De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ideale school Op een school die vindt dat er meer bestaat dan leerlingen die moeten voldoen aan exameneisen, Leer je meer. In een klas waar leerlingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ideale school Op een school die vindt dat er meer bestaat dan leerlingen die moeten voldoen aan exameneisen, Leer je meer. In een klas waar leerlingen."— Transcript van de presentatie:

1 Ideale school Op een school die vindt dat er meer bestaat dan leerlingen die moeten voldoen aan exameneisen, Leer je meer. In een klas waar leerlingen geen nummer zijn maar mensen met een eigen gezicht en een eigen aanpak, Van leraren die uitdragen dat er in het leven waardevoller dingen zijn dan veel geld verdienen, Op de ideale school Leer je voor het leven. (Greet Brokerhof-van der Waa)

2 Welkom. Fijn dat u er bent
Ouderavond 5 vwo Welkom. Fijn dat u er bent 25 augustustember 2013 19.30 uur aula Noetselerbergweg 1

3 Welkom en opening. even voorstellen de 6 mentoren
Mevrouw van der Meiden Mevrouw Jans Mevrouw ter Harmsel Meneer Löwik Mevrouw Bronkhorst Meneer Rauhé

4 Jaaropening 2014 Daar steek je wat van op!

5 Aandacht en eigen verantwoordelijkheid
Voorwaarden: Aandacht en eigen verantwoordelijkheid

6 Voorwaarden: Successen delen

7 Voorwaarden: Leren van elkaar

8 Voorwaarden: Balans

9 Verwachte houding en gedrag!

10 We hebben elkaar daarbij nodig

11 Wat zal dit jaar brengen? Als je eraan begint,
God, Wat zal dit jaar brengen? Als je eraan begint, Lijkt het zo lang en leeg. We kijken uit naar de dingen Die leuk zijn en interessant Maar we zien op tegen Dat wat moeilijk is en saai. We hopen op vriendschappen voor onze kinderen En op boeiende lessen Waar je echt iets van leert. We hopen op een goede sfeer En gezelligheid in de klas En op leerzame gesprekken Over al die dingen in het leven Die belangrijk zijn. Help ons om vol goede moed, samen met onze kinderen, Aan dit schooljaar te beginnen.

12 Programma MWU en wiskundeplein Inhaalmoment toetsen Werkweken
Programma van toetsing en afsluiting en examenreglement Bevordering Jaarplanning Decanaat Absentie leerlingen Klankbordgroep 1

13 Doel: herhaling en verdieping Concrete start na de werkweek
MWU = module werkuur 2 momenten in de week Inhoud Doel: herhaling en verdieping Concrete start na de werkweek 13

14 Wiskundeplein Vak: Wiskunde Alle leerlingen welkom Extra oefening
Wiskunde + rekenvaardigheden Wanneer? di.mi – uur Begeleiding? Ja Meestal verplicht karakter 1

15  Dinsdagmiddag 9e en 10e uur  Aanmelding loopt via de docent
Inhalen Toetsen  Dinsdagmiddag 9e en 10e uur  Aanmelding loopt via de docent Inhalen/herkansen Schoolexamens  1e semester op 9 febr. 2015  2e semester op 17 juni 2015 15

16  Margo Klein Nijenhuis
Werkweken Londen  Marcia Jans  Dick Pieper  Fiona Maguire  Herro de Roest Krakow  Hans Pas  Erik Braaksma  Petra van Galen  Margo Klein Nijenhuis 16

17 Werkweken Oostenrijk  Edward Huisman  Wiebe Bonsink
 Leonie Schwarte  Hans Brinksma Sicilie  Remco Rauhe  Clarinus Nauta  Judith Westerveld Rome  Filip Boven  Tiny Voet  Henri Donker 17

18 Programma van toetsing en afsluiting
In het PTA (zie website) zijn opgenomen: 1. Overzicht van de leerstof van de verschillende onderdelen van het schoolexamen per vak 2. Verkort examenreglement 3. Slaag/zakregeling + bevorderingsrichtlijnen 1

19 Programma van toetsing en afsluiting
In het PTA zijn opgenomen: 4. Regeling voortgangstoetsen + handelingsdelen (5. Rooster Centraal Schriftelijk Examen) 1

20 Programma van toetsing en afsluiting
De afkortingen 1: PER= periode SE= schoolexamen PO= praktische opdracht VT= voortgangstoets H= handelingsdeel 1

21 Programma van toetsing en afsluiting
De afkortingen 2: Beoordeling (C=cijfer/v=voldoende/g=goed Wegingsfactor*/wegingsfactor** Uiterste datum 1

22 Nederlandse taal en literatuur
Voorbeeld PTA Nederlandse taal en literatuur vwo cohort leerjaar 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Per. SBU Omschrijving eindtermen Stof omschrijving / onderwerp Tijdsduur toets Toetssoort Beoordeling wegingsfactor * Wegingsfactor ** Uiterste datum/ opmerkingen Cijfers SE PO VT H 40 C/E (Schrijfvaardigheid/Literatuur) Leesautobiografie (**) HD1 V/G WK 36 A (Leesvaardigheid) Lezen 1 + woorden 45 VT1 C 30 WK 40 Leesdossier: boek 1 HD2 WK 44 A/C (Leesvaardigheid / Schrijfvaardigheid) Spelling en Formuleren 1 VT2 WK 45 1

23 Programma van toetsing en afsluiting
Toetsperiodes voor het SE: Doorlopend het hele cursusjaar Geconcentreerd in 2 toetsweken toetsweek 1: januari toetsweek 2: 1- 5 juni 1

24 Programma van toetsing en afsluiting Verkort examenreglement  fraude
 afwezigheid bij toetsen 1

25 Bevorderingsrichtlijnen
3 drempels: 1e drempel: alle vakken met een cijfer, combinatiecijfer telt als 1 cijfer mee 2e drempel: CKV (niet voor gymnasium), LO, maatschappelijke stage > voldoende/goed afsluiten 1

26 Bevorderingsrichtlijnen (2)
3e drempel: niet meer dan 1 tekort bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde 1

27 Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven.
1e drempel: alle vakken Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven. Onvoldoende vakken Tekort Compensatie Advies geen + 1 2 ≥ 2 0 of 1 b 3 ≥3 1 of 2 - 4 1

28 Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven.
1e drempel: alle vakken Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven. Onvoldoende vakken Tekort Compensatie Advies 3 ≥ 1 b - 4 ≥ 2 0 of 1 ≥4 1

29 2 ≥ 2 + 0 of 1 b 3 ≥3 1 of 2 - 4 Onvoldoende vakken Bijv:
Geschiedenis 5 Duits 5 Of Duits 4 tekorten ≥ 2 Compensatie Engels 8 Engels 7 Wiskunde 7 + 0 of 1 b 3 ≥3 1 of 2 - 4 1

30 Jaarplanning 1 Herfstvakantie: 13 – 17 oktober
Tussenvakantie: 14 en 17 november Voortgangsvergaderingen: week van 24 november Ouderspreekavond: week van 8 december Kerstvakantie: 22 december- 2 januari 1

31 Jaarplanning 2 Toetsweek 1: week van 15 januari
Voorjaarsvakantie: 23 – 27 februari Voortgangsvergadering: week van 16 maart Ouderspreekavond: week van 6 april Meivakantie: 1- 8 mei Toetsweek: week van 1 juni 1

32 Absentie leerlingen Aanwezigheidsplicht Verlof aanvragen Ziekte
Absentie bij voortgangstoets / absentie bij schoolexamens Inhalen 1

33 Klankbordgroepen Ouderklankbordgroep VWO bovenbouw:
Waarvoor u bij dezen van harte wordt uitgenodigd! Leerlingklankbordgroepen voor klas 4 voor klas 5 voor klas 6 1

34 Hartelijk dank voor uw aandacht
en tot ziens! 1

35 … aansluitend kunt u doorlopen naar de mentor
korte pauze De koffie staat klaar!!!! … aansluitend kunt u doorlopen naar de mentor 1

36 De mentoren vindt u in de volgende lokalen:
Mentorgroep van der Meiden 117 Mentorgroep Jans 116 Mentorgroep ter Harmsel 115 mentorgroep Löwik 114 mentorgroep Bronkhorst 113 mentorgroep Rauhe 112 1


Download ppt "Ideale school Op een school die vindt dat er meer bestaat dan leerlingen die moeten voldoen aan exameneisen, Leer je meer. In een klas waar leerlingen."

Verwante presentaties


Ads door Google