De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Burgerlijk recht.  Welke staatsmachten? (p.17 n°1)  Wetgevende  Uitvoerende  Rechterlijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Burgerlijk recht.  Welke staatsmachten? (p.17 n°1)  Wetgevende  Uitvoerende  Rechterlijke."— Transcript van de presentatie:

1 Burgerlijk recht

2  Welke staatsmachten? (p.17 n°1)  Wetgevende  Uitvoerende  Rechterlijke

3  Basiswet  Regelt 4 zaken:  Grondwettelijke vrijheden burgers;  Grondgebied;  Staatsstructuur;  Werking 3 staatsmachten.

4  Vrijheden burgers:  Politieke rechten  Kiesrecht (=plicht) 18 jaar!!  Verkiesbaarheid  Publieke rechten  Persoonlijke vrijheden:  Onschendbaarheid woning;  Bescherming eigendomsrecht;  Briefgeheim;  privacy;.  Sociale vrijheden:  Vrijheid godsdienst, onderwijs, pers, taal, vereniging, vergaderen…  Recht op menswaardig leven.

5 Federale staat Gemeenschappen & gewesten Provincies Gemeenten Zelfde taal & cultuur Of Persoonsgebonden Sociaal-economisch Of plaatsgebonden

6

7

8

9 Staatsniveau FEDERAAL DEELGEBIEDEN (gewesten & gemeenschappen) PROVINCIEGEMEENTE Wetgevend macht Parlement (kamer + senaat) & koning [maken wetten] Vlaamse Raad [maakt decreten] Brussels Hoofdstedelijk Gewest (maakt ordonnanties) Provincieraad [maakt besluiten] Gemeenteraad [maakt besluiten] Uitvoerende macht Regering (koning + ministers) (Hoofd = 1ste minister) Vlaamse Regering (Hoofd = minister-president) Bestendige deputatie (Hoofd = gouverneur) College van burgemeester en schepenen (Hoofd = burgemeester) Maakt de wetten Regeert land door de wetten te doen uitvoeren

10 KAMER SENAAT Na goedkeuring van:  Wetsontwerp  wetsvoorstel Senaat  onderzoekt wetsvoorstel/wetsontwerp indien 15 leden 15 dagen na ontvangst wet dit vragen  Heeft 60 dagen om amendementen in te dienen. Kamer beslist bij meerderheid wijzigingen aan te nemen of te verwerpen GOEDKEURING Publicatie Belgisch Staatsblad + Handtekening koning NIEUWE WET

11 GebiedRechtbanken + bevoegdheden Kanton (verzameling 1 of > gemeenten) Vredegerecht: Burgerlijke zaken tussen burgers en/of handelaars (bijv. echtscheidingen, huurgeschillen, erfenissen…) Gerechtelijk arrondissement (territoriale bevoegdheidsgebieden waar rechtbanken hun zetel hebben) Arrondissementsrechtbank 1)Politierechtbank (Alle verkeerszaken) a)Eerste aanleg i)4 afdelingen (1)Burgerlijke rechtbank (a)Ontvangt beroep tegen vredegerecht burgerrechtelijke zaken (2)Correctionele (a)In 1 ste aanleg de grote misdrijven (wanbedrijven) (b)Hoger beroep politierechtbank (3)Jeugdrechtbank (a)Bijv. adoptie, ontvoogding + strafbare daden minderjarigen (4)Fiscale rechtbank (a)Betwisting personenbelasting aanslag b)Rechtbank van koophandel c)Arbeidsrechtbank d)Arrondissementsrechtbank i)Regelt enkel de bevoegdheidsproblemen op tussen de bovenstaande rechtbanken Per provincie Hof van assisen Strafzaken (Ernstige misdrijven -de misdaden) Per rechtsgebied 1)Hof van beroep a)Bevoegd in burgerlijke en strafzaken b)Bevoegd beroep tegen vonnissen rechtbank 1 ste aanleg + van koophandel c)5 hoven van beroep (Brussel, Antwerpen, gent, luik, bergen) 2)Arbeidshof a)Bevoegd voor beroep tegen arbeidsrechtbank federaal Hof van Cassatie (Brussel) Onderzoekt niet de feitelijke grond van een zaak, maar wel of de rechter de juiste wetgeving heet toegepast.

12  Wetten – decreten – ordonnanties  Bindende rechtsregel  Decreten = wet gemeenschap en / of gewest  Ordonnantie = Brussels Hoofdstedelijk gewest  Gewoonten  <> streek  Rechtspraak  “letter en geest” van de wet  Rechtsleer  Rechtsgeleerden (commentaar & studie)  Verordeningen & richtlijnen  EU


Download ppt "Burgerlijk recht.  Welke staatsmachten? (p.17 n°1)  Wetgevende  Uitvoerende  Rechterlijke."

Verwante presentaties


Ads door Google