De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Budget 2014 Verenigingen in samenwerking met het OCMW Brugge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Budget 2014 Verenigingen in samenwerking met het OCMW Brugge."— Transcript van de presentatie:

1 Budget 2014 Verenigingen in samenwerking met het OCMW Brugge

2 verenigingen titel 8

3 Vereniging SVK Brugge Werking -Woningen ingehuurd op de private huurmarkt: 137 -Private woningen eigendom van het SVK: 13 -Sociale woningen eigendom van het SVK: 48  933 personen op de wachtlijst

4 Inkomsten Subsidies Subsidie Vlaamse Gemeenschap ▫ raming 2014: € 251.070 Stedelijke huursubsidie ▫ raming 2014: € 10.000 Subsidie Sectoraal Fonds ▫ raming 2014: € 238.060 (8 VTE)

5 Inkomsten Andere inkomsten Verhuring woningen: € 810.710 Domus Flandria huursubsidie: € 41.000 Domus Flandria financiële tegemoetkoming: €130.000 Investeringssubsidie Stedenbeleid: € 200.000

6 Uitgaven Belangrijkste kosten Huur woningen: € 613.250 Onderhoud en herstellingen woningen: € 110.000 Bezoldigingen: € 491.000 Kasresultaat € 443.533 Autofinancieringsmarge € -13.230

7 Vereniging ‘t Sas 3 werkingen: -Inloophuis -Crisisopvang (+ nachtopvang) -Sociale Kruidenier De KABA

8 Werking Inloophuis ▫ Ontmoeting ▫ Dienstverlening ▫ Vrijwilligerswerk ▫ Vorming en activiteiten ▫ Ondersteuning  +/- 55 bezoekers per openingsmoment

9 Werking Crisishulpverlening ▫ Preventiewerk: 254 aanmeldingen en 215 contacten (tot en met 30 september 2013) ▫ Crisisopvang  Crisiskamers: 3 kamers (33 cliëntsystemen opgevangen)  Doorgangswoningen: 13  Nachtopvang: 10 plaatsen + 8 extra bedden bij extreme vrieskou (winteropvang) ▫ Instroomoverleg

10 Werking Sociale Kruidenier De KABA 2013: - 257 winkelpassen – dit vertegenwoordigt een totaal van 534 personen - 232 crisispassen – dit vertegenwoordigt een totaal van 415 personen

11 Inkomsten Subsidies Stedenfonds nachtopvang - voor 2014 : € 150.000 Vanaf 2014 wordt de vroegere subsidie Stedenfonds verder verzekerd vanuit de reguliere begroting van het OCMW (€ 528.810). De bijdrage van de stad in het OCMW werd hiertoe wel verhoogd met € 250.000. Sectoraal Fonds - 6 VTE: € 178.540 per jaar.

12 Uitgaven Belangrijkste kosten Bezoldigingen: € 725.920 Kasresultaat € 297.873 Autofinancieringsmarge € 44.370

13 Vereniging SPOOR Brugge Blink!: time-out projecten ‘t Scharnier: studieondersteuning Opvoedingswinkel regio Brugge Loket Kinderopvang

14 Werking Blink! -Lange time-out: 24 (schooljaar 2012 – 2013) -Korte time-out: 23 (schooljaar 2012 – 2013) -8 klasactiviteiten

15 Werking ‘t Scharnier Studieondersteuning aan huis: -positieve schoolervaring stimuleren; -toekomstige leerkrachten en hulpverleners in contact brengen met de leefwereld van mensen in kansarmoede.  2013: 126 gezinnen

16 Werking Opvoedingswinkel regio Brugge -Basisinformatie -Advies -Ontmoeting -Vorming 2013 :  774 individuele vragen  178 andere acties

17 Werking Loket Kinderopvang -Informatie over de (soorten) kinderopvang. -2013: 139 aanvragen

18 Inkomsten Financiering Blink! Vlaamse subsidies in het kader van de time-outs zijn goed voor ongeveer € 80.220. Voor het schooljaar 2012 - 2013 kreeg het project een erkenning als time-outproject voor 19 lange (€ 3.000 per begeleiding – geïndexeerd) en 20 korte time-outbegeleidingen (€ 1.000 per begeleiding – geïndexeerd). Flankerend Onderwijsbeleid van de Stad Brugge: € 58.050 Het stadsbestuur Brugge co-financiering: € 16.000 verankering: € 25.000

19 Financiering ‘t Scharnier Stad Brugge Flankerend Onderwijsbeleid: € 50.230 Co-financiering van +/- € 14.000 Reguliere begroting: € 25.000 per jaar voorzien Stad Blankenberge Flankerend Onderwijsbeleid: € 20.000 Co-financiering: € 9.110

20 Financiering Opvoedingswinkel Kind en Gezin: voor personeelskosten: € 22.110 voor werkingskosten: € 2.930 Algemene financiering Sectoraal Fonds: € 77.700 Cultuurparticipatie: € 15.000

21 Uitgaven Belangrijkste kosten Bezoldigingen: € 399.030 Kasresultaat € 328.440 Autofinancieringsmarge € 13.280

22 Vereniging De Schakelaar Werking Energieloket: 2478 bezoekers in 2013 Lokale Adviescommissie (LAC): begeleiding bij energieschulden: 840 dossiers in 2013 Energiescans: 839 scans in 2013 Plaatsen dakisolatie: 58 daken (vooral sociale bouwmaatschappijen) + nieuwbouw SWITCH Plaatsen zonnepanelen (dienstencentra, serviceflats, sociale bouwmaatschappij) Energiejacht: 32 gezinnen in 2013 Energieleningen: 58 leningen waarvan 8 voor een specifieke doelgroep in jaar 2012 - 2013

23 Inkomsten het federaal energiefonds: € 82.190 financiering sociaal economie-initiatief : ▫ € 8.833 per doelgroepmedewerker (naast andere tewerkstellingsmaatregelen) en ▫ € 13.249 per begeleider ▫ € 61.831 + € 33.000 Sine Eandis : € 180 per energiescan: € 117.000

24 FRGE: € 25.000 ▫ subsidie ter ondersteuning van de personeelskost ▫ subsidie per dossier:  € 280 per gewoon dossier;  € 600 per doelgroepdossier waarbij het derde- investeerdersprincipe niet toegepast wordt;  € 1.240 per doelgroep dossier volgens het derde- investeerdersprincipe (ESCO).

25 Uitgaven Belangrijkste kosten Bezoldigingen: € 529.380 Kasresultaat 2014: € 88.248 Autofinancieringsmarge € 0

26 Vereniging De Blauwe Lelie Partners OCMW Brugge Vereniging AZ Sint Jan AV Doelstelling De vereniging heeft tot doel de realisatie en de exploitatie van een kinderdagverblijf, van dagopvang bij onthaalouders en van elke andere opvang van kinderen van welke aard ook.

27 Werking ▫ Dienst Onthaalgezinnen  132 onthaalgezinnen  +/- 700 ouders / gezinnen ▫ Kinderdagverblijf (erkend voor 54 plaatsen) ▫ Thuisopvang Zieke Kinderen ▫ Gemandateerde voorziening (erkend voor 4 FTE doelgroepmedewerkers) ▫ Vanaf 1/1/2014: Lokale diensten kinderopvang

28 Inkomsten Financiering ▫ Kind en Gezin€ 2.439.240 ▫ OCMW€ 140.160 ▫ Sectoraal Fonds€ 423.470

29 Uitgaven Belangrijkste kosten Bezoldigingen: € 2.540.990 Kasresultaat € 486.813 Autofinancieringsmarge € 33.480

30 Vereniging Ons Huis Werking ▫ Tehuis niet-werkenden: 54 personen ▫ Dagcentrum: 25 voltijdse plaatsen ▫ Dienst Beschermd Wonen: 11 personen ( er worden 15 mensen begeleid) De vereniging bereikt binnen deze erkenning 2 grote doelgroepen: -personen met een verstandelijke beperking in Sint-Anna; -personen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel) in De Nieuwe Notelaar.

31 Inkomsten Financiering ▫ VAPH€ 3.525.410 ▫ Sectoraal Fonds€ 325.920 ▫ Verblijfsvergoeding€ 589.660

32 Uitgaven Belangrijkste kosten Bezoldigingen: € 3.604.510 Kasresultaat € 140.280 Autofinancieringsmarge € 19.680

33 Vereniging Ruddersstove Werking ▫ Aantal maaltijden aan huis: 275 071 in 2013 ▫ Aantal cliënten maaltijden aan huis: 1 693 per dag

34 Inkomsten ▫ Leveringen/prestaties: € 5.080.230 ▫ Groene stroom: € 209.250 Uitgaven Belangrijkste kosten Bezoldigingen: € 1.332.070 Kasresultaat € 0 Autofinancieringsmarge € 65.090


Download ppt "Budget 2014 Verenigingen in samenwerking met het OCMW Brugge."

Verwante presentaties


Ads door Google