De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PHYTOPHTHORA Een probleem ! of ? ALV VVCL 9 februari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PHYTOPHTHORA Een probleem ! of ? ALV VVCL 9 februari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 PHYTOPHTHORA Een probleem ! of ? ALV VVCL 9 februari 2015

2 Wat is het probleem Phytophthora infestans of aardappelziekte: Een pseudo-schimmel Verspreiding in de lucht en in de grond Veroorzaakt knolrot en afsterving van bladeren en stengels Nieuwe sporen vormen zich in 3 tot 5 dagen Kan overwinteren in de grond via ongeslachtelijke sporen Overleven in zandgrond tot 4 jaar Overwinterd in niet afgevoerd materiaal in afval/composthopen Breidt zich jaarlijks uit bij onzorgvuldig tuinieren

3 Waar en wanneer komt het voor In aardappels en tomaten (maar ook in paprika, tabak) Op besmette grond Bij aanwezigheid van verliesknollen Bij broeierig weer, kan al binnen 4 weken na aanplant Bij aardappels leggen in koude, natte grond Als aardappels overbemest worden en veel zwak gewas vormen Meer bij late soorten dan bij vroege soorten Als tomatenplanten “natte voeten” hebben of nat worden Als in de kas condensvorming optreedt

4 Wat is er aan eigenlijk aan te doen 1. Een preventief beleid voeren door voorzorgsmaatregelen te nemen 2. Een curatief beleid voeren door te kiezen voor beheersmaatregelen

5 Wat kunnen wij er aan doen Schonen van de tuinen (alle loof en resten direct afgedekt afvoeren) Wisselteelt toepassen (1 x per 4 jaar) M aatregelen nemen zoals: Aardappelen: Selectie van rassen (op gewas+ knolresistentie) Geen overjarige aardappelen gebruiken (wel NAK gekeurd) Niet zelf kleine aardappelen selecteren voor volgend jaar Ruime plantafstand aanhouden (70cm tussen en 25 à 30 cm in de rij) Tomaten: Tomaten alleen beschermd buiten planten (overkappen) Tomaten op onderlinge afstand van 70x70 cm zetten Tomaten droog houden, grond rul houden of mulchen Onderste bladeren z.s.m. verwijderen voor luchtcirculatie Goed luchten van de kas om condensvorming te vorkomen Niet naast een aardappelveld zetten i.v.m. besmetting Besluiten enkele jaren geen aardappelen en tomaten te telen

6 Keuze mogelijkheden + inhoud 1. We doen voorlopig nog niets: Vrije keuze aardappels en tomaten Teel maar waar je wilt en accepteer de consequenties MAAR WEL BLIJFT GELDEN: - Ziek gewas direct opruimen en afgedekt afvoeren - Niet willen tuinieren ten koste van je medetuinder 2. We werken bewust preventief: Kiezen selectief aardappelrassen en tomatensoorten Gebruiken geen eigen en overjarige knollen Passen vrijwillig 4 jarige wisselteelt toe Houden plantafstanden goed in de gaten Planten tomaten altijd overdekt 3. We gaan rigoureus beheersen / bestrijden Kopen toegestane aardappelrassen alleen in de tuinwinkel Leggen per tuin een 4 jarig teeltschema vast Voeren controle op aanplant en teeltwijze uit Royeren leden, die zich hier niet aan houden 4. We telen 3 jaar lang gewoon geen aardappels en tomaten

7 Voorstel van het bestuur is keuze 2 ; een hoog rendement met de minste overlast voor iedereen Conclusie en voorstel 1. Als we niets doen, is de kans op mislukken van een aardappel- en tomatenteelt jaarlijks groter aan het worden en wordt daarmee het plezier in tuinieren op de proef gesteld 2. Als we vertrouwen in elkaar hebben en nemen voor de hand liggende maatregelen kunnen we zien wat het effect is en volgend jaar nader beslissen 3. Als we reactief aan de gang gaan, moeten we, als bestuur, ook minder sympathiek optreden tegen de tuinders die bewust of onbewust de fout in gaan 4. Als we enkele jaren geen aardappels en tomaten telen, ontnemen we de goedwillende tuinders de kans om met succes een favoriet gewas te telen


Download ppt "PHYTOPHTHORA Een probleem ! of ? ALV VVCL 9 februari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google