De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ACIS-Symposium Ontwikkelingen in het verzekeringsrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "ACIS-Symposium Ontwikkelingen in het verzekeringsrecht"— Transcript van de presentatie:

1 ACIS-Symposium Ontwikkelingen in het verzekeringsrecht
Prof.mr. Ph.H.J.G. van Huizen Ontwikkelingen in het transportverzekeringsrecht 7 november 2014

2 Transportverzekering
De (harde) kern van dekking in makelaarspolissen zijn Engelse clausules: Institute Cargo Clauses (A) Institute Time Clauses – Hull “Subject to English law and practice”

3 Transportverzekering
Hoe is de rechtskeuze voor Engels recht te kwalificeren? Beslissend zijn de aanknopingspunten ten tijde van de rechtskeuze; bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst Kwalificeert niet (altijd) als een collisierechtelijke rechtskeuze. Wat dan wel? Rome I Art. 3 lid 3 Vo “Indien alle overige op het tijdstip van de keuze bestaande aanknopingspunten zich bevinden in een ander land dan het land waarvan het recht is gekozen, laat het door de partijen gemaakte keuze de toepassing van de rechtsregels van dat andere land waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken, onverlet”

4 Transportverzekering
Hoe ver strekt de rechtskeuze? “This insurance … is subject to Dutch law if in one of the clauses …, English law had been made applicable, the coverage is … made out according to that law” Depeçerende rechtskeuze? Toepasselijkheid van het Engels recht wordt beperkt tot dekkingsvraagstukken.

5 Transportverzekering
Dekkingsvraagstukken Uitleg Onzekerheidsvereiste Causaliteit Risico-uitsluitingen Het leerstuk van de redelijkheid en billijkheid

6 Transportverzekering
Dekkingsvraagstukken - Uitleg Rules for construction of policy Eiusdem generis rule “… and all other perils”

7 Transportverzekering
Dekkingsvraagstukken - Uitleg Eiusdem generis rule Rule 12 van de Rules for construction of policy “the term ‘perils’ include only perils similar in kind to the perils specifically mentioned in the policy”

8 Transportverzekering
Dekkingsvraagstukken - Uitleg The Grain and Feed Trade Association Insurance terms “Sellers shall provide insurance in accordance with English law in respect of the subject matter in question against loss or damage, including sue and labour expenses, arising from perils of the sea, war, fire, pirates, arrests, restraints and detainments, barratry by crew, acts of thieves and all other similar losses or damage.”

9 Transportverzekering
Dekkingsvraagstukken – Onzekerheidsvereiste / Causaliteit Wat te doen met de standaard ‘onzeker voorval’-clausule: “… indien en voor zover de schade het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. Schade welke niet aan voornoemd onzekerheidsvereiste voldoet is niet gedekt.” Onzekerheidsvereiste onlosmakelijk verbonden met causaliteitsvereiste.

10 Transportverzekering
The “Irene EM” (Lloyd’s Law Reports [2014] Vol. 1, p. 349 e.v.) gaat voor anker. geraakt op drift door het getij. loopt vast (“grounding”).

11 Transportverzekering
Mogelijke oorzaken Nalatigheid van de bemanning Uitvallen van de hoofdmotor Grounding

12 Transportverzekering
Wettelijke uitsluitingen zijn “uninsured” (eigen gebrek en wilful misconduct van de verzekerde) Excluded zijn de in de polis expliciet opgenomen uitsluitingen.

13 Transportverzekering
Onderscheid heeft consequenties voor de vraag of een schade is gedekt Hierbij geldt het “alles of niets”-beginsel Bij een samenloop tussen een gedekt evenement en een “uninsured” (mede)oorzaak heeft de verzekerde recht op volledige vergoeding van de schade Bij samenloop tussen een gedekt evenement en een “excluded” (mede)oorzaak heeft de verzekerde in het geheel geen recht op schadevergoeding Eens een “uninsured” schadeoorzaak, altijd een “uninsured” schadeoorzaak

14 Transportverzekering
Dekkingsvraagstukken - Uitsluitingen “uninsured” en “excluded”

15 Transportverzekering
Institute Time Clauses – Hull “6 PERILS 6.1 This insurance covers loss of or damage to the subject matter insured caused by … Perils of the seas, rivers, lakes, or other navigable waters … 6.2 This insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by … Negligence of Master Officers Crew or Pilots … provided that such loss or damage has not resulted from want of due diligence by the Assured, Owners, Managers or Superintendents or any of their onshore management …”

16 Transportverzekering
If the loss or damage was associated with a peril of the seas, the debility of the vessel did not displace it as a proximate cause. Even if the failure of the engines meant that the vessel could not resist the current, the grounding could not be dissociated from the damage …

17 Transportverzekering
Causaliteit Naar Engels recht is causaliteit, gelijk naar Nederlands recht, in beginsel een vraag van uitleg Institute Clauses kennen verschillende causaliteitsomschrijvingen Reasonably attributable to Causa proxima / dominante oorzaak

18 Transportverzekering
Naar Engels recht wordt onderscheid gemaakt tussen ‘uninsured event’ en ‘exclusions’. Wanneer een gedekt evenement en een wettelijke uitsluiting qua inwerking/dominantie gelijkwaardig zijn, dan geldt naar Engels recht de regel dat de schade volledig wordt toegerekend aan het gedekt evenement. Wanneer een gedekt evenement en een contractuele uitsluiting qua inwerking/dominantie gelijkwaardig zijn dan wordt de schade volledig toegerekend aan de uitsluiting.

19 Transportverzekering
The Cendor Mopu ([2011] 1 Lloyd’s Rep. 560) De Supreme Court wil bij samenloop van een gedekt evenement en eigen gebrek/inherent vice niets weten van het concept van samenwerkende oorzaken. “(…) the sole question in the case where loss or damage is caused by a combination of the physical condition of the insured goods and the condition of the sea encountered in the course of the insured adventure is whether the loss or damage is proximate cause, at least a part, by perils of the sea (or more generally, any fortuitous external accident or casuality), it follows that there are no inherent vice, thereby avoiding the causation issues that arise where there are multiple causes of loss, one of which is an insured risk and one of which is an uninsured or excluded risk”.

20 Transportverzekering
Cendor Mopu ([2011] 1 Lloyd’s Rep. 560) Of, zoals bij Arnould kan worden gelezen: “the analysis in the Cendor Mopu also shows that there cannot be two proximate causes one of which is an external fortuitous event and the other of which is the inability of the subject-matter to withstand such an event due to inherent weakness.”

21 Transportverzekering
Dekkingsvraagstukken - Leerstuk van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW)

22 Transportverzekering
“… uitsluitend met toepassing van Nederlands recht…”


Download ppt "ACIS-Symposium Ontwikkelingen in het verzekeringsrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google