De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kerntakendiscussie CODA is een cultuurhuis voor een groot en breed publiek. Ervaren en beleven staat centraal. Bezoekers kunnen genieten van het gezamenlijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kerntakendiscussie CODA is een cultuurhuis voor een groot en breed publiek. Ervaren en beleven staat centraal. Bezoekers kunnen genieten van het gezamenlijke."— Transcript van de presentatie:

1 Kerntakendiscussie CODA is een cultuurhuis voor een groot en breed publiek. Ervaren en beleven staat centraal. Bezoekers kunnen genieten van het gezamenlijke aanbod van activiteiten en diensten.

2 Missie en visie van CODA
CODA is een Cultuurhuis voor een groot en breed publiek. Ervaren en beleven staan centraal. Bezoekers kunnen genieten van het gezamenlijke aanbod van activiteiten en diensten. Visie Kennis, informatie op het gebied van (jeugd)literatuur, beeldende kunst op èn van papier worden verzameld en getoond. Debatten en discussies worden gevoerd, publicaties worden geïnitieerd. Levendige en interactieve presentaties aan de hand van authentieke voorwerpen vertellen verhalen over en van mensen. Bezoekers worden geprikkeld hun ervaringen met elkaar en met ons te delen. Voor veel mensen wordt een toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig programma gerealiseerd, waarbij de vragen van de klant en maatschappelijke trends en ontwikkelingen het uitgangspunt zijn voor de te ontwikkelen producten en diensten. De kortst mogelijke samenvatting voor die missie: CODA Cultuurhuis

3 Subsidie Gemeente Apeldoorn gaat geheel naar:
CODA 2010 Begroting Subsidie Gemeente Apeldoorn gaat geheel naar: Kader 1 Kader 3 Activiteitenbudget komt uit de ‘3e’ geldstroom cq eigen inkomsten

4 Opdracht CODA: Meerjarenbegroting Gemeente: 2011-2014
Reeds opgelegde bezuiniging van € voor Orpheus, Markant, Gigant, CODA gezamenlijk. Nu ter discussie: CODA subsidie € ,- Archief € ,- (Wettelijke taak) € ,- 40% van de subsidie “aanraakbaar” = - € ,- is daarmee mogelijke bezuiniging op de subsidie. Vanaf 2003 10% personeel +8% huisvesting +2% activiteiten

5 Resultaten/opbrengsten CODA in publieksbereik 2010
1 miljoen bezoekers per jaar uit alle lagen van de bevolking (90% van inwoners tot 16 jaar wordt bereikt door CODA). CODA pashouders CODA werkt op en met alle Brede Scholen. Actief terugdringen laaggeletterdheid/ontwikkelen mediawijsheid. Uitvoering wettelijke archieftaak. CODA verzamelt, bewaart én vertelt de geschiedenis van Apeldoorn. Tentoonstellingen voor een groot en breed publiek (city-marketing). Ondersteuning amateurkunstenaars in de stad en daarbuiten. 7 dagen per week geopend, 2 avonden en 12 maanden per jaar.

6 CODA OPNIEUW UITVINDEN
Wat wil CODA bereiken? Hoe gaat CODA dat vormgeven? Waar gaat CODA dat doen? Wie gaan dat betalen?

7 Hoe ? Overal is het pakket diensten geënt op volledige selfservice
Producten/diensten zijn vraaggericht en op maat samengesteld. 3 programmalijnen: CODA: Mediacentrum van de stad CODA: Geheugen van de stad CODA: Sieraad van de stad Alle informatie is analoog én digitaal beschikbaar.

8 Wat ? Kernfuncties CODA: informatie, communicatie, verbeelding, beleven, ontmoeting en debat. Mensen zo goed mogelijk toerusten zodat zij zich maatschappelijk en sociaal kunnen ontwikkelen. Actief en kritisch bewegend in de (informatie)maatschappij. Volwaardig burgerschap. CODA is een neutrale, openbare ruimte voor ontmoeting, inspiratie en verdieping. Stimuleren tot lezen, studeren, leren, debat, kijken. CODA creëert verrassing met haar collecties. De context en betekenis van die collecties staan centraal. Verhalen vertellen met en door die collectie. Ervaring en beleving. Inspiratie en creativiteit. CODA = Cultuurhuis Apeldoorn voor een groot en breed publiek. Ervaren en Beleven staan centraal.

9 Waar ? CODA Cultuurhuis heeft één centrale vestiging in het
hart van de stad. En een klein aantal service- en ontmoetingspunten in de wijken. Deze punten worden in onze visie altijd in combinatie met o.a. scholen, wijkcentra of verzorgingshuizen opgezet, zo mogelijk betaalt CODA de huur in natura: met collecties, producten en diensten.

10 Bezuiniging CODA verkenningen 40% aanraakbaar - € 2.840.000
Gebruikers gaan meer betalen: CODA pas volwassenen wordt in 2012 én % duurder. Opbrengst: 2012 € ,- , 2013 € ,- Risico klantenverlies: - 8,4% , -20,2 % (2013) Kosten 2010: € 38,30/ € 66,40 (groot abonnement) ( Jeugd tot 16 jaar is en blijft gratis UNESCO statuut - kosten € per jaar in subsidie Gemeente Apeldoorn verdisconteren) CODA Museum van € 7,50 ( vanaf juni 2010 verhoogd van € 5,- naar € 7,50) wordt per opnieuw met € 2.50 verhoogd naar € 10,-. Opbrengst: € ,- Risico klantenverlies: beperkt

11 De functie is een kerntaak én een basisvoorziening. De stad
en wijken hebben er recht op, maar de vorm kan anders.

12 CODA in de stad met de Archief, Bibliotheek & Museumfunctie handhaven. CODA - filialen in de wijken verkleinen of herpositioneren; samenvoegen en samenwerken met scholen, wijkcentra of andere partners. De functie blijft, de vorm verandert.


Download ppt "Kerntakendiscussie CODA is een cultuurhuis voor een groot en breed publiek. Ervaren en beleven staat centraal. Bezoekers kunnen genieten van het gezamenlijke."

Verwante presentaties


Ads door Google