De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Presentatie Stichting Leergeld Nederland Vereniging van Leergeldstichtingen in Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Presentatie Stichting Leergeld Nederland Vereniging van Leergeldstichtingen in Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 1 Presentatie Stichting Leergeld Nederland Vereniging van Leergeldstichtingen in Nederland

2 2 Aangepaste versie Stichting Leergeld NEDERLAND auteurs: Riet van de Camp – Concept managerHengelo Robert Hanrath – Directeur 14 sept. 2004 bewerking:Zoetermeer Constant Lindeman – Voorzitter LgZ20 nov. 2006

3 3 1.Ontstaansgeschiedenis Leergeld 2.Missie Leergeld 3.Leergeld strategie 4.Leergeld formule 5.(Landelijke) aanpak 6.Lokale Leergeld stichtingen 7.Vragen? Inhoud presentatie

4 4 Hoe ontstaan? 1996 = 150 jaar Vincentiusvereniging in Tilburg ↓ opdracht tot onderzoek “effecten van armoede op kinderen” ↓ + concrete voorstellen voor een stimuleringsfonds  “Leergeld”-formule geworden

5 5 Waar gaan we naar toe? Medio 1996 : Stichting Leergeld Tilburg (NB) Maart 2005: 25 opgerichte stichtingen Ultimo 2005: 37 opgerichte stichtingen November 2006: 50 opgerichte stichtingen Streven 2007: totaal 68 leergeld stichtingen Landelijke dekking / politieke invloed Structurele sponsoring / beneficiëntschap loterijen Landelijke collectes Nieuw landelijk bestuur

6 6 Landelijke aanpak (1/2) Landelijke nood  landelijke aanpak 1.Voor meer kinderen Leergeld-hulp 2.Als landelijke stichting toegang tot loterijgelden en landelijke collecte 3.Doelgroep serieuze lobby in Den Haag ↓  3 x insteek = Speerpuntenbeleid

7 7 Landelijke aanpak (2/2) Fase I 70 stichtingen  75% landelijke dekking in 3-4 jaar fase II completeren van 70%  …100%?

8 8  ijveren voor het voorkomen dat: ‘kans’arme kinderen / jongeren niet kunnen meedoen op en rond school  Want bij niet meedoen dreigt sociale uitsluiting - niet goed voor kind - niet goed voor samenleving Wat is onze missie?

9 9 Minimagezinnen hebben onvoldoende of geen geld voor: * Schoolmaterialen (incl. computer en fiets) * Ouderbijdragen * Schoolboeken * Excursies * School-/werkweek * Sport / Hobby * Kunstzinnige vorming Waarom en waarvoor?

10 10 Gevolgen voor kind verstoken van meedoen met klasgenoten ↓ isolement ↓ frustratie ↓ sociale uitsluiting ↓ respect voor maatschappij? Elkaar? ↓ nu niets aan doen  later duur leergeld betalen !

11 11 Leergeld “insteek” Voorkomen (leren & meedoen) is beter dan genezen (leergeld betalen) “Alle kinderen moeten kunnen meedoen Leergeld is laatste vangnet Niet vanuit theorie, maar werkelijkheid !

12 12 Voorkómen sociaal isolement door:  Verlenen financiële en/of materiële hulp  Aan (leerplichtige) kinderen 4-18 jaar  Die tekort komen bij hun ontplooiing  Uit gezinnen met minimum-uitkering  En geen (extra) voorzieningen Leergeld doelgroep

13 13 voorkomen dat: schoolgaande kinderen uit minima gezinnen die vanwege armoede niet kunnen deelnemen aan sociaal/maatschappelijk leven op en rond school ….. Leergeld doelstelling

14 14 … en daarmee de kans lopen sociaal geïsoleerd of zelfs uitgesloten te worden. Dreigt dat wel te gebeuren dan heeft dit persoonlijke en maatschappelijke gevolgen … Sociaal isolement?

15 15 blinde samenleving …. geen respect verwachten wel meedoen: sociale contacten, met elkaar leren omgaan, winnen en verliezen, gelijke kansen niet meedoen: komen kinderen ernstig tekort …verstoken van  geïsoleerd en gefrustreerd Directe gevolgen voor kind

16 16 …. is funest voor samenleving …. want dit blijft niet zonder gevolgen 1 op de 8 kinderen leeft op /rond armoedegrens (NL) Dat zijn anno 2006 ca. 430.000 leerplichtige kinderen Van directe invloed op hoe de samenleving er straks zal uitzien Niets doen  later duur leergeld betalen Gevolgen voor samenleving

17 17  Bemiddeling cliënt-hulpverlenende instanties  Fondsenwerving lokaal  Daarmee financiële hulp bieden  Signaal/terugkoppelingsfunctie  Toerusten/begeleiden functionarissen  Bijdragen, vormgeven voorlichting  begrip Leergeld strategie

18 18 Leergeld formule (1/8) Laatste vangnet Local-for-local Gebruik ervaringsdeskundigen Hulp: Analyse & advies inzake niet-gebruikte wettelijke voorzieningen (aanvullende hulp uit Leergeld-kas) Terugkoppeling / signalering naar overheden Lokale stichtingen: - bestuur (onbezoldigd) - coördinator (vaak bezoldigd) - intermediairs (vrijwilligers)

19 19 Rol Leergeld Nederland: –Begeleiden, trainen tot operationele stichting –Reactief versus pro-actief –Nemen ge-oormerkt geld en ervaring mee –4-tal fasen: Ontwikkeling, sonderen behoefte  oprichting Inhoudelijk begeleiden initiatief  oprichting Begeleiden implementatiefase van operationele stichting Coördineren, trainen, adviseren en bewaken formule Leergeld formule (2/8)

20 20 Intermediairs / ervaringsdeskundigen: –Zij leggen contacten… –Zij weten uit ervaring…spreken dezelfde taal –Zij bezoeken aanvragers thuis… –Zij begeleiden de aanvragen –Zij brengen intern verslag uit Werving & selectiemodel Leergeld formule (3/8)

21 21 Werkverloop: Aanvragen  contactpersoon  bezoek  ouders: externe intermediairs: Leergeld intermediair: maatschappelijk werk- inventariseert scholen / GG&GD - licht voor serviceburo/budget adv.- aanvraagformulier jeugd-/sportverenigingen - rapporteert pastores - adviseert en coördineert Leergeld formule (4/8)

22 22 Lokaal Stichtingsbestuur –Moet bestaan uit maatschappelijk brede representatie van relevante sectoren Samenleving bepaalde stad zorgt voor kinderen van eigen stad (en omgeving) Doelstelling: “kinderen” boven persoonlijke insteek –Les uit verleden: essentieel voor continuïteit  Leergeld formule (5/8)

23 23 Ideale bestuurssamenstelling met vertegenwoordigers uit plaatselijke: 1.Bedrijfsleven 2.Politiek 3.Sport 4.Onderwijs 5.Maatschappelijk werk 6.Gezondheidszorg Leergeld formule (6/8)

24 24 Ideale bestuurssamenstelling (vervolg 1) met vertegenwoordigers uit plaatselijke: 7. Maatschappelijk-sociale instellingen 8. Bank/accountancy 9. Doelgroep (minima) 10. Specifieke groeperingen (zoals Vincentius, Rotary, Lions, etc.) Leergeld formule (7/8)

25 25 Ideale bestuurssamenstelling (vervolg 2) Bestuursdeelname op basis van meerwaarde –Inbreng van relevant netwerk –Inbreng van relevante kennis, ervaring Kracht van Leergeld mede afhankelijk van kwaliteit bestuursleden Leergeld formule (8/8)

26 26 Leergeld 9-stappenplan: 1.Partners zoeken 2.Sponsors zoeken 3.Ontwikkelen organisatie (bestuur, coördinator, oprichting) 4.Zoeken / aanstellen intermediairs 5.Public relations 6.Fondsenwerving 7.Visievorming 8.Procedureafspraken 9.De lerende organisatie Leergeld aanpak

27 27 Rechten en plichten –Gebruik naam / huissstijl –Uniforme procedures / verslaglegging –Geautomatiseerd cliëntregistratiesysteem –Statuten –Overeenkomst met LgN –Vertegenwoordiging in Alg. Ledenvergadering –Protocollen (jaarverslag, CBF, etc.) –Nationale sponsors Leergeld huisregels

28 28 Vragen? Leergeld


Download ppt "1 Presentatie Stichting Leergeld Nederland Vereniging van Leergeldstichtingen in Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google