De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Partnergeweld Groep 7 1BaMV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Partnergeweld Groep 7 1BaMV."— Transcript van de presentatie:

1 Partnergeweld Groep 7 1BaMV

2 Filmpje in slide

3 Algemene inleiding

4 In 2013 werden 20 090 Belgen slachtoffer van fysiek partnergeweld.
Algemene inleiding In 2013 werden Belgen slachtoffer van fysiek partnergeweld. psychisch partnergeweld Niet iedereen doet aangifte!

5 Algemene inleiding Blankenberge

6 Situering

7 Blankenberge toegewezen
Vandalisme Intrafamiliaal geweld (IFG) Diefstal en afpersing

8 Intrafamiliaal geweld
Kindermishandeling Partnergeweld Oudermishandeling

9 Partnergeweld Preventie Nazorg

10 Wetgeving

11 1997 Eerste wet omtrent partnergeweld
Fysiek, psychisch en economisch geweld 1998: man & vrouw

12 2003 Huwelijk of geregistreerd samenwooncontract Uithuiszetting

13 2012 Procureur des Konings Max. 3 maanden huisverbod

14 Soorten partnergeweld

15 Soorten partnergeweld
Fysiek geweld Psychisch geweld Seksueel geweld Economisch geweld

16 Soorten partnergeweld
Fysiek geweld Psychisch geweld Slagen en verwondingen Doodslag Vergiftiging Bekendste vorm Emotioneel zwaar 1 op 5 vrouwen Geestelijk geweld Meest gebruikte vorm Moeilijkst te achterhalen Voor fysiek geweld

17 Soorten partnergeweld
Seksueel geweld Economisch geweld Alle ongewenste contacten Ongewild tonen van geslachtsdelen Dwingen tot kijken van in te beelden Taboe Niet elke vorm = seksueel misbruik Geen specifieke geweldpleging Slachtoffer financieel afhankelijk Gevolg  slachtoffer kan niet vertrekken uit relatie

18 Risicofactoren

19 Verschillende niveaus
Ontogenetisch Micro Macro Exo

20 Ontogenetisch niveau Persoonlijke factoren Middelenafhankelijkheid
Geweld kindertijd Zwangerschap Individuele ervaringen partner

21 Middelenafhankelijkheid
Alcohol (dader & slachtoffer) Grens moeilijk te vinden 2 dagen alcoholvrij Sociale gevolgen 1/2de alcoholverslaafd 1/5de cannabis 1/5de cocaïne

22 Zwangerschap & inviduele factor
3 – 8% slachtoffer 3 vormen Persisterend geweld Zwangerschap protectieve factor Zwangerschap oorzaak geweld Individuele facor Langdurige ziekte Verleden vechtersbaas Contact politie

23 Geweld tijdens kindertijd
Partnergeweld van ouders Vrouwen getuigen  slachtoffer Mannen getuigen  dader Traumatische ervaringen Negatieve levenservaring  3x meer kans Nieuw gedrag door observatie & imitatie

24 Microniveau Interacties binnen onmiddelijke omgeving
Directe uitwerking Onderlinge communicatie Stress en kinderen Relatietevredenheid Burgerlijke staat

25 Microniveau Relatietevredenheid en kwaliteit
- Hoe erger het geweld  lagere relatiekwaliteit Aanwezigheid van kinderen - Leeftijd speelt een grote rol

26 Microniveau Stress - Heeft vaak te maken met sociale status
Burgerlijke staat - Scheidingen zijn grote risicofactor

27 Macroniveau Visie van de maatschappij Stellingen Rollenpatroon

28 Stellingen “Een persoon kan iemand zo ver drijven dat die andere niet anders kan dan hem/haar slaan” dader vaker akkoord “Familieproblemen zouden enkel binnen de familie moeten worden besproken” Slachtoffers: psychologisch of verbaal geweld Slachtoffers seksueel geweld -> akkoord

29 Rollenpatroon Maatschappij Agressiviteit ‘normaal’

30 Exo niveau Omgeving waarin men zich bevindt Leeftijd Religie
Sociaal werk Opleidingsniveau

31 Sociaal netwerk & opleidingsniveau
Weinig vrienden Geen verband sociale activiteiten Opleidingsniveau Laagopgeleid 18 – 34 jaar 42,9 % tegenover 7,6 %

32 Religie Bepaalde regels en overtuigingen
Geen of kleine religieuze groep  slachtoffer Gelovige koppels  minder slachtoffer Gelovig Niet gelovig Man 8% 12,8% Vrouw 9,6% 22,9%

33 Leeftijd Jonger  meer slachtoffer Jongere mannen agressief
Oudere vrouwen  aangeleerde gedragingen Significant verband

34 Oorzaken

35 Gezin als sociale groep
Verschillende gezinsleden  Verschillende maatschappelijke posities Ontstaan van conflicten Ontstaan van geweld

36 Pathologische verklaringen
Psychopathologische oorzaken / medisch-fysiologische afwijkingen = Neurologische stoornis  Ontstaan ernstige agressie

37 Sociale leertheorie Geweld overgedragen van generatie op generatie
Mensen leren door naar mensen te kijken (=observationeel leren) Kinderen die (partner)geweld zien, ervaren dit als normaal  later ook sneller aan partnergeweld doen

38 Drang tot biologische reproductie
Bij mannen Via geweld dominantie tonen = verhogen van kans om voort te planten Te wijten aan onzekerheid bij mannen over hun reproductie

39 Andere oorzaken Alcohol, drugs… Stress Echtelijke problemen
Samenloop van omstandigheden

40 Gevolgen

41 Gevolgen Fysieke of lichamelijke letsels Sociaal isolement
Emotionele klachten/negatief zelfbeeld Gevolgen voor de kinderen

42 Gevolgen Fysieke of lichamelijke letsels Sociaal isolement
Zichtbare letsels  Fysiek geweld partner Inwendige letsels Stress en angst Toekomstige pijn bij seks Slachtoffer durft niet te melden Redenen: Bang reactie maatschappij Loyaliteit partner  Onwetendheid voor straf

43 Gevolgen Emotionele klachten/negatief zelfbeeld
Gevolgen voor de kinderen Cijfert zichzelf weg voor partner Kans op klachten neemt toe Slachtoffer weet niet meer wat hij/zij wilt Lichamelijke gevolgen genoeg voor trauma’s Kindergetuigen = lager zelfbeeld Angst om alleen te zijn en luid geroep 2 verschillende groepen: Internaliseerde Externaliseerde

44 Kenmerken van de dader en slachtoffer

45 Kenmerken van de dader en slachtoffer
Slachtoffers - De nieuwkomers - Autochtone vrouwen - Eer gerelateerd geweld Plegers - Algemeen gewelddadige/antisociaal - Borderline syndroom - Passief afhankelijk

46 Kenmerken van de dader en slachtoffer
De nieuwkomers De autochtone vrouwen Eer gerelateerd Eerste generatie allochtone vrouwen Dertig jaar gepasseerd + lange relatie Na relatie nog onveilig & bedreigd Posttraumatische stress en depressie Belgische afkomst Dertig jaar gepasseerd Partner oorspronkelijk Belg Drugs- of alcoholprobleem Steun uit sociale omgeving Jonge moslima’s Uithuwelijken Partner niet altijd de schuldige Geïsoleerd van buitenwereld

47 Kenmerken van de dader en slachtoffer
Antisociaal pleger Met borderline Passief afhankelijke Antisociaal en impulsief gedrag Emotioneel en schuldgevoelens moeilijk waar te nemen Inlevingsvermogen extreem laag Egocentrisch Verschilt van pleger tot pleger Laag zelfbeeld Zichzelf verwonden Verdwijnt psychologisch Vb. acteur in zijn eigen film Alleen thuis in gevaar Op straat doodnormaal Cyclus aardig-agressief-aardig Gebruik van wapens wordt niet uitgesloten

48 Curatief

49 CGG Wat? Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
Hulpverlening mensen met psychische problemen Werken in twee ploegen: 1. Medisch-psychiatrische: - Psychiater stelt een diagnose - Medicatie indien nodig. 2. Psychotherapeutische: - Psychologen voeren gesprekken met cliënten

50 CGG Wie? Pas naar een CGG gestapt d.m.v. een doorverwijzing door een huisarts. Richten zich tot mensen met een ernstig psychisch probleem. Een CGG kan ook andere vormen van zorg aanbieden: Alcohol Drugs Zelfmoordpreventie Hulpverlening aan senioren

51 CGG Wij helpen mee! Gericht op specifieke doelgroepen:
Psychiatrische zorg in de thuissituatie Familiaal geweld Samenwerking verschillende sectoren De CGG biedt ondersteuning en consulten aan: Bijzondere jeugdzorg Gevangenissen Ziekenhuizen CLB

52 Wat versta jij onder mishandeling?
Vluchthuizen Wat? Verblijfplaats vrouwelijke slachtoffer Anoniem  rust Wat versta jij onder mishandeling? Fysieke, psychische, seksuele en economische agressie. Wie? Enkel mishandelde vrouwen en kinderen door partner of ouder.

53 Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)
Gratis deskundige hulp voor mensen met vragen en problemen Prioriteit: Vragen tijdig en correct beantwoorden Vertrouwelijk en vrijwillig -> Nooit dwang Geen wachtlijsten

54 Slachtofferhulp Per gerechtelijk arrondissement 1 CAW verantwoordelijk voor slachtofferhulp Slachtoffers helpen door: Vaardigheden te oefenen om relaties met zichzelf en anderen te verbeteren Inzicht te geven in hoe gedachten en gevoelens het dagelijks functioneren beïnvloeden

55 1712 Gratis hulplijn Voor iedereen met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling Initiatief van Vlaanderen, CAW en het Vertrouwenscentrum kindermishandeling Bereikbaar via mail of telefonisch Discretie

56 Preventie

57 Be hip don’t hit Horen Zien en Praten Politie en PZ Blankenberge
Sensibiliseren jongeren (15-20 jaar) Rugzakken uitdelen met info over partnergeweld (dvd’s, lectuur,…) Toneelvoorstelling Tiran-nie-soe

58 Wittelintencampagne Horen Zien en Praten
Wit lint dragen, post-it’s aan raam hangen om ongenoegen t.o.v. partnergeweld te uitten

59 Blijf niet ijskoud voor partnergeweld
Socialistische vrouwenbeweging, Viva en Zijkant Station Brussel-Centraal Uitdelen van ijsjesmagneten onder het motto “Blijf niet ijskoud voor partnergeweld”

60 1712 Hulplijn voor wie vragen heeft i.v.m. partnergeweld
Voerden campagne: Hangen affiches met de slogan: “Elke dag uitgescholden worden… Is dat ook partnergeweld?”

61 Conclusie Verschillende vormen, geen kleinschalig probleem
Geen duidelijke oorzaak, vele gevolgen Steeds weer in schijnwerpers

62 Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Partnergeweld Groep 7 1BaMV."

Verwante presentaties


Ads door Google