De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ABV les 3 Zomer 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ABV les 3 Zomer 2009."— Transcript van de presentatie:

1 ABV les 3 Zomer 2009

2 Agenda Bespreken opdracht probleemstelling Presentatie onderzoeksvraag
Divergeren Convergeren Eindopdracht bespreken

3 Maar eerst..... http://www.youtube.com/watch?v=W8pMnsC10aM

4 Denkhoeden Probleemanalyse: Convergeren: Voordelen denkhoed methode
Witte, rode en gele hoed om de feiten op tafel te krijgen Blauwe hoed om het vervolgproces beter te organiseren Convergeren: Rood= intuïtie voor het beoordelen van ideeën Zwart en geel voor sterke / zwakke punten ideeën in kaart te brengen Voordelen denkhoed methode Dingen kunnen gezegd worden zonder risico. Handig om snel in een discussie te schakelen. Maakt meerdere perspectieven zichtbaar. Geeft regels voor het denk en communicatie proces. Zorgt voor focus van het denken. Verbetering communicatie. Verbetering besluitvorming.

5 Divergeren / Convergeren
Verbreden Alternatieven zoeken Kwantiteit Oordeel uitstellen Dialoog Trial and error Loslaten Chaotisch intuïtie Convergeren Focussen Selecteren Kwaliteit Kiezen Discussie Mikken Grijpen Ordenenend Logica

6 Divergeren en convergeren, oftewel: generen en focussen
Doel Gebruiksmogelijkheden Principes Technieken

7 Divergeren Zoveel mogelijk oplossingen bedenken die mogelijkerwijs tot een oplossing van het probleem of het bereiken van het gestelde doel beogen

8 Doel divergeren Divergeren heeft tot doel om vertrekkend vanuit één invalspunt een groot aantal elementen (feiten, problemen, symptonen, gevolgen, oorzaken, ideeen, oplossingen…etc) te genereren. Hierbij worden bewust on-orthodoxe methodieken gebruikt Uitgangspunt: ‘Bekijk het eens van de andere kant’

9 Gebruiksmogelijkheden divergeren
Een inventaris opmaken Nieuwe en ongewone mogelijkheden bedenken Mogelijkheden of uitdagingen van verschillende invalshoeken benaderen Alternatieven en selectiecriteria bedenken

10 Principes divergeren Zoek zoveel mogelijk ideeën: ‘uit kwantiteit komt kwaliteit’ Sta open voor alle ideeën, vermijd discussie of ‘ja, maar...’ Houdt niet te snel op met zoeken, wees niet te snel tevreden Neem ruim de tijd om de ideeën te laten groeien Zoek naar nieuwe combinaties en probeer voort te borduren op bestaande ideeën Stel oordeel uit totdat voldoende kennis en begrip aanwezig is

11 Creatieve technieken divergeren
Brainstorm: Zoek veel alternatieven Ga voor extreme ideeën Combineer Neem de tijd Purge techniek : schrijf alle ideeën op die je te binnen schiet Imiteren: Schrijf kernwoorden uit probleemstelling op. Bedenk synoniemen. Ga surfen op internet, doorzoek andere informatiebronnen. Combineer bevindingen met oorspronkelijke probleemstelling en bedenk 'nieuwe' ideeën. Trendanalyse: Bepaal het onderwerp voor een brainstorm, formuleer dit ruim. Scan een paar weken de media op nieuwe ontwikkelingen, verwachtingen en analyses. Bekijk alle media: van krant en reclame tot kinderbladen als de Donald Duck. Knip alle berichten uit die ook maar iets met het thema te maken hebben. Analyseer de trends en laat je inspireren. Zie trends niet als waarheden, maar als triggers, potentiële inspiratie. Vertaal trends naar concrete ideeën.

12 Nog meer creatieve technieken
Mindmap: Morfologische analyse :deelt een probleem in stukjes op: Formuleer de probleemstelling. Bedenk zoveel mogelijk eigenschappen. Bedenk per eigenschap zoveel mogelijk associaties. Maak willekeurige combinaties. Kijk wat dit voor nieuwe ideeën oplevert. Negatief brainstormen: Spiegel de probleemstelling. Ga negatief denken en bedenk oplossingen. Positief denken : spiegel de negatieve oplossingen tot ideeën voor de oorspronkelijke probleemstelling. Willekeurige bronnen: Schrijf kernwoorden uit de probleemstelling op. Bedenk synoniemen. Zoek een willekeurige bron Associeer vrij rondom deze bron. Bedenk vanuit deze associaties nieuwe oplossingen voor het oorspronkelijke probleem.

13 Convergeren Na het divergeren volgt meestal het convergeren waarbij uit de vele gegevens en/of oplossingen de beste gekozen worden = doelgericht denken

14 Doel convergeren Om vanuit een groot aantal elementen te focussen op één of enkele te selecteren elementen

15 Gebruiksmogelijkheden Convergeren
Groeperen van ideeën Verschillende ideeën vergelijken en daaruit kiezen Alternatieven verbeteren en verfijnen Resultaten beoordelen en daarover beslissen Aanpakken van omvangrijke thema in deelthema

16 Principes Convergeren
Maak bewuste keuzes Maak gehanteerde criteria zichtbaar Gooi ideeën niet te snel weg Wees realistisch als bepaalde ideeën ook een zeker risico inhouden Beoordeel elk nieuw idee op zijn sterke en positieve kanten

17 Technieken Convergeren
Clusteren: Het doel is structuur, reliëf en kleur in de ideeënchaos te brengen Het handigst is om ideeën te beoordelen op twee criteria en hierna te plakken in een matrix. Op de ene as van de matrix staat de uitvoerbaarheid en op de andere as de originaliteit . Opwerken: Kerngedachte achter idee Gevoel bij idee Originaliteit Feiten Sterke en zwakke punten Kosten Publiciteitswaarde Inspirerende voorbeelden Actieplan voor komende week, maand, jaar Selecteren: Hoe breng je een groot aantal ideeën terug naar een beheersbaar aantal Stickermethode: Rood voor een slecht idee Oranje voor een twijfelgeval Groen voor een goed idee

18 Perfect idee! PERFect idee Potentie: Wat zijn de kansen en mogelijkheden ? Effort: Welke inspanning kost het om het concept te realiseren ? Risico: Wat kan er misgaan en wat is dan de impact ? Feeling: Voor welk concept loop je echt warm ?

19 Eindopdracht Bedenk een probleemstelling Maak een probleemanalyse
Formuleer hieruit een onderzoeksvraag Divergeer verschillende ideeën en oplossingen, zie creatieve technieken! Convergeer deze ideeën en oplossingen tot een product en/of conclusie Beargumenteer waarom dit de beste oplossing /conclusie is

20 Eind presentatie De keus is: Beoordelingscriteria: Presentatie 26 juni
Een geschreven essay van 1500 woorden Een visueel essay Beoordelingscriteria: Aanwezigheid / deelname Argumentatie Probleemanalyse Onderzoeksvraag Divergeren / convergeren Oplossing / Conclusie Presentatie 26 juni


Download ppt "ABV les 3 Zomer 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google