De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24-3-20151 Ideale school Op een school die vindt dat er meer bestaat dan leerlingen die moeten voldoen aan exameneisen, Leer je meer. In een klas waar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24-3-20151 Ideale school Op een school die vindt dat er meer bestaat dan leerlingen die moeten voldoen aan exameneisen, Leer je meer. In een klas waar."— Transcript van de presentatie:

1 Ideale school Op een school die vindt dat er meer bestaat dan leerlingen die moeten voldoen aan exameneisen, Leer je meer. In een klas waar leerlingen geen nummer zijn maar mensen met een eigen gezicht en een eigen aanpak, Leer je meer. Van leraren die uitdragen dat er in het leven waardevoller dingen zijn dan veel geld verdienen, Leer je meer. Op de ideale school Leer je voor het leven. (Greet Brokerhof-van der Waa)

2 Ouderavond 5 vwo Welkom. Fijn dat u er bent 25 augustustember uur aula Noetselerbergweg

3 Welkom en opening. even voorstellen de 6 mentoren  Mevrouw van der Meiden  Mevrouw Jans  Mevrouw ter Harmsel  Meneer Löwik  Mevrouw Bronkhorst  Meneer Rauhé

4 Jaaropening 2014 Daar steek je wat van op!

5 Voorwaarden: Aandacht en eigen verantwoordelijkheid

6 Voorwaarden: Successen delen

7 Voorwaarden: Leren van elkaar

8 Voorwaarden: Balans

9 Verwachte houding en gedrag!

10 We hebben elkaar daarbij nodig

11 God, Wat zal dit jaar brengen? Als je eraan begint, Lijkt het zo lang en leeg. We kijken uit naar de dingen Die leuk zijn en interessant Maar we zien op tegen Dat wat moeilijk is en saai. We hopen op vriendschappen voor onze kinderen En op boeiende lessen Waar je echt iets van leert. We hopen op een goede sfeer En gezelligheid in de klas En op leerzame gesprekken Over al die dingen in het leven Die belangrijk zijn. Help ons om vol goede moed, samen met onze kinderen, Aan dit schooljaar te beginnen.

12 Programma MWU en wiskundeplein Inhaalmoment toetsen Werkweken Programma van toetsing en afsluiting en examenreglement Bevordering Jaarplanning Decanaat Absentie leerlingen Klankbordgroep

13 MWU = module werkuur 2 momenten in de week 2 momenten in de week Inhoud Inhoud Doel: herhaling en verdieping Doel: herhaling en verdieping Concrete start na de werkweek Concrete start na de werkweek

14 Wiskundeplein Vak: Wiskunde - Alle leerlingen welkom - Extra oefening - Wiskunde + rekenvaardigheden - Wanneer? di.mi – uur - Begeleiding? Ja - Meestal verplicht karakter

15 Inhalen Toetsen Toetsen  Dinsdagmiddag 9e en 10e uur  Aanmelding loopt via de docent Inhalen/herkansen Schoolexamens Schoolexamens  1e semester op 9 febr  2e semester op 17 juni 2015

16 Werkweken Londen Londen  Marcia Jans  Dick Pieper  Fiona Maguire  Herro de Roest Krakow Krakow  Hans Pas  Erik Braaksma  Petra van Galen  Margo Klein Nijenhuis

17 Werkweken Oostenrijk Oostenrijk  Edward Huisman  Wiebe Bonsink  Leonie Schwarte  Hans Brinksma Sicilie Sicilie  Remco Rauhe  Clarinus Nauta  Judith Westerveld Rome Rome  Filip Boven  Tiny Voet  Henri Donker

18 Programma van toetsing en afsluiting In het PTA (zie website) zijn opgenomen: 1. Overzicht van de leerstof van de verschillende onderdelen van het schoolexamen per vak 2. Verkort examenreglement 3. Slaag/zakregeling + bevorderingsrichtlijnen

19 Programma van toetsing en afsluiting In het PTA zijn opgenomen: 4. Regeling voortgangstoetsen + handelingsdelen (5. Rooster Centraal Schriftelijk Examen)

20 Programma van toetsing en afsluiting De afkortingen 1: PER= periode SE= schoolexamen PO= praktische opdracht VT= voortgangstoets H= handelingsdeel

21 Programma van toetsing en afsluiting De afkortingen 2: Beoordeling  (C=cijfer/v=voldoende/g=goed Wegingsfactor*/wegingsfactor** Uiterste datum

22 Voorbeeld PTA NEDERLANDSE TAAL EN LITERATUUR VWO COHORT LEERJAAR Per. SBU Omschrijving eindtermen Stof omschrijving / onderwerp Tijdsduur toets Toetssoort Beoordeling wegingsfactor * Wegingsfactor ** Uiterste datum/ opmerkingen Cijfers SE PO VT H 140C/E (Schrijfvaardigheid/Literatuur)Leesautobiografie (**) HD1V/G WK 36 A (Leesvaardigheid)Lezen 1 + woorden45 VT1 C30 WK 40 C/E (Schrijfvaardigheid/Literatuur)Leesdossier: boek 1 HD2V/G WK 44 A/C (Leesvaardigheid / Schrijfvaardigheid) Spelling en Formuleren 145 VT2 C30 WK 45

23 Programma van toetsing en afsluiting Toetsperiodes voor het SE: Doorlopend het hele cursusjaar Geconcentreerd in 2 toetsweken  toetsweek 1: januari  toetsweek 2: 1- 5 juni

24 Programma van toetsing en afsluiting Verkort examenreglement  fraude  afwezigheid bij toetsen

25 Bevorderingsrichtlijnen 3 drempels: 1e drempel: alle vakken met een cijfer, combinatiecijfer telt als 1 cijfer mee 2e drempel: CKV (niet voor gymnasium), LO, maatschappelijke stage > voldoende/goed afsluiten

26 Bevorderingsrichtlijnen (2) 3e drempel: niet meer dan 1 tekort bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde

27 e drempel: alle vakken Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven. Onvoldoende vakken TekortCompensatieAdvies geen ≥ 2+ 0 of 1b 3b 22≥ 2+ 0 of 1b 3≥3+ 1 of 2b 0- 4≥ 2b 0 of 1-

28 e drempel: alle vakken Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven. Onvoldoende vakken TekortCompensatieAdvies 33≥ 1b 0- 4≥ 2b 0 of 1- ≥4-

29 Onvoldoende vakken Bijv: Geschiedenis 5 Duits 5 Of Geschiedenis 5 Duits 4 2 tekorten ≥ 2 Compensatie Bijv: Engels 8 Of Engels 7 Wiskunde of 1 Wiskunde 7 b 3≥3+ 1 of 2b 0- 4≥ 2b 0 of 1-

30 Jaarplanning 1 Herfstvakantie: 13 – 17 oktober Tussenvakantie: 14 en 17 november Voortgangsvergaderingen: week van 24 november Ouderspreekavond: week van 8 december Kerstvakantie: 22 december- 2 januari

31 Jaarplanning 2 Toetsweek 1: week van 15 januari Voorjaarsvakantie: 23 – 27 februari Voortgangsvergadering: week van 16 maart Ouderspreekavond: week van 6 april Meivakantie: 1- 8 mei Toetsweek: week van 1 juni

32 Absentie leerlingen Aanwezigheidsplicht Verlof aanvragen Ziekte Absentie bij voortgangstoets / absentie bij schoolexamens Inhalen

33 Klankbordgroepen Ouderklankbordgroep VWO bovenbouw: Waarvoor u bij dezen van harte wordt uitgenodigd! Leerlingklankbordgroepen voor klas 4 voor klas 5 voor klas 6

34 Hartelijk dank voor uw aandacht en tot ziens!

35 korte pauze De koffie staat klaar!!!! … aansluitend kunt u doorlopen naar de mentor

36 De mentoren vindt u in de volgende lokalen: Mentorgroep van der Meiden117 Mentorgroep Jans116 Mentorgroep ter Harmsel115 mentorgroep Löwik114 mentorgroep Bronkhorst113 mentorgroep Rauhe112


Download ppt "24-3-20151 Ideale school Op een school die vindt dat er meer bestaat dan leerlingen die moeten voldoen aan exameneisen, Leer je meer. In een klas waar."

Verwante presentaties


Ads door Google