De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten Oudertevredenheidspeiling BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen www.bvpo.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten Oudertevredenheidspeiling BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen www.bvpo.nl."— Transcript van de presentatie:

1

2 Resultaten Oudertevredenheidspeiling BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen www.bvpo.nl

3 2BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen 2 Ouderpeiling (OTP) BS Kandelaar te Ameide Resultaten van de oudertevredenheidpeiling 2014/2015

4 Algemene informatie over de school BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen3 Respons: 73% Rapportcijfer: 8.0 Rapportcijfer 2010: 7.8 Oordeel: zeer tevreden

5 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen4 Standaard vragenlijst: Vragenlijst met dezelfde vragen is 2605 keer afgenomen bij 224670 ouders Evaluatiecriteria: Normering: De hoofdonderwerpen waarover vragen worden gesteld Grenspercentages Grenspercentages Benchmarking Benchmarking Onderzoeksopzet Vergelijking met…. Vorige peiling Vorige peiling Alle scholen Alle scholen Zelfde soort scholen Zelfde soort scholen

6 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen5 Rapportage: Samenvatting: 1.Samenvatting 2.Schoolrapport Grafieken en conclusies in geschreven tekst Rapportage Schoolrapport: Links: grenspercentages Rechts: benchmark > naar uitleg onderzoek > naar resultaten

7 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen6 Wat is significant ? Statistische toetsing bij vergelijking van twee scores wordt gebruik gemaakt van toetsing/ p-waarde de p-waarde geeft de kans dat je een –afwijkende- schoolscore vindt, terwijl de waarde van de school toch gelijk is aan die van de referentiegroep een verschil tussen twee rapportcijfers van bv 7.1 en 7.3 zegt op zich niet zoveel dat verschil kan door toeval ontstaan

8 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen7 rood: percentage ontevreden ouders/ verzorgers groen: percentage tevreden ouders/ verzorgers bolletjes: (on)tevredenheidspercentage is beter dan..% ref Grenswaarde standaard 15% Leeswijzer grenswaarden (voorbeeld) > voorbeeld

9 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen8 Spreiding van (on)tevredenheidspercentages in de referentiegroep speelmogelijkheden: tevredenheidspercentage 81% dat is beter dan 69% van de scholen in de referentiegroep

10 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen9 Leeswijzer benchmark (voorbeeld) blauw: scholen in referentiegroep gem: rekenkundig gemiddelde (bereik 1-4) rode stip: gemiddelde van de school resp. subcategorie gele/ blauwe balk: indicatie van de spreiding (Er geldt: hoe meer de antwoorden verschillen, hoe groter de spreiding: de balk wordt langer) P een kleine P een kleine p-waarde : kleine kans dat waarden gelijk zijn (als p klein is er sprake van een significant verschil) donkergrijs gebied: hier liggen 50% resp 90% van de scholen

11 Evaluatiecriteria: Rapportcijfers op onderdelen BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen10 Rubriek20152010 Referentie Vensters8.2-8.0 Schoolgebouw6.57.06.9 Omgeving van de school7.16.76.4 Begeleiding *7.97.77.3 Sfeer *7.77.67.3 Kennisontwikkeling7.77.4 Persoonlijke ontwikkeling *7.97.3 Schooltijden7.97.57.6 Schoolregels, rust en orde7.97.67.2 De leerkracht *8.68.18.2 Contact met de school *8.07.47.3

12 Vergelijking met de vorige ouderpeiling op onze school 11BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen 11 Verbeteringen sinds 2010: 1. Persoonlijke ontwikkeling 2. Contact met de school 3. De leerkracht 4. Schoolregels, rust en orde 5. Omgeving van de school 6. Kennisontwikkeling 7. Schooltijden Verslechteringen: 1. Schoolgebouw

13 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen12 Verbeteringen tov 2010 1.Aandacht voor gymnastiek 2.Gelegenheid om met de directie te praten 3.Aandacht godsdienst/ levensbesch. 4.Informatievoorziening over het kind 5.Duidelijkheid van schoolregels 6.Informatievoorziening over de school 7.Mate waarin leraar naar ouders luistert 8.Aandacht soc.-emot. Ontwikkeling 9.Vakbekwaamheid leerkracht/ individueel 10.Opvang na schooltijd

14 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen13 Verbeteringen tov 2010 (vervolg) 11.Aandacht voor taal 12.Aandacht voor rekenen 13.Veiligheid op weg naar school 14.Aandacht voor wereldorientatie 15.Aandacht voor uitstapjes/excursies 16.Inzet en motivatie leerkracht 17.Functioneren medezeggenschapsraad 18.Aandacht voor normen en waarden 19.Speelmogelijkheden op het plein 20.Aandacht voor creatieve vakken

15 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen14 Verslechteringen tov 2010 1.Uiterlijk van het gebouw 2.Sfeer en inrichting schoolgebouw

16 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen15 Successcore van de school

17 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen16 Vergelijking onder-bovenbouw 16BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen

18 17 Aandachtspunten onderbouw 1.Hygiene en netheid binnen de school (34%) 2.Huidige schooltijden (30%) 3.Sfeer en inrichting schoolgebouw (23%) 4.Uiterlijk van het gebouw (23%) 5.Veiligheid op weg naar school (23%) 6.Uitdaging (17%) 7.Informatievoorziening over het kind (17%) 8.Extra mogelijkheden goede leerlingen (15%)

19 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen18 Aandachtspunten bovenbouw 1.Veiligheid op weg naar school (36%) 2.Hygiene en netheid binnen de school (35%) 3.Uiterlijk van het gebouw (21%) 4.Omgang van de kinderen onderling (17%) 5.Sfeer en inrichting schoolgebouw (16%) 6.Veiligheid op het plein (15%)

20 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen19 Vergelijking met de andere scholen van het bestuur 19BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen Onze school wijkt op geen van de hoofdonderwerpen sterk af van de overige scholen van het bestuur Er zijn geen significantie verschillen tussen de rapportcijfers gevonden

21 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen20 Pluspunten van onze school 1.Inzet en motivatie leerkracht (98%) 2.Veiligheid op school (97%) 3.Aandacht voor normen en waarden (97%) 4.Vakbekwaamheid leerkracht/ individueel (96%) 5.Omgang leerkracht met de leerlingen (96%) 6.Plezier in schoolgaan (95%) 7.Contact met medewerkers (95%) 8.Mate waarin leraar naar ouders luistert (95%) 9.Opvoedkundige aanpak (94%) 10.Sfeer in de klas (94%)

22 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen21 Pluspunten van onze school (vervolg) 11.Duidelijkheid van schoolregels (94%) 12.Leereffect (93%) 13.Aansluiting op niveau (93%) 14.Vakbekwaamheid leerkrachten (algemeen) (93%) 15.Informatievoorziening over de school (93%) 16.Regels, rust en orde op school (93%) 17.Aandacht voor gymnastiek (92%) 18.Aandacht soc.-emot. Ontwikkeling (92%) 19.Aandacht godsdienst/ levensbesch. (91%) 20.Informatievoorziening over het kind (89%)

23 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen22 Pluspunten van onze school (vervolg) 21.Rust en orde in de klas (89%) 22.Uitdaging (88%) 23.Omgang van de kinderen onderling (88%) 24.Aandacht voor rekenen (88%) 25.Aandacht voor uitstapjes/excursies (88%) 26.Speelmogelijkheden op het plein (87%) 27.Aandacht voor taal (87%) 28.Veiligheid op het plein (86%) 29.Aandacht voor creatieve vakken (86%) 30.Gelegenheid om met de directie te praten (85%)

24 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen23 Kritiekpunten op onze school 1.Hygiene en netheid binnen de school (34%) 2.Veiligheid op weg naar school (31%) 3.Uiterlijk van het gebouw (22%) 4.Sfeer en inrichting schoolgebouw (19%) 5.Huidige schooltijden (16%)

25 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen24

26 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen25 wachtwoord: EZT2560 www.comparant.nl/vervolgonderzoek vervolgenquête op het internet:

27 Einde Presentatie Oudertevredenheidspeiling voorbeeld van de standaard vragenlijst informatie over BvPO naar analysebank BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen26 Meer informatie? Volg onderstaande hyperlinks (hiervoor is een verbinding met het internet noodzakelijk)


Download ppt "Resultaten Oudertevredenheidspeiling BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen www.bvpo.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google