De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Criminaliteit & Rechtsstaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Criminaliteit & Rechtsstaat"— Transcript van de presentatie:

1 Criminaliteit & Rechtsstaat
Hoofdstuk 1

2 Info Benodigde spullen dit jaar voor MA; schrift, tekst(werk)boek, mapje. Contact met de docent via: Alle materiaal te downloaden via halilkaraaslan.com (binnenkort online) PTA online op website & magister

3 Competenties Schrijf correct Denk kritisch Spreek duidelijk Vertel jouw 'waarheid'

4 Planning 1e uur 2e uur Introductie Uitleg deel 2 Uitleg PTA Casus
Afsluiting

5 Hetgeen wat in de wetboek van strafrecht als strafbaar is vastgelegd.
1. Wat is criminaliteit Hetgeen wat in de wetboek van strafrecht als strafbaar is vastgelegd.

6 1.1 Rechtsregels normen & waarden Rechtsbronnen Rechtsregels
Fatsoensnormen Belangrijk! Wanneer normen en waarden veranderen veranderen ook rechtsnormen en regels. Rechtsnormen normen & waarden Rechtsbronnen Rechtsregels Respect voor ouderen Afblijven van andermans spullen Vrijheid van meningsuiting erg belangrijk wetten ministeriële regelingen door de overheid geformuleerd en gehandhaaft Staan vastgelegd in rechtsbronnen. Staan boven normen en waarden. Geld voor iedereen

7 Crimineel gedrag Wanneer wetten dermate vaag zijn
Bij crimineel gedrag kan de overtreder van de wet in aanraking komen met het recht. Dit gebeurd op basis van jurisprudentie en interpretatie Jurisprudentie: geheel aan rechterlijke uitspraken Interpretatie: (in geval van wetten) eigen uitleg van een wet. Wanneer wetten dermate vaag zijn dat de interpretatie er van erg hoog is worden wetten soms vernieuwd of aangepast. Na bepaalde zaken leidt dit tot nieuwe wetten.

8 Casus Eerst bespreken in groepjes (10 min)
Klassikaal bespreken (15 min) Discussie: criminaliteit aangeboren - aangeleerd? Is cultuur een factor voor criminaliteit? Wat voor invloed heeft zijn achtergrond voor de 'interpretatie' van de overtreden wetten? Dient er bij overtreding van de wet gekeken te worden naar de achtergrond van de dader?

9 1.2 Strafbaar gedrag en criminaliteit
Overtreding Misdrijf Licht strafbaar feit Ernstig strafbaar feit Kantonrechter Strafrechter Opzet speelt geen rol Meestal opzet Poging niet strafbaar Poging is strafbaar Medeplichtigheid niet strafbaar Medeplichtigheid wel strafbaar

10 Criminaliteit in soorten
Delicten tegen openbare orde Gewelddelicten Drugsdelicten Veelvoorkomende criminaliteit zware criminaliteit Georganiseerde misdaad

11 1.3 Criminaliteit als maatschappelijk probleem
Publiek agenda Politiek agenda Zaken die in de maatschappij actueel zijn en belangrijk wordt gevonden. Zaken die door de politiek belangrijk worden gevonden en in op het ‘agenda’ worden gezet. Politiek probleem Een agendapunt waar de politiek zich mee bezighoudt.

12 1.3 Criminaliteit als maatschappelijk probleem
Materiele schade Immateriële schade

13 Vandaag Vandaag Opening Planning Theorie H2.1 Opdracht
H2.2 Beeldvorming H2.3 Zelfstudie

14 2.1 Het meten van criminaliteit
Vandaag Opening Planning Theorie H2.1 Opdracht H2.2 Beeldvorming H2.3 Zelfstudie Veiligheid wordt gemeten d.m.v. onderzoek. Kwantitatief onderzoek Kwalitatief onderzoek Kwantitatief onderzoek: onderzoek vooral gericht op getallen, vaak oppervlakkig. Generaliseerbaar. Kwalitatief onderzoek: verkrijgen van diepgaande informatie. Niet generaliseerbaar.

15 Betrouwbaarheid en validiteit
Vandaag Opening Planning Theorie H2.1 Opdracht H2.2 Beeldvorming H2.3 Zelfstudie Betrouwbaarheid: gegevens berusten niet op toeval. Validiteit: meten wat bedoeld is. Geldigheid Generaliseerbaarheid: mate waarop een onderzoek algemeen geldig kan worden verklaard.

16 Opdracht Waarom is het aantal geregistreerde misdrijven beperkt?
Vandaag Opening Planning Theorie H2.1 Opdracht H2.2 Beeldvorming H2.3 Zelfstudie Waarom is het aantal geregistreerde misdrijven beperkt? Waarom is het lastig om vast te stellen of criminaliteit toe of afneemt?

17 Beeldvorming Ik wil ze gelijk prikken weetje Beeldvorming
Referentiekader Vandaag Opening Planning Theorie H2.1 Opdracht H2.2 Beeldvorming H2.3 Zelfstudie

18 Zelfstudie Vandaag Opening Planning Theorie H2.1 Opdracht
H2.2 Beeldvorming H2.3 Zelfstudie


Download ppt "Criminaliteit & Rechtsstaat"

Verwante presentaties


Ads door Google