De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arm en Rijk Casus: Armoede in Ogoni.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arm en Rijk Casus: Armoede in Ogoni."— Transcript van de presentatie:

1 Arm en Rijk Casus: Armoede in Ogoni

2 Rijke bodem, arme bevolking
Casus 1: Armoede en honger in Ogoni De Ogoni In Nigeria leven 250 verschillende volkeren. De Ogoni leven in het zuiden van Nigeria in de Nigerdelta. Totale bevolking Ogoni: mensen. De delta bestaat vooral uit mangrovebossen. De Ogoni verdienen hun geld met visserij en kleinschalige akkerbouw (yams). Rijke bodem, arme bevolking In de bodem zit aardolie. De opbrengst gaat naar de regering van Nigeria. De Ogoni zijn een arm volk. Hiervoor zijn verschillende redenen. Sinds de komst van de olie industrie zijn de Ogoni veel land kwijt geraakt Ze hebben nu minder landbouwgrond. Veel opbrengst van akkerbouw en visserij is verloren gegaan door lekkende leidingen. Olie-industrie zorgt voor werkgelegenheid, maar de Ogoni zijn niet goed opgeleid. Er werken weinig Ogoni in de olie-industrie. De werkloosheid onder Ogoni is hoog Mangrovebossen: bossen met bomen (mangroven) die aan de tropische kusten in zout zeewater groeien

3 Armoede leidt tot honger
Casus 1: Armoede en honger in Ogoni Armoede leidt tot honger Voor de komst van de olie-industrie voldoende voedsel (ze verkochten zelfs voedsel). Tegenwoordig leidt 33% van de Ogoni honger (kwalitatief of kwantitatief). De opbrengst van akkerbouw en visserij is niet genoeg om iedereen te voeden. Maar ze hebben te weinig geld om voldoende voedsel in te kopen. Prijzen van de yams zijn gestegen. Nigeria verbouwt niet voldoende en de prijzen op de wereldmarkt zijn gestegen Honger leidt tot armoede Armoede veroorzaakt honger, en honger versterkt armoede Boeren die niet voldoende eten, kunnen niet voldoende produceren. Hierdoor verdienen ze weer minder. Als je onvoldoende eet, gaan je schoolprestaties naar beneden. Minder scholing  minder kans op een goed salaris. kwalitatieve wanneer een persoon zeer eenzijdig voedsel binnenkrijgt kwantitatief met betrekking tot de hoeveelheid  

4 Ziek van de armoede Casus 2: Armoede en ziekte in Ogoni
Een aantal ziekten zijn armoedegerelateerd. Malaria, tuberculose, buikgriep en diarree komen vaker voor bij arme dan bij rijke mensen. Hiervoor zijn verschillende redenen: 1. geen geld voor beschermende middelen tegen ziekten 2. vaak een klein huis  meer kans op besmetting van bijv. tuberculose 3. geen toegang tot schoon en veilig drinkwater 4. veel Ogoni zijn ondervoed  meer kans op ziekte en moeilijker te herstellen Armoedegerelateerde ziekten: ziekten die vaker bij arme mensen voorkomen dan bij rijke mensen, zoals malaria, tuberculose en hiv/aids

5 Ziek van Ogoniland Casus 2: Armoede en ziekte in Ogoni
Naast armoede zijn er nog andere oorzaken voor de gezondheidsproblemen 1. Omgevinggerelateerde ziekten, bijv. tropische ziekten als malaria 2. Olievervuiling: luchtvervuiling en watervervuiling Omgevinggerelateerde ziekten zoals malaria komen vrijwel alleen voor in de tropen (zie kaart). Een malariamug kan in een warme tropische omgeving goed overleven. De mug kan alleen in deze omstandigheden overleven. Olievervuiling vergroot de kans op ziekten als kanker en astma

6 Slechte gezondheidszorg
Casus 2: Armoede en ziekte in Ogoni Slechte gezondheidszorg Gezondheidstoestand is slecht: veel mensen ziek. Medicijnen te duur, gezondheidszorg is slecht  levensverwachting 48 jaar. Belangrijkste ziekte malaria. Oplossing: slapen onder een klamboe (veel mensen hebben deze niet). Als je ziek bent, dan heb je medicijnen nodig; die zijn te duur. (Westerse bedrijven willen geen goedkope medicijnen leveren, daar verdienen ze niet aan.) Gezondheidszorg is slecht. Zuigelingensterfte is hoog: 100 (van de geboren) baby’s gaan dood in het 1e jaar. Casus 2: Armoede en ziekte in Ogoni Zuigelingensterfte in Nigeria als geheel is 75 ‰.

7 Ziekte, armoede en honger
Casus 2: Armoede en ziekte in Ogoni Ziekte, armoede en honger Armoede is een veroorzaker van honger en ziekte. Maar ziekte is ook een veroorzaker van armoede en honger. Armoede, ziekte en honger hebben iets met elkaar te maken. Het is een vicieuze cirkel: de drie problemen versterken elkaar constant. Vicieuze cirkel: problemen van armoede, ziekte en honger die elkaar constant versterken.

8 Van hulp naar samenwerking
Casus 3: Steun aan de Ogoni Hulp hard nodig Om de levensomstandigheden te verbeteren, ontvangen de Ogoni ontwikkelingshulp Van hulp naar samenwerking Vroeger hulp: geld, voedsel, machines, dokter en leraren Nigeria ontving deze hulp, ze hoefden zelf niets te doen. Op deze manier bleven ze afhankelijk van de rijke landen. Tegenwoordig maakt Nigeria de plannen om armoedeproblemen aan te pakken of om een gebied te ontwikkelen. Rijke landen en hulporganisaties ondersteunen met advies en geld. Deze vorm van samenwerken noemen we internationale samenwerking Casus 3: Steun aan de Ogoni Ontwikkelingshulp: steun die arme landen krijgen om hun leefomstandigheden te verbeteren. Internationale samenwerking: samenwerken met arme landen om hen te helpen hun eigen leefomstandigheden te verbeteren.

9 Internationale samenwerking
Casus 3: Steun aan de Ogoni Internationale samenwerking Nigeria wordt gesteund door buitenlandse regeringen, hulporganisaties en bedrijven Belangrijkste land dat steun geeft, is Groot-Brittannië (voormalige kolonie). Nederland doet dit niet: Nigeria kent een slecht bestuur. Veel geld komt niet bij de arme bevolking. Nederland geeft wel geld aan de VN (Verenigde Naties). De VN heeft ontwikkelingsorganisaties ( bijv. Unicef) die projecten in Nigeria uitvoeren. Ook internationale ontwikkelingsorganisatie (ngo’s) geven hulp aan Nigeria. Voorbeelden van deze ngo’s zijn: Cordaid, Oxfam Novib, Amnesty International. Soms zijn er ook nog kleinere organisaties die kleinschalige projecten uitvoeren Bedrijven, bijv. Shell, geven veel ontwikkelingshulp. Protesten van de Ogoni tegen de regering en tegen Shell hebben er voor gezorgd dat Shell helpt Ngo’s: non govermental organisation, oftewel: ze opereren los van de regeringen. Deze organisatie zamelen zelf geld in, maar krijgen soms ook gelden van de regeringen. Shell helpt bij het schoonmaken van vervuilde gebieden. Maar laat ook scholen, ziekenhuizen, waterleidingen en wegen bouwen

10 Verandering in de economie nodig
Casus 3: Steun aan de Ogoni Verandering in de economie nodig Nigeria is te veel afhankelijk van aardolie. Als de prijs van aardolie laag wordt, of als de aardolie opraakt, raakt Nigeria in de schulden. Nigeria moet ook handelsgewassen exporteren. Maar dan moet de regering meer in de landbouw investeren. Op deze manier kan ook de armoede verdwijnen. De regering moet keuzes maken


Download ppt "Arm en Rijk Casus: Armoede in Ogoni."

Verwante presentaties


Ads door Google