De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landbouwlandschappen in Europa op kaart

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landbouwlandschappen in Europa op kaart"— Transcript van de presentatie:

1 Landbouwlandschappen in Europa op kaart
Groepswerk: Plaats bij elk bolletje één klimatogram (temperatuur, hoogte, neerslag,…) Plaats bij elk bolletje één afbeelding (houd rekening met klimatogram) Na de oefening: keuzes uitleggen Praat rustig Respecteer materiaal

2 1 2 3 4 5 6

3 Vandaag leren we welke landbouwlandschappen voorkomen er zijn in Europa, waar ze voorkomen en waarom. Agenda: Hoofdstuk 5: p. 44 – 47.

4 Opdracht 27 A: Niet productieve gebieden Redenen?
Info 5.1: arceer deze gebieden zwart

5

6 A: Niet productieve gebieden
Noorden: Door de koude. Hoogste gedeelte bergen: Door de koude en te steile hellingen.

7 B: Bosbouw Waarom geen akkerbouw of veeteelt? Waarvoor gebruikt?

8 B: Bosbouw Duowerk: landen met veel bosbouw (atlas)
Noorwegen Zweden Finland Rusland

9 C: Akkerbouw op vruchtbare grond

10 C: Akkerbouw op vruchtbare grond
Welke bodem? Overwegend leembodem. Kenmerken die akkerbouw bevorderen? Leem heeft een geschikte korrelgrootte met voldoende voedingstoffen. Leem laat voldoende water door en houdt voldoende water bij.

11 C: Akkerbouw op vruchtbare grond
Situering?

12 D: Gemengde landbouw Situering ten opzichte van akkerbouw?

13 E: Mediterrane landbouw
Situering? Voorbeeld? Duid gebied aan. Mediterraan Gebied

14 F: veeteelt in het middelgebergte Waarom geen akkerbouw?
Situering? Lage bevolkings-dichtheid  gevolg voor opp.?

15 G: Landbouw (veeteelt + akkerbouw) met arbeidsintensieve teelten
Situering? Hoge bevolkings-dichtheid  gevolg voor grootte percelen? St. Hoe toch veel inkomsten creëren?

16 H: Mediterrane landbouw met irrigatie
Situering? Mu.

17 Duowerk: opdracht 28 Noteer onderstaande landbouwlandschappen bij de juiste kaders (enkel bovenste). Bosbouw Niet productief gebied Mediterrane landbouw met irrigatie Mediterrane landbouw Gemengde landbouw Veeteelt in middelgebergte Akkerbouw Gemengde, arbeidsintensieve landbouw

18 Niet productief gebied
Bosbouw Gemengde, arbeids-intensieve landbouw Gemengde landbouw Veeteelt in middel-gebergte Mediterrane landbouw Mediterrane landouw met irrigatie Akkerbouw

19 Niet productief gebied
Geen landbouw mogelijk door koude. Gemengde, arbeidsintensieve landbouw Grote bevolkingsdichtheid Weinig plaats Mediterrane landbouw Teelten aangepast aan droogte Grote bedrijfsopp. Mediterrane landbouw met irrigatie Irrigatiewater voorradig

20 Bosbouw Te koud voor akkerbouw en veeteelt Gemengde landbouw Combinatie akkerbouw – veeteelt Minder vruchtbare bodem Veeteelt in middelgebergte Te steil om aan akkerbouw te doen Dunbevolkte gebieden Akkerbouw Vruchtbare leembodem


Download ppt "Landbouwlandschappen in Europa op kaart"

Verwante presentaties


Ads door Google