De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Leergeld Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Leergeld Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Leergeld Nederland
Presentatie Stichting Leergeld Nederland Vereniging van Leergeldstichtingen in Nederland

2 Aangepaste versie Stichting Leergeld NEDERLAND auteurs:
Riet van de Camp – Concept manager Hengelo Robert Hanrath – Directeur sept. 2004 bewerking: Zoetermeer Constant Lindeman – Voorzitter LgZ 20 nov. 2006

3 Inhoud presentatie Ontstaansgeschiedenis Leergeld Missie Leergeld
Leergeld strategie Leergeld formule (Landelijke) aanpak Lokale Leergeld stichtingen Vragen?

4 Hoe ontstaan? 1996 = 150 jaar Vincentiusvereniging in Tilburg ↓
1996 = 150 jaar Vincentiusvereniging in Tilburg opdracht tot onderzoek “effecten van armoede op kinderen” + concrete voorstellen voor een stimuleringsfonds  “Leergeld”-formule geworden

5 Waar gaan we naar toe? Medio 1996 : Stichting Leergeld Tilburg (NB)
Maart : 25 opgerichte stichtingen Ultimo 2005 : 37 opgerichte stichtingen November 2006 : 50 opgerichte stichtingen Streven 2007 : totaal 68 leergeld stichtingen Landelijke dekking / politieke invloed Structurele sponsoring / beneficiëntschap loterijen Landelijke collectes Nieuw landelijk bestuur

6 Landelijke aanpak (1/2) Voor meer kinderen Leergeld-hulp
 Landelijke nood  landelijke aanpak Voor meer kinderen Leergeld-hulp 2. Als landelijke stichting toegang tot loterijgelden en landelijke collecte 3. Doelgroep serieuze lobby in Den Haag  3 x insteek = Speerpuntenbeleid

7 70 stichtingen  75% landelijke dekking in 3-4 jaar
Landelijke aanpak (2/2) Fase I 70 stichtingen  75% landelijke dekking in 3-4 jaar fase II completeren van 70%  …100%?

8 Wat is onze missie? ijveren voor het voorkomen dat:
‘kans’arme kinderen / jongeren niet kunnen meedoen op en rond school Want bij niet meedoen dreigt sociale uitsluiting - niet goed voor kind - niet goed voor samenleving

9 Minimagezinnen hebben onvoldoende of geen geld voor:
Waarom en waarvoor? Minimagezinnen hebben onvoldoende of geen geld voor: * Schoolmaterialen (incl. computer en fiets) * Ouderbijdragen * Schoolboeken * Excursies * School-/werkweek * Sport / Hobby * Kunstzinnige vorming

10 Gevolgen voor kind verstoken van meedoen met klasgenoten isolement
isolement frustratie sociale uitsluiting respect voor maatschappij? Elkaar? nu niets aan doen  later duur leergeld betalen !

11 Leergeld “insteek” Voorkomen (leren & meedoen) is beter dan genezen (leergeld betalen) “Alle kinderen moeten kunnen meedoen Leergeld is laatste vangnet Niet vanuit theorie, maar werkelijkheid !

12 Leergeld doelgroep Voorkómen sociaal isolement door:
Verlenen financiële en/of materiële hulp Aan (leerplichtige) kinderen 4-18 jaar Die tekort komen bij hun ontplooiing Uit gezinnen met minimum-uitkering En geen (extra) voorzieningen

13 Leergeld doelstelling
voorkomen dat: schoolgaande kinderen uit minima gezinnen die vanwege armoede niet kunnen deelnemen aan sociaal/maatschappelijk leven op en rond school …..

14 Sociaal isolement? … en daarmee de kans lopen sociaal geïsoleerd of zelfs uitgesloten te worden. Dreigt dat wel te gebeuren dan heeft dit persoonlijke en maatschappelijke gevolgen …

15 Directe gevolgen voor kind
blinde samenleving …. geen respect verwachten wel meedoen: sociale contacten, met elkaar leren omgaan, winnen en verliezen, gelijke kansen niet meedoen: komen kinderen ernstig tekort …verstoken van  geïsoleerd en gefrustreerd

16 Gevolgen voor samenleving
…. is funest voor samenleving …. want dit blijft niet zonder gevolgen 1 op de 8 kinderen leeft op /rond armoedegrens (NL) Dat zijn anno 2006 ca leerplichtige kinderen Van directe invloed op hoe de samenleving er straks zal uitzien Niets doen  later duur leergeld betalen

17 Leergeld strategie Bemiddeling cliënt-hulpverlenende instanties
Fondsenwerving lokaal Daarmee financiële hulp bieden Signaal/terugkoppelingsfunctie Toerusten/begeleiden functionarissen Bijdragen, vormgeven voorlichting  begrip

18 Leergeld formule (1/8) Laatste vangnet Local-for-local
Gebruik ervaringsdeskundigen Hulp: Analyse & advies inzake niet-gebruikte wettelijke voorzieningen (aanvullende hulp uit Leergeld-kas) Terugkoppeling / signalering naar overheden Lokale stichtingen: - bestuur (onbezoldigd) - coördinator (vaak bezoldigd) - intermediairs (vrijwilligers)

19 Leergeld formule (2/8) Begeleiden, trainen tot operationele stichting
Rol Leergeld Nederland: Begeleiden, trainen tot operationele stichting Reactief versus pro-actief Nemen ge-oormerkt geld en ervaring mee 4-tal fasen: Ontwikkeling, sonderen behoefte  oprichting Inhoudelijk begeleiden initiatief  oprichting Begeleiden implementatiefase van operationele stichting Coördineren, trainen, adviseren en bewaken formule

20 Leergeld formule (3/8) Intermediairs / ervaringsdeskundigen:
Zij leggen contacten… Zij weten uit ervaring…spreken dezelfde taal Zij bezoeken aanvragers thuis… Zij begeleiden de aanvragen Zij brengen intern verslag uit Werving & selectiemodel

21 Leergeld formule (4/8) Werkverloop: scholen / GG&GD - licht voor
Aanvragen  contactpersoon  bezoek    ouders: externe intermediairs: Leergeld intermediair: maatschappelijk werk - inventariseert scholen / GG&GD - licht voor serviceburo/budget adv. - aanvraagformulier jeugd-/sportverenigingen - rapporteert pastores adviseert en coördineert

22 Leergeld formule (5/8) Lokaal Stichtingsbestuur
Moet bestaan uit maatschappelijk brede representatie van relevante sectoren Samenleving bepaalde stad zorgt voor kinderen van eigen stad (en omgeving) Doelstelling: “kinderen” boven persoonlijke insteek Les uit verleden: essentieel voor continuïteit 

23 Leergeld formule (6/8) Ideale bestuurssamenstelling Bedrijfsleven
met vertegenwoordigers uit plaatselijke: Bedrijfsleven Politiek Sport Onderwijs Maatschappelijk werk Gezondheidszorg

24 Leergeld formule (7/8) Ideale bestuurssamenstelling (vervolg 1)
met vertegenwoordigers uit plaatselijke: 7. Maatschappelijk-sociale instellingen 8. Bank/accountancy 9. Doelgroep (minima) 10. Specifieke groeperingen (zoals Vincentius, Rotary, Lions, etc.)

25 Leergeld formule (8/8) Ideale bestuurssamenstelling (vervolg 2)
Bestuursdeelname op basis van meerwaarde Inbreng van relevant netwerk Inbreng van relevante kennis, ervaring Kracht van Leergeld mede afhankelijk van kwaliteit bestuursleden

26 Leergeld aanpak Partners zoeken Sponsors zoeken
Leergeld 9-stappenplan: Partners zoeken Sponsors zoeken Ontwikkelen organisatie (bestuur, coördinator, oprichting) Zoeken / aanstellen intermediairs Public relations Fondsenwerving Visievorming Procedureafspraken De lerende organisatie

27 Leergeld huisregels Rechten en plichten Gebruik naam / huissstijl
Uniforme procedures / verslaglegging Geautomatiseerd cliëntregistratiesysteem Statuten Overeenkomst met LgN Vertegenwoordiging in Alg. Ledenvergadering Protocollen (jaarverslag, CBF, etc.) Nationale sponsors

28 Leergeld Vragen?


Download ppt "Stichting Leergeld Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google