De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ethiek Welkom! Waarden & normen kritisch bekeken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ethiek Welkom! Waarden & normen kritisch bekeken."— Transcript van de presentatie:

1 Ethiek Welkom! Waarden & normen kritisch bekeken

2 Huishoudelijke mededelingen 12 Maart: Christine Korgaard Essay p. 112 Max. 1000 woorden met centrale ethische vraag. Laat mij voor 25 maart via info@studiosocrates.nl weten of je een essay wilt schrijven. Vermeld naam + geboortedatum!!

3 Terugblik Wat weten jullie nog van voor de vakantie? Inleiding Susan Wolf & de motivatie tot handelen Alasdair MacIntyre & Deugdethiek Vragen?

4 Huidige ethiek = achterhaald Oplossing = nieuw utilisme Dierenleed Euthanasie bij jong en oud Armoede Milieu Peter Singer; moderne held of duivel?

5 Utilisme: Peter Singer (1946) 197519941979

6 Huidige ethiek is achterhaald - Medische ontwikkelingen - Globalisering

7 Medische ontwikkelingen Nieuw dilemma: leven of niet-lijden

8 3 onderschreven, maar tegenstrijdige stellingen 1. Abortus na 24 weken is moreel toegestaan als de vrucht ernstige afwijkingen vertoond. 2. Er is geen moreel verschil tussen het beëindigen van een leven in of uit de buik. (Mits even oud en zelfde afwijkingen.) 3. Het is onjuist om actief het leven te beëindigen van een pasgeborene (24 weken na conceptie) met ernstige afwijkingen.

9 David Hume “Als het leven een last is, kan niemand bestrijden dat zelfdoding in overeenstemming is met ons eigen belang en de plicht is tegenover onszelf.” 1711-1776

10 Globalisering Help je naaste! Wie is je naaste?

11 Gedachte-experiment

12 Peter Singer ‘Rechtvaardiging voor discriminatie om geografische redenen lijkt onmogelijk.’

13 Oplossing: nieuw utilisme - Consequenties gemeten in pijn & geluk - Consequenties voor alle betrokkenen

14 Gevolgethiek Handel met als doel: het maximaliseren van het totale geluk. Bentham en Mill Rond 1800.

15 Bentham 1748-1832 Vreemde wensen? - Gelijke rechten voor vrouwen - Arme studenten mogen studeren - Voor dierenrechten - Voor legalisatie van homoseksualiteit - Voor aparte rechtspraak van kinderen - Tegen de doodstraf - Mummificatie

16 Gedachte-experiment In Zuid-Afrika zijn twee Zulu-mannen vermoord. Het is duidelijk dat het om een racistische moord gaat. Als de regering niemand arresteert breken er helse rellen uit. Moeten er onschuldige mensen opgepakt worden om erger te voorkomen?

17 Kritiek op utilisme - Het leven gaat niet om genot - Geen rekening met waarden als rechtvaardigheid! - Telt de intentie niet mee? - Hoe bereken je wat goed is? - Het biedt geen heldere regels. - Het is Goddeloos!

18 Mill 1806-1873 Weerlegging kritiek Verschillende soorten geluk Nut van bescherming individu Bentham geeft tips berekening Genuanceerd & rationeel Als er een goede God bestaat zou hij voor het utilisme kiezen.

19 Het utilisme van Peter Singer - Preferentie i.p.v. geluk - Ons handelen heeft een grote reikwijdte - Pijn is slecht ongeacht wie het heeft. - Niet alleen mensen voelen pijn - We zijn verantwoordelijk voor wat we kunnen voorkomen

20 Peter Singer & Dierenleed http://youtu.be/g7-bPJbM2d4

21 Wat is een mens? Wat is een dier? Wat is het verschil tussen mens en dier?

22 Soort-isme - Lijden van dieren is even belangrijk als lijden van mensen. - Dieren kunnen lijden.

23 Hebben dieren andere verlangens? Een persoon is ‘een redelijk wezen dat kan nadenken en in staat is zichzelf als zichzelf te zien, als dat zelfde denkende wezen op verschillende tijdstippen en plaatsen’ John Locke (1632-1704)

24 Wanneer heeft een individu belang bij zijn/haar leven? - Het vermogen om ervaringen te hebben; - Om relaties met anderen aan te gaan; - Om bewust te kiezen om te blijven leven

25 Ook mensen hebben recht op euthanasie. Euthanasie bij jong en oud

26 Wat is leven?

27 Wanneer heeft een individu belang bij zijn/haar leven? - Het vermogen om ervaringen te hebben; - Om relaties met anderen aan te gaan; - Om bewust te kiezen om te blijven leven

28 John Stuart Mill ‘Een beschaafde samenleving mag alleen dan machtsmiddelen inzetten tegen wie dan ook, om te voorkomen dat anderen kwaad wordt gedaan.’ Het leven is geen plicht.

29 Is er een verschil tussen actieve en passieve euthanasie? Nee, de consequenties zijn hetzelfde!

30 Armoede bestrijding Is er een moreel verschil tussen het leven van een kind in de straat en een kind in China? Lever 1% van je bruto inkomen in en red levens. Tip: Tedx.com & Ted.com

31 Milieu Dient de menselijke behoeften. Gelijke weging toekomstige generaties.

32 Ethiek Waarden & normen kritisch bekeken Tot ziens!


Download ppt "Ethiek Welkom! Waarden & normen kritisch bekeken."

Verwante presentaties


Ads door Google