De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

T7 Een 50-jarige man met, en een 45-jarige man zonder pijn op de borst

Verwante presentaties


Presentatie over: "T7 Een 50-jarige man met, en een 45-jarige man zonder pijn op de borst"— Transcript van de presentatie:

1 T7 Een 50-jarige man met, en een 45-jarige man zonder pijn op de borst
Referenten Denice Kim Laurens Jonathan

2 Vraag 1 – Samenvatting Artikel Patterson
Vraag: “Wat is het belang van epidemiologie en biostatistiek bij het bepalen van het wel/niet gebruiken van een diagnostische test?” Wat is de kans voor de patient op de ziekte? Wat is de invloed van de test op het beleid? Wat moet je weten over de patient voor het aanbevelen van behandeling? T7

3 Vraag 2 – ET Casus Dhr x, 50 jaar; Atypische angineuze pijnklachten;
Blanco medische voorgeschiedenis; Te zwaar gewicht; Rookt 1 pakje/dag; Cardioloog: LO geen bijzonderheden; Inspanningsproef: geen pijn op de borst, gestopt door luchtgebrek; ECG: geen bijzonderheden. T7

4 Vraag 3 – ET Casus problemen
Vraag 4: 7 vragen die helpen differentiëren tussen pijn die wel of niet cardiaal van oorsprong is en wel of niet typische is voor angina pectoris. (45%) Fout: Wat is de kleur van het gezicht van de patiënt bij een aanval van pijn op de borst? Vraag 5: Wat de kans is op coronarialijden als oorzaak van deze klachten (volgens Patterson) Fout: 0.1 (27%) Vraag 9: Wat is de voorspellende waarde voor ziekte van een positieve test? Fout: 0.61 (45%) T7

5 Vraag 4 – Heeft onderzoek zin gehad?
Hoge specificiteit (90%), dus is de test goed om coronairlijden aan te tonen; Lagere sensitiviteit (72%), voor uitsluiten iets minder waardevol; 100% zekerheid bestaat bijna niet. Voldoende verandering ‘van mening’ T7

6 Vraag 5 Dhr X 45 jaar Geen klacht; onderzoek voor zijn werk
Anamnese: goede inspanningstolerantie, maar soms na zware insp. Doffe, zeurende pijn li. op de borst Zakt na een uur langzaam af (wat sneller na een warme douche Lichamelijk onderzoek: gering overgewicht, normale bloeddruk, bloedsuiker en urineonderzoek. Het cholesterolgehalte is licht verhoogd (7.6 mmol/l) Lager dan 5,0                             Normaal 5,0 - 6,4                                     Licht verhoogd 6,5 - 7,9                                     Verhoogd Hoger dan 8,0                             Sterk verhoogd T7

7 Vraag 6 We hebben hier te maken met een enerzijds klachtenvrije man waarbij het onderzoek wordt opgedrongen als service en anderzijds een man die bij navraag wel sensaties op de borst blijkt te voelen. Kans op coronarialijden zonder anamnese (alleen L.O.) : 2-3 % (hij heeft alleen wat overgewicht en heeft dus tussen de 0 en 1 risicofactoren) Kans op coronarialijden mét anamnese: % (uitgelokt door inspanning  classificatie III nonanginale pijn op de borst) T7

8 Vraag 7 – 2x2 Tabel T7

9 Vraag 7 – Niet – angineuze thoracale pijn
ziekte wel niet Test + - 1000 T7

10 Vraag 7 – Niet – angineuze thoracale pijn
ziekte wel niet Test + - 180 820 1000 T7

11 Vraag 7 – Niet – angineuze thoracale pijn
ziekte wel niet Test + 130 82 212 - 50 738 788 180 820 1000 T7

12 Vraag 7 – Voorspellende waarde
Positief voorspellende waarde 130 / 212 = 0,613 = 61% Negatief voorspellende waarde 738 / 788 = 0,937 = 94% T7

13 Vraag 7 – Geen klachten ziekte wel niet Test + - 1000 T7

14 Vraag 7 – Geen klachten ziekte wel niet Test + - 20 980 1000
T7

15 Vraag 7 – Geen klachten ziekte wel niet Test + 14 98 112 - 6 882 888
20 980 1000 T7

16 Vraag 7 – Voorspellende waarde
Positief voorspellende waarde 14 / 112 = 0,125 = 12,5% Negatief voorspellende waarde 882 / 888 = 0,993 = 99% T7

17 Vraag 8 Patient van casus 2 Variant A Variant B Uitgangskans
op rond van leeftijd en geslacht Kans na anamnese en LO Kans na positief inspanningsonderzoek ,5 Kans na negatief inspanningsonderzoek (op geen ziekte!) T7

18 Vraag 9 Moeilijke situatie
Meneer had een zeer lage a priori kans op ziekte Na het inspanningsonderzoek heeft meneer een veel grotere kans op ziekte. Of 12,5 %, of 62 % Hangt van uitgangspunt af, of een patient met niet-angineuze thoracale pijnklachten, of een man zonder pijnklachten T7

19 Vraag 9 2 mogelijkheden: Meneer proberen gerust te stellen en gezond te verklaren, waardoor ook het besluit van de verzekeringsmaatschappij wordt terug gedraaid. Verder onderzoek doen om meer zekerheid te verkrijgen over de aan- of afwezigheid van coronarialijden. T7

20 Vraag 9 Verder onderzoek 1. Nucleaire inspanningsscintigrafie
Hierbij wordt de radioactieve stof Thallium-201 gebruikt. Deze stof komt in alle hartcellen terecht. Daarna kan een afbeelding worden gemaakt door de radioactieve stof te meten, dit wordt gedaan met een gammacamera. Er worden twee afbeeldingen gemaakt: een in rust en een tijdens inspanning. T7

21 Vraag 9 2. Coronairangiografie
De gouden standaard om de aan- of afwezigheid van coronarialijden te bevestigen. Maar: erg duur, grote belasting voor de patient, grote gezondheidsrisico’s. (Bloedvaten worden door middel van een contrastvloeistof met behulp van rontgenstraling weergegeven.) T7

22 Vraag 10 Man, 45 jaar “Beloond” met gezondheidsonderzoek
Bijzonderheden: gering overgewicht, cholesterol licht verhoogd, bij anamnese: na zware inspanning doffe pijn op borst Bij inspanningsonderzoek: positief testresultaat Naar cardioloog voor verder onderzoek Cardioloog moet keuze maken: verder onderzoeken of gezond varklaren. T7


Download ppt "T7 Een 50-jarige man met, en een 45-jarige man zonder pijn op de borst"

Verwante presentaties


Ads door Google