De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RGO Middelharnis VOORLICHTINGSAVOND VMBO 3 25 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RGO Middelharnis VOORLICHTINGSAVOND VMBO 3 25 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 RGO Middelharnis VOORLICHTINGSAVOND VMBO 3 25 september 2013

2 PROGRAMMA OPENING EXAMENREGLEMENT KEUZEBAND REKENEN MAVO 3 en 4 XL VERLOFAANVRAGEN Uitleg DeDECAAN.net MENTOREN EN AFDELINGSLEIDER

3 EXAMENREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013 / 2014 EERSTE EXAMENJAAR TEKENEN VOOR ONTVANGST

4 ARTIKEL 6 VAN HET EXAMENREGLEMENT 6.1Indien een kandidaat verhinderd is aan enig onderdeel van het schoolexamen en/of centraal examen deel te nemen, dient de kandidaat dit voor aanvang van het betreffende examenonderdeel aan de rector mede te delen. Voor afspraken als bijvoorbeeld bezoek aan de orthodontist, huisarts of tandarts wordt tijdens toets momenten geen verlof verleend. Indien de kandidaat hieraan niet voldoet, kan dit leiden tot de ontzegging van verdere deelname aan het schoolexamen dan wel het centraal examen. AANWEZIGHEID TIJDENS TOETSEN

5 Bij geoorloofde afwezigheid Leerling zorgt zelf voor het afspreken van een inhaalmoment Indien de leerling ongeoorloofd afwezig is tijdens toets of inhaalmoment wordt het cijfer 1 toegekend of de leerling verliest een herkansing. ( zie examenreglement)

6 KEUZEBAND UREN Keuzeband 1 ( VMBO en MAVO)Vol rekenen groep A Di 5 e Vol rekenen groep B Vol wiskunde Module M - Drama Module N - xl uur Module O - Kickboksen/Freerunning Modules die recht doen aan verschillen en prikkelend en uitdagend zijn voor de leerlingen. Mogelijkheid tot geven van Vol les

7 KEUZEBAND UREN Keuzeband 2 (Mavo)Vol Nederlands Vr 3 e Vol Engels Module P – Photoshop Module Q – techniek Module U – tussen hemel & aarde

8 Rekenen en rekenlessen Rekentoets VO niveau 2F Verplicht 1 e afname; 12/3 tm 25/3 2 e afname; 26/5 tm 6/6 Geldt nog niet in slaag/zakregeling Wel cijfer op cijferlijst Indien geslaagd in 2013-2014 geldt vrijstelling voor rekentoets

9 Reken sites om thuis te oefenen Rekenapk.nl (oefent vooral nog een keer de basisschoolstof) Voor het niveau 2F (en 3F) Beterrekenen.nl en Rekenbeter.nl Deze sites geven 3 of 4 sommen per werkdag op het juiste niveau. regelmatig oefenen heeft meer effect dan één keer heel lang oefenen. Rekenen vraagt veel vaardigheid en dat moet je blijven trainen.

10 VERLOFAANVRAGEN EN OVERIG VERZUIM Aanvraag minimaal 6 weken voor aanvang van het verlof bij teamleider Bij langdurig ziekteverzuim wordt melding gemaakt bij schoolverpleegkundige

11 MAVO XL Met ingang volgend schooljaar -Gemiddeld cijfer -Score VAS toets leerjaar 3 -Inzet in de klas -Eventueel motivatie gesprek met leerling Uitsluitend één XL klas

12 DECAAN MEVR.T. MAST-CASSA Begeleidt de oriëntatie op leren en werken Is aanspreekpunt voor leerlingen en ouders met betrekking tot het kiezen van vakken en vervolgopleiding

13 Orientatie op leren en werken Belangrijk de juiste keuze te maken Door meeloopdagen, open dagen en een juiste stageplek een goede keus maken Vooraf toestemming vragen Door middel van de site is alle informatie te vinden RGOvmbomavo.DeDecaan.net Registreren: uitleg op RGOsite onder nieuws

14 CONTACT Gesprek Telefoon 0187-482777 Mail:T.Mast@RGOMiddelharnis.nl

15 MENTOREN EN TEAMLEIDER V3a Dhr. D. Orgerslokaal 201 V3bDhr. T. van Driellokaal 201 M3aMevr. M. Verbakellokaal 134 M3bMevr. L. van Klinken lokaal 044 M3cMevr. M. van Emmeriklokaal 046 TeamleiderMevr. A.W. van Donk Volg ons op twitter Like ons op facebook


Download ppt "RGO Middelharnis VOORLICHTINGSAVOND VMBO 3 25 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google