De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VROEG MODERNE TIJD DE PROTESTANTSE REFORMATIE DIE SPLITSING VAN DE CHRISTELIJKE KERK IN WEST-EUROPA TOT GEVOLG HAD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VROEG MODERNE TIJD DE PROTESTANTSE REFORMATIE DIE SPLITSING VAN DE CHRISTELIJKE KERK IN WEST-EUROPA TOT GEVOLG HAD."— Transcript van de presentatie:

1 VROEG MODERNE TIJD DE PROTESTANTSE REFORMATIE DIE SPLITSING VAN DE CHRISTELIJKE KERK IN WEST-EUROPA TOT GEVOLG HAD

2 1517 MAARTEN LUTHER KRITIEK OP DE KATHOLIEKE KERK AFLAATHANDEL HEILIGEN VERERING SACRAMENTEN HIERARCHIE

3 AFLAATHANDEL KATHOLIEKE KERKLUTHER KWIJTSCHELDING VAN ZONDEN DOOR BETALING: ZONDEN UIT HET VERLEDEN, HEDEN EN IN DE TOEKOMST JEZUS VERGEEFT ZONDEN ALS JE HET OPRECHT VRAAGT, BEROUW IS NOODZAKELIJK

4 HEILIGENVERERING KATHOLIEKE KERKLUTHER HEILIGEN BEMIDDELEN TUSSEN DE GELOVIGE EN GOD IN DE BIJBEL STAAT NIETS OVER HEILIGEN STANDBEELDEN VAN HEILIGEN WORDEN VEREERD ALLEEN GOD AANBIDDEN, GEEN BEELDEN VAN AFGODEN

5 SACRAMENTEN KATHOLIEKE KERKLUTHER PRIESTERS ZORGEN DOOR RITUELE HANDELINGEN ERVOOR DAT GELOVIGEN IN DE HEMEL KOMEN DOOP, VORMSEL, EUCHARISTIE (AVONDMAAL), BIECHT, HUWELIJK, SACREMENT VOOR ZIEKEN (STERVENDEN) EN WIJDING TOT PRIESTER DOOP, EUCHARISTIE, BIECHT (VERGEVEN VAN ZONDEN STAAT HIER CENTRAAL)

6 HIERARCHIE KATHOLIEKE KERKLUTHER RANGORDE BINNEN DE KATHOLIEKE KERK (PAUS, KARDINAAL, BISSCHOP, PRIESTER) GOD IS ALMACHTIG. ZELF OP ZOEK NAAR GOD, BIJBEL LEZEN (IN DE EIGEN VOLKSTAAL), DE WIL VAN DE PAUS IS WETGEEN TUSSENPERSOON NODIG

7 KRITIEK VAN LUTHER ZUIVEREN CHRISTELIJK GELOOF: HERVORMING OF REFORMATIE SCHEURING IN CHRISTELIJK GELOOF LUTHERANISME CALVINISME (NAAR JOHANNES CALVIJN) KATHOLIEKE KERK (CONTRA- REFOMARTIE) PROTESTANTENPROTESTANTEN

8 KATHOLICISMELUTHERANISMECALVINISME HEMEL: LUISTEREN NAAR DE KERK, GOEDE DINGEN DOEN HEMEL: OPRECHT GELOOF, BEROUW VAN ZONDEN HEMEL: PREDESTINATIE (VOORBESTEMD), HARD WERKEN, SOBER LEVEN PAUS IS HOOFD VAN DE KERK VORST IS HOOFD VAN DE KERK GEEN KERKHOOFD, IEDERE GEMEENTE BESTUURT ZICH ZELF CELIBAAT VOOR GEESTELIJKEN GEESTELIJKEN MOGEN TROUWEN BIJBEL EN UITSPRAKEN VAN GEESTELIJKEN ZIJN BASIS VAN GELOOF BIJBEL IS BASIS VAN GELOOF 7SACRAMENTEN3 SACRAMENTEN2 SACRAMENTEN (DOOP EN AVONDMAAL) HEILIGEN ZIJN VOORBEELDHEILIGEN ZIJN AFGODERIJ

9 GEVOLGEN REFORMATIE CONTRA-REFOMATIE (INQUISITIE, VERVOLGING VAN KETTERS) GODSDIENST OORLOGEN IN EUROPA (ZIE HOOFDSTUK 6) NOORDELIJKE NEDERLANDEN: CALVINISME DUITSLAND: IEDERE STAAT KIEST EIGEN GODSDIENST (CUIUS REGIO, EIUS RELIGIO) FRANKRIJK, SPANJE EN OOSTENRIJK: KATHOLIEK ENGELAND: ANGLICAANSE KERK


Download ppt "VROEG MODERNE TIJD DE PROTESTANTSE REFORMATIE DIE SPLITSING VAN DE CHRISTELIJKE KERK IN WEST-EUROPA TOT GEVOLG HAD."

Verwante presentaties


Ads door Google