De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame bron of onnodig risico?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame bron of onnodig risico?"— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame bron of onnodig risico?
Afstudeercolloquium Leo Meijer 21 April 2006 Faculteit voor Civiele Techniek en Geowetenschappen Vakgroep Watermanagement Sectie gezondheidstechniek

2 Waterketen

3 Amsterdam 1 bedrijf: Waternet Drinkwater (blauw) Riolering (geel)
Afvalwater (wit)

4 Drinkwater Rivier-plassen waterleiding Weesperkarspel Loenderveen
Amsterdam Rijnkanaal Bethunepolder

5 Drinkwater Rivier-duin Waterleiding Verouderde infrastructuur
RWZI-West 20km Leiduin Rivier-duin Waterleiding Verouderde infrastructuur Waterleiding duinen 50km Cornelis Biemond Lekkanaal

6 Doelstelling Is gezuiverd afvalwater een optie? Goedkoper? Duurzamer?

7 Hergebruik in het buitenland
Water factory 21 (VS) - Aanvullen grondwater Wulpen (België) - Infiltratie in de duinen Singapore - Bottelen en verkopen Windhoek (Namibië) – Directe productie

8 Namibië

9 Hergebruik in Windhoek
Water is zeer schaars inwoners 221 liter water pppd (NL: 135) Hergebruik al sinds jaren 60 25% drinkwater is eerder gebruikt

10 Zuiveringschema Windhoek
Rooster Bezinking Actief slib Bezinking Bezink vijvers Menging & vlokvorming Flotatie Zandfiltratie Ozonisatie Actieve kool UF Chlorering Reinwaterkelder

11 Alt. 1: Lekkanaal als bron
Leiduin Voorzuivering Nieuwegein Transport- Leidingen Waterleiding duinen Cornelis Biemond Lekkanaal

12 Zuiveringschema alternatief 1
Vlokvorming & Lamellenbezinking UV/peroxide Reinwaterkelders Actieve kool filtratie Zandfiltratie Bestrijdingsmiddelen Medicijnresten Gesloten terugwinning uit duingebied

13 Alt. 2: RWZI-Effluent & duinpassage
RWZI-West Leiduin Voorzuivering Amsterdam Transport- Leidingen Waterleiding duinen

14 Zuiveringschema alternatief 2
Buffer Vlokvorming & Flotatie UF RO Reinwaterkelders Nitrificatie Denitrificatie Bestrijdingsmiddelen Medicijnresten Nitraat Gesloten terugwinning uit duingebied

15 Alt. 3: Waterfabriek Drinkwater- Zuivering Amsterdam RWZI-West

16 Zuiveringschema alternatief 3
Buffer Vlokvorming & flotatie UF RO Menging Nitrificatie UV/Peroxide UF Denitrificatie Actieve koolfiltratie Pathogene microorganismen (bacteriën, virussen) Bestrijdingsmiddelen Medicijnresten Nitraat Reinwaterkelder

17 Water glas

18 Kosten Membranen Transport Energie Zuiverings- locaties Leiduin
Cornelis Biemond Leiduin Waterleiding duinen Membranen Transport Energie Zuiverings- locaties Investering: 229 miljoen Exploitatie: 38 miljoen/jaar Kostprijs: 0,81 €/m3 Lekkanaal

19 Kosten Membranen Transport Energie Zuiverings- locaties RWZI-West
Leiduin Waterleiding duinen RWZI-West Membranen Transport Energie Zuiverings- locaties Investering: 170 miljoen Exploitatie: 44 miljoen/jaar Kostprijs: 1,00 €/m3

20 Kosten Membranen Transport Energie Zuiverings- locaties RWZI-West
Waterfabriek Membranen Transport Energie Zuiverings- locaties Investering: 190 miljoen Exploitatie: 25 miljoen/jaar Kostprijs: 0,50 €/m3

21 Duurzaamheid Energie Lozingen Transport Leiduin Waterleiding duinen
Cornelis Biemond Leiduin Waterleiding duinen Energie Lozingen Transport Milieukosten: 0,14 €/m3 Lekkanaal

22 Duurzaamheid Energie Lozingen Transport RWZI-West Leiduin
Waterleiding duinen RWZI-West Energie Lozingen Transport Milieukosten: 0,16 €/m3

23 Duurzaamheid Energie Lozingen Transport RWZI-West Waterfabriek
Milieukosten: 0,09 €/m3

24 Duurzaam product Lage productie kosten Hoge waarde Lage milieu kosten
Wat is de waarde van een product?

25 Water consumptie 31 flessen x 5 liter 1 fles = 2 euro
62 euro in 12 weken 0,4 euro/liter Vanwege de smaak van het kraanwater!

26 Duurzaamheid/kosten (EVR)
Klassieke economie: waarde product = prijs vrije markt Drinkwater is natuurlijk monopolie Drinkwater in Nederland: 1 à 2 euro per 1000 liter EVR productie drinkwater: ± 0,10 EVR transport: 0,55 EVR energie: 0,88

27 Risico Risico = kans x effect (of gevolg of schade)
Menselijke factor (beïnvloeding) Vrijwilligheid Auto – vliegtuig Dijken

28 Cryptosporidium Ziekte verwekkend micro-organisme
Uitbraken in het buitenland (Milwaukee) Moeilijk te verwijderen in de zuivering Lekkanaal: gemiddeld 11 öocysten/liter Gezuiverd afvalwater: gemiddeld 202 öocysten/liter Wettelijke eis: maximaal 1 infectie per per jaar = 1 “beest” in liter (3,1*10-4) Laboratorium analyse ???

29 Statistiek

30 Infectie risico Concentratie in de bron Uitvallen zuiveringsstap
Cornelis Biemond Leiduin Waterleiding duinen Concentratie in de bron Uitvallen zuiveringsstap Gesloten terugwinning Gemiddeld: 0,001 infecties/jaar Worst-Case: 213 infecties/jaar Lekkanaal

31 Infectie risico Concentratie in de bron Uitvallen zuiveringsstap
Leiduin Waterleiding duinen RWZI-West Concentratie in de bron Uitvallen zuiveringsstap Gesloten terugwinning Gemiddeld: 0,001 infecties/jaar Worst-Case: 1137 infecties/jaar

32 Infectie risico Concentratie in de bron Uitvallen zuiveringsstap
RWZI-West Waterfabriek Concentratie in de bron Uitvallen zuiveringsstap Gesloten terugwinning Gemiddeld: 1,6 infecties/jaar Worst-Case: iedereen

33 Risico in Windhoek Zelfde benadering Gemiddelde concentratie
Ziekte gevallen Basis situatie 3,2*10-7 0,01 per per jaar Worst case 50 3660 per per dag

34 Conclusies Geen noodzaak tot hergebruik afvalwater
Onnodig aanvullend risico (m.n. direct hergebruik) Gesloten terugwinning duinpassage Hergebruik afvalwater niet per definitie duurzamer Drinkwaterproductie is duurzaam Onderzoek consumenten en hergebruik ontbreekt

35 Perspectief Toekomstige ontwikkelingen afvalwater
Verdere samenwerking in de waterketen Klimaatverandering en perioden van waterschaarste Verhoging grondwaterstand (lokaal)


Download ppt "Duurzame bron of onnodig risico?"

Verwante presentaties


Ads door Google