De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reference © 2006 Borealis AG 1 March 27, 2015 Onthaal nieuwe werknemers in de chemische industrie Belasting Overbelasting Eddy Eyckmans Group Health, Safety.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reference © 2006 Borealis AG 1 March 27, 2015 Onthaal nieuwe werknemers in de chemische industrie Belasting Overbelasting Eddy Eyckmans Group Health, Safety."— Transcript van de presentatie:

1 Reference © 2006 Borealis AG 1 March 27, 2015 Onthaal nieuwe werknemers in de chemische industrie Belasting Overbelasting Eddy Eyckmans Group Health, Safety & Chemical Control manager Borealis Bestuurder – lid dagelijks bestuur PreBes

2 Reference © 2006 Borealis AG 2 March 27, 2015 Medewerkers in vast dienstverband. Contracten van beperkte duur (stagair, startbanen, tijdelijke contracten,...) Derden, onder leiding van eigen medewerkers (interims,.…) Schoolstages, eindwerkstudenten, VDAB stages……. Derden, onder leiding van derden (contractors). De uitdaging: “hoe deze werknemers op een gepaste maar ook haalbare wijze, de nodige VGM instructies geven.” Een mengeling van contractmogelijkheden Medewerkers in vast dienstverband. Contracten van beperkte duur (stagair, startbanen, tijdelijke contracten,...) Derden, onder leiding van eigen medewerkers (interims,.…) Schoolstages, eindwerkstudenten, VDAB stages……. Derden, onder leiding van derden (contractors). De uitdaging: “hoe deze werknemers op een gepaste maar ook haalbare wijze, de nodige VGM instructies geven.” Eigen mede- werkers Derden

3 Reference © 2006 Borealis AG 3 March 27, 2015 VGM introductie eigen medewerkers

4 Reference © 2006 Borealis AG 4 March 27, 2015 De dagelijkse realiteit Nieuwe medewerkers moeten héél veel leren / kennen Hoe de te kennen informatie in een verwerkbaar, overzichtelijk tijdsplan krijgen Wat is prioritair, wat kan wachten Hoeveel arbeidsongevallen zijn te wijten aan een slechte introductie of te korte inwerkperiode? Beschikbare opleidingstijd is veelal beperkt Werkdruk vanuit operatie Beschikbare trainers en lokalen

5 Reference © 2006 Borealis AG 5 March 27, 2015 De eerste werkdag “laat het geen traumatische ervaring worden” Kennismaking met de afdelingsverantwoordelijke, collega’s – lunch Kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen VGM instructies - DVD voor derden Toegang tot IT&S systemen Bedrijfscultuur (vooral belangrijk voor andere nationaliteiten): Hoe spreken we mekaar aan? Hoe gaan we met mekaar om? Werkuren, … Wat zijn onze waarden? (Respect, verantwoordelijkheid, uitmuntendheid, nimblicity® Organogram met foto’s, onthaalbrochure, telefoonlijst, ……helpen. Toelichting trainingsplan door training afdeling Aanstelling en kennismaking met mentor Zorg dat de medewerker zich thuis voelt.

6 Reference © 2006 Borealis AG 6 March 27, 2015 Algemene VGM introductie onderdeel van introductiedag voor nieuwe werknemers Frequentie: elke tweede werkdag van de maand Besproken onderwerpen: Wat is Borealis ? Communicatie afdeling Personeelsbeleid Personeelsdienst Veiligheid, gezondheid & milieuVGM dienst Kwaliteit Kwaliteitsdienst Rondleiding in het bedrijf Trainingscoördinator Aanvullende training in functie van plaats van tewerkstelling (trainingsmatrix: functies - vereisten)

7 Reference © 2006 Borealis AG 7 March 27, 2015 Inhoud algemene VGM introductie op de eerste introductiedag (detail in bijlage) 1.Algemene veiligheidsfilosofie 2.Veiligheids-, Gezondheids- en Milieu- beleid 3.Risico’s en veiligheidsconcept 4.VGM Organisatie 5.Verantwoordelijkheden 6.Algemene veiligheidsregels 7.Gevaarlijk werktoelating 8.Persoonlijke beschermingsmiddelen 9.Rapportering van incidenten 10.Brandbeveiliging 11.Noodsituaties 12.Aandachtspunten milieu

8 Reference © 2006 Borealis AG 8 March 27, 2015 Trainingsmatrix Vereiste training voor elke rol Opgemaakt op basis van de functiebeschrijvingen 12 afdelingen (Administratie, EA, Finance, HDPE, HR, HSE, Material handling, PPUT, Procurement, Quality Control, SLT, Technische dienst) 8 functionele groepen (Management, Admin, Operating unit leader, Coordinator, Team leader, operator, Engineering, Preventie) 126 functiebeschrijvingen Overzicht van VGM opleidingen in 5 groepen samengebracht Introductie (9 rubrieken) Noodorganisatie (32 rubrieken) Specialisaties (18 rubrieken) Procedures (30 rubrieken) Veiligheidsfuncties (19 rubrieken) VGM - opleidingen Functiebeschrijving Excel tabel

9 Reference © 2006 Borealis AG 9 March 27, 2015 Trainingsmatrix “Vereiste training voor elke rol“ Prioriteit van de opleiding 0: voor de opname van de rol 1: verplicht binnen het jaar (of training gestart) 2: gewenst maar minder tijdsdruk 3: vrijblijvend (vb. Nijverheidshelper, industriële brandbestrijding, BA4-BA5, Tankwacht, Brandwacht, …….. als dit geen vereiste is voor de job) Opleidingsduur in uren  vaststelling: “alles klassikaal is geen optie” Eenmalig of periodiek (1 tot 5 jaar) te herhalen Interne of externe opleiding In welke vorm wordt de training gegeven Klassikaal On the job (begeleiding door ervaren medewerker, participatie in noodoefeningen, ….) Zelfstudie (CD, DVD, Procedures doornemen, …)

10 Reference © 2006 Borealis AG 10 March 27, 2015 Extract trainingsmatrix

11 Reference © 2006 Borealis AG 11 March 27, 2015 Van Excel matrix naar Access databank

12 Reference © 2006 Borealis AG 12 March 27, 2015 Integratie van alle vereiste trainingen in nieuwe databank

13 Reference © 2006 Borealis AG 13 March 27, 2015 Opleidingsplan HDPE – Operator Belangrijkste hoofdstukken 1. ALGEMEEN 1.1 DOELSTELLING van de opleiding 1.2 TOEPASSINGSGEBIED 1.3 VERANTWOORDELIJKHEDEN 1.3.1 Teamcoach 1.3.2 Productie Coördinator 1.3.3 Training Coördinator 1.3.4 Veiligheidscoördinator 1.3.5 Senior Process Engineer / Process Engineer 1.4 WERKWIJZE 2. THEORETISCHE TRAINING 2.1 Algemene introductie training van de plant: 2.2 Specifieke training 2.2.1 Initiële specifieke training: 2.2.2 Area specifieke training HDPE plant: 3. PRAKTISCHE TRAINING OPERATOR JOB 4. PRAKTISCHE TRAINING AREA’s 4.1 Training Pelletizing Area 4.2 Training Upstream Area 4.3 Training Reactor Area 4.4 Training Dry End Panel 4.5 Training Wet End Panel Een opfrissing van de theorie kan nodig zijn alvorens te beginnen aan een volgende area! 5. Registratie van de opleidingen Elke item dient door de betrokkenen en mentor / teamcoach afgetekend te worden. 6. Aftekeningen van “Testen” na de opleidingen Voor operationele trainingen worden de testen afgenomen door team coach of productie coördinator. (Zie volgende slide)

14 Reference © 2006 Borealis AG 14 March 27, 2015 Praktische training operator job Mengeling van VGM en Proces onderwerpen Staalnames & veiligheidsbescherming Gebruik van Labware Controlerondes van de area’s m.b.v. een checklist Housekeeping Oplossen van upsets Veiligheidsvoorschriften: Gebruik van gevarenkaarten Gebruik van blindpannen map Gebruik van de soorten werktoelatingen & Permitcliq Voorschriften bij tankbetredingen & heet werk & Manwacht Noodploeg assistentie Veiligheidsvoorzieningen Sprinklers Inergen systemen Flame arrestors Winterprotectie voorzieningen (SOP) Labo analyses: TPM werkzaamheden: Uitbouwen van kleppen Uitbouwen van pompen Gebruik van pijp specificaties via P&ID betreffende juiste pakkingen Gebruik van SAP Uitschrijven van materialen Opzoeken van materialen Schrijven van onderhoud notifications Laden & Lossen: additieven katalyst activator

15 Reference © 2006 Borealis AG 15 March 27, 2015 VGM procedures toegankelijk via intranet

16 Reference © 2006 Borealis AG 16 March 27, 2015 Onthaal contractors Beperktere opleiding – 6 maandelijks te herhalen Contractor vallen onder werkvergunningsysteem

17 Reference © 2006 Borealis AG 17 March 27, 2015 Contractors Probleemstelling : op één jaar tijd 2000 verschillende werknemers 300 verschillende firma’s Taalprobleem Doel: op een relatief snelle manier de meest essentiële VGM info meegeven. Testen van kennis. Inhoud van de training: Iedereen: zeer praktische interactieve CD-rom beschikbaar in 4 talen met test Test mag 3 x overgedaan worden. Indien niet geslaagd: “Geen toegang” of “werken onder permanent toezicht van Borealis medewerker”. A4 recto verso meeneem instructieformulier in 4 talen Leidinggevenden krijgen meer uitgebreidere informatie over VGM voorschriften en -beleid, contractor management, …

18 Reference © 2006 Borealis AG 18 March 27, 2015 Inhoud van contractor DVD belangrijkste VGM regels Toegangscontrole – na het slagen in test - badge is 6 maand geldig Lucifers en aanstekers verboden, bij de portier in bewaring geven. Roken is enkel toegestaan in daarvoor ontworpen rookruimten. Drugs en alcohol zijn taboe. Wapens zijn natuurlijk verboden. Voor fototoestellen en camera's is een speciale toelating nodig. GSM’s, semafoons en semadigits zijn niet toegestaan in Ex-zones die gemarkeerd zijn met “Ex” en of “A - zone”-borden. Aanmeldingsplicht voor productie-installaties. Voertuigen mogen enkel op het terrein mits een speciale toelating. Productinformatiekaarten Milieuaspecten (afvalstoffen, afvalwater, geluidsoverlast, …)

19 Reference © 2006 Borealis AG 19 March 27, 2015 Inhoud van contractor DVD belangrijkste VGM regels Werkvergunningen voor alle werken. Vergrendel procedure Betreden van besloten ruimten Openen van leidingen Persoonlijke beschermingsmiddelen Nooddouches, oogwasfonteinen en brandbestrijdingsmiddelen Orde en netheid Gereedschappen - Keuringsplichtige materialen Noodprocedures – Alarmen, Verzamelplaatsen Incidentmeldingen

20 Reference © 2006 Borealis AG 20 March 27, 2015 Besluit Zorg dat nieuwe medewerkers zich thuis voelen Kom tot een geïntegreerd opleidingspakket voor nieuwe medewerkers Zorg dat dit verteerbaar is. Het zal een belasting vormen maar het mag niet leiden tot overbelasting. Een slechte opleiding zal zeker leiden tot: Meer arbeidsongevallen Meer operationele en kwaliteitsverliezen Een hoger verloop

21 Reference © 2006 Borealis AG 21 March 27, 2015 Bijlage

22 Reference © 2006 Borealis AG 22 March 27, 2015 1. Veiligheidsfilsofie Wat is Veiligheid (gezondheid en milieu) beheer? “ Het bewust omgaan met risco’s ” Waarom aan veiligheid doen? Morele plicht t.o.v. werknemers Verantwoordelijkheid t.o.v. de omgeving Wettelijke verplichtingen Verantwoordelijkheid t.o.v. de eigenaars

23 Reference © 2006 Borealis AG 23 March 27, 2015 2. Veiligheids-, Gezondheids- en Milieu- beleid We streven ernaar een toonaangevend bedrijf te zijn in onze sector op het gebied van veiligheids-, gezondheids- en milieuprestaties. We geven topprioriteit aan veiligheid, gezondheid en het milieu bij onze proces- en productontwikkeling, de activiteiten in onze fabrieken en de levering van producten. We geloven dat onze werkplaatsen vrij van ongevallen en letsels kunnen zijn, dat de emissie aanzienlijk kan worden verminderd en dat grondstoffen efficiënt kunnen worden gebruikt. We streven ernaar onze veiligheids-, gezondheids- en milieuprestaties continu te verbeteren, en dit door onze medewerkers, in samenwerking met onze leveranciers, aannemers en klanten. We engageren ons om de wettelijke vereisten na te leven of ze te overtreffen wanneer ze niet voldoen aan onze normen.

24 Reference © 2006 Borealis AG 24 March 27, 2015 We geloven dat toonaangevende VGM-prestaties een vereiste zijn voor succesvol ondernemen. We verminderen continu de milieueffecten van onze activiteiten. We leveren milieuverantwoorde producten. We vereisen VGM-kennis, vaardigheid en gedrag van iedereen. We leren zowel van afwijkingen, fouten als van de beste praktijk. We streven naar gezonde werkomstandigheden. “Als het niet veilig kan, doen we het helemaal niet.” VGM-basisprincipes

25 Reference © 2006 Borealis AG 25 March 27, 2015 “Managing safety” Gedragsregels voor Site België Voorbeeldfunctie Ik geef het goede voorbeeld en volg alle regels Focus op gedrag Ik waardeer goed gedrag, spreek anderen aan op “risico gedrag” en wens er ook zelf op aangesproken te worden Actief voorkomingprincipe Ik ben actief in het herkennen en voorkomen van onveilige handelingen & situaties Orde en netheid Ik zorg voor een ordelijke, nette en veilige werkomgeving Werkvoorbereiding Ik bereid mijn werk goed voor en onderneem niets wat onveilig is

26 Reference © 2006 Borealis AG 26 March 27, 2015 Take 2 – concept Stop! Zoek de risico’s op de werkplaats Analyseer Neem maatregelen om de risico’s weg te nemen StartStart het werk maar blijf alert

27 Reference © 2006 Borealis AG 27 March 27, 2015 3. RISICO’S EN VEILIGHEIDSCONCEPT 3.1 Risico’s chemische installaties Specifieke risico’s o.w.v. gebruik van verschillende grondstoffen. Corrosieve of bijtende producten (zwavelzuur, zoutzuur,...) Zeer licht ontvlambare gassen (propyleen, ethyleen, buteen, isobutaan, waterstof,...) Zeer licht ontvlambare vloeistoffen (heptaan, hexeen,....) Giftige stoffen (methanol) Kankerverwekkende stoffen (Chroom 6) Pyrofore katalysatoren (TEAL, DEAC,.....) Oxyderende (peroxides) Schadelijke en irriterende stoffen, aantal additieven. Het veilig omgaan met deze stoffen stelt zowel aan installatie als werknemer behoorlijke eisen.

28 Reference © 2006 Borealis AG 28 March 27, 2015 3. RISICO’S EN VEILIGHEIDSCONCEPT 3.2 Veiligheid begint bij het ontwerp Installaties ver genoeg van elkaar geplaatst om domino-effecten te vermijden (zoals bv het overslaan van een brand). Installaties met hoog risico en weinig personeel (bv. polymerisatie, tankenparken), werden achteraan in het bedrijf geplaatst. Afdelingen met minder risico’s zoals technische dienst, labo, material handling, pelletizing & engineering applications, maar ook de administratieve gebouwen tref je vooraan in de fabriek aan. Controle gebouw van polymerisatie-installaties weerstaan aan een uitwendige explosie. Reactoren staan op een betonnen draagstructuur Brandbescherming van staalstructuren.

29 Reference © 2006 Borealis AG 29 March 27, 2015 3. RISICO’S EN VEILIGHEIDSCONCEPT 3.2 Veiligheid begint bij het ontwerp Opslagtanken voor grondstoffen werden voorzien van inkuipingen die in geval van lekkage de inhoud van de tank kunnen opvangen. Afvoer in open grachtensystemen waarbij het risico van ophoping van brandgevaarlijke dampen vermeden wordt. DCS systemen (Distributed Control System) zorgen voor een automatische sturing, regeling en bewaking van het proces. Een onafhankelijk ESD systeem (emergency shut down) zorgt er dan weer voor dat het proces onder alle situaties op een veilige manier stilgelegd wordt. Installaties worden volgens strenge ontwerpcodes gebouwd. Bespreking van wijzigingsvoorstellen met externe brandweer

30 Reference © 2006 Borealis AG 30 March 27, 2015 3. RISICO’S EN VEILIGHEIDSCONCEPT 3.3 Veiligheid installaties - voortdurende opvolging Periodieke controle van leidingen en toestellen. Periodieke controle van veiligheidsuitrusting en brandbestrijdings- installaties. Periodieke controle elektrische installaties - thermografie. Veiligheidsrondgangen om gebreken vast te stellen. Testen van de procesvergrendelingen en -sturingen. SOP’s of Standaard Operatie Procedures. (Deze beschrijven in detail hoe de diverse installatie-onderdelen op een veilige manier kunnen bediend worden.)

31 Reference © 2006 Borealis AG 31 March 27, 2015 3. RISICO’S EN VEILIGHEIDSCONCEPT 3.3 Veiligheid installaties - voortdurende opvolging Degelijke trainingsprogramma’s. Preventief en predictief onderhoud waarbij problemen vroegtijdig ondervangen worden. Werkvergunningssystemen. Rookverbod of -beperkingen Opvolging van preventieve en correctieve acties uit incident-meldingen, inspecties en rondgangen. VGM-werkgroepen op alle niveau’s in de organisatie. Betrokkenheid van eenieder in de organisatie.

32 Reference © 2006 Borealis AG 32 March 27, 2015 4. VGM Organisatie VGM stuurgroep België BelT VGM stuurgroep Beringen LT Veligheid en milieu Bewustzijnsteam Afdelings VGM werkgroepen Labo & Skill centrum Material handling * Onderhoud (Mech, E&I, adm.) Hoge dichtheid polyethyleen * Polypropyleen * Engineering application Probleem oplossende Teams (voorbeelden) Additief behandeling Pel/Comp Vergrendelprocedure Gevaarlijk werktoelating Meldingsplicht Standard operating procedures..Housekeeping Comité preventie en bescherming op het werk Beringen * VGM werkgroepen op ploegniveau Externe dienst preventie en bescherming Interne dienst preventie en bescherming

33 Reference © 2006 Borealis AG 33 March 27, 2015 5. Verantwoordelijkheden 5.1. Verplichtingen van de werkgever De werkgever treft de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Daartoe past hij o.a. volgende preventiebeginselen toe : risico's voorkomen de evaluatie van risico's die niet kunnen worden voorkomen de bestrijding van de risico's bij de bron de vervanging van wat gevaarlijk is door dat wat niet gevaarlijk of minder gevaarlijk is voorrang aan maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen inzake individuele bescherming; de aanpassing van het werk aan de mens de planning van de preventie en de uitvoering van het VGM beleid het verschaffen van passende instructies aan de werknemers

34 Reference © 2006 Borealis AG 34 March 27, 2015 5. Verantwoordelijkheden 5.2. Verplichtingen van de hiërarchische lijn De leden van de hiërarchische lijn voeren elk binnen hun bevoegdheid het Borealis VGM beleid uit. Hiertoe hebben zij o.a; de volgende taken : voorstellen en adviezen formuleren in het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem. ongevallen en incidenten onderzoeken en maatregelen voorstellen om dergelijke ongevallen en incidenten te voorkomen. een effectieve controle uitoefenen op de arbeidsmiddelen, de collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen en de gebruikte stoffen teneinde onregelmatigheden vast te stellen en corrigerende maatregelen te nemen. tijdig het advies inwinnen van de diensten voor preventie en bescherming op het werk. controleren of de verdeling van de taken opdat deze worden uitgevoerd door de werknemers die de daartoe vereiste bekwaamheid hebben en de vereiste opleiding en instructies hebben ontvangen. waken over de naleving van de instructies

35 Reference © 2006 Borealis AG 35 March 27, 2015 5. Verantwoordelijkheden 5.3. Verplichtingen van de werknemers Iedere werknemer moet in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar zijn beste vermogen zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en deze van de andere betrokken personen. Dit houdt oa. in : op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen en andere middelen op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen die hun ter beschikking zijn gesteld de specifieke veiligheidsvoorzieningen van met name machines, toestellen, gereedschappen, installaties en gebouwen niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen en deze voorzieningen op de juiste manier gebruiken; de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk onmiddellijk op de hoogte brengen van iedere werksituatie die een gevaar voor de veiligheid en de gezondheid met zich brengt, alsmede van elk vastgesteld gebrek in de beschermingssystemen ;

36 Reference © 2006 Borealis AG 36 March 27, 2015 6. Algemene veiligheidsregels 1/3 Lucifers, aanstekers of enig apparaat dat vlam, vonken of warmte opwekt zijn verboden binnen de omheining. Indien iemand dergelijke zaken op het terrein vindt of per vergissing bij zich heeft dan draagt hij ze onmiddellijk aan de portier of de afdelingsverantwoordelijke over. Roken is verboden binnen de omheining uitgezonderd op daarvoor voorziene rookruimtes. Alcoholische dranken en drugs zijn niet toegelaten op het terrein. Het is verboden camera’s, radio’s, vuurwerk, munitie, wapens of apparaten van gelijke aard het terrein op te brengen. Personeelswagens worden op het terrein niet toegelaten. Het personeel is verantwoordelijk voor de netheid van de gebruikte gebouwen, terreinen en materiaal. Draag geen losse, gescheurde of te grote kledingstukken. Draag geen ringen, armbanden of halssnoeren gedurende het werk, ze vormen een ongevalrisico.

37 Reference © 2006 Borealis AG 37 March 27, 2015 6. Algemene veiligheidsregels 2/3 Persoonlijke beschermingsuitrusting biedt u enkel garanties wanneer ze in goede staat is en gebruikt wordt voor hetgeen waarvoor ze ontworpen is. Men is tevens zelf verantwoordelijk voor de vervanging bij slijtage of beschadiging. Gebruik aangepaste beschermingsmaterialen. Draag uw haar op zulke wijze dat uw veiligheid tijdens het werk niet in gevaar komt. Ga, het is onnodig te lopen. Spelen en vechten is niet toegelaten. Het gebruik van een open vlam, lassen, werk aan onder spanning staande delen, het betreden van omsloten ruimten, het uitvoeren van graafwerk is slechts mogelijk mits een geldige gevaarlijke werktoelating waarop de veiligheidsmaatregelen en beschermkledij zijn vermeld. Stop of start geen machines, pompen enz., open of sluit geen afsluiters zonder voorafgaande onderrichtingen. Onwetendheid is geen excuus voor niet toegelaten handelingen. Gebruik nooit een schakelaar, afsluiter, gereedschap of ladder waaraan een gevarenkaart bevestigd is.

38 Reference © 2006 Borealis AG 38 March 27, 2015 6. Algemene veiligheidsregels 1/3 Reinig nooit uzelf of uw kleding met perslucht. Draag geen contactlenzen; chemicaliën en stof zetten zich vast tussen de contactlens en het oog en het spoelen van de ogen is moeilijk. Het resultaat is gewoonlijk een chemische verbranding of irritatie. Iedere werknemer meldt elke situatie die gevaarlijk kan zijn voor hemzelf of zijn collega’s, of schade aan het bedrijf kan toebrengen. Iedere werknemer moet zijn collega’s waarschuwen wanneer deze een risico neemt. Elk voorstel dat de veiligheid bevordert is welkom en wordt aan de afdelingsverantwoordelijke gemeld.

39 Reference © 2006 Borealis AG 39 March 27, 2015 7. GEVAARLIJK WERKTOELATING 7.1Indeling bedrijf in gevarenzones A - Zones (brand- en explosiegevaar) Plaatsen met behoorlijke hoeveelheden ontvlambare vloeistoffen of gassen, stofexplosiegevaarlijke stoffen B - zones (Electrische risico’s) Plaatsen met een aanzienlijk risico door de aanwezigheid van electrische installaties. Toegangsbeperking voor MCC en hoogspanningsarea Fabriekszones Installaties of gebouwen binnen de omheiningen en niet onder A of B zone.

40 Reference © 2006 Borealis AG 40 March 27, 2015 7.2. Waarom een werkvergunning ? De werkvergunning is één van de belangrijkste veiligheidsvangnetten. Het doel hiervan is: aangeven welke voorbereidende vereisten nodig zijn aangeven welke voorzorgsmaatregelen tijdens de uitvoering van de werken nodig zijn 7.3. Wanneer een werkvergunning? Voor alle werkzaamheden buiten de eigen werkplek Voor het uitvoeren van werken binnen de eigen werkplek, niet beschreven in een procedure of werkinstructie Alle werken uitgevoerd door Contractors, niet gelijkgesteld met eigen Borealis- personeel. Uitzondering voor werkzaamheden in hun eigen werkplek.

41 Reference © 2006 Borealis AG 41 March 27, 2015 7.4. Soorten vergunningen (kleurcodes) TypeWanneer Betreding Verplicht bij alle betredingen in besloten ruimtes. Open vlam Lassen, branden, slijpen, werken verwarmen met open vlam, werken met TEAL in geval er een vrijgave verwacht wordt. Openen van installatie Vereist voor alle werken waarbij installaties geopend worden, onafhankelijk van de inhoud. Warm werk (Ex-zone) Gebruik van niet EX-proof gereedschap in EX-zone, electrische/pneumatish boren, foto's nemen, solderen, alle voertuigen met verbrandingsmotoren, openen van Ex behuizing onder spanning, gebruik van niet EX-proof meettoestellen in EX-zone, openen van instrumentleidingen in Ex-zone Electro Alle werken aan hoogspanning Alle werken aan laagspanning indien onder spanning Meggeren Graaf Nodig bij verwijderen van grond- en andere materialen, dieper of gelijk aan 50 cm onder het grondniveau; Heien van palen; grondonderzoek en grondboringen, slaan van aardpennen en palen voor borden Koud Alle ander werk waar een vergunning voor nodig is en niet onder bovenstaande vallen : zijn.

42 Reference © 2006 Borealis AG 42 March 27, 2015 7.5. Rollen en Verantwoordelijkheden RolVerantwoordelijkheidHandtekening Aanvrager Initieert vergunning. Bespreekt de werken met betrokken partijen. Zorgt voor beschrijving werken : wat, waar, toestel, gereedschappen, duidt minimale voorzorgsmaatregelen aan. Verwijst eventueel naar andere vergunningen. Electronisch Operationeel beheerder Is verantwoordelijk voor alle voorwaarden die nodig zijn om veilig te stellen. Validatie van de voorgestelde werken de te gebruiken materialen. Validatie van verwijzingen naar andere vergunningen. Zorgt dat de nodige bijlages ter beschikking zijn. Electronisch Medeondertekenaar Bij werken met hoger risico zal bijkomend een hogere authoriteit de voorwaarden en condities opgesteld door aanvrager en operationeel beheerder, valideren en goedkeuren. Electronisch Vergunning voorbereider Is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de installaties in overeenstemming met de aangeduide voorwaarden. Electronisch Verstrekker Is verantwoordelijk voor de bevestiging dat alle maatregelen en condities, vermeld op de vergunning, uitgevoerd zijn op moment van de uitgave van de vergunning. Verzekert dat de uitvoering van de werken met de uitvoerder besproken wordt. Valideert verwijzingen naar andere werkvergunningen. Verlengt of hernieuwt de vergunning. Electronisch Operator Voert de laatste controles uit. Overhandigt de vergunning aan de uitvoerder en zal alle vereisten communiceren. Bevestigt dat alle voorwaarden voor veilig werken voldaan zijn. Noteert de aanvangstijd. Checkt de werken in uitvoering. Op geprinte versie Uitvoerder Bevestigd dat hij alle maatregelen en condities begrepen heeft. Hij vermeld eventueel andere mogelijk risico’s eigen aan zijn werk. Is verantwoordelijk voor het afmelden van de vergunning: bij noodsignaal, na beëindigen van het werk, bij overschrijding van de geldigheidsduur, indien de werk-omstandigheden wijzigen, of het uitvoeringsteam wijzigt. Op geprinte versie

43 Reference © 2006 Borealis AG 43 March 27, 2015 8. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN De normale werkkledij bestaat uit : een werkpak met lange mouwen (nylon kleding is verboden) veiligheidshelm veiligheidsschoenen veiligheidsbril en/of zuurbril werkhandschoenen (niet verplicht te dragen) Bijkomende persoonlijke beschermingsmiddelen: gehoorbescherming (proppen, kappen, op maat gemaakte) speciale handschoenen (chemisch-, hittebestendig) adembescherming (gas-, stoffiltermaskers, autonome toestellen) zuur-, vuurbestendige kledij; las-, wegwerp-, regen-, winterkleding valbeveiliging

44 Reference © 2006 Borealis AG 44 March 27, 2015 9 RAPPORTERING VAN INCIDENTEN 9.1 Incident onderzoek en –analyse Ondanks alle technische voorzieningen, uitgebreide beveiligingen en degelijke opleiding van het personeel, kunnen ongewenste gebeurtenissen voorkomen. Vaak worden ze echter niet gemeld. De vergelijking met een ijsberg, waarvan slechts 1/10 boven het wateroppervlak uitsteekt, is dan ook gepast. Het eigenlijke gevaar schuilt onder het vloeistofoppervlak. Wij willen zoveel mogelijk van deze gebeurtenissen boven water brengen.

45 Reference © 2006 Borealis AG 45 March 27, 2015 9 RAPPORTERING VAN INCIDENTEN 9.2 Incidenten onderzoek en analyse - Verantwoordelijkheden Elkeen heeft de plicht om onveilige situaties, schierongevallen, kwetsuren alsook schadegevallen onmiddellijk te melden aan de directe overste. Lijnmanagement: opvolging en uitwerking correctieve en preventieve acties. Medische dienst: verzorging en administratieve in- en externe afhandeling van het dossier. De VGM dienst zorgt of waakt over: · wettelijke rapportering naar de overheid · interne rapportering binnen Borealis (incl. corporate) · de volledigheid en doeltreffendheid van voorgestelde maatregelen

46 Reference © 2006 Borealis AG 46 March 27, 2015 10. Brandbeveiliging Detectie- en blusinstallaties Watersystemen (sprinklers, hydranten, kanonnen, haspels). Voeding door 2 pompstations met elk 3 diesels. Eén station betrekt rechtstreeks water uit het Albertkanaal. Rookafvoer magazijnen Mobiele blussers (750 poeder- en CO 2 toestellen) Automatische blusinstallaties (Inergen en FM200) Rook-/ vlamdetectie Gasdetectie rond procesinstallatie en propyleenopslag Stofexplosie-onderdrukkingssystemen AFFF – 3000 liter Mobiele blustoestellen mogen door iedereen gebruikt worden. Blussen met water wordt voorbehouden voor de noodploeg.

47 Reference © 2006 Borealis AG 47 March 27, 2015 11. Noodsituaties 11.1 Voorbeelden Brand die niet onmiddellijk gedoofd kan worden zodat bijkomende hulp noodzakelijk is. Lekken van vloeistoffen en gassen die van die aard en omvang zijn dat er een reëel risico naar buurt of eigen personeel is op vlak van veiligheid en/of milieu. Een ernstig werkongeval met b.v. meerdere gewonden, doden. Explosie in een installatie.

48 Reference © 2006 Borealis AG 48 March 27, 2015 11. Noodsituaties 11.2. Melding van een noodsituatie Het noodtelefoonnummer van BOREALIS / NESTE OIL is: 999 De melding bevat volgende gegevens: naam melder telefoonnummer van het toestel van waar de melding geschiedt korte omschrijving van gebeuren plaats van gebeuren met vermelding afdeling, bv. HDPE, Neste Oil.

49 Reference © 2006 Borealis AG 49 March 27, 2015 11. Noodsituaties 11.3. Alarmering De alarmering bij Borealis is opgesplitst in drie belangrijke groepen: “NOODALARM” “EVACUATIE-ALARM” “ALLES VEILIG”. De alarmen worden elke woensdag om 12:00 uur stipt getest. Hierbij is geen actie vereist) ““” Noodalarm 10” 5” 10” 5” 10” Evacuatie alarm 30" Alles veilig 1” 1,5” 1” 1,5” 1”

50 Reference © 2006 Borealis AG 50 March 27, 2015 11. Noodsituaties 11.4. Vereiste acties Noodalarm: Bij noodalarm worden instructies via e-mail gegeven. Indien e-mail niet beschikbaar is handel je zoals hieronder aangegeven. Alle werken onmiddellijk stoppen. Alle gevaarlijk werktoelatingen vervallen. Alle gemotoriseerde voertuigen of machines onmiddellijk stoppen Een algemeen rookverbod wordt van kracht over het gehele bedrijf en gedurende de gehele noodtoestand, ongeacht de aard van het risico. Collega’s die de noodsituatie niet hebben opgemerkt, onmiddellijk verwittigen. Tijdens de kantooruren (08:00 h - 16:30 h) zal iedereen, met uitzondering van de leden van de noodorganisatie en vrachtwagenbestuurders, verzamelen. Buiten de kantooruren verlaten bezoekers, aannemers en niet-productie-gericht personeel (= iedereen behalve het shift personeel) het bedrijf via de hoofdingang

51 Reference © 2006 Borealis AG 51 March 27, 2015 11. Noodsituaties 11.4. Vereiste acties Evacuatie Bij evacuatie moet iedereen het bedrijf verlaten (met uitzondering de leden van de noodorganisatie). Iedereen dient zich via de hoofdpoort naar buiten te begeven. Indien dit niet kan, verlaat U het bedrijf best op een zo veilig mogelijke manier rekening houdend met de plaats van de noodsituatie en de windrichting. Alles Veilig Vernieuwen vergunningen

52 Reference © 2006 Borealis AG 52 March 27, 2015 Milieu Afvalstoffen Bodemverontreininging Grondwater en drinkwaterverbruik Afvalwater Luchtverontreiniging Geluid Lichthinder ISO-14001


Download ppt "Reference © 2006 Borealis AG 1 March 27, 2015 Onthaal nieuwe werknemers in de chemische industrie Belasting Overbelasting Eddy Eyckmans Group Health, Safety."

Verwante presentaties


Ads door Google