De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24-3-20151 Ideale school Op een school die vindt dat er meer bestaat dan leerlingen die moeten voldoen aan exameneisen, Leer je meer. In een klas waar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24-3-20151 Ideale school Op een school die vindt dat er meer bestaat dan leerlingen die moeten voldoen aan exameneisen, Leer je meer. In een klas waar."— Transcript van de presentatie:

1 24-3-20151 Ideale school Op een school die vindt dat er meer bestaat dan leerlingen die moeten voldoen aan exameneisen, Leer je meer. In een klas waar leerlingen geen nummer zijn maar mensen met een eigen gezicht en een eigen aanpak, Leer je meer. Van leraren die uitdragen dat er in het leven waardevoller dingen zijn dan veel geld verdienen, Leer je meer. Op de ideale school Leer je voor het leven. (Greet Brokerhof-van der Waa)

2 24-3-201512 Ouderavond 5 vwo Welkom. Fijn dat u er bent 25 augustustember 2013 19.30 uur aula Noetselerbergweg

3 24-3-20153 Welkom en opening. even voorstellen de 6 mentoren  Mevrouw van der Meiden  Mevrouw Jans  Mevrouw ter Harmsel  Meneer Löwik  Mevrouw Bronkhorst  Meneer Rauhé

4 24-3-20154 Jaaropening 2014 Daar steek je wat van op!

5 24-3-20155 Voorwaarden: Aandacht en eigen verantwoordelijkheid

6 24-3-20156 Voorwaarden: Successen delen

7 24-3-20157 Voorwaarden: Leren van elkaar

8 24-3-20158 Voorwaarden: Balans

9 24-3-20159 Verwachte houding en gedrag!

10 24-3-201510 We hebben elkaar daarbij nodig

11 24-3-201511 God, Wat zal dit jaar brengen? Als je eraan begint, Lijkt het zo lang en leeg. We kijken uit naar de dingen Die leuk zijn en interessant Maar we zien op tegen Dat wat moeilijk is en saai. We hopen op vriendschappen voor onze kinderen En op boeiende lessen Waar je echt iets van leert. We hopen op een goede sfeer En gezelligheid in de klas En op leerzame gesprekken Over al die dingen in het leven Die belangrijk zijn. Help ons om vol goede moed, samen met onze kinderen, Aan dit schooljaar te beginnen.

12 24-3-2015112 Programma MWU en wiskundeplein Inhaalmoment toetsen Werkweken Programma van toetsing en afsluiting en examenreglement Bevordering Jaarplanning Decanaat Absentie leerlingen Klankbordgroep

13 MWU = module werkuur 2 momenten in de week 2 momenten in de week Inhoud Inhoud Doel: herhaling en verdieping Doel: herhaling en verdieping Concrete start na de werkweek Concrete start na de werkweek

14 24-3-2015114 Wiskundeplein Vak: Wiskunde - Alle leerlingen welkom - Extra oefening - Wiskunde + rekenvaardigheden - Wanneer? di.mi. 14.55 – 16.35 uur - Begeleiding? Ja - Meestal verplicht karakter

15 Inhalen Toetsen Toetsen  Dinsdagmiddag 9e en 10e uur  Aanmelding loopt via de docent Inhalen/herkansen Schoolexamens Schoolexamens  1e semester op 9 febr. 2015  2e semester op 17 juni 2015

16 Werkweken Londen Londen  Marcia Jans  Dick Pieper  Fiona Maguire  Herro de Roest Krakow Krakow  Hans Pas  Erik Braaksma  Petra van Galen  Margo Klein Nijenhuis

17 Werkweken Oostenrijk Oostenrijk  Edward Huisman  Wiebe Bonsink  Leonie Schwarte  Hans Brinksma Sicilie Sicilie  Remco Rauhe  Clarinus Nauta  Judith Westerveld Rome Rome  Filip Boven  Tiny Voet  Henri Donker

18 24-3-2015118 Programma van toetsing en afsluiting In het PTA (zie website) zijn opgenomen: 1. Overzicht van de leerstof van de verschillende onderdelen van het schoolexamen per vak 2. Verkort examenreglement 3. Slaag/zakregeling + bevorderingsrichtlijnen

19 24-3-2015119 Programma van toetsing en afsluiting In het PTA zijn opgenomen: 4. Regeling voortgangstoetsen + handelingsdelen (5. Rooster Centraal Schriftelijk Examen)

20 24-3-2015120 Programma van toetsing en afsluiting De afkortingen 1: PER= periode SE= schoolexamen PO= praktische opdracht VT= voortgangstoets H= handelingsdeel

21 24-3-2015121 Programma van toetsing en afsluiting De afkortingen 2: Beoordeling  (C=cijfer/v=voldoende/g=goed Wegingsfactor*/wegingsfactor** Uiterste datum

22 24-3-2015122 Voorbeeld PTA NEDERLANDSE TAAL EN LITERATUUR VWO COHORT 2014-2017 LEERJAAR 4 1234567891011 Per. SBU Omschrijving eindtermen Stof omschrijving / onderwerp Tijdsduur toets Toetssoort Beoordeling wegingsfactor * Wegingsfactor ** Uiterste datum/ opmerkingen Cijfers SE PO VT H 140C/E (Schrijfvaardigheid/Literatuur)Leesautobiografie (**) HD1V/G WK 36 A (Leesvaardigheid)Lezen 1 + woorden45 VT1 C30 WK 40 C/E (Schrijfvaardigheid/Literatuur)Leesdossier: boek 1 HD2V/G WK 44 A/C (Leesvaardigheid / Schrijfvaardigheid) Spelling en Formuleren 145 VT2 C30 WK 45

23 24-3-2015123 Programma van toetsing en afsluiting Toetsperiodes voor het SE: Doorlopend het hele cursusjaar Geconcentreerd in 2 toetsweken  toetsweek 1: 15-26 januari  toetsweek 2: 1- 5 juni

24 24-3-2015124 Programma van toetsing en afsluiting Verkort examenreglement  fraude  afwezigheid bij toetsen

25 24-3-2015125 Bevorderingsrichtlijnen 3 drempels: 1e drempel: alle vakken met een cijfer, combinatiecijfer telt als 1 cijfer mee 2e drempel: CKV (niet voor gymnasium), LO, maatschappelijke stage > voldoende/goed afsluiten

26 24-3-2015126 Bevorderingsrichtlijnen (2) 3e drempel: niet meer dan 1 tekort bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde

27 24-3-2015127 1e drempel: alle vakken Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven. Onvoldoende vakken TekortCompensatieAdvies geen+ 11+ 2≥ 2+ 0 of 1b 3b 22≥ 2+ 0 of 1b 3≥3+ 1 of 2b 0- 4≥ 2b 0 of 1-

28 24-3-2015128 1e drempel: alle vakken Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven. Onvoldoende vakken TekortCompensatieAdvies 33≥ 1b 0- 4≥ 2b 0 of 1- ≥4-

29 24-3-2015129 2 Onvoldoende vakken Bijv: Geschiedenis 5 Duits 5 Of Geschiedenis 5 Duits 4 2 tekorten ≥ 2 Compensatie Bijv: Engels 8 Of Engels 7 Wiskunde 7 + 0 of 1 Wiskunde 7 b 3≥3+ 1 of 2b 0- 4≥ 2b 0 of 1-

30 24-3-2015130 Jaarplanning 1 Herfstvakantie: 13 – 17 oktober Tussenvakantie: 14 en 17 november Voortgangsvergaderingen: week van 24 november Ouderspreekavond: week van 8 december Kerstvakantie: 22 december- 2 januari

31 24-3-2015131 Jaarplanning 2 Toetsweek 1: week van 15 januari Voorjaarsvakantie: 23 – 27 februari Voortgangsvergadering: week van 16 maart Ouderspreekavond: week van 6 april Meivakantie: 1- 8 mei Toetsweek: week van 1 juni

32 24-3-2015132 Absentie leerlingen Aanwezigheidsplicht Verlof aanvragen Ziekte Absentie bij voortgangstoets / absentie bij schoolexamens Inhalen

33 24-3-2015133 Klankbordgroepen Ouderklankbordgroep VWO bovenbouw: Waarvoor u bij dezen van harte wordt uitgenodigd! Leerlingklankbordgroepen voor klas 4 voor klas 5 voor klas 6

34 24-3-2015134 Hartelijk dank voor uw aandacht en tot ziens!

35 24-3-2015135 korte pauze De koffie staat klaar!!!! … aansluitend kunt u doorlopen naar de mentor

36 24-3-2015136 De mentoren vindt u in de volgende lokalen: Mentorgroep van der Meiden117 Mentorgroep Jans116 Mentorgroep ter Harmsel115 mentorgroep Löwik114 mentorgroep Bronkhorst113 mentorgroep Rauhe112


Download ppt "24-3-20151 Ideale school Op een school die vindt dat er meer bestaat dan leerlingen die moeten voldoen aan exameneisen, Leer je meer. In een klas waar."

Verwante presentaties


Ads door Google