De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cross-national, cross-cultural OB research: advances, gaps, and recommendations Tsui, Nifadkar, & Ou (2007) Journal of Management, 33, 426- 478.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cross-national, cross-cultural OB research: advances, gaps, and recommendations Tsui, Nifadkar, & Ou (2007) Journal of Management, 33, 426- 478."— Transcript van de presentatie:

1 Cross-national, cross-cultural OB research: advances, gaps, and recommendations Tsui, Nifadkar, & Ou (2007) Journal of Management, 33, 426- 478

2 Achtergrond en benadering Web of science IF=2.00, categorie Business 9/72, categorie Management 13/81, US tijdschrift 3 US auteurs, 1US universiteit Review 10 jaar met 93 artikels uit 16 tijdschriften; op individueel en team niveau; cultuur direct en als moderator

3 Doelstellingen Identificeren conceptuele en analytische behandeling cultuur (construct validiteit) Rol cultuur verklaring OB in meerdere landen (interne validiteit) Evaluatie betekenis en generalisatie verzamelde kennis voor betrokken landen (externe validiteit) Aanbevelingen toekomstige ccOB research

4 Identificatie tijdschriften en artikels Tijdschriften: OB research; def ccOB;  2 landen; geen domestic cross-cultural settings (bv. Europese Commissie Brussel); geen expatriates want foreign- domestic settings Artikels: titel, literature search met keywords, references in recente reviews, lezen

5 Commentaar bij Table 1 93 artikels in 16 tijdschriften 10 US tijdschriften; 5 UK tijdschriften, 1 niet in web of science (Management International Review); geen enkel Europees tijdschrift Meestal categorie Business of Management, soms Psychology

6 Inhoudelijke review: culturele waarden (zie Table 2) Def cultuur meestal consistent, metingen variëren erg (algemeen concept zoals land  specifieke culturele waarde) 2/3 studies land als proxy voor cultuur Vooral IC, dan PD, dan Schwartz en UA Hofstede maar ook nieuwere frameworks (bv. Schwartz)

7 Inhoudelijke review: bestudeerde topics (zie Figure 1) (1) Type I (cultuur direct) 55 studies: –Ethical orientation –Cognitions –Motivation –Perceptions of leadership –Conflict management –Cooperation/trust

8 Ethical orientation & cooperation/trust Verschillen tussen landen omtrent attitudes van managers tov ethisch OB 2 studies weg (methodologische fouten; erg zwakke resultaten) Relaties gevonden tussen: –culturele waarden, sociale institutionele factoren, opleidingsniveau en bereidheid om ethisch verdacht OB te rechtvaardigen –percepties peer gedrag, percepties top managers beliefs en ethische besluitvorming door managers –culturele waarden (niet gemeten) en ethische beoordelingen –culturele waarden (niet gemeten) en percepties van ethisch onderhandelen –Ecuador en US verschillen mbt ethische oriëntatie omtrent omgeving –culturele waarden (niet gemeten), religie en ethisch organisatieklimaat Studies over cooperation/trust: –vanuit IC framework –robuste resultaten zijn bij C lagere cooperation/trust met out-groups dan bij I –Belang van dynamiek van cultuur, persoonskenmerken, historiek interpersoonlijke relaties

9 Inhoudelijke review: bestudeerde topics (zie Figure 1) (2) Type II (cultuur als moderator) 38 studies: –Job attitudes –Sexual harassment –Leadership behaviors

10 Sexual harassment 2 studies vergelijken US en Turkije Gebruiken allebei land als proxy voor cultuur, dus geen uitsluitsel effect cultuur Verschillende coping responses op sexual harassment Generaliseer US model van sexual harassment in Turkije

11 Inhoudelijke review: bestudeerde topics (zie Figure 1) (3) Type I en Type II: –Job behaviors –Well-being –Justice/reward allocation –Negotiation –Influence tactics –Team behavior & processes

12 Inhoudelijke review: besluiten Positief: –Vooruitgang in bestudeerde waarden en topics –Nieuwe inzichten in OB in bestudeerde landen –Variëteit culturele dimensies en metingen IC –OB (gedrag, attitudes, percepties) verschilt in functie van culturele waarden (gemeten of niet) Uitdagingen: –Verschillende namen voor gelijkaardige constructen –Land als proxy voor cultuur –Weinig niet-culturele variabelen  andere verklaring dan cultuur –Veel topics  gefragmenteerde benadering –Geen cultuurtheorie

13 Methode review Table 5: –Research design: survey –Analyseniveau: indidivueel –Steekproef: wns en managers; <1/3 controle demografische variabelen  landen verschillen = sample verschillen? –<1/3 tonen meetequivalentie; enkele tonen semantische equiv. –Statistiche technieken: regressies, correlaties, ANOVAs, t-tests Table 6: –87 landen (44% landen; 76% oppervlakte; 84% populatie) –Dominantie van US Table 7: –61% studies met auteurs  2 landen –US auteurs meestal 1ste auteur (US journals zie Table 1)

14 Aanbevelingen (1) 1. Consider group property of culture concept: –Global, shared, configural property (p 461) –Configural niet langer verwaarlozen 2. Toward a configuration approach: –Consolideren culturele frameworks en hun metingen: Theoretisch: zuinige categorisatie culturele waarden Empirisch: onderzoeken validiteit metingen –Construct cultuur in configuratiemodel met relaties tussen dimensies, clusteren van landen met gelijkaardige profielen (zie later GLOBE clusters)

15 Aanbevelingen (2) 3. Toward a polycontexutal approach: –Land als proxy voor cultuur bemoeilijkt interpretatie landverschillen want: Within-country variatie in culturele waarden Andere verschillen tussen landen –Polycontextueel = multiple contexten integreren tot holistisch en valied begrip fenomenen in die contexten (zie Figure 2) –Dynamische modellen cultuur ontwikkelen door cultuurveranderingen en hun effecten over tijd heen op te volgen 4. Toward cross-level models

16 Aanbevelingen (3) 5. Towards a combined etic-emic approach 6. Toward country-specific research 7. Engage in long-term cross-national collaborations –IDE –MOW –WOSY –WIS –PSYCONES


Download ppt "Cross-national, cross-cultural OB research: advances, gaps, and recommendations Tsui, Nifadkar, & Ou (2007) Journal of Management, 33, 426- 478."

Verwante presentaties


Ads door Google