De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beginselen van behoorlijk bestuur Dr. Miguel Goede www.miguelgoede.com.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beginselen van behoorlijk bestuur Dr. Miguel Goede www.miguelgoede.com."— Transcript van de presentatie:

1 Beginselen van behoorlijk bestuur Dr. Miguel Goede www.miguelgoede.com

2 Nederlandse staatsinrichting Gedecentraliseerde eenheidsstaat Drie bestuurslagen – Rijk – Provincie – Gemeenten Gemeente staan het dichtbij bij de burger

3 Monarchie Constitutionele monarchie, geregeld door de grondwet Parlementair stelsel PARLEMENTAIRE CONSITUTIONELE MONARCHIE De trias politica binnen alle drie bestuurslagen

4 De spelers De regering Het kabinet Minister – Ministerraad – Staatssecretaris Koning (m/v) – staatshoofd – Informateur / formateur

5 Republiek Gekozen staatshoofd Soorten republieken

6 Gedecentraliseerde eenheidsstaat (15) A. Hogere regelgeving doorbreekt lagere B. Openhuishoudingbegrip C. Medebewind D. Toezicht

7 Decentralisatie = medebewind Territoriaal Functioneel

8 Democratische rechtsstaat Grondwet Scheiding der machten / trias politica – Uitvoerig gebaseerd op wetten gecontroleerd door de rechter Grondrechten/ rule of law

9 Intergemeentelijke samenwerking Herinrichting Herindeling Staatkundige veranderingen 101010

10 Inrichting van het gemeentelijk bestuur Verkiezingen – Om de vier jaar – Actief – Passief

11 Eisen voor het raadslidmaatschap Integriteit – Geen contract met gemeente – Stemmen zonder last

12 Grote van de raad

13 Werkwijze van de raad Rechten van de raadsleden – Onschendbaar – Vergoeding – VERORDENDE BEVOEGDHEID Primaat van de raad – Dualisme vs monisme

14 Dualisme (P. 25)

15 College van B&W Collegiaal bestuur Portefeuilleverdeling en collegiaal bestuur Informatieplichht

16 De burgemeester Voorzitter van de raad Voorzitter van het college Coördinerend Openbare orde Verantwoording / burgerjaarverslag

17 Commissies Raadscommissies Bestuurscommissies Andere commissies Deelgemeente

18 De griffier en de secretaris De ambtelijke organisaties Cultuur van de organisaties – Ambtelijke loyaliteit Rechtsposities Publieke dienstverlening – Egovernment

19 Taken en bevoegdheden van een gemeente (p. 37) Staat: instellingen en regels, groep, territorium

20 Spreiding van machten Wetgevende macht Uitvoerende macht Rechterlijke macht

21 Rechtelijke macht Rechtszekerheid en onafhankelijkheid Civil of burgerlijk Straf Administratief proces

22 Apparaat is vierde macht Soms de pers Totstandkoming van de wet (42) Autonomie of medebewind Delegatie en mandaat (46)

23 Gemeentelijke Financien (p. 48) Inkomsten van het rijk Eigen inkomsten Activiteiten Uitgaven Programmabegroting (50) Rekening Planning en controlcyclus Rekenkamer

24 Indeling van het recht Wat is een besluit? (56) Abvbb Inspraak Het nemen van besluiten

25 Ombudsman

26 Algemene Wet Bestuursrecht

27 Waarom bestuursrecht? Vier doelen (p. 10)

28 Karakter AWB Verkeer tussen overheid en bestuur Rechtsbescherming

29 Abvbb P. 13 Zorgvuldige belangen afweging

30 Behandelen van de aanvraag (index) Ontvankelijkheidsfase Voorbereidingsfase Beoordelingsfase / fase van besluitvorming Inrichting en bekendmaking van de beschikking

31 Ontvankelijkheidsfase De aanvraag Belanghebbende Besluit – Algemeen besluit – Beschikking Schriftelijke vereiste (p. 20) Verkeerd ingediende aanvraag Doorzenden Is indiener belanghebbende? – Bijstand / vertegenwoordiging Is de aanvraag volledige? Herhaalde aanvraag

32 Voorbereidingsfase Zorgvuldigheid en kennis vergaren (p. 24) Adviseren Overnemen of verwerpen advies Openbare voorbereidingsprocedure Zienswijze Afdoeningstermijn

33 Beoordelingsfase / fase van besluitvorming Wettelijk kader Beleid – Beleidsregels – Vastegesteld beleid Belangen afweging Geen evenredig nadeel tebrengen Verbod van detournement de pouvoir Overige Abvbb – Vetrouwensbeginsel – Gelijkheidsbeginsel

34 Inrichting en bekendmaking van de beschikking Formulier van de beschikking – Datum ivm beroepsprocedure Inhoud – Feiten – Motivering Vermelding van rechtsmiddelen (p. 37) – Bezwarenprocedure Geen opschortende werking Ondertekening – Delegatie of mandaat Bekendmaking – Aan een of meerderen

35 Bezwaar en beroep Zijn niet hetzelfde (gaat om rechtsbescherming (p. 41) Hoe dien je het in? (p. 42) – Eerst bezwaar dan beroep – Bijstand wordt vergoed De termijn Hoger beroep

36 Klachten Eisen (p. 49)

37 De vierde tranche AWB Bestuurlijke boete Inning Attributie Aanpassing bestaande wetgeving

38 Begrippenlijst AWB

39 Tips & tricks AWB


Download ppt "Beginselen van behoorlijk bestuur Dr. Miguel Goede www.miguelgoede.com."

Verwante presentaties


Ads door Google