De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ethiek van nu voor nu Kennismaken Inleiding ethiek Ethiektest Uitleg stromingen Sloterdijks pleidooi Huishoudelijke zaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ethiek van nu voor nu Kennismaken Inleiding ethiek Ethiektest Uitleg stromingen Sloterdijks pleidooi Huishoudelijke zaken."— Transcript van de presentatie:

1 Ethiek van nu voor nu Kennismaken Inleiding ethiek Ethiektest Uitleg stromingen Sloterdijks pleidooi Huishoudelijke zaken

2 Wat betekenen jouw sleutels voor jou? -Welke sleutels heb jij aan je bos? -Wat voor waarde hebben deze sleutels voor jou? -Is er een sleutel bij, waarbij er een norm of waarde op het spel staat?

3 Wat is de plek van ethiek in de filosofie? Wijsheid = kennis van wat waarlijk mooi en goed is Ethiek Polis-Ethiek Est-Ethiek Metafysica Antropologie Logica Taalfilosofie

4 Ethiek (Grieks) Ethos: zedelijke handeling Goed Slecht

5 Ethiek (Grieks) Ethos: zedelijke handeling Iets doen Met de handen optreden Verrichten Intentioneel gedrag

6 Ethiek ( Grieks) Ethos: zedelijke handeling Fatsoenlijk Met goede manieren Zoals het hoort

7 Zoals het hoort, zoals het moet?! Ethos: gewoonte

8 Moraal Handelingen die binnen een maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien De heersende opvattingen, gewoonten en gebruiken

9 Moraal Normatieve ethiek: Wat is een goede moraal? Ethiek: wetenschap die de moraal onderzoekt Descriptieve ethiek: Wat is de feitelijke moraal? Toegepaste ethiek: Wat zou de moraal moeten zijn bij deze specifieke kwestie? Meta-ethiek: Wat is de inhoud en betekenis van normatief taalgebruik? ? ? ? ?

10 En toch hebt u ethiek nodig Ethiek is een wetenschap zonder vooruitgang. Je kunt er ook niet van eten.

11 Socrates stierf voor zijn moraal Net zoals Jezus en Gandhi…

12 “Hoe kan één kind gelukkig zijn als alle andere kinderen ongelukkig zijn?” -Ook arme mensen hebben ethische gesprekken.- -In alle tijden werd er over moraal nagedacht.-

13 Ethiek omdat: - we dan betere afspraken maken - die afspraken kunnen herzien - zorgvuldig kunnen beslissen - weten hoe we moeten leven = Meer kans op gezamenlijk overleven? Beter leven? Ethiek vinden we zo belangrijk dat we er altijd over blijven denken zelfs als er geen oplossing komt. Of als we niet meer kunnen eten.

14 Peter Sloterdijk: Alleen bij de verwende mensen die wij zijn lijkt ethiek overbodig. We denken dat we zonder elkaar kunnen, maar dat is een illusie.

15 Wat is goed handelen ? Mag je een geloof van een ander beschimpen? Moet een politicus aftreden bij foute declaraties? Mag een staat zijn burgers stiekem filmen? Moeten we Oekraïne beschermen? Moet een arts ziektevoorspellingen bekend maken? Mag je PR voor Jihad verbieden? Mag je naar gas boren onder een natuurgebied? Mag je een uitkering korten van dikke mensen?

16 Het mag niet regenen!

17 Ethiek vooronderstelt keuzevrijheid!

18 Zijn wij vrij?

19 Keuzevrijheid Input: Slaan is leuk Slaan mag niet Output: ????????? Input beïnvloedt output Mogelijkheid om eigen keuzes te maken Eigen = eventueel als een soort rekenmachine

20 Keuzevrijheid Input: Slaan is leuk Slaan mag niet Output: Niet slaan Maar ‘ik’ waardeer de keuzes Mogelijkheid om eigen keuzes te maken Eigen = eventueel als een soort rekenmachine Regels zijn belangrijk

21 Morele verantwoordelijkheid Het vermogen en de bereidheid om (daadwerkelijk) antwoord te geven, c.q.: rekenschap af te leggen ten aanzien van het eigen doen en laten. Ik ben een machine. Als machine kan en wil ik rekenschap afleggen t.a.v. mijn eigen doen en laten

22 Niet elke menselijke handeling is vrij

23 Ik moet nu gaan! Want ik wil mijn vergadering niet missen. Ik moet!

24 Ik moet nu gaan! Want ik wil mijn vergadering niet missen. Ethisch moeten = dwingend, onvoorwaardelijk Is ‘willen’ hetzelfde als ‘moeten’? Ik wil!

25 Je mag een zwerver niet doodschieten!

26 Een moraal moet je kunnen onderbouwen http://youtu.be/zM0xcyL1pqs?t=19m20s Maar waarom eigenlijk niet?

27 Ethiektest Wat is jouw morele leidraad?

28 Fundering van de moraal Deugd Gevolg EmotieNiets Plicht = v Wat werkt

29 Deugdethiek Aristoteles 384-322 vC Er is geen norm die los staat van de actor en zijn omgeving. Het gaat om Karakterontwikkeling met als doel zelfontplooiing. Juiste deugd. Juiste midden.

30 Plichtethiek of deontologie Kant: 1724-1804 Handel zo dat je zou kunnen willen dat je handeling een algemene wet wordt. Wat u niet wilt dat u geschiedt Doe dat ook een ander niet Normen, verantwoordelijkheid.

31 Gevolgethiek of utilisme Handel zo dat je handeling zoveel mogelijk geluk oplevert. Voor iedereen. Algemeen nut. Welzijn en geluk.

32 God is dood! Nietzsche 1844-1900 Goed en fout bestaan niet.

33 Ethisch pragmatisme Ethiek is een activiteit Goed is wat werkt. De wereld is veelzijdig en verandert steeds. Goed wordt steeds opnieuw bepaald door morele reflectie. John Dewey 1859–1952

34 Emotivisme Boe! Hoera! theorie De uitspraak: ‘stelen is slecht” is gelijk aan: “ik vind het niet leuk dat je steelt. Normatieve uitspraken zijn niet meer dan subjectieve voorkeuren. Alfred Ayer 1910-1989

35 Moderne uitdagingen - Een moraal zonder God? - Globalisering - Versmelting techniek en cultuur - Versmelting mens en techniek - Heel veel (medische) mogelijkheden… - Milieuproblematiek - Steeds betere voorspellingen

36 Ethiek in tijden van overvloed… Sloterdijk Hoe tem je mensen? Sinds 1947

37 De moderne mens leeft in de sfeer van het schuim als losse bellen met een pluriforme moraal. Daarom werkt terrorisme in deze tijd.

38 Geen verplichting, maar trots en toorn kunnen ons redden. W e moeten onszelf willen verbeteren. De uitdagingen van de wereld aan willen gaan. En de verantwoordelijkheid op ons nemen die hoort bij ons verwende mensen.

39 We moeten geen belastingverplichting afspreken. Maar mensen stimuleren om uit zichzelf te geven. Omdat dat ze trots maakt.

40 Oproep tot Heilige verontwaardiging Maak de komende weken een lijst van normen die je boos maken. En van ontwikkelingen waar we een nieuwe moraal voor nodig hebben. Bijv: -computers die werk overnemen; -verminderd sociaal contact door automatisering; -mensen die laks omspringen met privacyvoorwaarden van bedrijven; -mensen laten werken voor een uitkering zonder ze extra te geven; -verzekeringen voor specifieke doelgroepen; -mensen die praten in de stilte coupé; -kinderen die speelgoed krijgen dat is gemaakt door kinderen; -rechtshulp die niet voor iedereen betaalbaar is

41 Let op: Cursus is op 18, 25 Februari, 4, 11 en 25 maart. Op verkiezingsdag 18 maart hebben we geen cursus!


Download ppt "Ethiek van nu voor nu Kennismaken Inleiding ethiek Ethiektest Uitleg stromingen Sloterdijks pleidooi Huishoudelijke zaken."

Verwante presentaties


Ads door Google