De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FMEA: een voorbeeld André Krings 10 november 2009 Iedere dag beter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FMEA: een voorbeeld André Krings 10 november 2009 Iedere dag beter."— Transcript van de presentatie:

1 FMEA: een voorbeeld André Krings 10 november 2009 Iedere dag beter

2

3

4

5

6

7 Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) van de geneesmiddelendistributieketen in Atrium Medisch Centrum Parkstad FMEA afgerond Vervolgtraject loopt en grotendeels opgenomen in meerjarenbeleidplan Atrium MC

8 Wat is een FMEA? Prospectief Georganiseerd wantrouwen
Gericht op het inschatten van potentiële risico’s Flexibele techniek: voor bestaande en nog niet bestaande systemen

9 Wat is een FMEA? Eenvoudige techniek Tientallen jaren gebruikt Nodig:
Procesbeschrijving Groep procesdeskundigen

10 Hoe? Maken procesbeschrijving Invullen FMEA-formulier

11 Aan de hand van procesbeschrijving alle mogelijke procesafwijkingen en mogelijke gevolgen in kaart brengen. Vervolgens de mogelijke oorzaken (risico’s) inventariseren ! Verschil tussen faalwijze en oorzaak. Veters los (oorzaak) => vallen (failure mode) => been breken (gevolg)

12 FMEA maken aan de hand van 6 stappen

13 6 stappen: (1a van 6) STAP 1: Stel het onderwerp vast A: Het onderwerp
Voorbeeld risicovol proces: Geneesmiddelendistributie proces in een ziekenhuis. Belangrijk onderdeel: “toediening van cytostatica aan patiënten”.

14 Hoe is het proces gekozen?
Commissie geneesmiddelen-distributie was net opgericht. Wens: veiliger geneesmiddelen-distributie systeem Cijfers VS: Jaarlijks 1 miljoen gewonden en doden door te voorkomen medische fouten 8e doodsoorzaak Kosten: tussen $17 en $29 miljard per jaar “Tip of the Iceberg”

15 6 stappen: (1b van 6) STAP 1: Stel het onderwerp vast B: Afbakening
Voorbeeld afbakening onderwerp: “de toediening van cytostatica aan patiënten van de afdeling Dagbehandeling te beginnen bij het moment dat de patiënt komt voor toediening van zijn eerste dosering van een kuur tot en met het moment dat de patiënt zijn laatste dosering van betreffende kuur krijgt”.

16 6 stappen: (2a van 6) STAP 2: Formeer een werkgroep
Voorzitter (en procesbegeleider) Formeren van de werkgroep Zorgen voor een schematische procesbeschrijving Locatie voor de bijeenkomsten Voorzitten van de bijeenkomsten Notulist Verslaglegging van de gegevens

17 FMEA team-samenstelling
ziekenhuisapotheker, voorzitter apothekersassistenten (2) medisch specialisten (2: snijdend + niet snijdend) artsassistent verpleegkundigen (2) verpleegkundig manager stafadviseur patiëntveiligheid, secretaris

18 6 stappen: (3 van 6) STAP 3: Plan werkgroepbijeenkomsten
Plannen data, tijdstippen, locatie en onderwerp: 4–7 bijeenkomsten van 1–1,5 uur

19 6 stappen: (4 van 6) STAP 4: Beschrijf de processen
Procesbeschrijving: Hulpmiddel maar belangrijk Indien nodig aanpassen tijdens FMEA-bijeenkomsten

20 6 stappen: (5 van 6) STAP 5: Vul het FMEA-formulier in Benadrukken
Het gaat om: Mogelijke faalwijzen/procesafwijkingen Mogelijke gevolgen Mogelijke oorzaken

21

22 6 stappen: (6 van 6) STAP 6: Verbeteracties
Kort cyclisch verbeteren aan de hand van de Nolan-methode, waar mogelijk. In een aantal gevallen zijn grotere veranderingen nodig en kan niet kort cyclisch worden gewerkt.

23 Praktijkvoorbeeld geneesmiddelendistributie

24 50 processtappen tijdens FMEA-bijeenkomsten indien nodig gevalideerd

25

26 Faalwijze Gevolgen Ernst Oorzaken Freq. Waar. RPG Maatregelen 1. recept onleesbaar [1A] 2. onvolledige recepten [1A]

27 Faalwijze Gevolgen Ernst Oorzaken Freq. Waar. RPG Maatregelen 1. recept onleesbaar [1A] - patiënt krijgt verkeerde medicijn - patiënt krijgt verkeerde dosering - toediening aan verkeerde patiënt - delay in levering geneesmiddel 2. onvolledige recepten [1A]

28 Geen gevolgen voor patiënt en volgende processtappen (2) 3
Faalwijze Gevolgen Ernst Oorzaken Freq Waar. RPG Maatregelen 1. recept onleesbaar [1A] - patiënt krijgt verkeerde medicijn 8 - patiënt krijgt verkeerde dosering - toediening aan verkeerde patiënt - delay in levering geneesmiddel 4 2. onvolledige recepten [1A] Ernst: Omschrijving: 1 Geen gevolgen voor patiënt en volgende processtappen (2) 3 Geen gevolgen voor patiënt, licht ongemak mogelijk bij volgende processtappen (4) 5 (6) Beïnvloedt patiënt en/of volgende processtappen (7) 8 Tijdelijke gevolgen voor patiënt 9 Blijvende gevolgen voor patiënt 10 Fatale gevolgen voor patiënt

29 Faalwijze Gevolgen Ernst Oorzaken Freq. Waar. RPG Maatregelen 1. recept onleesbaar [1A] - patiënt krijgt verkeerde medicijn 8 - onduidelijk geschreven medicatie-opdracht - patiënt krijgt verkeerde dosering - komma als punt zetten - onduidelijk onderscheid tussen komma en punt - komma voor een ‘1’ aanzien - ‘7’ voor een ‘1’ aanzien en omgekeerd - ‘µ’ onleesbaar schrijven i.p.v. ‘micro’ - punt niet zien - onduidelijk hoe verbeteringen aangebracht moeten worden (over geschrevene heen schrijven) - toediening aan verkeerde patiënt - naam niet leesbaar - slecht leesbare ponsinformatie - delay in levering geneesmiddel 4 - … etc. 2. onvolledige recepten [1A] - arts onzorgvuldig/onvoldoende kennis

30 Binnen onze instelling nooit (3) 4 Zelden (5) 6 (7) Regelmatig 8 Vaak
Faalwijze Gevolgen Ernst Oorzaken Freq. Waar. RPG Maatregelen 1. recept onleesbaar [1A] - patiënt krijgt verkeerde medicijn 8 - onduidelijk geschreven medicatie-opdracht 6 - patiënt krijgt verkeerde dosering - komma als punt zetten 3 - onduidelijk onderscheid tussen komma en punt - komma voor een ‘1’ aanzien - ‘7’ voor een ‘1’ aanzien en omgekeerd - ‘µ’ onleesbaar schrijven i.p.v. ‘micro’ - punt niet zien - onduidelijk hoe verbeteringen aangebracht moeten worden (over geschrevene heen schrijven) - toediening aan verkeerde patiënt - naam niet leesbaar 5 - slecht leesbare ponsinformatie - delay in levering geneesmiddel 4 - … etc. 2. onvolledige recepten [1A] - arts onzorgvuldig/onvoldoende kennis Frequentie: Omschrijving: 1 Nooit 2 Binnen onze instelling nooit (3) 4 Zelden (5) 6 (7) Regelmatig 8 Vaak (9) 10 (Bijna) altijd

31 ! Schaal omgekeerd Faalwijze Gevolgen Ernst Oorzaken Freq. Waar. RPG
Maatregelen 1. recept onleesbaar [1A] - patiënt krijgt verkeerde medicijn 8 - onduidelijk geschreven medicatie-opdracht 6 4 - patiënt krijgt verkeerde dosering - komma als punt zetten 3 - onduidelijk onderscheid tussen komma en punt - komma voor een ‘1’ aanzien - ‘7’ voor een ‘1’ aanzien en omgekeerd - ‘µ’ onleesbaar schrijven i.p.v. ‘micro’ - punt niet zien - onduidelijk hoe verbeteringen aangebracht moeten worden (over geschrevene heen schrijven) - toediening aan verkeerde patiënt - naam niet leesbaar 5 - slecht leesbare ponsinformatie - delay in levering - … etc. 2. onvolledige recepten [1A] - delay in levering geneesmiddel - arts onzorgvuldig/onvoldoende kennis 2 Waarneembaarheid: Omschrijving: 1 (2) Zeker vastgesteld 3 (4) Waarschijnlijk vastgesteld 5 (6) Redelijke kans op ontdekking 7 (8) Lage kans op ontdekking 9 Waarschijnlijk onopgemerkt 10 Zeker onopgemerkt ! Schaal omgekeerd

32 RPG = Ernst x Frequentie x Waarschijnlijkheid
Faalwijze Gevolgen Ernst Oorzaken Freq. Waar. RPG Maatregelen 1. recept onleesbaar [1A] - patiënt krijgt verkeerde medicijn 8 - onduidelijk geschreven medicatie-opdracht 6 4 192 - patiënt krijgt verkeerde dosering - komma als punt zetten 3 144 - onduidelijk onderscheid tussen komma en punt - komma voor een ‘1’ aanzien 72 - ‘7’ voor een ‘1’ aanzien en omgekeerd 96 - ‘µ’ onleesbaar schrijven i.p.v. ‘micro’ - punt niet zien - onduidelijk hoe verbeteringen aangebracht moeten worden (over geschrevene heen schrijven) - toediening aan verkeerde patiënt - naam niet leesbaar 5 240 - slecht leesbare ponsinformatie 160 - delay in levering geneesmiddel - … etc. 2. onvolledige recepten [1A] - arts onzorgvuldig/onvoldoende kennis 2 48 RPG = Ernst x Frequentie x Waarschijnlijkheid RPG geeft prioriteit wat aangepakt moet worden.

33 ! Freq. en waar. voor elke faalwijze-gevolg-oorzaak combinatie
Gevolgen Ernst Oorzaken Freq. Waar. RPG Maatregelen 1. recept onleesbaar [1A] - patiënt krijgt verkeerde medicijn 8 - onduidelijk geschreven medicatie-opdracht 6 4 192 Elektronisch Voorschrijf-Systeem (EVS) - patiënt krijgt verkeerde dosering - komma als punt zetten 3 144 - onduidelijk onderscheid tussen komma en punt - komma voor een ‘1’ aanzien 72 - ‘7’ voor een ‘1’ aanzien en omgekeerd 96 - ‘µ’ onleesbaar schrijven i.p.v. ‘micro’ - punt niet zien - onduidelijk hoe verbeteringen aangebracht moeten worden (over geschrevene heen schrijven) - toediening aan verkeerde patiënt - naam niet leesbaar 5 240 - slecht leesbare ponsinformatie 160 - delay in levering geneesmiddel - … etc. 2. onvolledige recepten [1A] - arts onzorgvuldig/onvoldoende kennis 2 48 EVS ! Freq. en waar. voor elke faalwijze-gevolg-oorzaak combinatie ! Mogelijke faalwijzen en mogelijke gevolgen ! Huidige werkwijze als uitgangspunt en niet ideale proces

34 Ander voorbeeld, waarbij vaak iets fout gaat !
Faalwijze Gevolg E r n s t Oorzaken F e q W a RPG Maat-regelen 31. verpakkingen die op elkaar lijken [9] verkeerdgenees-middel toe-dienen 8 look-alikes zijn een feit 5 200 Risico-medicatie op aparte voorraad-locatie Elektro-nische toe-dienings-registratie

35 Maatregelen gegenereerd door de geneesmiddelendistributieketen-FMEA geordend van hoogste PI-score [RPG] naar laagste PI-score met per maatregel de maximale PI-score.

36 FMEA – resultaten en conclusies
in totaal 52 verschillende mogelijke faalwijzen/procesafwijkingen gevonden => 47 maatregelen

37 FMEA – resultaten en conclusies (2)
maatregelen variëren van: concrete acties die betrekking hebben op een proces binnen de geneesmiddelendistributieketen tot het doorvoeren van verregaande vernieuwingen die ingrijpen in een groot aantal processen van de geneesmiddelendistributieketen

38

39 Vervolg FMEA besproken in managementteam en bestuur medische staf.
Op basis daarvan “Roadmap” medicatieveiligheid opgesteld. Deze is geaccordeerd door BMS en Raad van Bestuur.

40 FMEA – interventies Rapport ‘Roadmap medicatieveiligheid’ deelprojecten:
vervanging huidig EVS door een EVS met “ingebouwde intelligentie” gekoppeld aan een ziekenhuisapotheekautomatiseringssysteem; robotisering van de geneesmiddelendistributie; satellietfarmacie uitbreiden over hele ziekenhuis; verbeteren voor-toediening-gereed maken van parenteralia; decentraal Vrijwillig IncidentMelden (VIM); Structureel PAtiëntRisco (SPAR)-managementsysteem; invoeren elektronisch medicatiedossier als onderdeel van het Elektronisch Patiëntendossier; elektronische toedienregistratie (barcodering, identificatie patiënt en geneesmiddel).

41 Vervolg Inmiddels zijn de grote deelprojecten inzake medicatieveiligheid opgenomen in het concept meerjarenbeleidplan van het ziekenhuis. Diverse kleinere projecten zijn gestart en grotendeels uitgevoerd.

42 Succesfactoren Systematische wijze risico’s geïnventariseerd
Verschillende disciplines bij betrokken (draagvlak)

43 FMEA’s Inmiddels hebben we in de ziekenhuisapotheek meer dan 10 FMEA’s uitgevoerd op bereidingsprocessen en robotisering Ziekenhuisbreed FMEA’s uitgevoerd op spuitenpomp, volumetrische pompen, ……

44 Bedankt voor uw aandacht.
Vragen ?


Download ppt "FMEA: een voorbeeld André Krings 10 november 2009 Iedere dag beter."

Verwante presentaties


Ads door Google