De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Objectgeoriënteerd Ontwerp

Verwante presentaties


Presentatie over: "Objectgeoriënteerd Ontwerp"— Transcript van de presentatie:

1 Objectgeoriënteerd Ontwerp
Hoofdstuk 20 Hoofdstuk 20

2 Visual Basic .NET voor studenten
Inleiding De oefeningen tot hiertoe: “trial and error” programmeren Onmiddellijk programmeren Geen overzicht over het geheel Werkt voor kleine programma’s Moeilijk opsplitsbaar over verschillende programmmeurs Visual Basic .NET voor studenten Hoofdstuk 20

3 Visual Basic .NET voor studenten
Ontwikkelmethodes Beschrijven een proces voor het ontwerpen en schrijven van programma’s UML is geen proces, enkel een hulpmiddel (tekeningen) Voorbeelden: Watervalmodel, spiraalmodel Rational Unified Process (RUP) eXtreme Programming (XP) Agile programming Visual Basic .NET voor studenten

4 Visual Basic .NET voor studenten
Het ontwerpprobleem Welke klassen hebben we nodig in ons programma? Hoe stellen we die vast? Zoveel mogelijk de objecten “uit de realiteit” beschouwen Abstractie: irrelevante details weglaten Merk op: dit is meestal een eerste aanzet, extra (hulp)klassen zullen eveneens nodig zijn. Visual Basic .NET voor studenten

5 Het vaststellen van objecten, methoden en properties
Schrijf een programma dat een ballon representeert en zorg ervoor dat de ballon via een GUI te bewerken is. De ballon wordt getoond als een cirkel in een picture box. Met behulp van knoppen kan de plaats van de ballon worden veranderd door deze een vaste afstand naar boven of naar beneden te laten bewegen. Met behulp van een schuifregelaar kan de straal van de ballon worden veranderd. De straal wordt getoond op een label. Deze specificatie is reeds zeer specifiek, met een gedetailleerde GUI beschrijving. In de praktijk ontbreekt dit vaak. Niet elk zelfstandig naamwoord is een klasse. Vaak komen ook klassen voor die niet in de spec staan. Veel oefenen en samenwerken met ervaren ontwerpers GUI uses Balloon Visual Basic .NET voor studenten

6 Het vaststellen van objecten, methoden en properties
Schrijf een programma dat een ballon representeert en zorg ervoor dat de ballon via een GUI te bewerken is. De ballon wordt getoond als een cirkel in een picture box. Met behulp van knoppen kan de plaats van de ballon worden veranderd door deze een vaste afstand naar boven of naar beneden te laten bewegen. Met behulp van een schuifregelaar kan de straal van de ballon worden veranderd. De straal wordt getoond op een label. Werkwoorden, acties, … bepalen de methodes Eigenschappen, toestanden, … bepalen properties Soms is er keuze tussen een property en een methode Visual Basic .NET voor studenten

7 Visual Basic .NET voor studenten
UML diagram Visual Basic .NET voor studenten

8 Case study: Cyberspace Invader
De picture box toont een verdediger en een alien. De alien beweegt zijwaarts. Wanneer de alien een muur raakt, keert deze van richting om. De alien gooit periodiek een bom die verticaal naar beneden beweegt. Gedurende het hele spel is er nooit meer dan één bom tegelijk actief. Als een bom de verdediger raakt, verliest de verdediger. De verdediger beweegt naar links of naar rechts door overeenkomstige muisbewegingen. Bij een muisklik vuurt de verdediger een laserstraal af, die naar boven beweegt. Gedurende het hele spel is er nooit meer dan één laser actief. Wanneer de alien geraakt wordt door een laserstraal wint de verdediger. Visual Basic .NET voor studenten

9 Visual Basic .NET voor studenten
Klassen ontdekken Game Defender Alien Laser Bomb Visual Basic .NET voor studenten

10 Visual Basic .NET voor studenten
De klasse Game Class Game Instance variables aPictureBox1 As PictureBox AnimationTimer As Timer BombTimer As Timer Methods aPictureBox_MouseMove AnimationTimer_Tick BombTimer_Tick aPictureBox.Click Visual Basic .NET voor studenten

11 Visual Basic .NET voor studenten
De klasse Defender Class Defender Instance variables xCoordinate As Integer yCoordinate As Integer height As Integer width As Integer Methods Move Display Properties X As Integer Y As Integer Height As Integer Width As Integer Visual Basic .NET voor studenten

12 Visual Basic .NET voor studenten
De klasse Laser Class Laser Instance variables xCoordinate As Integer yCoordinate As Integer height As Integer width As Integer yStep As Integer Methods New Move Display Fire Properties X As Integer Y As Integer Height As Integer Width As Integer Visual Basic .NET voor studenten

13 Visual Basic .NET voor studenten
De klasse Alien Class Alien Instance variables xCoordinate As Integer yCoordinate As Integer height As Integer width As Integer xStep As Integer Methods New Move Display Properties X As Integer Y As Integer Height As Integer Width As Integer Visual Basic .NET voor studenten

14 Visual Basic .NET voor studenten
Relaties Compositie Heeft-een, Maakt-een, Bestaat-uit Overerving Is-een Alien, Bomb, Defender, Laser erven over van Sprite Visual Basic .NET voor studenten

15 Visual Basic .NET voor studenten
Richtlijnen Houdt gegevens Private Toegang via properties of methodes Initialiseer gegevens In de declaratie of constructor Vermijd grote klassen Kies veelzeggende namen Forceer geen overerving Bij overerving gedeelde items in de superklasse zetten Gebruik refactoring om je ontwerp te verbeteren Visual Basic .NET voor studenten


Download ppt "Objectgeoriënteerd Ontwerp"

Verwante presentaties


Ads door Google