De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Budget 2014 Verenigingen in samenwerking met het OCMW Brugge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Budget 2014 Verenigingen in samenwerking met het OCMW Brugge."— Transcript van de presentatie:

1 Budget 2014 Verenigingen in samenwerking met het OCMW Brugge

2 verenigingen titel 8

3 Vereniging SVK Brugge Werking -Woningen ingehuurd op de private huurmarkt: 137 -Private woningen eigendom van het SVK: 13 -Sociale woningen eigendom van het SVK: 48  933 personen op de wachtlijst

4 Inkomsten Subsidies Subsidie Vlaamse Gemeenschap ▫ raming 2014: € Stedelijke huursubsidie ▫ raming 2014: € Subsidie Sectoraal Fonds ▫ raming 2014: € (8 VTE)

5 Inkomsten Andere inkomsten Verhuring woningen: € Domus Flandria huursubsidie: € Domus Flandria financiële tegemoetkoming: € Investeringssubsidie Stedenbeleid: €

6 Uitgaven Belangrijkste kosten Huur woningen: € Onderhoud en herstellingen woningen: € Bezoldigingen: € Kasresultaat € Autofinancieringsmarge €

7 Vereniging ‘t Sas 3 werkingen: -Inloophuis -Crisisopvang (+ nachtopvang) -Sociale Kruidenier De KABA

8 Werking Inloophuis ▫ Ontmoeting ▫ Dienstverlening ▫ Vrijwilligerswerk ▫ Vorming en activiteiten ▫ Ondersteuning  +/- 55 bezoekers per openingsmoment

9 Werking Crisishulpverlening ▫ Preventiewerk: 254 aanmeldingen en 215 contacten (tot en met 30 september 2013) ▫ Crisisopvang  Crisiskamers: 3 kamers (33 cliëntsystemen opgevangen)  Doorgangswoningen: 13  Nachtopvang: 10 plaatsen + 8 extra bedden bij extreme vrieskou (winteropvang) ▫ Instroomoverleg

10 Werking Sociale Kruidenier De KABA 2013: winkelpassen – dit vertegenwoordigt een totaal van 534 personen crisispassen – dit vertegenwoordigt een totaal van 415 personen

11 Inkomsten Subsidies Stedenfonds nachtopvang - voor 2014 : € Vanaf 2014 wordt de vroegere subsidie Stedenfonds verder verzekerd vanuit de reguliere begroting van het OCMW (€ ). De bijdrage van de stad in het OCMW werd hiertoe wel verhoogd met € Sectoraal Fonds - 6 VTE: € per jaar.

12 Uitgaven Belangrijkste kosten Bezoldigingen: € Kasresultaat € Autofinancieringsmarge €

13 Vereniging SPOOR Brugge Blink!: time-out projecten ‘t Scharnier: studieondersteuning Opvoedingswinkel regio Brugge Loket Kinderopvang

14 Werking Blink! -Lange time-out: 24 (schooljaar 2012 – 2013) -Korte time-out: 23 (schooljaar 2012 – 2013) -8 klasactiviteiten

15 Werking ‘t Scharnier Studieondersteuning aan huis: -positieve schoolervaring stimuleren; -toekomstige leerkrachten en hulpverleners in contact brengen met de leefwereld van mensen in kansarmoede.  2013: 126 gezinnen

16 Werking Opvoedingswinkel regio Brugge -Basisinformatie -Advies -Ontmoeting -Vorming 2013 :  774 individuele vragen  178 andere acties

17 Werking Loket Kinderopvang -Informatie over de (soorten) kinderopvang : 139 aanvragen

18 Inkomsten Financiering Blink! Vlaamse subsidies in het kader van de time-outs zijn goed voor ongeveer € Voor het schooljaar kreeg het project een erkenning als time-outproject voor 19 lange (€ per begeleiding – geïndexeerd) en 20 korte time-outbegeleidingen (€ per begeleiding – geïndexeerd). Flankerend Onderwijsbeleid van de Stad Brugge: € Het stadsbestuur Brugge co-financiering: € verankering: €

19 Financiering ‘t Scharnier Stad Brugge Flankerend Onderwijsbeleid: € Co-financiering van +/- € Reguliere begroting: € per jaar voorzien Stad Blankenberge Flankerend Onderwijsbeleid: € Co-financiering: € 9.110

20 Financiering Opvoedingswinkel Kind en Gezin: voor personeelskosten: € voor werkingskosten: € Algemene financiering Sectoraal Fonds: € Cultuurparticipatie: €

21 Uitgaven Belangrijkste kosten Bezoldigingen: € Kasresultaat € Autofinancieringsmarge €

22 Vereniging De Schakelaar Werking Energieloket: 2478 bezoekers in 2013 Lokale Adviescommissie (LAC): begeleiding bij energieschulden: 840 dossiers in 2013 Energiescans: 839 scans in 2013 Plaatsen dakisolatie: 58 daken (vooral sociale bouwmaatschappijen) + nieuwbouw SWITCH Plaatsen zonnepanelen (dienstencentra, serviceflats, sociale bouwmaatschappij) Energiejacht: 32 gezinnen in 2013 Energieleningen: 58 leningen waarvan 8 voor een specifieke doelgroep in jaar

23 Inkomsten het federaal energiefonds: € financiering sociaal economie-initiatief : ▫ € per doelgroepmedewerker (naast andere tewerkstellingsmaatregelen) en ▫ € per begeleider ▫ € € Sine Eandis : € 180 per energiescan: €

24 FRGE: € ▫ subsidie ter ondersteuning van de personeelskost ▫ subsidie per dossier:  € 280 per gewoon dossier;  € 600 per doelgroepdossier waarbij het derde- investeerdersprincipe niet toegepast wordt;  € per doelgroep dossier volgens het derde- investeerdersprincipe (ESCO).

25 Uitgaven Belangrijkste kosten Bezoldigingen: € Kasresultaat 2014: € Autofinancieringsmarge € 0

26 Vereniging De Blauwe Lelie Partners OCMW Brugge Vereniging AZ Sint Jan AV Doelstelling De vereniging heeft tot doel de realisatie en de exploitatie van een kinderdagverblijf, van dagopvang bij onthaalouders en van elke andere opvang van kinderen van welke aard ook.

27 Werking ▫ Dienst Onthaalgezinnen  132 onthaalgezinnen  +/- 700 ouders / gezinnen ▫ Kinderdagverblijf (erkend voor 54 plaatsen) ▫ Thuisopvang Zieke Kinderen ▫ Gemandateerde voorziening (erkend voor 4 FTE doelgroepmedewerkers) ▫ Vanaf 1/1/2014: Lokale diensten kinderopvang

28 Inkomsten Financiering ▫ Kind en Gezin€ ▫ OCMW€ ▫ Sectoraal Fonds€

29 Uitgaven Belangrijkste kosten Bezoldigingen: € Kasresultaat € Autofinancieringsmarge €

30 Vereniging Ons Huis Werking ▫ Tehuis niet-werkenden: 54 personen ▫ Dagcentrum: 25 voltijdse plaatsen ▫ Dienst Beschermd Wonen: 11 personen ( er worden 15 mensen begeleid) De vereniging bereikt binnen deze erkenning 2 grote doelgroepen: -personen met een verstandelijke beperking in Sint-Anna; -personen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel) in De Nieuwe Notelaar.

31 Inkomsten Financiering ▫ VAPH€ ▫ Sectoraal Fonds€ ▫ Verblijfsvergoeding€

32 Uitgaven Belangrijkste kosten Bezoldigingen: € Kasresultaat € Autofinancieringsmarge €

33 Vereniging Ruddersstove Werking ▫ Aantal maaltijden aan huis: in 2013 ▫ Aantal cliënten maaltijden aan huis: per dag

34 Inkomsten ▫ Leveringen/prestaties: € ▫ Groene stroom: € Uitgaven Belangrijkste kosten Bezoldigingen: € Kasresultaat € 0 Autofinancieringsmarge €


Download ppt "Budget 2014 Verenigingen in samenwerking met het OCMW Brugge."

Verwante presentaties


Ads door Google