De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Partnergeweld Groep 7 1BaMV. Filmpje in slide Algemene inleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Partnergeweld Groep 7 1BaMV. Filmpje in slide Algemene inleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Partnergeweld Groep 7 1BaMV

2 Filmpje in slide

3 Algemene inleiding

4 In 2013 werden 20 090 Belgen slachtoffer van fysiek partnergeweld. 18 245 psychisch partnergeweld Niet iedereen doet aangifte!

5 Algemene inleiding Blankenberge

6 Situering

7 Blankenberge toegewezen Vandalisme Intrafamiliaal geweld (IFG) Diefstal en afpersing

8 Intrafamiliaal geweld Kindermishandeling Partnergeweld Oudermishandeling

9 Partnergeweld Preventie Nazorg

10 Wetgeving

11 1997 Eerste wet omtrent partnergeweld Fysiek, psychisch en economisch geweld 1998: man & vrouw

12 2003 Huwelijk of geregistreerd samenwooncontract Uithuiszetting

13 2012 Procureur des Konings Max. 3 maanden huisverbod

14 Soorten partnergeweld

15 Fysiek geweld Psychisch geweld Seksueel geweld Economisch geweld Soorten partnergeweld

16 Fysiek geweld Psychisch geweld Slagen en verwondingen Doodslag Vergiftiging Bekendste vorm Emotioneel zwaar 1 op 5 vrouwen Geestelijk geweld Meest gebruikte vorm Moeilijkst te achterhalen Voor fysiek geweld Soorten partnergeweld

17 Seksueel geweld Economisch geweld Alle ongewenste contacten Ongewild tonen van geslachtsdelen Dwingen tot kijken van in te beelden Taboe Niet elke vorm = seksueel misbruik Geen specifieke geweldpleging Slachtoffer financieel afhankelijk Gevolg  slachtoffer kan niet vertrekken uit relatie Soorten partnergeweld

18 Risicofactoren

19 Verschillende niveaus Ontogenetisch Micro Macro Exo

20 Ontogenetisch niveau Persoonlijke factoren – Middelenafhankelijkheid – Geweld kindertijd – Zwangerschap – Individuele ervaringen partner

21 Middelenafhankelijkheid Alcohol (dader & slachtoffer) Grens moeilijk te vinden – 2 dagen alcoholvrij Sociale gevolgen 1/2 de alcoholverslaafd 1/5 de cannabis 1/5 de cocaïne

22 Zwangerschap & inviduele factor Zwangerschap – 3 – 8% slachtoffer – 3 vormen  Persisterend geweld  Zwangerschap protectieve factor  Zwangerschap oorzaak geweld Individuele facor – Langdurige ziekte – Verleden vechtersbaas – Contact politie

23 Geweld tijdens kindertijd Partnergeweld van ouders – Vrouwen getuigen  slachtoffer – Mannen getuigen  dader Traumatische ervaringen Negatieve levenservaring  3x meer kans Nieuw gedrag door observatie & imitatie

24 Microniveau Interacties binnen onmiddelijke omgeving Directe uitwerking – Onderlinge communicatie – Stress en kinderen – Relatietevredenheid – Burgerlijke staat

25 Microniveau Relatietevredenheid en kwaliteit - Hoe erger het geweld  lagere relatiekwaliteit Aanwezigheid van kinderen - Leeftijd speelt een grote rol

26 Microniveau Stress - Heeft vaak te maken met sociale status Burgerlijke staat - Scheidingen zijn grote risicofactor

27 Macroniveau Visie van de maatschappij – Stellingen – Rollenpatroon

28 Stellingen “Een persoon kan iemand zo ver drijven dat die andere niet anders kan dan hem/haar slaan” – dader vaker akkoord “Familieproblemen zouden enkel binnen de familie moeten worden besproken” – Slachtoffers: psychologisch of verbaal geweld – Slachtoffers seksueel geweld -> akkoord

29 Rollenpatroon Maatschappij Agressiviteit ‘normaal’

30 Exo niveau Omgeving waarin men zich bevindt – Leeftijd – Religie – Sociaal werk – Opleidingsniveau

31 Sociaal netwerk & opleidingsniveau Sociaal netwerk – Weinig vrienden – Geen verband sociale activiteiten Opleidingsniveau – Laagopgeleid – 18 – 34 jaar – 42,9 % tegenover 7,6 %

32 Religie Bepaalde regels en overtuigingen Geen of kleine religieuze groep  slachtoffer Gelovige koppels  minder slachtoffer GelovigNiet gelovig Man8%12,8% Vrouw9,6%22,9%

33 Leeftijd Jonger  meer slachtoffer Jongere mannen agressief Oudere vrouwen  aangeleerde gedragingen Significant verband

34 Oorzaken

35 Gezin als sociale groep Verschillende gezinsleden  Verschillende maatschappelijke posities -Ontstaan van conflicten -Ontstaan van geweld

36 Pathologische verklaringen Psychopathologische oorzaken / medisch-fysiologische afwijkingen = Neurologische stoornis  Ontstaan ernstige agressie

37 Sociale leertheorie Geweld overgedragen van generatie op generatie Mensen leren door naar mensen te kijken (=observationeel leren) Kinderen die (partner)geweld zien, ervaren dit als normaal  later ook sneller aan partnergeweld doen

38 Drang tot biologische reproductie Bij mannen Via geweld dominantie tonen = verhogen van kans om voort te planten Te wijten aan onzekerheid bij mannen over hun reproductie

39 Andere oorzaken Alcohol, drugs… Stress Echtelijke problemen Samenloop van omstandigheden

40 Gevolgen

41 Fysieke of lichamelijke letsels Sociaal isolement Emotionele klachten/negatief zelfbeeld Gevolgen voor de kinderen Gevolgen

42 Fysieke of lichamelijke letselsSociaal isolement Zichtbare letsels  Fysiek geweld partner Inwendige letsels  Stress en angst  Toekomstige pijn bij seks Slachtoffer durft niet te melden Redenen:  Bang reactie maatschappij  Loyaliteit partner  Onwetendheid voor straf Gevolgen

43 Emotionele klachten/negatief zelfbeeld Gevolgen voor de kinderen Cijfert zichzelf weg voor partner Kans op klachten neemt toe Slachtoffer weet niet meer wat hij/zij wilt Lichamelijke gevolgen genoeg voor trauma’s Kindergetuigen = lager zelfbeeld Angst om alleen te zijn en luid geroep 2 verschillende groepen:  Internaliseerde  Externaliseerde Gevolgen

44 Kenmerken van de dader en slachtoffer

45 Slachtoffers - De nieuwkomers - Autochtone vrouwen - Eer gerelateerd geweld Plegers - Algemeen gewelddadige/antisociaal - Borderline syndroom - Passief afhankelijk Kenmerken van de dader en slachtoffer

46 De nieuwkomers De autochtone vrouwen Eer gerelateerd Eerste generatie allochtone vrouwen Dertig jaar gepasseerd + lange relatie Na relatie nog onveilig & bedreigd Posttraumatische stress en depressie Belgische afkomst Dertig jaar gepasseerd Partner oorspronkelijk Belg Drugs- of alcoholprobleem Steun uit sociale omgeving Jonge moslima’s Uithuwelijken Partner niet altijd de schuldige Geïsoleerd van buitenwereld Posttraumatische stress en depressie Kenmerken van de dader en slachtoffer

47 Antisociaal plegerMet borderlinePassief afhankelijke Antisociaal en impulsief gedrag Emotioneel en schuldgevoelens moeilijk waar te nemen Inlevingsvermoge n extreem laag Egocentrisch Verschilt van pleger tot pleger Laag zelfbeeld Zichzelf verwonden Verdwijnt psychologisch Vb. acteur in zijn eigen film Alleen thuis in gevaar Op straat doodnormaal Cyclus aardig- agressief-aardig Gebruik van wapens wordt niet uitgesloten Kenmerken van de dader en slachtoffer

48 Curatief

49 Wat? Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Hulpverlening mensen met psychische problemen Werken in twee ploegen: 1. Medisch-psychiatrische: - Psychiater stelt een diagnose - Medicatie indien nodig. 2. Psychotherapeutische: - Psychologen voeren gesprekken met cliënten CGG

50 Wie? Pas naar een CGG gestapt d.m.v. een doorverwijzing door een huisarts. Richten zich tot mensen met een ernstig psychisch probleem. Een CGG kan ook andere vormen van zorg aanbieden: – Alcohol – Drugs – Zelfmoordpreventie – Hulpverlening aan senioren – … CGG

51 Wij helpen mee! Gericht op specifieke doelgroepen: – Psychiatrische zorg in de thuissituatie – Familiaal geweld Samenwerking verschillende sectoren De CGG biedt ondersteuning en consulten aan: – Bijzondere jeugdzorg – Gevangenissen – Ziekenhuizen – CLB

52 Vluchthuizen Wat? Verblijfplaats vrouwelijke slachtoffer Anoniem  rust Wat versta jij onder mishandeling? Fysieke, psychische, seksuele en economische agressie. Wie? Enkel mishandelde vrouwen en kinderen door partner of ouder.

53 Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Gratis deskundige hulp voor mensen met vragen en problemen Prioriteit: Vragen tijdig en correct beantwoorden Vertrouwelijk en vrijwillig -> Nooit dwang Geen wachtlijsten

54 Slachtofferhulp Per gerechtelijk arrondissement 1 CAW verantwoordelijk voor slachtofferhulp Slachtoffers helpen door: o Vaardigheden te oefenen om relaties met zichzelf en anderen te verbeteren o Inzicht te geven in hoe gedachten en gevoelens het dagelijks functioneren beïnvloeden o …

55 1712 Gratis hulplijn Voor iedereen met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling Initiatief van Vlaanderen, CAW en het Vertrouwenscentrum kindermishandeling Bereikbaar via mail of telefonisch Discretie

56 Preventie

57 Be hip don’t hit Horen Zien en Praten Politie en PZ Blankenberge Sensibiliseren jongeren (15-20 jaar) Rugzakken uitdelen met info over partnergeweld (dvd’s, lectuur,…) Toneelvoorstelling Tiran-nie-soe

58 Wittelintencampagne Horen Zien en Praten Wit lint dragen, post-it’s aan raam hangen om ongenoegen t.o.v. partnergeweld te uitten

59 Blijf niet ijskoud voor partnergeweld Socialistische vrouwenbeweging, Viva en Zijkant Station Brussel-Centraal Uitdelen van ijsjesmagneten onder het motto “Blijf niet ijskoud voor partnergeweld”

60 1712 Hulplijn voor wie vragen heeft i.v.m. partnergeweld Voerden campagne: Hangen affiches met de slogan: “Elke dag uitgescholden worden… Is dat ook partnergeweld?”

61 Conclusie Verschillende vormen, geen kleinschalig probleem Geen duidelijke oorzaak, vele gevolgen Steeds weer in schijnwerpers

62 Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Partnergeweld Groep 7 1BaMV. Filmpje in slide Algemene inleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google