De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PZ KASTZE - 5 april 2011 Myriam Adriaensen, Floris Merckx, Mark Tant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PZ KASTZE - 5 april 2011 Myriam Adriaensen, Floris Merckx, Mark Tant."— Transcript van de presentatie:

1 PZ KASTZE - 5 april 2011 Myriam Adriaensen, Floris Merckx, Mark Tant

2 BIVV vzw Structuur en missie Campagnes: wat en hoe
Netwerk verkeerscoördinatoren CARA

3 BIVV vzw Opgericht op 6 oktober 1986 als samensmelting van
Hoge Raad voor de Verkeersveiligheid Studiefonds voor een veilig wegverkeer Centrum voor Aanpassing aan het Rijden van gehandicapte Automobilisten Voorzitter: federale Minister/Staatssecretaris bevoegd voor Verkeersveiligheid Ondervoorzitter: voorzitter van de FOD Mobiliteit en Vervoer Afgevaardigd bestuurder: Martin Van Houtte 134 Personeelsleden

4 BIVV vzw 750 500

5 BIVV vzw actief bijdragen tot duurzame vermindering van het aantal verkeersslachtoffers op Belgische wegen, en de verkeersleefbaarheid verbeteren door… onderzoek, studies, gegevensanalyse, adviezen, beleidsaanbevelingen, informatieverstrekking, vorming, sensibilisering en specifieke dienstverlening, … daarbij strevend naar optimale samenwerking en coördinatie met overheidsdiensten en andere actoren in binnen- en buitenland die zich voor de verkeersveiligheid inzetten.

6

7

8 Floris Merckx - Campagnemedewerker BIVV
BIVV-campagnes Floris Merckx - Campagnemedewerker BIVV

9 Communicatie inzake verkeersveiligheid
België: veiligheidscampagnes sinds 1966 1970: OESO-werkgroep >> handleiding opzetten & evalueren campagnes : CAST

10 Communicatie inzake verkeersveiligheid – doelstellingen
Informeren (nieuwe wetgeving, gevaren,…) Aanzetten tot gedragsverandering Niet het enige middel! Combinatie van communicatie, infrastructuur, wetgeving en handhaving bepaalt succes op lange termijn

11 Opzetten van een VV-campagne
6 fasen: 1. Aan de slag Situatieanalyse Campagne en evaluatie ontwerpen Voormeting en campagne uitvoeren Evaluatie vervolledigen en conclusies formuleren Eindrapportage

12 Motorrijderscampagne
Wie? Doelgroep: motorrijders Wat? Anticipatiecampagne Partners Motorfederaties (MCC, MAG, Fedemot) BIVV, Gewesten Ethias (sponsor)

13 1. Aan de slag Campagne baseren op statistieken en onderzoek
Thema: duidelijk afgelijnd en ondubbelzinnig Partners definiëren en uitnodigen

14 1. Aan de slag Wat hebben we geleerd? Uit vorige posttests
Affichage: moet genoeg opvallen Overtuigender campagnebeeld Betere online activatie

15 Opstellen van de briefing Probleem omschrijven
2. Situatieanalyse Opstellen van de briefing Probleem omschrijven Literatuuronderzoek Input partners

16 Dodelijkste ongevallen
Motorrijders kwetsbaar in het verkeer Dodelijkste ongevallen perceptiefout automobilist

17 Zijdelingse aanrijding Kruispunten met voorrangsregel

18 2. Situatieanalyse Specifieke doelgroep afbakenen Boodschap bepalen
Motorrijders hoofdzakelijk mannen jonge motorrijders jaar shift ongevallen bij 40-50 Boodschap bepalen Anticiperen op gevaar Tone-of-voice Doelpubliek varieert naargelang thema van de campagne en/of gedrag dat men wilt wijzigen !Probeer altijd zoveel mogelijk personen te bereiken! (Soms nodig om met tussengroepen te werken)

19 “Anticipeer…!” Oproep aan motorrijder 3. Campagneontwerp
op de automobilist laat je niet verrassen onvoorziene obstakels wegmarkeringen, riooldeksels, …

20 Affichage Oproep aan motorrijder
Verschillende monstertjes (fellere kleuren) worden gecreëerd Ludieke piste; leuk effect; niet stigmatiserend

21 Campagne-uitingen Display op motorevents
Display met flyer in motorzaken

22 Campagne-uitingen Advertenties in motormagazines

23 Campagne-uitingen Online webpagina Bannering belangrijke motorsites
Met tips om defensief te rijden & te anticiperen Wedstrijdelement: speler anticipeert op specifieke verkeerssituaties Prijzen: rijstage / gratis verzekering / bescherming Verspreiding via Netlog/Facebook (scores posten) Bannering belangrijke motorsites

24 Online spel Geanimeerde banner met link naar spel

25 Versterking in Brussel en Wallonië
Aandacht campagne op radio Classic21 Full back affichage op bussen MIVB

26 3. Campagneontwerp Mediaplan in functie van de doelgroep, rekening houdend met het budget Above-the-line versus below-the-line Dure media (televisie, radio) zijn op zich niet efficiënter dan goedkope media (folders, mailings, sociale netwerksites)

27 3. Evaluatieontwerp Methode Representatieve steekproef
voor/nameting (online enquête/ face-to-face / telefonisch) Representatieve steekproef Studiebureaus contacteren

28 4. Voormeting en campagne
Campagne monitoren Eventueel tijdens de campagne nog bijsturen Boodschap Visual Duur

29 5. Resultaten en conclusies
Blootstelling (exposure) Herinnering (recall) Appreciatie

30 6. Eindrapportage Resultaten en conclusies bekendmaken Aan partners
lessen voor toekomstige campagnes

31 Tone-of-voice van de BIVV-campagnes
¹ angstinductie = wel afhankelijk van de doelgroep: Inspelen op verantwoordelijkheidszin Humor Positief Niet gewelddadig Niet moraliserend Emotioneel

32 Tone-of-voice van de BIVV-campagnes
Angst: onmiddellijk effect veranderen van mening, niet gedrag effect verdwijnt sneller dan bij andere types van boodschappen herhaling gewenning afname van schrik te traumatiserend: boodschap wordt verworpen en wordt volledig ondoeltreffend

33 Tone-of-voice van de BIVV-campagnes
Moraliserend: geen goede resultaten beter de bestuurder of weggebruiker op zijn verantwoordelijkheid te wijzen Humor beter gememoriseerd op lange termijn meest efficiënt om alle vooroordelen ivm de auto weg te werken Zachte aanpak humor, emotie, identificatie en sociale afkeuring van het negatieve gedrag toon is positief

34 Tone-of-voice: zachte aanpak
Campagne Thomas, 6 jaar. Voor altijd 21 september 2004 Inspelen op emotie

35 Evolutie tone-of-voice sensibilisatiecampgnes BIVV
GORDEL SNELHEID BOB Jaren ‘70 – ’80 Jaren ’90 Jaren 2000

36 Verkeerstoezicht Voorlichting “an sich”-> weinig dwingend beïnvloedingsinstrument Voorlichting + verscherpte politiecontrole -> verkeersgedrag wordt sneller beïnvloed Doeltreffendheid = subjectieve + objectieve pakkans

37 Campagne Think! Moment of doubt

38 Communicatieaanpak ‘Killers’ Doelgroepen Combinatie met handhaving
Gedeelde visie Informatie Responsabilisering Participatie / Engagement

39

40

41

42

43 Netwerk verkeerscoördinatoren

44 Netwerk verkeerscoördinatoren 2005 -2010
VCLP BIVV CGO/P/B

45 Efficiëntie van verkeershandhaving bevorderen

46

47 Verzamelen en verspreiden
Goede praktijken Verzamelen en verspreiden

48 Eenvormigheid in registratie en evaluatie bevorderen

49

50 Netwerk verkeer

51 Engagement Netwerk verkeer

52 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw
Medische Rijgeschiktheid: de rol van de arts en van het CARA Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA

53 Rijden en het Rijbewijs
Wie heeft een Rijbewijs nodig? Waarom heb je een Rijbewijs nodig? Hoe krijg/hou je een Rijbewijs?

54 Rijden en het Rijbewijs
Wie heeft een Rijbewijs nodig? …. wie met een gemotoriseerd voertuig wil rijden (cat. A3 klasse B, B, …) …. de meeste bestuurders (wie niet: Cat. A3 klasse A, geboren voor 14/02/ 1961 A3 klasse B, voortbewegingstoestellen, begeleider van dieren, …)

55 Rijden en het Rijbewijs Wie heeft een Rijbewijs nodig?
Rijbewijzen Groep 1: Categorie A3, A, B, B+E, G Groep 2: Categorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E B bezoldigd vervoer Wat ook? evt. zonder Rijbewijs? Verantwoordelijkheid van bestuurder (Art. 8.3 VR)

56 Art. 8.3 Rijden en het Rijbewijs Wie heeft een Rijbewijs nodig?
KB van 1 december Algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. (Verkeersreglement) Art. 8.3 Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en vaardigheid bezitten. Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren in de hand te houden.

57 Rijden en het Rijbewijs
Waarom heb je een Rijbewijs nodig? …. het is een wettelijke vereiste …. het is een voorwaarde om van de rechten van de verzekering te kunnen genieten (Burgerlijke Aansprakelijkheid; de zogenaamde ‘groene kaart’)

58 Rijden en het Rijbewijs
Waarom heb je een Rijbewijs nodig? …. het is een voorrecht (geen basisrecht) …. het is als het ware een ‘diploma’

59 Rij heid Rijden en het Rijbewijs Hoe krijg/hou je een Rijbewijs?
Voorwaarden: 1. Theorie examen 2. Praktijk examen 3. Medische voorwaarden Rij geschikt vaardig heid

60 Rij heid Rijden en het Rijbewijs Hoe krijg/hou je een Rijbewijs?
Wet betreffende politie over wegverkeer art. 23: - niet vervallen van het recht tot sturen - geslaagd in een theorie examen: kennis - geslaagd in een praktisch examen: vaardigheid - verklaring ondertekend niet te lijden aan één van de lichaamsgebreken of aandoeningen / verplichting om een geneeskundig onderzoek te ondergaan groep 1 : onderzoek bij arts naar keuze groep 2 : onderzoek bij aangesteld arts Rij geschikt vaardig heid

61 Rijden en het Rijbewijs Hoe krijg/hou je een Rijbewijs?: procedure
Op de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs als op de aanvraag voor een rijbewijs ondertekent men 3 verklaringen verklaring dat men als kandidaat voor het rijbewijs … kennis genomen heeft van de folder met de medische minimumnormen betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig en ze begrepen heeft.   2. verklaring betreffende de algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid.   3.  verklaring betreffende de ogen.

62 Rijden en het Rijbewijs Hoe krijg/hou je een Rijbewijs?: procedure
Wie oordeelt dat hij deze verklaringen niet kan ondertekenen moet een onderzoek ondergaan bij een vrij gekozen arts. Die geneesheer kan dan een rijgeschiktheidsattest voor de groep 1 afgeven, eventueel op grond van adviezen die hij nodig acht; behalve in het geval bedoeld in artikel 45 … . artikel 45: Als de arts een vermindering van de functionele vaardigheden … vaststelt tengevolge van een aantasting van het musculo-skelettaal systeem, van een aandoening van het CZS of het PZS of van elke andere aandoening waardoor een beperking ontstaat van zijn motorische controle, zijn waarnemingen of zijn gedrag en beoordelingsvermogen, verwijst hij naar … het CARA.

63 Wie dus ‘geneeskundig’ 'niet in orde' is, mag niet rijden.
geschikt vaardig heid Wie dus ‘geneeskundig’ 'niet in orde' is, mag niet rijden. Rij geschikt heid

64 Rij geschikt heid Wat: … beschikken over de vereiste lichamelijke en geestelijke geschiktheid om veilig aan het huidige verkeer te kunnen deelnemen … kan men zien als een voorwaarde voor het aanleren of behouden van de rijvaardigheid, waarbij een grote rijvaardigheid soms een verminderde geschiktheid kan compenseren. Waarom: Het in stand houden en verbeteren van de individuele en professionele mobiliteit van betrokkene, het beschermen van zijn gezondheid en veiligheid en de verkeersveiligheid van al de andere weggebruikers.

65 Rij heid Medische voorwaarden
geschikt heid Medische voorwaarden Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het Rijbewijs Bijlage 6: Minimumnormen en attesten inzake de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig … functionele stoornissen en aandoeningen … uitsluiting tot gevolg … geneeskundige normen … rijbewijs, voorlopig rijbewijs, leervergunning en houder

66 Rij heid Medische voorwaarden
geschikt heid Medische voorwaarden KB van 23/03/1998 betreffende het RB (Bijlage 6) II. Normen betreffende de fysieke en geestelijke geschiktheid 1. Neurologische aandoeningen 2. Geestelijke aandoeningen 3. Epilepsie 4. Pathologische somnolentie 5. Locomotorische aandoeningen 6. Aandoeningen van hart en bloedvaten Ritme en geleiding Bloeddruk Coronair stelsel en myocard 7. Diabetes mellitus 8. Aandoeningen van het gehoor en vestibulair systeem

67 Rij heid Medische voorwaarden
geschikt heid Medische voorwaarden KB van 23/03/1998 betreffende het RB (Bijlage 6) III. Normen betreffende de visuele functies 1. Algemene bepalingen 2. Centrale gezichtsscherpte van ver 3. Het gezichtsveld 4. Kleurzin 5. Zicht bij schemerlicht IV. Normen betreffende het gebruik van alcohol, psychotrope stoffen en geneesmiddelen 1. Psychotrope stoffen en geneesmiddelen 2. Alcohol V. Normen betreffende nier- en leveraandoeningen VI. Implantaten

68 Rij heid Medische voorwaarden Verplichtingen van de arts: geschikt
Meldingsplicht t.o.v. zijn patiënt door de arts (art.46 §1 KB 23/3/1998). Aansprakelijkheid van de arts bij het niet inlichten van de patiënt Aanbeveling van de Orde van Geneesheren m.b.t. het inlichten van de Procureur.

69 Rij heid Medische voorwaarden KB van 23/03/1998 betreffende het RB
geschikt heid Medische voorwaarden KB van 23/03/1998 betreffende het RB Art 46: Indien de geneesheer … vaststelt dat de houder van een rijbewijs niet meer beantwoordt aan de in bijlage 6 vastgestelde geneeskundige normen, moet hij de belanghebbende op de hoogte stellen van de verplichting om zijn rijbewijs overeenkomstig de bepalingen van artikel 24 in te leveren … .

70 Rij heid Medische voorwaarden
geschikt heid Medische voorwaarden Wet betreffende de politie over het wegverkeer Wegverkeerwet: Art. 24 … verplicht inleveren binnen de 4 werkdagen na de dag van kennisname van het lichaamsgebrek of kwaal. Het ingeleverde rijbewijs kan terug bekomen worden op basis van een medisch attest van rijgeschiktheid. Arrest Hof van beroep Antwerpen 31/03/1998: Informatieplicht moet in redelijkheid beoordeeld worden en kan niet worden ingeroepen wanneer de patiënt door eigen ervaring en kennis reeds op de hoogte is van de risico’s

71 Rij heid Medische voorwaarden geschikt
Aanbeveling van de Orde van Geneesheren m.b.t. het inlichten van de Procureur: “Indien U gewetensvol besluit dat de betrokken persoon een ongeval kan veroorzaken met zware gevolgen voor hem/haarzelf of voor derden, rechtvaardigt deze noodsituatie” dat u de Procureur des Konings op de hoogte brengt van uw twijfels in verband met de rijgeschiktheid van deze persoon” (15/12/1990)

72 Rij heid Medische voorwaarden
geschikt heid Medische voorwaarden Enkele nuttige documenten: KB 23 maart 1998 bijlage 6 Model VII EigenVerklaring eigenverklaring.shtml?language=nl of op het CARA secretariaat:

73

74 het CARA Wie of wat is het CARA? Waarom kom je naar het CARA? Wat gebeurt er op het CARA?

75 het CARA Wie of wat is het CARA? Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassingen bevoegdheid: KB 23 maart 1998 MB 27 maart 1998 Afdeling van het Belgisch Instituut voor de VerkeersVeiligheid vzw

76 het CARA Waarom kom je naar het CARA? … bepalen van de rijgeschiktheid … bepalen van de aanpassingen … bepalen van de voorwaarden en beperkingen … in sommige gevallen verplicht, in andere ter ondersteuning, als bijkomend advies, … … krijgen van het Rij(on)geschiktheidsattest

77 Waarom kom je naar het CARA?
een aantasting van het musculo - skelettaal systeem een aandoening van het centraal of perifeer zenuwstelsel elke andere aandoening waardoor een beperking ontstaat van de motorische controle, de waarnemingen het gedrag en het beoordelingsvermogen, aangeboren of verworven, ook t.g.v. een veroudering. gezichtsveldstoornissen

78 het CARA Wat gebeurt er op het CARA? Beslissing Rijgeschiktheid Multidisciplinair team: medische, psychologische en rij-praktische elementen Oordeel: Niet Rijgeschikt: gevolgen! (art. 24 WvW) Wel Rijgeschikt: voorwaarden en beperkingen?

79 Wat gebeurt er op het CARA?
Voorwaarden en Beperkingen: Rijbewijs: geen zwart wit Europese mogelijkheid (91/439/EEC, 2006/126/EEC) Categorieën Geldigheidsduur Codes

80 Wat gebeurt er op het CARA?
Voorwaarden en Beperkingen: Codes (bijlage 7): Bestuurder: bril, prothese, beperkte rijbevoegdheid ( ) Aanpassingen voertuig: versnellingsbak, koppeling, rem-, acceleratie-systeem, bedieningsorganen, stuurinriching, bestuurdersstoel, spiegels, … .

81 I. GEHARMONISEERDE CODES VAN DE GEMEENSCHAP
Bestuurder (medische redenen) 01. Correctie en/of bescherming van het gezichtsvermogen 01.06 Bril of contactlenzen 03. Prothese/orthese van de ledematen 03.01 Prothese/orthese arm(en) Prothese/orthese be(e)n(en)

82 Aanpassingen voertuig.
05. Beperkte rijbevoegdheid (vermelding van subcode is verplicht, autorijden onderhevig aan beperkingen om medische redenen) 05.01 Alleen rijden bij daglicht (bijvoorbeeld vanaf één uur na zonsopgang tot één uur voor zonsondergang) Alleen rijden binnen een straal van ... km vanaf de woonplaats van de rijbewijshouder of alleen binnen de stad/streek Alleen rijden zonder passagiers Rijden met maximale snelheid van ... km per uur Rijden alleen toegestaan in gezelschap van andere rijbewijshouder Rijden zonder aanhangwagen Rijden op snelweg niet toegestaan Alcohol niet toegestaan Aanpassingen voertuig. 10. Aangepaste versnellingsbak 10.01 Handschakeling Automatische schakeling

83 15. Aangepaste koppeling 20. Aangepaste remsystemen 25. Aangepaste acceleratiesystemen 30. Aangepaste rem- en acceleratiesystemen, gecombineerd 35. Aangepaste bedieningsorganen (verlichting, ruitenwisser, ruitensproeier, claxon, richtingaanwijzers, enz.) 40. Aangepaste stuurinrichting 40.01 Standaard stuurbekrachtiging Extra stuurbekrachtiging 42. Aangepaste achteruitkijkspiegel(s) 43. Aangepaste bestuurdersstoel 44. Aanpassingen van het motorrijwiel (vermelding subcode verplicht) 45. Motorrijwiel uitsluitend met zijspan

84 Administratieve vermeldingen.
50. Alleen het voertuig met chassisnummer (voertuigidentificatienummer, VIN) Administratieve vermeldingen. 78 Alleen voertuigen met een automatische schakeling 90. BIJKOMSTIGE CODES 90.01 : links van : rechts van : links : rechts : hand : voet : bedienbaar 95 bestuurder, houder van het getuigschrift, die voldoet aan de vakbekwaamheidsvereisten tot ...

85 II. NATIONALE CODES Medische redenen met stimulator in werking 111 met uitgeschakelde stimulator 112 met alcolock 113 met uitsluiting van besturen van prioritaire voertuigen .

86

87 het CARA Rijgeschikheid / Alternatieven Mobiliteit: de auto openbaar/betaald vervoer familie en vrienden de fiets (geen BA, Art. 8.3) de brommer (Cat. A3: klasse A & B, Med. Crit.) de auto ‘zonder nummerplaat’ (brommer)

88 Nuttige websites:

89

90 Enkele aanpassingen

91 Enkele aanpassingen

92 Enkele aanpassingen

93 Enkele aanpassingen

94 Enkele aanpassingen

95 Enkele aanpassingen

96 Enkele aanpassingen

97

98

99 Enkele aanpassingen

100 Enkele aanpassingen

101 Mark Tant, PhD BIVV / Afdeling CARA Haachtsesteenweg 1405 1130 Brussel
Afdelingshoofd CARA BIVV / Afdeling CARA Haachtsesteenweg 1405 1130 Brussel


Download ppt "PZ KASTZE - 5 april 2011 Myriam Adriaensen, Floris Merckx, Mark Tant."

Verwante presentaties


Ads door Google