De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NET Foundation 2010. Trends in het Zuiden Tegenstelling met het Noorden Teruglopend aantal studenten theologische opleidingen (reden: veiligheid, werk,

Verwante presentaties


Presentatie over: "NET Foundation 2010. Trends in het Zuiden Tegenstelling met het Noorden Teruglopend aantal studenten theologische opleidingen (reden: veiligheid, werk,"— Transcript van de presentatie:

1 NET Foundation 2010

2 Trends in het Zuiden Tegenstelling met het Noorden Teruglopend aantal studenten theologische opleidingen (reden: veiligheid, werk, kerk, gezin, geld, afstand) Miljoenen niet toegeruste voorgangers en evangelisten in Latijns Amerika en Afrika Opleidingen gekenmerkt door docentgecentreerd onderwijsaanbod en beperkte capaciteit Weinig onderlinge samenwerking met andere opleidingsinstituten Beperkte technologische en financiële middelen belemmeren uitbreiding en innovatie Virtualization (e-learning) Constructivism Mass customization (flexibility) Open contents Globalization Competence-based learning Lifelong learning (everybody)

3 Visie De visie van NET Foundation is dat betrouwbaar kwalitatief theologisch en diaconaal-missionair onderwijs wereldwijd online toegankelijk is, zodat christenen, die niet in staat zijn een klassikale opleiding voltijds te volgen, via internettechnologie en blended learning, op afstand toegang hebben tot dit onderwijs

4 Missie en diensten De missie van NET is het ondersteunen van de deelnemende instellingen bij het implementeren van theologisch en diaconaal- missionair afstandsonderwijs gecombineerd met lokale ontmoetingen Hiertoe behoren de volgende diensten: Het aanbieden van een digitale leeromgeving via Internet (‘in the cloud’) Het stimuleren tot onderwijsinnovaties en visievorming Het uitwisselen van materialen, kennis en ervaringen tussen NET en haar deelnemers Het bevorderen van samenwerking tussen de deelnemende organisaties Het bijdragen aan het doorgeven van het puriteinse reformatorische gedachtegoed

5 Identiteit Van de deelnemende instellingen wordt gevraagd dat ze de Bijbel als het geïnspireerde en betrouwbare Woord van God erkennen, zoals dit door de Drie Formulieren van Enigheid beleden wordt In het Engelse taalgebied kan de identiteit omschreven worden als reformed evangelical

6 Technology in the cloud

7 Technology Learning Management System registration – scheduling - delivery - tracking - communication - testing Conference tools Wiki tools Library software Production tools Games & simulations Web 2.0 Web 3.0

8 User friendly driven Competitive visionary In the cloud available No installation No maintenance Collaboration with other institutions Small fee by sharing the license and support costs Technically driven No common vision Needs to be configured Local installation Local maintenance No collaboration with other institutions Costs of local server and technicians NET versus OS technology

9 Capaciteitsversterking op afstand Toegang tot nieuwe groepen studenten Nieuwe onderwijsmaterialen online toegankelijk Student studeert flexibel tijd- en locatieonafhankelijk Mogelijkheden voor internationalisatie en globale samenwerking Nieuw inkomstenmodel Innovatie van het onderwijsaanbod Toegang tot nieuwe groepen docenten en/of begeleiders Nieuwe didactische en communicatieve instrumenten Toepassing van multimedia (audio, video, chat, quiz, etc.) Uitwisseling van materialen met andere partners Mogelijkheden e-learning

10 Technologische infrastructuur Studenten drop-out Nieuwe visievorming Kosten en tijdsfactor Resistentie personeel door veranderende rol Vernieuwing onderwijsfilosofie Herontwerp materialen Multimedia expertise Communicatie en interactie Toenamebeleid studenten Uitdagingen afstandsonderwijs

11 Learning Information Publication and organization Communication and mentoring Lectures and resources Assignments and collaboration Self-study and testing Learning Support Digital Learning Blended Learning Distance Learning Phases of e-learning substitution, innovation, transformation

12 Van links naar rechts: Prof. dr. ir. C. (Kees) Roos Dhr. J.G.P. (Paul) Baan Ir. R.H. (Raymond) Warnaar (directeur) Ir. H. (Henk) Kievit Prof. dr. M.J. (Mart Jan) Paul Drs. M. (Maarten) Burggraaf Drs. G. (Gert) Nieuwenhuis (voorzitter) Niet op foto: Prof. dr. ir. H. (Henk) Jochemsen Prof. dr. A.C. (Ad) Neele Bestuur en directie

13 Positionering Theologische instituten Diaconaal-missionaire organisaties Technologie LMS & Web 2.0 Communities of practice

14 Towards mutual collaboration staff materials students staff materials students

15 Status quo Partners

16 Stand van zaken Aantal studenten en docenten

17 Doelstellingen D.V. 2010 Nederland: –Symposium met CHE & Centrum voor Bijbelonderzoek –Nieuwe partners (vanuit: theologie, zending en diaconaat) Latijns-Amerika: –Samenwerking met partners OC & GZB uitbouwen (o.a. conferenties) –Nieuwe partners (Mexico, Peru, Costa Rica) Zuidelijk Afrika: –Samenwerking met NETS –Samenwerking met partners via NetACT Daarnaast: –Opzetten database met theologische materialen –Samenwerking formaliseren met WRF –Meer aandacht en prioriteit voor publiciteit & sponsorwerving


Download ppt "NET Foundation 2010. Trends in het Zuiden Tegenstelling met het Noorden Teruglopend aantal studenten theologische opleidingen (reden: veiligheid, werk,"

Verwante presentaties


Ads door Google