De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beginselen van behoorlijk bestuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beginselen van behoorlijk bestuur"— Transcript van de presentatie:

1 Beginselen van behoorlijk bestuur
Dr. Miguel Goede

2 Nederlandse staatsinrichting
Gedecentraliseerde eenheidsstaat Drie bestuurslagen Rijk Provincie Gemeenten Gemeente staan het dichtbij bij de burger

3 Monarchie Constitutionele monarchie, geregeld door de grondwet Parlementair stelsel PARLEMENTAIRE CONSITUTIONELE MONARCHIE De trias politica binnen alle drie bestuurslagen

4 De spelers De regering Het kabinet Minister Koning (m/v) Ministerraad
Staatssecretaris Koning (m/v) staatshoofd Informateur / formateur

5 Republiek Gekozen staatshoofd  Soorten republieken

6 Gedecentraliseerde eenheidsstaat (15)
A. Hogere regelgeving doorbreekt lagere B. Openhuishoudingbegrip C. Medebewind D. Toezicht

7 Decentralisatie = medebewind
Territoriaal Functioneel

8 Democratische rechtsstaat
Grondwet Scheiding der machten / trias politica Uitvoerig gebaseerd op wetten gecontroleerd door de rechter Grondrechten/ rule of law

9 Intergemeentelijke samenwerking
Herinrichting Herindeling Staatkundige veranderingen

10 Inrichting van het gemeentelijk bestuur
Verkiezingen Om de vier jaar Actief Passief

11 Eisen voor het raadslidmaatschap
Integriteit Geen contract met gemeente Stemmen zonder last

12 Grote van de raad

13 Rechten van de raadsleden
Werkwijze van de raad Rechten van de raadsleden Onschendbaar Vergoeding VERORDENDE BEVOEGDHEID Primaat van de raad Dualisme vs monisme

14 Dualisme (P. 25)

15 College van B&W Collegiaal bestuur Portefeuilleverdeling en collegiaal bestuur Informatieplichht

16 De burgemeester Voorzitter van de raad Voorzitter van het college Coördinerend Openbare orde Verantwoording / burgerjaarverslag

17 Commissies Raadscommissies Bestuurscommissies Andere commissies Deelgemeente

18 De griffier en de secretaris
De ambtelijke organisaties Cultuur van de organisaties Ambtelijke loyaliteit Rechtsposities Publieke dienstverlening Egovernment 

19 Taken en bevoegdheden van een gemeente (p. 37)
Staat: instellingen en regels, groep, territorium

20 Spreiding van machten Wetgevende macht Uitvoerende macht Rechterlijke macht

21 Rechtelijke macht Rechtszekerheid en onafhankelijkheid Civil of burgerlijk Straf Administratief proces

22 Apparaat is vierde macht
Soms de pers Totstandkoming van de wet (42) Autonomie of medebewind Delegatie en mandaat (46)

23 Gemeentelijke Financien (p. 48)
Inkomsten van het rijk Eigen inkomsten Activiteiten Uitgaven Programmabegroting (50) Rekening Planning en controlcyclus Rekenkamer

24 Indeling van het recht Wat is een besluit? (56) Abvbb Inspraak Het nemen van besluiten

25 Ombudsman

26 Algemene Wet Bestuursrecht

27 Waarom bestuursrecht? Vier doelen (p. 10)

28 Karakter AWB Verkeer tussen overheid en bestuur Rechtsbescherming

29 Abvbb P. 13 Zorgvuldige belangen afweging

30 Behandelen van de aanvraag (index)
Ontvankelijkheidsfase Voorbereidingsfase Beoordelingsfase / fase van besluitvorming Inrichting en bekendmaking van de beschikking

31 Ontvankelijkheidsfase
De aanvraag Belanghebbende Besluit Algemeen besluit Beschikking Schriftelijke vereiste (p. 20) Verkeerd ingediende aanvraag Doorzenden Is indiener belanghebbende? Bijstand / vertegenwoordiging Is de aanvraag volledige? Herhaalde aanvraag

32 Voorbereidingsfase Zorgvuldigheid en kennis vergaren (p. 24) Adviseren
Overnemen of verwerpen advies Openbare voorbereidingsprocedure Zienswijze Afdoeningstermijn

33 Beoordelingsfase / fase van besluitvorming
Wettelijk kader Beleid Beleidsregels Vastegesteld beleid Belangen afweging Geen evenredig nadeel tebrengen Verbod van detournement de pouvoir Overige Abvbb Vetrouwensbeginsel Gelijkheidsbeginsel

34 Inrichting en bekendmaking van de beschikking
Formulier van de beschikking Datum ivm beroepsprocedure Inhoud Feiten Motivering Vermelding van rechtsmiddelen (p. 37) Bezwarenprocedure Geen opschortende werking Ondertekening Delegatie of mandaat Bekendmaking Aan een of meerderen

35 Bezwaar en beroep Zijn niet hetzelfde (gaat om rechtsbescherming (p. 41) Hoe dien je het in? (p. 42) Eerst bezwaar dan beroep Bijstand wordt vergoed De termijn Hoger beroep

36 Klachten Eisen (p. 49)

37 De vierde tranche AWB Bestuurlijke boete Inning Attributie
Aanpassing bestaande wetgeving

38 Begrippenlijst AWB

39 Tips & tricks AWB


Download ppt "Beginselen van behoorlijk bestuur"

Verwante presentaties


Ads door Google