De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ethiek en besturen. Wat is ethiek  vragen hoe we moeten leven  vragen hoe we moeten handelen  gaat over moraal  moraal: gedragsregels oordelen over.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ethiek en besturen. Wat is ethiek  vragen hoe we moeten leven  vragen hoe we moeten handelen  gaat over moraal  moraal: gedragsregels oordelen over."— Transcript van de presentatie:

1 Ethiek en besturen

2 Wat is ethiek  vragen hoe we moeten leven  vragen hoe we moeten handelen  gaat over moraal  moraal: gedragsregels oordelen over gedrag  reflectie op normen en waarden  moraliteit betreft vooral menselijk handelen

3 Wat is ethiek nadenken over menselijk handelen betreft:  kijken naar vier aspecten van een handeling  de handeling zelf: de deugdethiek van Aristoteles  de intentie van de handeling: de plichtethiek van Kant  de gevolgen van een handeling: het utilisme van Bentham  De rechtvaardiging van een handeling: rechtvaardigheidsethiek van Rawls

4 Normen en waarden Normen zijn:  regels of conventies die opgevolgd moeten worden  veelal verboden (negativiteit)  geven een ondergrens aan  dagen uit tot overtreding Waarden zijn:  overwegend positief  formuleren een optimum  ze motiveren

5 Normen, deugden en waarden Normen: regels verboden ondergrens overtreding Waarden: positief optimum motiveren subjectief deugden

6 Deugdethiek van Aristoteles  deugden zijn niet aangeboren  deugd is niet een handeling, maar een houding, een karaktertrek  houding wordt gevormd door opvoeding, vorming en scholing  om deugden te ontwikkelen moet je ze beoefenen  door herhaling wordt een deugd een karaktertrek  een goed karakter is gericht op het algemeen belang

7 Deugdethiek van Aristoteles  doel van je handelen is gericht op het algemeen belang  daarbij gaat het om de juiste maatvoering: de gulden middenweg  een deugd neemt een middenpositie/ evenwichtspositie in tussen twee “kwaden”  deze evenwichtspositie is afhankelijk van de omstandigheden  wat de juiste evenwichtspositie is wordt bepaald door ons verstand  deugd en verstand zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

8 Deugdethiek van Aristoteles  het verstand verschaft ons het morele oordeelsvermogen  deugden zijn ingebed in de cultuur en traditie waarin wij leven  moraal is sociaal  de deugd geeft niet aan hoe(**) te handelen. Je moet steeds zelf de afwegingen maken  de deugdethiek past het beste bij onze pluralistische samenleving  (**) versus onderschreven regels/codes

9 Ondeugden en deugden  trots  hebzucht  wellust  jaloezie/afgunst  vraatzucht  woede  luiheid ( zijn ontwrichtende ondeugden binnen een samenleving )  nederigheid  vrijgevigheid/gulheid  kuisheid  ruimhartigheid  discipline/matigheid  geduld/naastenliefde  toewijding/ijver


Download ppt "Ethiek en besturen. Wat is ethiek  vragen hoe we moeten leven  vragen hoe we moeten handelen  gaat over moraal  moraal: gedragsregels oordelen over."

Verwante presentaties


Ads door Google