De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voor gezond en veilig werken Achtergronden, doelstelling en ontwikkeling van gerichte screening op silicose in de bouwnijverheid Cor van Duivenbooden,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voor gezond en veilig werken Achtergronden, doelstelling en ontwikkeling van gerichte screening op silicose in de bouwnijverheid Cor van Duivenbooden,"— Transcript van de presentatie:

1 voor gezond en veilig werken Achtergronden, doelstelling en ontwikkeling van gerichte screening op silicose in de bouwnijverheid Cor van Duivenbooden, bedrijfsarts Hoofd Onderzoek & Ontwikkeling Arbouw 11 december 2009

2 voor gezond en veilig werken Silica Mineraal element silicium (Si) verbindingen: SiO 2 crystallijn silica (kwarts, cristobaliet en tridymiet) amorf, verglaasd kwarts: natuursteen, zand, zandsteen. respirabele deeltjes: 0.2 – 10 μm; MAC: 0,075 mg/m 3 gezondheidseffecten

3 voor gezond en veilig werken Silicose – (mixed dust) pneumoconiose Longkanker (IARC: klasse 1 carcinogeen) COPD (chronic bronchitis, emphysema) Tuberculose Longaandoeningen geassocieerd met kwartsstof blootstelling

4 voor gezond en veilig werken Silicose Interstitiële longaandoening irreversibel, leidt tot fibrosis, blijft progressief ook na beeindiging blootstelling 3 vormen: chronisch:> 10 jaar (relatief lage) blootstelling versnelde:< 5-10 jaar, hoge blootstellingsniveaus acute:weken - maanden, extreem hoge blootstelling ACOEM – evidence-based statements. JOEM 2006;48:95

5 voor gezond en veilig werken 5 Silicose: oude beroepsziekte? Bij aantal beroepen hoge blootstellingen kwartsstof proefprojecten gericht op het beperken van blootstelling aan stof de blootstelling aan kwartsbevattend stof bij natuursteenbewerking Grote stofbronnen in de bouwnijverheid Preventie van stofontwikkeling in de bouw. Kwartsstof kankerverwekkend? Een overzicht van epidemiologische studies naar silica en longkanker Geen meldingen van silicose bekend in de bouw in Ned.

6 voor gezond en veilig werken 6 Longaandoeningen bij kwartsstof blootstelling in de bouwnijverheid Prevalentie- en incidentie cijfers voor silicose bij bouwvakkers zijn niet beschikbaar Bij 1339 werknemers longfunctie en radiologisch onderzoek verricht in 1998. Selectiecriteria: tenminste 10 jaar in de bouw werkzaam en aan hoge concentraties kwartsstof blootgesteld. Werkzaamheden: slijpen, boren, zagen, frezen, polijsten en slopen.

7 voor gezond en veilig werken 7 Resultaten silicose onderzoek 1998 Radiologische afwijkingen: Profusiecat.>1/0-10,2 % Profusiecat.>1/1-2,9 % Nodulaire silicose-0,8 % Gemiddelde blootstellingsduur-19 jaar Pneumoconiose (p.c.>1/1) was geassocieerd met een cumulatieve kwartsstof blootstelling. X-foto’s waren van matige kwaliteit (mobiele unit)

8 voor gezond en veilig werken 8 Resultaten silicose onderzoek 1998 (2) Groepsgemiddelde verlaging van de longfunctie bij werknemers met profusiecategorie >1/1 FEV1270 ml FVC180 ml Geen associatie tussen de longfunctie en de cumulatieve bloostelling of de blootstellingsduur. Gemiddelde longfunctie van de Nederlandse bouwvakker was lager dan van een Nederlandse referentie populatie.

9 voor gezond en veilig werken 9 Follow-up onderzoek in 2002 Onderzoeksmethoden: HRCT-scans en röntgenfoto's, beoordeling door B-readers, longfunctie onderzoek, diffusiecapaciteit. 96 werknemers geselecteerd met verschillende fasen van pneumoconiose, geclassificeerd in 3 blootstellingscategorieën door ervaren arbeidshygiënisten.

10 voor gezond en veilig werken 10 Resultaten follow-up onderzoek Aanwijzingen voor nodulaire silicose16% Pleurale afwijkingen37 % Emfyseem37 % Pleurale afwijkingen waren geassocieerd met cumulatieve kwartsstof blootstelling Emfyseem was vooral geassocieerd met rookgewoonte

11 voor gezond en veilig werken 11 Conclusies follow-up onderzoek De prevalentie van nodulaire silicose ligt aanzienlijk hoger dan in het baseline onderzoek werd gevonden. (0,8%-16%) Het voorkomen van een gemengd stof pneumoconiose kon niet worden bevestigd.

12 voor gezond en veilig werken 12 Onderzoeksrapporten fase 1 en 2 Onderzoek effecten op luchtwegen en longen door blootstelling aan kwartshoudend stof in Nederlandse bouwnijverheid Onderzoek naar longafwijkingen bij werknemers in de bouwnijverheid die aan hoge niveaus kwartsstof zijn blootgesteld, fase II

13 voor gezond en veilig werken 13 Aanbevelingen Elimineren van kwartsstof blootstelling d.m.v. primaire preventie (bronaanpak) Secundaire preventie d.m.v. gezondheidsbewaking en vroegdiagnostiek. Bij vroege aanwijzingen voor silicose moeten maatregelen genomen worden om progressie te voorkomen.

14 voor gezond en veilig werken 14 Follow up m.b.t. blootstelling Onderzoek naar blootstellingen kwartsstof Kwartsstof bij afbouwwerkzaamheden Nulmeting in het kader van het arboconvenant Kwarts in de bouwsector Kwartsstofblootstelling bij freeswerkzaamheden in de asfaltwegenbouw Samenvattend rapport stofbelasting in de afbouwsector Blootstelling van koppensnellers aan kwartsstof Kwartsstof blootstelling in de bouw; een literatuuroverzicht Het betere werk: Stofvrij werken

15 voor gezond en veilig werken 15 Follow-up beheersmaatregelen Onderzoek naar beheersmaatregelen Kwartsstof op de tekentafel Inventarisatie stofarme sloopapparatuur Stofafzuiging bij plafondboorwerkzaamheden Stofreductie door vernevelingstechnieken tijdens sloop- en grondverdichtingswerkzaamheden

16 voor gezond en veilig werken 16 Follow-up beheersmaatregelen Ontwikkelen van instrumentarium Productgroep Informatie Systeem Arbouw www.stoffenmanagerbouwnijverheid.nl www.stofvrijwerken.nl www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl

17 voor gezond en veilig werken 17 Follow-up: Gezondheidsbewaking en vroegdiagnostiek Opzetten van een triagemodel voor screening op silicose Ontwikkelen van een diagnostische regel voor de selectie van de risicopopulatie.

18 voor gezond en veilig werken 18 Bestuurlijke besluitvorming Starten van een landelijke pilotstudy Fase 1: hoogrisico populatie (285) Fase 2: matig hoogrisico populatie (215) Na evaluatie besluitvorming over continuering silicose screening.

19 voor gezond en veilig werken Diagnostische regel 19 N = 1293 X-ray with ILO profusion category > 1/1 Suarthana E. OEM 2007: 64:595

20 voor gezond en veilig werken Risicostratificatie 20 Low score High score: No action HRCT-scan

21 voor gezond en veilig werken Risicostratificatie 21 PAGO’s 2006-2007

22 voor gezond en veilig werken NKAL / UMC Consult Longfunctie onderzoek HRCT-scan (lage dosis)

23 voor gezond en veilig werken High Resolution Computed Tomography (HR-CT) Normaal

24 voor gezond en veilig werken Silicose? 24 Man, 45 jaar betonwerker zware roker normale long functie

25 voor gezond en veilig werken Vroeg stadium van silicose 25 Man, 49 jaar betonboorder, betonreparateur roker, 7pakjaren normale long functie

26 voor gezond en veilig werken Silicose 26 Man, 50 jaar betonboorder, sloper zware roker normale longfunctie

27 voor gezond en veilig werken Silicose vergevorderd stadium (fibrose) 27 Man, 57 jaar sloper roker longfunctie: COPD

28 voor gezond en veilig werken Silicose en longkanker 28 Man, 52 jaar bouwvakker nooit gerookt

29 voor gezond en veilig werken Resultaten van 160 bouwvakkers met hoog risico, somscore ≥ 5 Geselecteerd uit 36.741  174 werknemers met een hoge risicoscore

30 voor gezond en veilig werken Silicose 7 (4%) Verdacht voor/ beperkte silicose12 (12%) Follow up noodzakelijk17 (17%) Eerste resultaten bij 160 bouwvakkers

31 voor gezond en veilig werken Eerste resultaten bij 160 bouwvakkers

32 voor gezond en veilig werken Eerste resultaten bij 160 bouwvakkers 32

33 voor gezond en veilig werken Interventies op geleide van de resultaten Bij silicose moet verdere blootstelling voorkomen worden. Bij bevindingen die medische behandeling vereisen verwijst NKAL naar de curatieve /klinische sector. Bij werkgerelateerde longaandoeningen die aanpassing van functie of arbeidsomstandigheden vereisen wordt terugverwezen naar de “silicose arts” van de arbodienst. De arbodienst gebruikt daarbij de protocollen voor beroepsspecifieke beheersmaatregelen voor kwartsstof van Arbouw. Periodieke gezondheidsbewaking tot verlaten van de bedrijfstak 33

34 voor gezond en veilig werken Conclusie Risicostratificatie d.m.v. een diagnostisch model, lage dosis HRCT-scan en longfunctie-onderzoek: Kan silicose uitsluiten in een subgroep bouwvakkers Is effectief in het opsporen van silicose en chronische bronchitis bij werknemers met een verhoogd risico Helpt werknemers te selecteren voor gerichte individuele behandeling, monitoring en beheersmaatregelen En kan dus een verergering van de ziekte voorkomen.

35 voor gezond en veilig werken Met dank aan NKALDr. Jos Rooyackers, chest physician Drs. Frits van Rooy, Drs. Erik Stigter, occ physicians Dr. Ir. Remko Houba, Ing. Vanessa Zaat, occ hygienists Ing. Mischa Zengeni, lung function-technologist IRASProf. Dr. Ir. Dick Heederik UMCU/Afdeling Hart-en longziektenProf.Dr. Jan-Willem Lammers

36 voor gezond en veilig werken Systematische screening door Arbouw met geprotocolleerde interventies in kader van PMO: -Verhoogd risico op hart- en vaatziekten (Framingham score) -Slecht/matig werkvermogen (WAI) -Verhoogd risico op langdurige arbeidsongeschiktheid (AO-index) -Verhoogd risico op silicose -Verhoogd risico op OPS In ontwikkeling -Verhoogd risico op lawaaischade (OAE, Bedrijfsoorcheck Bouw) -Verhoogd risico op huidaandoeningen (epoxies) Vroegdiagnostiek/gezondheidsbewaking in de bouwnijverheid 36Titel van de presentatie


Download ppt "Voor gezond en veilig werken Achtergronden, doelstelling en ontwikkeling van gerichte screening op silicose in de bouwnijverheid Cor van Duivenbooden,"

Verwante presentaties


Ads door Google