De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederland Les 6: De Gouden Eeuw; Sociale aspecten V AN H UNEBED TOT HEDEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederland Les 6: De Gouden Eeuw; Sociale aspecten V AN H UNEBED TOT HEDEN."— Transcript van de presentatie:

1 Nederland Les 6: De Gouden Eeuw; Sociale aspecten V AN H UNEBED TOT HEDEN

2 Standensamenleving? Of klassensamenleving? –Wel enige sociale mobiliteit, maar vooral in economisch (Economie) opzicht. De politiek macht (Bestuur) wordt door een elite bestuurt: de Regenten.

3 Verschillende sociale groepen Regenten Bestuurders (op platteland en stad) Nagenoeg allen Calvinist waren ook Patriciërs Patriciërs/Gegoede Burgerij Rijk, handelaren, grote boeren Kleine burgerij zij die bezit hebben Ambachtslieden; kleine handelaren, winkeliers, enz “Arbeiders”/werklieden mensen die werken in de nijverheid; visserij; als landarbeider

4 Regenten annex Patriciërs/Gegoede Burgerij

5 Verschillende sociale groepen De Onderkant v/d samenleving Armen tot de bedelstaf vervallenen van de stad konden beroep doen op armenzorg –kerk en/of –stadsbestuur Zwervers en bedelaars Hoorden nergens bij Stad in, stad uit, over het land bedelpenning

6 Verschillende sociale groepen Platteland –Grote boeren –Kleine boeren –Hier en daar wat adel –Veel landarbeiders

7 De 17 e eeuwse samenleving

8 Bevolkingstoename Door toename van de welvaart groeide de bevolking –A) door daling van het sterftecijfer –B) immigratie

9 Immigratie Immigratie kon om verschillende redenen –Politieke vlucht »Vanwege vervolging om geloof en/of afwijkende denkbeelden Vb de Hugenoten, Protestanten uit de Zuidelijke Gewesten of de Sefardiem én Asjkenaziem (Joden uit Zuid- én Oost-Europa) –Economische vlucht en/of gelukzoekers –Economisch pull vanuit de Republiek »Duitse (trek-)arbeiders

10 Immigratie in cijfers Circa 1650 had de Republiek ongeveer 2 miljoen inwoners Migranten –Zuidelijke Nederland 1570-1640  150.000 –Hugenoten In een eeuw (17 e eeuw)  60.000 –Duitsers Trekarbeiders 17 e eeuw  30.000 –Joden 1600-1750  Enkele tienduizenden,

11 Het weg vlugten der Gereformeerde uyt Vrankrijk, gravure van Jan Luyken, uit "Geschiedenis van het Edict van Nantes" van Elie Benoist, Delft 1695.

12 Joodse Amsterdammers


Download ppt "Nederland Les 6: De Gouden Eeuw; Sociale aspecten V AN H UNEBED TOT HEDEN."

Verwante presentaties


Ads door Google