De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsplatform Slimme netten 17 maart 2014. Agenda 14.00Welkom 14.15Presentatie Eindrapport Pilootproject Slimme meters Eandis/Infrax 15.15Actualisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsplatform Slimme netten 17 maart 2014. Agenda 14.00Welkom 14.15Presentatie Eindrapport Pilootproject Slimme meters Eandis/Infrax 15.15Actualisatie."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsplatform Slimme netten 17 maart 2014

2 Agenda 14.00Welkom 14.15Presentatie Eindrapport Pilootproject Slimme meters Eandis/Infrax 15.15Actualisatie KBA slimme meter VREG 16.00 Discussie 16.15Verdere planning VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 2

3 EINDRAPPORT PILOOTPROJECT SLIMME METERS (INFRAX/EANDIS) VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 3

4 ACTUALISATIE KBA SLIMME METERS (VREG) VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 4

5 Actualisatie KBA slimme meters Analyse 2011 na PoC: positief voor snelle uitrol, neutraal tot negatief bij langzamere uitrol Vragen Parlementaire Commissie (2012) over impact onvolledige uitrol impact op meteringkost Actualisatie KBA 2013 omwille van nieuw(e) nulscenario (EE-richtlijn) gegevens uit proefprojecten marktinzichten en -ontwikkelingen VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 5

6 ACTUALISATIE KBA NIET-GESEGMENTEERDE UITROL VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 6

7 Energie-efficiëntierichtlijn 2012/27/EU van 25 oktober 2012 Factureringsinformatie: – Klassieke meters: verplicht op halfjaarlijkse basis kwartaalbasis: afnemers die erom vragen of die elektronisch gefactureerd worden – Slimme meters: minimaal op maandbasis => In model wordt meteropname-interval op 6 maand gezet ipv een jaar ( elektronische facturatie is klein percentage) VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 7

8 Resultaten van de tweede fase van studie energiebesparing PoC Blijvende besparing bij frequente terugkoppeling verbruik (PoC klanten): – E : -3,4 % (in vorige KBA -1%) – G : 0 % (in vorige KBA -2%) Analyse voor pilootklanten – Conceptuele aanpak nog in voorbereiding – Rol leveranciers nog in bespreking – Resultaten pas over enkele jaren bekend VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 8

9 Resultaten van pilootproject Aangepaste meteringconcepten t.o.v. PoC Gepreassembleerde meterkast – Slimme meetinrichting wordt duurder (meter + kast + communicatiemodule) – Kost communicatiemodule verdwijnt uit investering in communicatie – Nulscenario : domme meter wordt ook duurder (meter + goedkopere kast) Hogere plaatsingskosten VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 9

10 Marktinzichten en – ontwikkelingen Lagere baat voor balancing/forecasting leveranciers Smart-grid scenario uitgestelde investeringen + lagere productiekosten meegenomen in alle analyses lagere baat vastgesteld door netbeheerders slechts voor helft toegekend aan slimme meters VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 10

11 Resultaat KBA niet-gesegmenteerd Update parameters geeft negatieve tendens t.o.v. KBA 2011 - 157 M€ i.p.v. + 144 M€ Niet-gesegmenteerde uitrol kan slechts maatschappelijk positieve NCW opleveren bij reductie van kostenplaatje, of detectie van bijkomende baten: Synergie met slimme watermeter Mogelijke besparing op verbruik gas op LT Bijkomende operationele baten Impact van verhoogde kosten voor DNB’s op nettarieven (volgens “oude” tariefmethodologie) werd berekend door netbeheerders VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 11

12 Impact op nettarief van niet- gesegmenteerde uitrol Doel: inzicht verschaffen in gevolgen van plaatsing op het vlak van tarieven van DNB Bepaald op basis van “oude” tarifaire methodologie Impact bepaald, zowel per EAN als per typeklant Kosten proefprojecten zit al in tarieven VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 12

13 Aannames bij tariefanalyse Communicatiekost aangerekend aan activiteit “elektriciteit” Afschrijving van slimme meters over 10 jaar (levensduur: 15 jaar); klassieke meters versneld uitgeboekt Kosten toegewezen aan activiteit “metering”  huidige meteringtarief niet volledig kostendekkend! Energiebesparing bij klant leidt tot minderinkomsten voor netbeheerder bij kWh-gebaseerd nettarief Geen onderscheid gemaakt tussen klanten met klassieke meter en klanten met slimme meter VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 13

14 Resultaten per EAN (elektriciteit) VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 14

15 Resultaten per EAN (gas) VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 15

16 Resultaten per EAN: conclusie Gemiddelde meerkost: 18€/jaar per toegangspunt elektriciteit Gemiddelde meerkost: 6€/jaar per toegangspunt gas Piek van tarifaire impact valt vroeger Energiebesparing bij klant leidt gemiddeld tot besparing op factuur elektriciteit van 21€/jaar VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 16

17 Resultaten per typeklant Aanrekening kost voor metering per EAN Huidig principe Meest kostenreflectief Alternatief: aanrekening kost voor metering op basis van kWh VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 17

18 Resultaten per typeklant (elektriciteit) VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 18

19 Resultaten per typeklant (elektriciteit) VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 19

20 Resultaten per typeklant (gas) VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 20

21 Resultaten per typeklant (gas) VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 21

22 Resultaten per typeklant: conclusie Bij aanrekening van meteringkost/EAN: Grootste procentuele impact voor kleine verbruikers Kleinste procentuele impact voor grote verbruikers Bij aanrekening van meteringkost/kWh: Grootste procentuele impact voor grote verbruikers Kleinste procentuele impact voor kleine verbruikers Zowel voor elektriciteit als voor gas VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 22

23 ACTUALISATIE KBA GESEGMENTEERDE UITROL VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 23

24 Energie-efficiëntierichtlijn Richtlijn: steeds individuele meters bij: Nieuwbouw Ingrijpende renovatie (kosten > 50% investeringskosten voor een nieuwe en vergelijkbare eenheid) Vervanging meter, tenzij technisch onmogelijk, niet kostenefficiënt in verhouding tot geraamde potentiële besparingen op lange termijn VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 24

25 Gesegmenteerd model Niet gemaakt om segmenten weg te laten Maar Energie-efficiëntierichtlijn  alle segmenten bekijken (minimaal nieuwbouw, ingrijpende renovatie, en indien kostenefficiënt: vervangingen) In model kunnen we rendabele segmenten eerst uitrollen, andere segmenten bijv. over 15 jaar uitrollen Residentieel segment met klein/matig verbruik zijn minst rendabel Berekening is gemaakt zowel voor snelle uitrol als voor vertraagde uitrol VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 25

26 Aannames gesegmenteerd model In grote lijnen analoog aan niet-gesegmenteerde uitrol Kosten en baten per segment gedifferentieerd Op basis van gekende cijfers Op basis van verdeling over aantal of verbruik Geen verschil in aankoopprijs tussen gesegmenteerd en niet-gesegmenteerd model Aangepaste benadering voor baat niet-factureerbaar verbruik bij vertraagde uitrol VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 26

27 Aannames gesegmenteerd model Snelle uitrol VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 27 Van jaarTot jaar Prosumenten20152016 Budgetmeters20152016 Commercieel20152016 Residentieel >3.500 kWh/j20162018 Residentieel 1.200-3.500 kWh/j20182020 Residentieel <1.200 kWh/j20202021

28 Resultaat KBA gesegmenteerd Update parameters geeft negatieve tendens voor snelle uitrol t.o.v. KBA 2011, maar resultaat blijft wel positief + 149 M€ i.p.v. + 234 M€ Geen significant effect indien budgetmeters over grotere periode (bv. 5 jaar) zouden worden vervangen Update parameters geeft positieve tendens voor vertraagde uitrol t.o.v. KBA 2011 + 28 M€ i.p.v. - 265 M€ Verschil tussen snelle uitrol en langzamer uitrollen van de “onrendabele” segmenten wordt gevoelig kleiner Implementatie van verbeterde technologieën en processen Detectie van bijkomende baten Geringere impact op nettarieven VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 28

29 NCW voor snelle, gesegmenteerde uitrol VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 29

30 Aannames gesegmenteerd model Vertraagde uitrol VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 30 Van jaarTot jaar Prosumenten20152016 Budgetmeters20152016 Commercieel20152016 Residentieel >3.500 kWh/j20162018 Residentieel 1.200-3.500 kWh/j20182033 Residentieel <1.200 kWh/j20182033

31 Resultaat KBA gesegmenteerd Update parameters geeft negatieve tendens voor snelle uitrol t.o.v. KBA 2011, maar resultaat blijft wel positief + 149 M€ i.p.v. + 234 M€ Geen significant effect indien budgetmeters over grotere periode (bv. 5 jaar) zouden worden vervangen Update parameters geeft positieve tendens voor vertraagde uitrol t.o.v. KBA 2011 + 28 M€ i.p.v. - 265 M€ Verschil tussen snelle uitrol en langzamer uitrollen van de “onrendabele” segmenten wordt gevoelig kleiner Implementatie van verbeterde technologieën en processen Detectie van bijkomende baten Geringere impact op nettarieven VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 31

32 Conclusies KBA 2013 Globaal gezien minder positief beeld dan in 2011 Door optimale uitrolstrategie kan positief effect worden bekomen Duur van de uitrol blijkt minder effect te hebben op eindresultaat Impact op tarieven afhankelijk van kostenallocatie Noodzaak om verder te zoeken naar kostenbesparingen en bijkomende baten Belang van betrokkenheid van klant (en zijn energie/dienstenleveranciers) VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 32

33 DISCUSSIE VERDERE PLANNING VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 33

34 Planning Slimme meters Decretaal kader beslist  Uitvoeringsmaatregelen op niveau  Besluit VR  Technisch Reglement Distributie Testen van business- en marktprocessen  Verplichtingen op vlak van sociaal energiebeleid Informering van de consumenten  Privacyrechten (klantmandaat)  Gebruikswaarde van de slimme meter  Stimuleren van aanbod aan energie(besparings)diensten Nieuwe tarieven VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 34

35 Planning Beleidsplatform Geplande vergaderingen  30 juni  20 oktober Agenda:  In functie van beleid nieuwe VR  Opvolging Slimme meters  Flexibele toegang VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 35


Download ppt "Beleidsplatform Slimme netten 17 maart 2014. Agenda 14.00Welkom 14.15Presentatie Eindrapport Pilootproject Slimme meters Eandis/Infrax 15.15Actualisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google