De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Criminaliteit & Rechtsstaat Hoofdstuk 1. Info Benodigde spullen dit jaar voor MA; schrift, tekst(werk)boek, mapje. Contact met de docent via:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Criminaliteit & Rechtsstaat Hoofdstuk 1. Info Benodigde spullen dit jaar voor MA; schrift, tekst(werk)boek, mapje. Contact met de docent via:"— Transcript van de presentatie:

1 Criminaliteit & Rechtsstaat Hoofdstuk 1

2 Info Benodigde spullen dit jaar voor MA; schrift, tekst(werk)boek, mapje. Contact met de docent via: h.i.karaaslan@avicenna-college.comh.i.karaaslan@avicenna-college.com Alle materiaal te downloaden via halilkaraaslan.com (binnenkort online)halilkaraaslan.com PTA online op website & magister

3 Competenties 1.Schrijf correct 2.Denk kritisch 3.Spreek duidelijk 4.Vertel jouw 'waarheid'

4 Planning 1e uur2e uur IntroductieUitleg deel 2 Uitleg PTACasus Uitleg deel 1Afsluiting

5 1. Wat is criminaliteit Hetgeen wat in de wetboek van strafrecht als strafbaar is vastgelegd.

6 1.1 Rechtsregels normen & waarden Rechtsregels Rechtsbronne n - Respect voor ouderen - Afblijven van andermans spullen - Vrijheid van meningsuiting erg belangrijk - wetten - ministeriële regelingen - door de overheid geformuleerd en gehandhaaft - Staan vastgelegd in rechtsbronnen. - Staan boven normen en waarden. - Geld voor iedereen Fatsoensnormen Rechtsnormen Belangrijk! Wanneer normen en waarden veranderen veranderen ook rechtsnormen en regels.

7 Crimineel gedrag Bij crimineel gedrag kan de overtreder van de wet in aanraking komen met het recht. Dit gebeurd op basis van jurisprudentie en interpretatie Jurisprudentie: geheel aan rechterlijke uitspraken Interpretatie: (in geval van wetten) eigen uitleg van een wet. Wanneer wetten dermate vaag zijn dat de interpretatie er van erg hoog is worden wetten soms vernieuwd of aangepast. Na bepaalde zaken leidt dit tot nieuwe wetten.

8 Casus Eerst bespreken in groepjes (10 min) Klassikaal bespreken (15 min) Discussie: criminaliteit aangeboren - aangeleerd? Is cultuur een factor voor criminaliteit? Wat voor invloed heeft zijn achtergrond voor de 'interpretatie' van de overtreden wetten? Dient er bij overtreding van de wet gekeken te worden naar de achtergrond van de dader?

9 1.2 Strafbaar gedrag en criminaliteit OvertredingMisdrijf Licht strafbaar feit Ernstig strafbaar feit Kantonrechter Strafrechter Meestal opzet Poging is strafbaar Poging niet strafbaar Opzet speelt geen rol Medeplichtigheid niet strafbaar Medeplichtigheid wel strafbaar

10 Criminaliteit in soorten Delicten tegen openbare orde Gewelddelicten Drugsdelicten Veelvoorkomende criminaliteit zware criminaliteit Georganiseerde misdaad

11 1.3 Criminaliteit als maatschappelijk probleem Publiek agendaPolitiek agenda Zaken die in de maatschappij actueel zijn en belangrijk wordt gevonden. Zaken die door de politiek belangrijk worden gevonden en in op het ‘agenda’ worden gezet. Politiek probleem Een agendapunt waar de politiek zich mee bezighoudt.

12 1.3 Criminaliteit als maatschappelijk probleem Materiele schade Immateriële schade

13 Vandaag  Opening  Planning  Theorie H2.1  Opdracht  H2.2 Beeldvorming  H2.3 Zelfstudie

14 2.1 Het meten van criminaliteit Vandaag Opening Planning  Theorie H2.1  Opdracht  H2.2 Beeldvorming  H2.3 Zelfstudie Veiligheid wordt gemeten d.m.v. onderzoek. Kwantitatief onderzoek Kwalitatief onderzoek Kwantitatief onderzoek: onderzoek vooral gericht op getallen, vaak oppervlakkig. Generaliseerbaar. Kwalitatief onderzoek: verkrijgen van diepgaande informatie. Niet generaliseerbaar.

15 Betrouwbaarheid en validiteit Vandaag Opening Planning  Theorie H2.1  Opdracht  H2.2 Beeldvorming  H2.3 Zelfstudie Betrouwbaarheid: gegevens berusten niet op toeval. Validiteit: meten wat bedoeld is. Geldigheid Generaliseerbaarheid: mate waarop een onderzoek algemeen geldig kan worden verklaard.

16 Opdracht Vandaag Opening Planning Theorie H2.1  Opdracht  H2.2 Beeldvorming  H2.3 Zelfstudie -Waarom is het aantal geregistreerde misdrijven beperkt? -Waarom is het lastig om vast te stellen of criminaliteit toe of afneemt?

17 Beeldvorming Vandaag Opening Planning Theorie H2.1 Opdracht  H2.2 Beeldvorming  H2.3 Zelfstudie -Ik wil ze gelijk prikken weetjeIk wil ze gelijk prikken weetje -BeeldvormingBeeldvorming -Referentiekader

18 Zelfstudie Vandaag Opening Planning Theorie H2.1 Opdracht H2.2 Beeldvorming  H2.3 Zelfstudie


Download ppt "Criminaliteit & Rechtsstaat Hoofdstuk 1. Info Benodigde spullen dit jaar voor MA; schrift, tekst(werk)boek, mapje. Contact met de docent via:"

Verwante presentaties


Ads door Google