De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bibliotheken,archieven en musea Presentatie voor ZZP IDRM op 10 juni 2008 door Dick Scheepstra.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bibliotheken,archieven en musea Presentatie voor ZZP IDRM op 10 juni 2008 door Dick Scheepstra."— Transcript van de presentatie:

1 Bibliotheken,archieven en musea Presentatie voor ZZP IDRM op 10 juni 2008 door Dick Scheepstra

2 (Openbare) Bibliotheken  1100 vestigingen  134 ooo ooo uitleningen  38 000 000 boeken en a.v.m.  4 000 000 ingeschreven gebruikers  Volwassenen lenen 33 ‘materialen’p.p. p.j  Kinderen 27  Gezamenlijke omzet € 575 000 000, waarvan  Subsidie 440 000 000

3 (Openbare) Bibliotheken  Alle openbare bibliotheken en ondersteuningsorganisaties vormen samen een landelijk dekkend stelsel van openbare bibliotheken.  De meeste bibliotheken zijn zelfstandig en hebben een stichtingsvorm.  Door fusies als gevolg van de basisbibliotheekvorming daalt het aantal bibliotheekorganisaties (nu circa 200).

4 Bibliotheekvernieuwing 5 kernfuncties  warenhuis van kennis en informatie,  centrum van ontwikkeling en educatie,  encyclopedie van kunst en cultuur,  inspiratiebron van lezen en literatuur en  podium voor ontmoeting en debat.

5 Openbare archiefinstellingen Aantal:  115 openbare archiefinstellingen, te weten  12 rijksarchieven of RHC’s,  52 zelfstandige archiefdiensten en  51 streekarchivariaten of regioarchieven. (totaal 288 gemeenten en waterschappen die samenwerken) Grootte : 16 ‘zeer kleine’, 19 ‘kleine’, 26 ‘klein+’, 37 ‘middelgrote’, 14 ‘grote’ en 3 ‘zeer grote’ archiefinstellingen.

6 Museale sector 1200 zich noemende musea van een heel verschillend niveau en omvang. Nederlandse Museumvereniging (NMV) heeft 440 leden Museumregistratie 370 geregistreerde en 150 voorlopig geregistreerde musea  Musip

7 basiseisen voor een museum  in bezit zijn van een institutionele basis die continuïteit waarborgt;  de beschikking hebben over een collectie;  in bezit zijn van een beleidsplan;  in bezit zijn van een collectieplan;  zorgdragen voor het behoud van de collectie;  het verrichten van onderzoek en/of daartoe de gelegenheid geven;  beschikken over een aantal basisvoorzieningen voor publiek;  beschikken over gekwalificeerde medewerkers;  een stabiele financiële basis hebben

8 BAM Toenemende samenwerking tussen de verschillende sectoren Bibliotheek, Archief en Musea: Incidenteel (educatieve) projecten Structurele samenwerking in de vorm van: Historische Informatiepunt (HIP) Digitale samenwerking: erfgoedportal Fusie

9 9 Doelstelling HIP Gezamenlijk de (virtuele) plaatselijke collectie voor het grote publiek zichtbaar en toegankelijk te maken Het uitbreiden, verbreden en verbeteren van de dienstverlening Het verbeteren van de presentatie van plaatsgebonden historische informatie Bijdragen aan cultuurtoerisme Het bereiken en blijvend interesseren van (nieuwe) gebruikersgroepen  Het vormgeven en ondersteunen van lokale samenwerking op dit gebied

10 10 Subdoelstellingen  het uitbreiden, verbreden en verbeteren van de dienstverlening,  het verbeteren van de presentatie van plaatsgebonden historische informatie,  het bereiken en blijvend interesseren van (nieuwe) bezoekersgroepen,  het vormgeven en ondersteunen van lokale samenwerking op dit gebied’,

11 11 Samenwerking het realiseren van interactie met partners en bezoekers (Bibliotheek als dorpsplein met ‘halen en brengen’), versterking van historisch bewustzijn van kinderen en ouderen (intergenerationalisering), het creëren van een podium voor verschillende activiteiten

12 12 Partners ´ Noord-Hollands Archief

13 13 Stichting WN 2000 / Bunker Museum

14 14 NGV Kennemerland

15 15 Ruïne van Brederode Pieter Vermeulen Museum

16 De historische kring van de beide oud katholieke IJmondparochies Werkgroep Archeologie Stichting Industrieel erfgoed Hoogovens

17 17 Kleinere partners  Stichting Het Dorp Velsen  Stichting Vrienden van Beeckesteijn  Stichting Santpoort  Historische Werkgroep Spaarndam  Comité 4 en 5 mei Velsen  e.v.a.

18 18 Drie vormen  Fysieke TOEN  Virtuele TOEN: erfgoedportal Velsen (www.toenvelsen.nl)  Samenwerkingsprogramma

19 19

20 Koppeling catalogi via aqua browser  Woordenwolk  Verfijnen  My discoveries  Starten in Velsen

21 www.toenvelsen.nl Erfgoedportal Velsen met Algemene informatie en agenda Informatieve pagina per partner met url en dergelijke Projecten (canon, omgekeerd praten enzovoorts) Links Zoekmogelijkheden in catalogi

22

23 23 Samenwerking Planmatige activiteiten, zoals:  cursussen  vertelavonden  (cultuur)historische wandelroute  Historisch en / of archeologisch inloopspreekuur  educatieve programma’s.  dienstverlening m.b.t. stamboomonderzoek

24 Verschil erfgoedsector en kenniscentra  Bibliotheken, archieven en musea  Maatschappelijke instellingen  Not for (commerciële) profit  Vooral bewaarfunctie (geldt niet voor Bibliotheek)  Politieke noodzaak tot vergroting publieksbereik  Veel aandacht voor presentatie  Grote aantallen klanten

25 Mogelijke discussiepunten  Kunnen erfgoedsector en commerciële informatiewereld iets voor elkaar betekenen?  Hoe zouden bedrijven met hun erfgoed om moeten gaan?  Wat kunnen wij met dit hele verhaal?


Download ppt "Bibliotheken,archieven en musea Presentatie voor ZZP IDRM op 10 juni 2008 door Dick Scheepstra."

Verwante presentaties


Ads door Google