De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2| Postmoderne waarden en christelijke theologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "2| Postmoderne waarden en christelijke theologie"— Transcript van de presentatie:

1 2| Postmoderne waarden en christelijke theologie

2 2| a. Plurale Samenleving I |
Postmoderne waarden en christelijke theologie

3 over de module College 1 (a) Cultuur en wereldbeeld
Inleiding culturele antropologie Inleiding plurale samenleving Cultuur en religie; islam en wereldbeeld College 1 (b) Multicultureel kerk zijn in de 21ste eeuw Bespreken voorbereidingsopdracht College 2 (a) Plurale samenleving I | postmoderne 'waarden' en christelijke theologie Nieuwe vormen van spiritualiteit, generatie Z en de opkomende belevingscultuur College 2 (b) Analyse artikelen uit de Flow (tijdens college) College 3(a) en (b) Plurale samenleving II | Islam 'Anders leren kijken?'; mogelijkheden en uitdagingen als het gaat om cultuur en religie in een plurale samenleving. Presentaties van de hoofdstukken door studenten

4 Vandaag| Postmoderne waarden & christelijke theologie
College 2 (a) Postmoderne waarden en christelijke theologie Postmodernisme en theologie Nieuwe vormen van spiritualiteit Atheïsme Generatie Z Belevingscultuur College 2 (b) Bespreken voorbereidingsopdracht Analyse uit de Flow

5 Inleiding culturele antropologie
Cultuur als construct flexibel & veranderlijk agency Waarden, houdingen en opvattingen interpreteren, evalueren en communiceren beïnvloed en beschrijft gedrag Tylor: cultuur als ‘beschavingsproces’ = hiërarchisch Boas: cultuur in functie van hun eigen waarden = evenwaardig Levi- Straus: cultuurrelativisme ‘laagstaand – hoogstaand’ discussie

6 inleiding plurale samenleving
Een plurale samenleving … … is een samenleving die bestaat uit groepen die etnisch, raciaal of cultureel sterk verschillen en grotendeels gescheiden leven, maar economisch en politiek wel verbonden zijn. kolonialisme modernisme – imagined communities post-modernisme Vraag: op welke manier kom jij nu al, en straks als GPW’er in aanraking met de plurale samenleving. Welke mogelijkheden en welke uitdagingen levert dit op?

7 Pinto: G- en F-cultuur Grafiet en Diamant - beiden opgebouwd uit dezelfde basiselementen (atomen van het element koolstof) - structuur (rangschikking) bepaald alles! Diamant is zo hard dat je ermee in steen kunt boren, terwijl grafiet zo zacht is dat je ermee kunt schrijven of smeren. Diamant is transparant voor licht terwijl grafiet zwart is. Diamant is een goede isolator en grafiet is een goede geleider voor elektrische stroom.

8

9 Pluralisme kan verwijzen naar:
Pluralisme (sociale wetenschappen), het bestaan van verschillende sociale en culturele subsystemen in een samenleving Pluralisme (filosofie), een systeem of leer die het bestaan van verschillende overtuigingen naast elkaar als uitgangspunt neemt Moreel pluralisme, een meta-ethische theorie die stelt dat de verscheidenheid aan morele waarden, normen, idealen, plichten en deugden niet gereduceerd kan worden tot één morele superwaarde

10 Pluralisme (sociale wetenschap)
Pluralisme is het bestaan van verschillende sociale en culturele subsystemen in een samenleving, zoals de overheid, de rechtspraak, het bedrijfsleven, de vakbeweging, de pers en de kerk met elk eigen belangen waarbij er sprake is van een zeker machtsevenwicht. In die zin wordt het wel gezien als een tegenhanger van totalitarisme.

11 Pluralisme (filosofie)
Pluralisme is een systeem of leer waarbij het bestaan van verschillende overtuigingen naast elkaar als uitgangspunt wordt genomen. Deze verscheidenheid wordt niet alleen herkend, maar ook erkend. Dat wil zeggen: pluralisten vinden het goed dat er een verscheidenheid aan overtuigingen bestaat. Hiermee is het pluralisme tegengesteld aan het monisme, dat stelt dat de feitelijke verscheidenheid aan opvattingen tot één principe kan worden herleid. Pluralisme is dus een leer waarin ervan wordt uitgegaan dat de werkelijkheid is opgebouwd volgens meerdere verschillende beginselen.

12 Moreel pluralisme Moreel pluralisme (ook wel ethisch pluralisme genoemd) is een meta-ethische theorie die stelt dat de verscheidenheid aan morele waarden, normen, idealen, plichten en deugden niet gereduceerd kan worden tot één morele superwaarde.

13 Pauze

14 Nieuwe vormen van spiritualiteit
Nieuwe spiritualiteit is ook een religie (FD 2009) WRR ¼ Nederlanders bij ‘nieuwe spirituelen’ Religie en spiritualiteit als tegenpool? Overspannen? Van baas naar ‘voor jezelf beginnen’ Verschuiving van de vraag naar waarheid naar waarde

15 In nieuwe spiritualiteit staat geluk centraal (RD 2008)
‘ambtelijk gezag is niet meer vanzelfsprekend en de waarheid is niet langer iets om voor te strijden, maar vooral iets om te ervaren’ (p. 4) Persoonlijke ontwikkeling, duurzaamheid en verantwoordelijkheid Will Bowen: ‘een wereld zonder klachten’ Anselm Grün: ‘het gaat niet zozeer om dat je in God gelooft, maar dat je het gevoel hebt voor het geheim en het mysterie van het leven’ (p. 5) Spiritueel wetticisme: ‘gij zult uzelf gelukkig voelen.’

16 Generatie Z Gelooft wat het zelf wil
(return to the subject?) Geloof als bouwpakket (horizontaal i.p.v verticaal) ‘Wie ben ik en hoe kan ik in mijzelf geloven?’ ‘Ik zou dingen willen als rust en vrede, maar voornamelijk de vrijheid dat je alles zelf kan invullen. Het idee dat je niet vastzit aan regels’ – Suzanne, 14 jaar (p.8) Afstand van dogma’s. ‘de kerk, de synagoge, de grasspriet, de meditatie …dat ben je zelf’ (p.8)

17 Atheïsme 1995 Atheïstisch Manifest – Herman Philipse
‘door het uitschakelen van het persoonlijk geweten in de naam van een abstract en alomvattend plan, van absolute en onveranderlijke waarheden, van blind en irrationeel geloof in het Beter-zijn-dan-de-Ander, vonden in de geschiedenis - maar ook vandaag nog – vreselijke drama’s plaats’

18 Belevingscultuur van pluraliteit (als feit) naar pluralisme (als ideaal) de wereld als keuzemenu Er valt veel te kiezen, maar er moet ook veel gekozen worden overvloed oriëntatie op het innerlijk De doelen liggen niet meer buitenshuis, maar de mens(elijke beleving) is zelf doel geworden hang naar belevingen ‘wat doet het met mij?’, ‘wat wil ik’? Afwisseling en verheviging beleving als verlangen naar ‘zin’ De zelf-expressie, ‘het gevoel dat je leeft’, is een als ideaal opgevat levensproject 2 uitdagingen christelijke kerk 1.) missionair (aansluiten bij) 2.) pastoraal (betekenis geven aan)

19 2| b. Verwerking | Christelijke theologie

20 Hofstede: cultuurmodel
…als de schillen van een ui, waarmee wordt aangegeven dat symbolen de meest oppervlakkige, en waarden de diepste lagen van een cultuur vertegenwoordigen, met helden en rituelen daartussenin.

21 Symbolen vormen de meest oppervlakkige kenmerken van een cultuur
Symbolen vormen de meest oppervlakkige kenmerken van een cultuur. Het zijn woorden, gebaren en afbeeldingen met een betekenis die alleen begrepen wordt door de leden van de cultuur. In Nederland behoren ‘gezellig’, ‘leuk’ en ‘lekker’ tot deze categorie net zoals het glas melk bij de lunch of de hagelslag. Helden zijn de ideaaltypische personen die in een cultuur symboolwaarde hebben Rituelen zijn conventionele collectieve activiteiten zoals groeten, recepties of de oranjegekte. In de kern van het diagram zitten de waarden, datgene waar wij in ons diepste wezen aan hechten. Waarden zijn verworven voorkeuren die vaak tot uiting komen in normen. Tolerantie en consensus gelden in Nederland als waarden die onder meer hun uitdrukking vinden in allerlei normerende wetgeving.

22 Bespreken voorbereidingsopdracht

23 Verwerking Blader door de Flow. Welke typeringen van Generatie Z, Atheïsme, de belevingscultuur en nieuwe vormen van spiritualiteit herken je? (let op quotes / titels) Vul het cultuurmodel van Hofstede (ui) in voor 1 of 2 achtergrond-artikelen in jouw uitgave van de Flow. Vul het cultuurmodel van Hofstede in voor het Koninkrijk van God volgens Nabeel. T. Jabbour Welke postmoderne waarden komen naar voren? Hoe verhouden deze zich met de christelijke theologie?

24 Christelijke theologie
Relevants Reconstructionists Revisionists Centrale vraag: waarheid?

25


Download ppt "2| Postmoderne waarden en christelijke theologie"

Verwante presentaties


Ads door Google