De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lekker gegeten??.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lekker gegeten??."— Transcript van de presentatie:

1 Lekker gegeten??

2 Laatste (officiële) TOV!avond
JAMMER HOOR!!

3 Jezus lijden en sterven….
Ook voor jou!

4 Make a difference Actief naar Pasen Wat hebben we gedaan??
Even een samenvatting!!

5 Kern van de acties: Bid voor anderen Help anderen Vergeef anderen
Wees de minste

6 We zijn op weg geweest…. Niet te geloven, zo GROOT!!!
Actief naar Pasen, de eerste keer?? Besef ik goed wat Hij voor me gedaan heeft? Niet te geloven, zo GROOT!!!

7 De HEERE wil dat we dit wel begrijpen!!
Maar ik snap er geen snars van, ik vind het zo moeilijk….. Lees uit de Bijbel Laat het goed tot je doordringen! Maar het belangrijkste is……

8 Hij wacht tot je het aan hem vraagt, Hij reikt je Zijn hand toe!!
Vraag of God je wil helpen… Hij wacht tot je het aan hem vraagt, Hij reikt je Zijn hand toe!!

9 Hoe vraag ik dat dan aan Hem??
Heere Jezus, U was zo nederig dat u voor mij wilde sterven. Wilt U me net zo nederig en zachtmoedig maken als U? Leert U me om me helemaal aan U over te geven met alles wat in me is, en leert U me steeds meer te begrijpen wat U voor me gedaan heeft hoe onbegrijpelijk dit ook is. Lieve Heere Jezus, ik geloof in U. Dank U dat U Uw leven voor mij heeft gegeven, ik heb U nodig, dank U wel voor uw wonderlijke liefde. Ik neem U aan als mijn Heere en mijn verlosser. Ik wil een echt christen zijn, wat betekend dat U in mij leeft. Ik wil mijn leven voor U leven, door anderen lief te hebben. Doet U dit door mij met Uw liefde steeds meer te veranderen naar Uw beeld. Amen

10 ZINGEN O Hoofd, vol bloed en wonden, Met smaad gedekt en hoon, O God’ lijk Hoofd omwonden, Met scherpe doornenkroon O Gij, die and’ re kronen, En glorie waardig zijt, Ik wil mijn hart U tonen, Dat met U medelijdt. Mijn God, die zonder klagen, Het zwaarste hebt doorstaan, Al wat Gij had te dragen, Wie heeft het U gedaan! O Hoofd, vol bloed en wonden, O Gods onschuldig Lam, Dat voor der mensen zonden, De schulden op zich nam!

11 ZINGEN Mijn Jezus, ik hou van U, Ik noem U mijn Vriend. Want U nam de straf op U Die ik had verdiend. De grote Verlosser, Mijn Redder bent U; ‘k Heb van U gehouden, Maar nooit zoveel als nu. Mijn Jezus, ik hou van U, Want U hield van mij. Toen U aan het kruis hing, Een wond in Uw zij. Voor mij de genade, Een doornenkroon voor U; ‘k Heb van U gehouden, Maar nooit zoveel als nu.

12 ZINGEN Christus, onze Heer’, verrees, halleluja! Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja! Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja! Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! Prijst nu Christus in ons lied, halleluja! Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja! Die aanvaardde kruis en graf, halleluja! Dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja! Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja! Heeft verzoening ons bereid, halleluja! Nu is Hij der heem’len Heer’, halleluja! Eng’len juub’len Hem ter eer, halleluja!

13 Bidden en danken

14 Wat is geluk?? Gezondheid Rijkdom Familie Vrienden Verstand Goede baan
Trouwen Kinderen krijgen

15 Het kennen van de Heere Jezus, en voor Hem mogen leven….
Het grootste geluk dat er te vinden is: Het kennen van de Heere Jezus, en voor Hem mogen leven….

16 En gezegende Paasdagen!!
WEL THUIS!!!!! En gezegende Paasdagen!!


Download ppt "Lekker gegeten??."

Verwante presentaties


Ads door Google