen duidelijke voorkeur (5-6) 12 (24%) (1 = zo dicht mogelijk bij de voorzieningen en 10 = zo dicht mogelijk bij het bos) Niet ingevuld: 15% N=60 12x1, 6x3, 3x4, 10x5, 2x6, 6x7, 3x8, 2x9, 7x10 Notitie: 9 mensen hebben niks ingevuld = 15% Voorkeur bos (7-10): 18 x = 35% Voorkeur centraal (1-4): 21 x = 41% Geen duidelijke voorkeur (5-6): 12 x = 24% Het gemiddeld gegeven cijfer is 4,38

50 Toekomst: kenmerken toekomstige woning (1)
Niet ingevuld: 50% Het gemiddelde aantal gewenste vierkante meters vloeroppervlakte is 80m2

51 Toekomst: kenmerken toekomstige woning (2)
19 mensen niet ingevuld = 32% 2x 2 antwoorden ingevuld. 60 – = 43 Procenten: 30/43* 100 = 70% 10 = 23 % 3 = 7% Niet ingevuld: 32% 70% wenst 3 kamers in de toekomstige woning

52 Kenmerken toekomstige woning (3)
Vierkante meters vloeroppervlakte = 31 mensen hebben niets ingevuld Aantal kamers = 17 mensen hebben niets ingevuld hierbij Balkon = 26 mensen hebben niets ingevuld hierbij Gemeenschappelijke tuin = 31 mensen hebben niets ingevuld hierbij Op de BG de woning = 24 mensen hebben hier niets ingevuld Mogelijkheid gemeenschappelijk eten = 32 mensen hebben hier niets ingevuld Mogelijkheid medische faciliteiten = 24 mensen hebben hier niets ingevuld Huisdieren toestaan = 31 mensen hebben hier niets ingevuld Gemeenschappelijke woonkeuken = 36 mensen hebben hier niets ingevuld Parkeergarage = 28 mensen hebben hier niets ingevuld Gemeenschappelijke logeer kamer te huur = 32 mensen hebben hier niets ingevuld

53 Kenmerken toekomstige woning (2)
Thema 3 Kenmerken toekomstige woning (2) Kenmerken toekomstige woning % hoge waardering (score 4-5) Duurzame materialen 64% Zonnepanelen 56% Veel glas 51% Beveiliging tegen inbraak 84% Lage vensterbanken 75% Grote berging 63% Duurzame materialen = 15 mensen hebben niets ingevuld. N = 45 29 x score 4-5 = 64% Zonnepanelen = 19 mensen hebben niets ingevuld. N = 41 23 x score 4-5: 56% Veel glas = 15 mensen hebben niets ingevuld. N = 55 28 x score 4-5: 51% Beveiliging tegen inbraak = 11 mensen hebben niets ingevuld. N = 49 41 x score 4-5: 84% Lage vensterbanken = 17 mensen hebben niets ingevuld. N = 43 32 x score 4-5: 75% Grote berging = 20 mensen hebben niets ingevuld. N = 40 25 x score 4-5: 63% Aangegeven op schaal van 1 = niet belangrijk tot 5 = heel belangrijk


Download ppt "Bijlage bij rapportage woonbehoefte onderzoek 70-plus populatie AUSTERLITZ Resultaten Enquête 1."

Verwante presentaties


Ads door Google