De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 PZ KASTZE - 5 april 2011 Myriam Adriaensen, Floris Merckx, Mark Tant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 PZ KASTZE - 5 april 2011 Myriam Adriaensen, Floris Merckx, Mark Tant."— Transcript van de presentatie:

1

2 1 PZ KASTZE - 5 april 2011 Myriam Adriaensen, Floris Merckx, Mark Tant

3 2 BIVV vzw Structuur en missie Campagnes: wat en hoe Netwerk verkeerscoördinatoren CARA

4 3 BIVV vzw Opgericht op 6 oktober 1986 als samensmelting van –Hoge Raad voor de Verkeersveiligheid –Studiefonds voor een veilig wegverkeer –Centrum voor Aanpassing aan het Rijden van gehandicapte Automobilisten Voorzitter: federale Minister/Staatssecretaris bevoegd voor Verkeersveiligheid Ondervoorzitter: voorzitter van de FOD Mobiliteit en Vervoer Afgevaardigd bestuurder: Martin Van Houtte 134 Personeelsleden

5 4 BIVV vzw 750 500

6 5 BIVV vzw actief bijdragen tot duurzame vermindering van het aantal verkeersslachtoffers op Belgische wegen, en de verkeersleefbaarheid verbeteren door… onderzoek, studies, gegevensanalyse, adviezen, beleidsaanbevelingen, informatieverstrekking, vorming, sensibilisering en specifieke dienstverlening, … daarbij strevend naar optimale samenwerking en coördinatie met overheidsdiensten en andere actoren in binnen- en buitenland die zich voor de verkeersveiligheid inzetten.

7 BIVV Centrum voor Rijgeschiktheid CARA HERSTEL DI … Kenniscentrum Observatorium Studie en beleidsadvies Onderzoek Documentatie centrum Centrum voor Info en sensibilisatie Nieuwe media Studio Publicaties Sensibilisatie jongeren Sensibilisatie volwassenen Field team Diensten aan derden Opleidingscentrum Technisch centrum …

8 7

9 BIVV-campagnes Floris Merckx - Campagnemedewerker BIVV

10 9 Communicatie inzake verkeersveiligheid België: veiligheidscampagnes sinds 1966 1970: OESO-werkgroep >> handleiding opzetten & evalueren campagnes 2008-2009: CAST

11 10 Communicatie inzake verkeersveiligheid – doelstellingen Informeren (nieuwe wetgeving, gevaren,…) Aanzetten tot gedragsverandering Niet het enige middel! Combinatie van communicatie, infrastructuur, wetgeving en handhaving bepaalt succes op lange termijn

12 11 Opzetten van een VV-campagne 6 fasen: 1.Aan de slag 2.Situatieanalyse 3.Campagne en evaluatie ontwerpen 4.Voormeting en campagne uitvoeren 5.Evaluatie vervolledigen en conclusies formuleren 6.Eindrapportage

13 12 Motorrijderscampagne Wie? –Doelgroep: motorrijders Wat? –Anticipatiecampagne Partners –Motorfederaties (MCC, MAG, Fedemot) –BIVV, Gewesten –Ethias (sponsor)

14 13 1. Aan de slag Campagne baseren op statistieken en onderzoek Thema: duidelijk afgelijnd en ondubbelzinnig Partners definiëren en uitnodigen

15 14 1. Aan de slag Wat hebben we geleerd? Uit vorige posttests 1.Affichage: moet genoeg opvallen 2.Overtuigender campagnebeeld 3.Betere online activatie

16 15 2. Situatieanalyse Opstellen van de briefing Probleem omschrijven –Literatuuronderzoek –Input partners

17 16 Motorrijders kwetsbaar in het verkeer Dodelijkste ongevallen perceptiefout automobilist

18 17 Zijdelingse aanrijding Kruispunten met voorrangsregel

19 18 2. Situatieanalyse Specifieke doelgroep afbakenen –Motorrijders hoofdzakelijk mannen jonge motorrijders 20-30 jaar shift ongevallen bij 40-50 Boodschap bepalen –Anticiperen op gevaar Tone-of-voice

20 19 3. Campagneontwerp “Anticipeer…!” Oproep aan motorrijder op de automobilist laat je niet verrassen onvoorziene obstakels wegmarkeringen, riooldeksels, …

21 20 Affichage Oproep aan motorrijder Verschillende monstertjes (fellere kleuren) worden gecreëerd Ludieke piste; leuk effect; niet stigmatiserend

22 21 Campagne-uitingen Display op motorevents Display met flyer in motorzaken

23 22 Campagne-uitingen Advertenties in motormagazines

24 23 Campagne-uitingen Online webpagina –Met tips om defensief te rijden & te anticiperen –Wedstrijdelement: speler anticipeert op specifieke verkeerssituaties Prijzen: rijstage / gratis verzekering / bescherming –Verspreiding via Netlog/Facebook (scores posten) Bannering belangrijke motorsites

25 24 Online spel Geanimeerde banner met link naar spel

26 25 Versterking in Brussel en Wallonië Aandacht campagne op radio Classic21 Full back affichage op bussen MIVB

27 26 3. Campagneontwerp Mediaplan in functie van de doelgroep, rekening houdend met het budget Above-the-line versus below-the-line Dure media (televisie, radio) zijn op zich niet efficiënter dan goedkope media (folders, mailings, sociale netwerksites)

28 27 3. Evaluatieontwerp Methode –voor/nameting (online enquête/ face-to-face / telefonisch) Representatieve steekproef Studiebureaus contacteren

29 28 4. Voormeting en campagne Campagne monitoren Eventueel tijdens de campagne nog bijsturen –Boodschap –Visual –Duur –…

30 29 5. Resultaten en conclusies Blootstelling (exposure) Herinnering (recall) Appreciatie

31 30 6. Eindrapportage Resultaten en conclusies bekendmaken –Aan partners –lessen voor toekomstige campagnes

32 31 Tone-of-voice van de BIVV- campagnes  angstinductie = wel afhankelijk van de doelgroep: –Inspelen op verantwoordelijkheidszin –Humor –Positief –Niet gewelddadig –Niet moraliserend –Emotioneel –…

33 32 Tone-of-voice van de BIVV- campagnes Angst: –onmiddellijk effect –veranderen van mening, niet gedrag –effect verdwijnt sneller dan bij andere types van boodschappen –herhaling gewenning afname van schrik –te traumatiserend: boodschap wordt verworpen en wordt volledig ondoeltreffend

34 33 Tone-of-voice van de BIVV- campagnes Moraliserend: –geen goede resultaten –beter de bestuurder of weggebruiker op zijn verantwoordelijkheid te wijzen Humor –beter gememoriseerd op lange termijn –meest efficiënt om alle vooroordelen ivm de auto weg te werken Zachte aanpak –humor, emotie, identificatie en sociale afkeuring van het negatieve gedrag –toon is positief

35 34 Tone-of-voice: zachte aanpak Campagne Thomas, 6 jaar. Voor altijd 21 september 2004

36 35 Evolutie tone-of-voice sensibilisatiecampgnes BIVV GORDELSNELHEIDBOB Jaren ‘70 – ’80 Jaren ’90 Jaren 2000

37 36 Verkeerstoezicht Voorlichting “an sich”-> weinig dwingend beïnvloedingsinstrument Voorlichting + verscherpte politiecontrole -> verkeersgedrag wordt sneller beïnvloed Doeltreffendheid = subjectieve + objectieve pakkans

38 37 Campagne Think! Moment of doubt - 2007

39 38 Communicatieaanpak ‘Killers’ Doelgroepen Combinatie met handhaving Gedeelde visie Informatie Responsabilisering Participatie / Engagement

40 39

41 40

42 41

43 42

44 Netwerk verkeerscoördinatoren

45 44 Netwerk verkeerscoördinatoren 2005 -2010 VCLP CGO/P/B BIVV

46 Efficiëntie van verkeershandhaving bevorderen

47 46

48 47 Goede praktijken Verzamelen en verspreiden

49 Eenvormigheid in registratie en evaluatie bevorderen

50 49

51 50 Netwerk verkeer www.netwerkverkeer.be

52 51 Netwerk verkeer Engagement

53 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Medische Rijgeschiktheid: de rol van de arts en van het CARA

54 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Rijden en het Rijbewijs Wie heeft een Rijbewijs nodig? Waarom heb je een Rijbewijs nodig? Hoe krijg/hou je een Rijbewijs?

55 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Rijden en het Rijbewijs Wie heeft een Rijbewijs nodig? …. wie met een gemotoriseerd voertuig wil rijden (cat. A3 klasse B, B, …) …. de meeste bestuurders (wie niet: Cat. A3 klasse A, geboren voor 14/02/ 1961 A3 klasse B, voortbewegingstoestellen, begeleider van dieren, …)

56 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Rijden en het Rijbewijs Wie heeft een Rijbewijs nodig? Rijbewijzen Groep 1: Categorie A3, A, B, B+E, G Groep 2: Categorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E B bezoldigd vervoer Wat ook? evt. zonder Rijbewijs? Verantwoordelijkheid van bestuurder (Art. 8.3 VR)

57 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Rijden en het Rijbewijs Wie heeft een Rijbewijs nodig? KB van 1 december 1975. Algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. (Verkeersreglement) Art. 8.3 Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en vaardigheid bezitten. Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren in de hand te houden.

58 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Rijden en het Rijbewijs Waarom heb je een Rijbewijs nodig? …. het is een wettelijke vereiste …. het is een voorwaarde om van de rechten van de verzekering te kunnen genieten (Burgerlijke Aansprakelijkheid; de zogenaamde ‘groene kaart’)

59 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Rijden en het Rijbewijs Waarom heb je een Rijbewijs nodig? …. het is een voorrecht (geen basisrecht) …. het is als het ware een ‘diploma’

60 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Rijden en het Rijbewijs Hoe krijg/hou je een Rijbewijs? Voorwaarden: 1. Theorie examen 2. Praktijk examen 3. Medische voorwaarden heidRij geschikt vaardig

61 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Wet betreffende politie over wegverkeer art. 23: - niet vervallen van het recht tot sturen - geslaagd in een theorie examen: kennis - geslaagd in een praktisch examen: vaardigheid - verklaring ondertekend niet te lijden aan één van de lichaamsgebreken of aandoeningen / verplichting om een geneeskundig onderzoek te ondergaan groep 1 : onderzoek bij arts naar keuze groep 2 : onderzoek bij aangesteld arts Rijden en het Rijbewijs Hoe krijg/hou je een Rijbewijs? heidRij geschikt vaardig

62 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Rijden en het Rijbewijs Hoe krijg/hou je een Rijbewijs?: procedure Op de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs als op de aanvraag voor een rijbewijs ondertekent men 3 verklaringen 1. verklaring dat men als kandidaat voor het rijbewijs … kennis genomen heeft van de folder met de medische minimumnormen betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig en ze begrepen heeft. 2. verklaring betreffende de algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid. 3. verklaring betreffende de ogen.

63 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Rijden en het Rijbewijs Hoe krijg/hou je een Rijbewijs?: procedure Wie oordeelt dat hij deze verklaringen niet kan ondertekenen moet een onderzoek ondergaan bij een vrij gekozen arts. Die geneesheer kan dan een rijgeschiktheidsattest voor de groep 1 afgeven, eventueel op grond van adviezen die hij nodig acht; behalve in het geval bedoeld in artikel 45 …. artikel 45: Als de arts een vermindering van de functionele vaardigheden … vaststelt tengevolge van een aantasting van het musculo-skelettaal systeem, van een aandoening van het CZS of het PZS of van elke andere aandoening waardoor een beperking ontstaat van zijn motorische controle, zijn waarnemingen of zijn gedrag en beoordelingsvermogen, verwijst hij naar … het CARA.

64 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA heidRij geschikt heidRij geschikt vaardig Wie dus ‘geneeskundig’ 'niet in orde' is, mag niet rijden.

65 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA heidRij geschikt Wat: … beschikken over de vereiste lichamelijke en geestelijke geschiktheid om veilig aan het huidige verkeer te kunnen deelnemen … kan men zien als een voorwaarde voor het aanleren of behouden van de rijvaardigheid, waarbij een grote rijvaardigheid soms een verminderde geschiktheid kan compenseren. Waarom: Het in stand houden en verbeteren van de individuele en professionele mobiliteit van betrokkene, het beschermen van zijn gezondheid en veiligheid en de verkeersveiligheid van al de andere weggebruikers.

66 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Medische voorwaarden heidRij geschikt Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het Rijbewijs Bijlage 6: Minimumnormen en attesten inzake de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig … functionele stoornissen en aandoeningen … uitsluiting tot gevolg … geneeskundige normen … rijbewijs, voorlopig rijbewijs, leervergunning en houder

67 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Medische voorwaarden heidRij geschikt KB van 23/03/1998 betreffende het RB (Bijlage 6) II. Normen betreffende de fysieke en geestelijke geschiktheid 1.Neurologische aandoeningen 2.Geestelijke aandoeningen 3.Epilepsie 4.Pathologische somnolentie 5.Locomotorische aandoeningen 6.Aandoeningen van hart en bloedvaten Ritme en geleiding Bloeddruk Coronair stelsel en myocard 7.Diabetes mellitus 8.Aandoeningen van het gehoor en vestibulair systeem

68 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Medische voorwaarden heidRij geschikt KB van 23/03/1998 betreffende het RB (Bijlage 6) III. Normen betreffende de visuele functies 1. Algemene bepalingen 2. Centrale gezichtsscherpte van ver 3. Het gezichtsveld 4. Kleurzin 5. Zicht bij schemerlicht IV. Normen betreffende het gebruik van alcohol, psychotrope stoffen en geneesmiddelen 1. Psychotrope stoffen en geneesmiddelen 2. Alcohol V. Normen betreffende nier- en leveraandoeningen VI. Implantaten

69 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA heidRij geschikt Verplichtingen van de arts: Meldingsplicht t.o.v. zijn patiënt door de arts (art.46 §1 KB 23/3/1998). Aansprakelijkheid van de arts bij het niet inlichten van de patiënt Aanbeveling van de Orde van Geneesheren m.b.t. het inlichten van de Procureur. Medische voorwaarden

70 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Medische voorwaarden heidRij geschikt KB van 23/03/1998 betreffende het RB Art 46: Indien de geneesheer … vaststelt dat de houder van een rijbewijs niet meer beantwoordt aan de in bijlage 6 vastgestelde geneeskundige normen, moet hij de belanghebbende op de hoogte stellen van de verplichting om zijn rijbewijs overeenkomstig de bepalingen van artikel 24 in te leveren ….

71 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA heidRij geschikt Wet betreffende de politie over het wegverkeer Wegverkeerwet: Art. 24 … verplicht inleveren binnen de 4 werkdagen na de dag van kennisname van het lichaamsgebrek of kwaal. Het ingeleverde rijbewijs kan terug bekomen worden op basis van een medisch attest van rijgeschiktheid. Medische voorwaarden Arrest Hof van beroep Antwerpen 31/03/1998: Informatieplicht moet in redelijkheid beoordeeld worden en kan niet worden ingeroepen wanneer de patiënt door eigen ervaring en kennis reeds op de hoogte is van de risico’s

72 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA heidRij geschikt Aanbeveling van de Orde van Geneesheren m.b.t. het inlichten van de Procureur: “Indien U gewetensvol besluit dat de betrokken persoon een ongeval kan veroorzaken met zware gevolgen voor hem/haarzelf of voor derden, rechtvaardigt deze noodsituatie” dat u de Procureur des Konings op de hoogte brengt van uw twijfels in verband met de rijgeschiktheid van deze persoon” (15/12/1990) Medische voorwaarden

73 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA heidRij geschikt Medische voorwaarden Enkele nuttige documenten: KB 23 maart 1998 bijlage 6 Model VII http://www.wegcode.be/secties/kb/kb-230398 EigenVerklaring http://www.bivv.be/main/Rijbewijs/Rijgeschiktheid/ eigenverklaring.shtml?language=nl of op het CARA secretariaat: 02 244 1552 CARA@bivv.be

74 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA

75 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA het CARA Wie of wat is het CARA? Waarom kom je naar het CARA? Wat gebeurt er op het CARA?

76 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA het CARA Wie of wat is het CARA? Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassingen bevoegdheid: KB 23 maart 1998 MB 27 maart 1998 Afdeling van het Belgisch Instituut voor de VerkeersVeiligheid vzw

77 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA het CARA Waarom kom je naar het CARA? … bepalen van de rijgeschiktheid … bepalen van de aanpassingen … bepalen van de voorwaarden en beperkingen … in sommige gevallen verplicht, in andere ter ondersteuning, als bijkomend advies, … … krijgen van het Rij(on)geschiktheidsattest

78 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA het CARA Waarom kom je naar het CARA? een aantasting van het musculo - skelettaal systeem een aandoening van het centraal of perifeer zenuwstelsel elke andere aandoening waardoor een beperking ontstaat van de motorische controle, de waarnemingen het gedrag en het beoordelingsvermogen, aangeboren of verworven, ook t.g.v. een veroudering. gezichtsveldstoornissen

79 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA het CARA Wat gebeurt er op het CARA? Beslissing Rijgeschiktheid Multidisciplinair team : medische, psychologische en rij-praktische elementen Oordeel: Niet Rijgeschikt : gevolgen! (art. 24 WvW) Wel Rijgeschikt : voorwaarden en beperkingen?

80 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Voorwaarden en Beperkingen: Rijbewijs: geen zwart wit Europese mogelijkheid (91/439/EEC, 2006/126/EEC) Categorieën Geldigheidsduur Codes het CARA Wat gebeurt er op het CARA?

81 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Voorwaarden en Beperkingen: Codes (bijlage 7): Bestuurder: bril, prothese, beperkte rijbevoegdheid (05.01-05.08) … Aanpassingen voertuig: versnellingsbak, koppeling, rem-, acceleratie-systeem, bedieningsorganen, stuurinriching, bestuurdersstoel, spiegels, …. het CARA Wat gebeurt er op het CARA?

82 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA I. GEHARMONISEERDE CODES VAN DE GEMEENSCHAP Bestuurder (medische redenen) 01. Correctie en/of bescherming van het gezichtsvermogen 01.06 Bril of contactlenzen 03. Prothese/orthese van de ledematen 03.01 Prothese/orthese arm(en) 03.02 Prothese/orthese be(e)n(en)

83 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA 05. Beperkte rijbevoegdheid (vermelding van subcode is verplicht, autorijden onderhevig aan beperkingen om medische redenen) 05.01 Alleen rijden bij daglicht (bijvoorbeeld vanaf één uur na zonsopgang tot één uur voor zonsondergang) 05.02 Alleen rijden binnen een straal van... km vanaf de woonplaats van de rijbewijshouder of alleen binnen de stad/streek... 05.03 Alleen rijden zonder passagiers 05.04 Rijden met maximale snelheid van... km per uur 05.05 Rijden alleen toegestaan in gezelschap van andere rijbewijshouder 05.06 Rijden zonder aanhangwagen 05.07 Rijden op snelweg niet toegestaan 05.08 Alcohol niet toegestaan Aanpassingen voertuig. 10. Aangepaste versnellingsbak 10.01 Handschakeling 10.02 Automatische schakeling

84 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA 15. Aangepaste koppeling 20. Aangepaste remsystemen 25. Aangepaste acceleratiesystemen 30. Aangepaste rem- en acceleratiesystemen, gecombineerd 35. Aangepaste bedieningsorganen (verlichting, ruitenwisser, ruitensproeier, claxon, richtingaanwijzers, enz.) 40. Aangepaste stuurinrichting 40.01 Standaard stuurbekrachtiging 40.02 Extra stuurbekrachtiging 42. Aangepaste achteruitkijkspiegel(s) 43. Aangepaste bestuurdersstoel 44. Aanpassingen van het motorrijwiel (vermelding subcode verplicht) 45. Motorrijwiel uitsluitend met zijspan

85 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA 50. Alleen het voertuig met chassisnummer (voertuigidentificatienummer, VIN) Administratieve vermeldingen. 78 Alleen voertuigen met een automatische schakeling 90. BIJKOMSTIGE CODES 90.01 : links van 90.02 : rechts van 90.03 : links 90.04 : rechts 90.05 : hand 90.06 : voet 90.07 : bedienbaar 95 bestuurder, houder van het getuigschrift, die voldoet aan de vakbekwaamheidsvereisten tot...

86 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA II. NATIONALE CODES Medische redenen 110 met stimulator in werking 111 met uitgeschakelde stimulator 112 met alcolock 113 met uitsluiting van besturen van prioritaire voertuigen.

87 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA

88 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Mobiliteit: de auto openbaar/betaald vervoer familie en vrienden de fiets (geen BA, Art. 8.3) de brommer (Cat. A3: klasse A & B, Med. Crit.) de auto ‘zonder nummerplaat’ (brommer) het CARA Rijgeschikheid / Alternatieven

89 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Nuttige websites:www.bivv.bewww.wegcode.behttp://www.mobilit.fgov.be

90 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA

91 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Enkele aanpassingen

92 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Enkele aanpassingen

93 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Enkele aanpassingen

94 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Enkele aanpassingen

95 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Enkele aanpassingen

96 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Enkele aanpassingen

97 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Enkele aanpassingen

98 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA

99 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA

100 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Enkele aanpassingen

101 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Enkele aanpassingen

102 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Afdeling CARA Mark Tant, Afdelingshoofd CARA Mark Tant, PhD Afdelingshoofd CARA BIVV / Afdeling CARA Haachtsesteenweg 1405 1130 Brussel CARA@bivv.be


Download ppt "1 PZ KASTZE - 5 april 2011 Myriam Adriaensen, Floris Merckx, Mark Tant."

Verwante presentaties


Ads door Google