De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verschillende agrarische regio’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verschillende agrarische regio’s"— Transcript van de presentatie:

1 Verschillende agrarische regio’s
Thema 3 Verschillende agrarische regio’s

2 Sisal Sisal is een tropische vezel en wordt vooral voor touw, borstels en vloerbedekking gebruikt. Ook wordt sisal gebruikt in dartborden.

3 aardnoten

4 koffie

5 Cacao

6 palmpitolie

7 Traditionele landbouw in sub-Saharaans Afrika – Traditionele akkerbouw in het tropisch regenwoud

8 Brandcultuur en hakbouw op arme bodems

9 Zwerflandbouw Boeren verlaten na enkele jaren de uitgeputte akkers  braak laten liggen Ontginnen van een nieuw stuk bos + dezelfde landbouwtechnieken toepassen Teeltafwisseling Ecologisch evenwicht wordt nauwelijks verstoord Zie afbeelding HB p. 49

10 Zelfvoorzienende landbouw
Gewassen telen voor jezelf en je gezin. Het is niet noodzakelijk om voedsel van elders aan te kopen.

11 Burkina Faso, waar savanne overgaat in woestijn
De akkerbouw is afhankelijk van de seizoenen De duur van het regenseizoen bepaalt de gewassen Met het regenseizoen start de akkerbouw Brandcultuur en hakbouw Traditionele landbouw: Laag rendement Veel volk, weinig kennis De snelle bevolkingsgroei zet het systeem onder druk bevolkingsgroei  braakperiode landbouwgrond wordt korter  gronden te intensief bewerkt  bodemerosie

12 De Sahel, op de rand van de woestijn
Grote jaarlijkse neerslagverschillen Contactgebied van akkerbouw en nomadisme Landbouw en natuur onder druk door de bevolkingsgroei Braakperiode wordt korter Uitbreiding van de veestapel  VERWOESTIJNING

13 Ontwikkelingsprojecten tegen honger en verwoestijning
Beter rendement met eenvoudige landbouwtechnieken Doel: voedselvoorziening verzekeren gedurende het hele jaar Beter beheer van water Aanleg van stuwdammen Nieuwe putten boren Strijd tegen de verwoestijning Herbebossing Bescherming van de natuurlijke plantengroei

14 Afrika in de wereld Kleinschalige projecten en fair trade helpen Afrika nieuwe eenvoudige landbouwtechnieken microkredieten Geen concurrentie met het rijke Westen mogelijk Afrika als wingewest beschouwd voedseloverschot Westen tegen dumpingprijzen op Afrikaanse markt  Afrikaanse boer krijgt eigen producten niet verkocht Europa heft belastingen op afgewerkte producten uit Afrika, op de grondstoffen zijn de invoerrechten laag  in Afrika kan geen verwerkende industrie ontstaan Buitenland ten koste van de lokale bevolking Buitenland (met weinig landbouwgrond, vb China) pacht grond in Afrika om eigen voedselvoorziening veilig te stellen Kleine plaatselijke boeren worden onteigend

15 Is deze traditionele landbouw duurzaam?
Planet vroeger: ecologisch evenwicht groeiende bevolking  verkorting braakperiodes + gronden te intensief bewerkt bodemerosie  verwoestijning People geringe input van technische middelen bevolking blijft afhankelijk van de natuur  kans op misoogsten Profit / prosperity voedselbehoeften van het eigen gezin overschotten op plaatselijke markt verkocht afhankelijk van vrije markt: moeilijk te concurreren met goedkope buitenlandse producten

16 Volstaat de voedselproductie?
Stijgende rendementen (ontwikkelingshulp op maat)  verbetering van de voedingssituatie

17 Traditionele landbouw en nomadische veeteelt op de wereldkaart
Zie kaart hb p. 54 Nomadische veeteelt: landbouw is onmogelijk door droogte of koude traditionele landbouw met braak: tropische gebieden met lage bevolkingsdichtheid


Download ppt "Verschillende agrarische regio’s"

Verwante presentaties


Ads door Google