De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vermelding onderdeel organisatie 21 April 2006 1 Duurzame bron of onnodig risico? Afstudeercolloquium Leo Meijer Faculteit voor Civiele Techniek en Geowetenschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vermelding onderdeel organisatie 21 April 2006 1 Duurzame bron of onnodig risico? Afstudeercolloquium Leo Meijer Faculteit voor Civiele Techniek en Geowetenschappen."— Transcript van de presentatie:

1 Vermelding onderdeel organisatie 21 April 2006 1 Duurzame bron of onnodig risico? Afstudeercolloquium Leo Meijer Faculteit voor Civiele Techniek en Geowetenschappen Vakgroep Watermanagement Sectie gezondheidstechniek

2 2 Waterketen

3 3 Amsterdam 1 bedrijf: Waternet Drinkwater (blauw) Riolering (geel) Afvalwater (wit)

4 4 Drinkwater Bethunepolder Amsterdam Rijnkanaal Loenderveen Weesperkarspel Rivier-plassen waterleiding

5 5 Drinkwater Lekkanaal Cornelis Biemond Leiduin Rivier-duin Waterleiding Verouderde infrastructuur Waterleiding duinen 50km 20km RWZI-West

6 6 Doelstelling Is gezuiverd afvalwater een optie? Goedkoper? Duurzamer?

7 7 Hergebruik in het buitenland Water factory 21 (VS) - Aanvullen grondwater Wulpen (België) - Infiltratie in de duinen Singapore - Bottelen en verkopen Windhoek (Namibië) – Directe productie

8 8 Namibië

9 9 Hergebruik in Windhoek Water is zeer schaars 250.000 inwoners 221 liter water pppd (NL: 135) Hergebruik al sinds jaren 60 25% drinkwater is eerder gebruikt

10 10 Zuiveringschema Windhoek RoosterBezinkingActief slibBezinkingBezink vijvers Menging & vlokvorming FlotatieZandfiltratieOzonisatie Actieve kool UF ChloreringReinwaterkelder

11 11 Alt. 1: Lekkanaal als bron Lekkanaal Cornelis Biemond Leiduin Voorzuivering Nieuwegein Transport- Leidingen Waterleiding duinen

12 12 Zuiveringschema alternatief 1 Bestrijdingsmiddelen Medicijnresten Gesloten terugwinning uit duingebied Vlokvorming & Lamellenbezinking Zandfiltratie UV/peroxide Actieve kool filtratie Reinwaterkelders

13 13 Alt. 2: RWZI-Effluent & duinpassage Leiduin Voorzuivering Amsterdam Transport- Leidingen Waterleiding duinen RWZI-West

14 14 Zuiveringschema alternatief 2 Bestrijdingsmiddelen Medicijnresten Nitraat Gesloten terugwinning uit duingebied BufferVlokvorming & Flotatie UFROReinwaterkelders NitrificatieDenitrificatie

15 15 Alt. 3: Waterfabriek Drinkwater- Zuivering Amsterdam RWZI-West Waterfabriek

16 16 Zuiveringschema alternatief 3 Pathogene microorganismen (bacteriën, virussen) Bestrijdingsmiddelen Medicijnresten Nitraat BufferVlokvorming & flotatie UF RO UFNitrificatie Denitrificatie UV/Peroxide Actieve koolfiltratie Menging Reinwaterkelder

17 17 Water glas

18 18 Kosten Lekkanaal Membranen Transport Energie Zuiverings- locaties Cornelis Biemond Leiduin Waterleiding duinen Investering: 229 miljoen Exploitatie: 38 miljoen/jaar Kostprijs: 0,81 €/m3

19 19 Kosten Membranen Transport Energie Zuiverings- locaties Leiduin Waterleiding duinen RWZI-West Investering: 170 miljoen Exploitatie: 44 miljoen/jaar Kostprijs: 1,00 €/m3

20 20 Kosten Membranen Transport Energie Zuiverings- locaties RWZI-West Waterfabriek Investering: 190 miljoen Exploitatie: 25 miljoen/jaar Kostprijs: 0,50 €/m3

21 21 Duurzaamheid Lekkanaal Energie Lozingen Transport Cornelis Biemond Leiduin Waterleiding duinen Milieukosten: 0,14 €/m3

22 22 Duurzaamheid Energie Lozingen Transport Leiduin Waterleiding duinen RWZI-West Milieukosten: 0,16 €/m3

23 23 Duurzaamheid Energie Lozingen Transport RWZI-West Waterfabriek Milieukosten: 0,09 €/m3

24 24 Duurzaam product Lage productie kosten Hoge waarde Lage milieu kosten Wat is de waarde van een product?

25 25 Water consumptie 31 flessen x 5 liter 1 fles = 2 euro 62 euro in 12 weken 0,4 euro/liter Vanwege de smaak van het kraanwater!

26 26 Duurzaamheid/kosten (EVR) Klassieke economie: waarde product = prijs vrije markt Drinkwater is natuurlijk monopolie Drinkwater in Nederland: 1 à 2 euro per 1000 liter EVR productie drinkwater: ± 0,10 EVR transport: 0,55 EVR energie: 0,88

27 27 Risico Risico = kans x effect (of gevolg of schade) Menselijke factor (beïnvloeding) Vrijwilligheid Auto – vliegtuig Dijken

28 28 Cryptosporidium Ziekte verwekkend micro-organisme Uitbraken in het buitenland (Milwaukee) Moeilijk te verwijderen in de zuivering Lekkanaal: gemiddeld 11 öocysten/liter Gezuiverd afvalwater: gemiddeld 202 öocysten/liter Wettelijke eis: maximaal 1 infectie per 10.000 per jaar =1 “beest” in 3.226 liter (3,1*10-4) Laboratorium analyse ???

29 29 Statistiek

30 30 Infectie risico Lekkanaal -Concentratie in de bron -Uitvallen zuiveringsstap Gesloten terugwinning Cornelis Biemond Leiduin Waterleiding duinen Gemiddeld: 0,001 infecties/jaar Worst-Case: 213 infecties/jaar

31 31 Infectie risico Leiduin Waterleiding duinen RWZI-West -Concentratie in de bron -Uitvallen zuiveringsstap Gesloten terugwinning Gemiddeld: 0,001 infecties/jaar Worst-Case: 1137 infecties/jaar

32 32 Infectie risico RWZI-West Waterfabriek -Concentratie in de bron -Uitvallen zuiveringsstap Gesloten terugwinning Gemiddeld: 1,6 infecties/jaar Worst-Case: iedereen

33 33 Risico in Windhoek Zelfde benadering Gemiddelde concentratie Ziekte gevallen Basis situatie3,2*10 -7 0,01 per 250.000 per jaar Worst case503660 per 250.000 per dag

34 34 Conclusies Geen noodzaak tot hergebruik afvalwater Onnodig aanvullend risico (m.n. direct hergebruik) Gesloten terugwinning duinpassage Hergebruik afvalwater niet per definitie duurzamer Drinkwaterproductie is duurzaam Onderzoek consumenten en hergebruik ontbreekt

35 35 Perspectief Toekomstige ontwikkelingen afvalwater Verdere samenwerking in de waterketen Klimaatverandering en perioden van waterschaarste Verhoging grondwaterstand (lokaal)


Download ppt "Vermelding onderdeel organisatie 21 April 2006 1 Duurzame bron of onnodig risico? Afstudeercolloquium Leo Meijer Faculteit voor Civiele Techniek en Geowetenschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google