De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Esperanto Laat je ver leiden. ESPERANTO Overzicht  Principe van internationale taal, onderwijs  Ontstaan van Esperanto  Literatuur en gebruik  Structuur,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Esperanto Laat je ver leiden. ESPERANTO Overzicht  Principe van internationale taal, onderwijs  Ontstaan van Esperanto  Literatuur en gebruik  Structuur,"— Transcript van de presentatie:

1 Esperanto Laat je ver leiden

2 ESPERANTO Overzicht  Principe van internationale taal, onderwijs  Ontstaan van Esperanto  Literatuur en gebruik  Structuur, spoedcursusje  Besluit

3 ESPERANTO Internationale taal: Principe Internationaal Lokaal Nationaal Brugs

4 ESPERANTO Internationale taal of Wereldtaal Internationale taal:  in de hele wereld gesproken  internationaal gebruik  neutraal  internationaal denken en cultuur  internationale structuur Wereldtaal:  door vele miljoenen mensen gesproken  internationaal gebruik  politiek en economie  nationaal denken en cultuur  nationale structuur

5 ESPERANTO Internationale taal: kenmerken  neutraal  relatief gemakkelijk  internationale structuur  internationale cultuur  ruim gesproken  internationaal denken  tolerantie bevorderen

6 ESPERANTO Alleen Esperanto is... / heeft...  neutraal  relatief gemakkelijk  internationale structuur  internationale cultuur  ruim gesproken  internationaal denken  tolerantie bevorderen 1

7 ESPERANTO Esperanto: doel  Vandaag:  praktisch nut voor wie ze gebruikt  Lange termijn:  tweede taal voor iedereen Twee complementaire doelstellingen

8 ESPERANTO Vertalen via een brugtaal 6  30 11  110 20 -> 380 -> 6  12 11  22 20 -> 40 ->

9 ESPERANTO Taaloriëntatie (een experiment)  2 jaren nationale taal, erna kennisverdieping  2 jaren zonder talen, dan nationale taal  2 jaren Esperanto, dan nationale taal Kennis

10 ESPERANTO Verschillende leermethoden ‘Cseh’: natuurlijke methode ‘Gerda malaperis’: begrijpend lezen ‘Esperanto programita’: zelfstudie ‘E-o voor moderne mensen’: grammaticaal en vele andere ‘Auld’: spoedcursus in 14 uren

11 ESPERANTO Overzicht  Principe van internationale taal, onderwijs  Ontstaan van Esperanto  Literatuur en gebruik  Structuur, spoedcursusje  Besluit

12 ESPERANTO Van project tot taal  1887: Unua Libro in 4 talen  1889: eerste tijdschrift  1905: eerste Wereldcongres  1908: ontstaan van U.E.A.  1914: Eerste Wereldoorlog  1918: hernieuwde groei  1930: Plena Vortaro

13 ESPERANTO Evolutie tot levende taal  1940: Tweede Wereldoorlog  1948: hernieuwe groei na WO II  1954: eerste Unesco-resolutie  1969: Plena Ilustrita Vortaro  1987: Eeuwfeest  1998: U.E.A. in officiële relatie met de VN.  nu: gestage groei

14 ESPERANTO Levend(ig)e taal 

15 ESPERANTO

16 Overzicht  Principe van internationale taal, onderwijs  Ontstaan van Esperanto  Literatuur en gebruik  Structuur, spoedcursusje  Besluit

17 ESPERANTO Literatuur  Vertaalde werken  wereldliteratuur  Originele werken  geschreven voor internationale lezers  Tijdschriften  Hiernaast: uit België  Zie andere voorbeelden  retbutiko.esperanto.be

18 ESPERANTO Internationale tijdschriften

19 ESPERANTO Lokale tijdschriften (België)

20 ESPERANTO Een wereldcongres met...

21 ESPERANTO … lachende gezichten...

22 ESPERANTO … plezier...

23 ESPERANTO … informele contacten...

24 ESPERANTO … en officiële momenten. (I.J.K.)

25 ESPERANTO “Denaskaj Esperantistoj" (R.E.F)

26 ESPERANTO Keuze genoeg !

27 ESPERANTO Pasporta servo 1320 adressen 92 landen (2006)

28 ESPERANTO Esperanto-postzegels

29 Vikipedio (Wikipedia)

30 ESPERANTO Reta Vortaro

31 ESPERANTO Overzicht  Principe van internationale taal, onderwijs  Ontstaan van Esperanto  Literatuur en gebruik  Structuur, spoedcursusje  Besluit

32 ESPERANTO

33 Een taal heeft 3 componenten

34 ESPERANTO Hoe dat vereenvoudigen?

35 ESPERANTO Component 1: Uitspraak  fonetische taal  1 letter = 1 klank  slechts 5 klinkers  vaste klemtoon  voorlaatste lettergreep

36 ESPERANTO 28 letters = 28 klanken

37 ESPERANTO Slechts 5 klinkers A a E e I i I i O o U u  kara, malama, iam niet: maat, mat  neniel, en, de niet: één, een, en  mil, miri, tri niet: tien, tin  mono, koro, monto niet: toon, ton  kuru, unu, uf! niet: moes, mus, muze NL: a aa e ee i ie o oo u uu oe eu HU: a á e é i í o ó ö ő u ú ü ű...

38 ESPERANTO Vaste klemtoon  Op de voorlaatste lettergreep  zonder uitzonderingen  Je kan nu elke tekst al correct lezen

39 ESPERANTO Component 2: Spraakkunst  geen uitzonderingen  slechts 1 klasse  veel mogelijkheden

40 ESPERANTO Geen uitzonderingen

41 ESPERANTO Slechts één klasse

42 ESPERANTO Slechts één klasse

43 ESPERANTO Veel mogelijkheden

44 ESPERANTO Component 3: Woordenschat  vaste uitgangen  o, a, e, i  ‘internationale’ woordelementen  voor- / achtervoegsels  met vaste betekenis

45 ESPERANTO Vaste uitgangen  Ozelfstandig naamwoord  Abijvoeglijk naamwoord  Ebijwoord  Jmeervoud  Nlijdend voorwerp  I, AS, IS, OS, US, Uwerkwoord

46 ESPERANTO Internationale woordelementen

47 ESPERANTO Voor- en achtervoegsels ŝafo virŝafo geŝafoj ŝafaro ŝafeto ŝafego ŝafejo ŝafaĵo ŝafestro ŝafisto ŝafisteto ŝafistego ŝafistaro ŝafistejo ŝafistestro ŝafistilo ŝafido ŝafidaĵo ŝafidejo ŝafino

48 ESPERANTO 100 woorden  ŝafoschaap  fiŝovis  hundohond  bovorund  katopoes  kokohoen 6 x 2 x 3 x 3 elementen  -idkind van (x2)  -invrouwelijk  ge-man+vrouw (x3)  -etklein  -eggroot (x 3) = 108 woorden = 108 woorden

49 ESPERANTO La dek du monatoj  januaro  februaro  marto  aprilo  majo  junio  julio  aŭgusto  septembro  oktobro  novembro  decembro

50 ESPERANTO La sep tagoj kaj la tempoj  lundo  mardo  merkredo  ĵaŭdo  vendredo  sabato  dimanĉo  sekundo  minuto  horo, duonhoro,...  tago  semajno  monato  jaro  jarcento, jarmilo,...

51 ESPERANTO Omgangsvormen  Saluton!  Bonan tagon!  Bonan matenon, vesperon, nokton.  Bonvolu... dankon.  sinjoro, sinjorino  knabo, knabino, amiko, amikino

52 ESPERANTO Tellen  unuses  dusep  triok  kvarnaŭ  kvindek  11dek unu  12dek du  20dudek  31tridek unu  100cent  101cent unu  111cent dek unu  369tricent sesdek naŭ  1.234 mil ducent tridek kvar  2.000dumil

53 ESPERANTO KolorojKolorojKolorojKoloroj

54 Esperanto 3000 vzw Leuven......bood je deze mini-spoedcursus aan esperanto3000@esperanto.be secret.: R. Ménada 44, 1320 Hamme-Mille 010 / 86 01 12

55 ESPERANTO Info  www.esperanto.be  www.esperanto.net


Download ppt "Esperanto Laat je ver leiden. ESPERANTO Overzicht  Principe van internationale taal, onderwijs  Ontstaan van Esperanto  Literatuur en gebruik  Structuur,"

Verwante presentaties


Ads door Google