De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examen 2013 Tekstverklaring. Vraag 1 a)Actualiteit b)Grappige toonzetting c)Vergelijking d)Stelling e)Belang onderwerp a)N.v.t. b)Is er niet (sorry Jules.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examen 2013 Tekstverklaring. Vraag 1 a)Actualiteit b)Grappige toonzetting c)Vergelijking d)Stelling e)Belang onderwerp a)N.v.t. b)Is er niet (sorry Jules."— Transcript van de presentatie:

1 Examen 2013 Tekstverklaring

2 Vraag 1 a)Actualiteit b)Grappige toonzetting c)Vergelijking d)Stelling e)Belang onderwerp a)N.v.t. b)Is er niet (sorry Jules ). c)Mogelijk: tussen hondje en mensen. d)Bij te snel lezen mogelijk, maar laatste zin alinea 2 is geen stelling. Het gaat om de vraagstelling in alinea 3. e)Mogelijk: laatste zin alinea 2.

3 Vraag 1

4 Vraag 2 Waar begint deel 2 ‘Belangstelling voor het verleden’? – Alinea 3. – Alinea 4. – Alinea 5. – Alinea 6.

5 Vraag 2

6 Vraag 3 Waar begint deel 4 ‘Historisch besef versus herinnering’? – Alinea 9. – Alinea 13.

7 Vraag 3

8 Vraag 4 Waar begint deel 5 ‘De noodzaak van het historisch besef’? – Alinea 10. – Alinea 11. – Alinea 13. – Alinea 14.

9 Vraag 4

10 Vraag 5 a)Cirkelredenering b)Onjuiste oorzaak- gevolgrelatie c)Generalisatie d)Verschuiven van de bewijslast Conclusie: het historisch besef is geen vanzelfsprekendheid. Argument: bijvoorbeeld voetbalhooligans die Feijenoord-stadion slopen. a)Argument en conclusie zijn niet hetzelfde. b)Als historisch besef geen vanzelfsprekendheid is, dan slopen hooligans het stadion … c)Mogelijk: bijvoorbeeld. d)Er wordt wel een argument gegeven.

11 Vraag 6 a)G is blind voor bepaalde vormen van historisch besef, ook al... b)G gaat uit van een simplistische opvatting over historisch besef, daarom … c)Historisch besef is overal aanwezig, in overeenstemming met G. d)Historisch besef is alleen in aanleg aanwezig, in tegenstelling tot G. a)Mogelijk. b)Mogelijk. Verschil tussen a en b: relatie na de komma. c) Historisch besef is volgens haar juist niet wijdverbreid aanwezig. d) Mogelijk.

12 Vraag 6 (5) Kun je met een bril op blind zijn? Ik ben bang van wel. Natuurlijk gaat het goed met de verkoop- en kijkcijfers voor historie. Daar ben ik ook echt blij mee. Het is grandioos dat een programma als Andere tijden zo goed bekeken wordt en bekroond is. Ik ben er blij om dat Geert Mak in de top 10 van bestverkopende schrijvers staat. Het stemt tevreden dat vanuit de regering een opdracht is gekomen de geschiedeniscanon voor de basisscholen samen te stellen. Zelfs een Nationaal Historisch Museum zal er eindelijk komen na een historie van meer dan twee eeuwen mislukte pogingen er een te stichten. (6) Mooi, mooi, werkelijk waar. Maar wat staat daar tegenover? Desinteresse, kneutergeschiedenis, oplichting, verkitsching van de historie, geschiedenis als pretpark en kermisattractie. Ik kan niet meedoen met het gejuich over de opbloei van de historische belangstelling, omdat ik tegenwoordig zoveel veinzerij zie. De geschiedschrijving van de historie heeft een roddelgehalte gekregen, de tocht naar het verleden staat gelijk aan ramptoerisme, de historische sensatie van Johan Huizinga is sensatiezucht geworden. Dus er is wel belangstelling, maar zij gebruikt veel negatieve woorden voor die soort belangstelling. Als je je alleen daarop richt, dan kun je wel positief zijn, zoals G is. Er is dus sprake van een oorzaak-gevolgrelatie: B.

13 Vraag 7 (6) Mooi, mooi, werkelijk waar. Maar wat staat daar tegenover? Desinteresse, kneutergeschiedenis, oplichting, verkitsching van de historie, geschiedenis als pretpark en kermisattractie. Ik kan niet meedoen met het gejuich over de opbloei van de historische belangstelling, omdat ik tegenwoordig zoveel veinzerij zie. De geschiedschrijving van de historie heeft een roddelgehalte gekregen, de tocht naar het verleden staat gelijk aan ramptoerisme, de historische sensatie van Johan Huizinga is sensatiezucht geworden. (7) Moeten we soms blij zijn met de glossy Maarten! waarin Maarten van Rossem zijn nattevingermeningen verkondigt? Moeten we blij zijn om de ‘Nacht van de Geschiedenis’ met een ‘War Room’, historische games, ouderwets bingo en forensisch onderzoek naar de very cold case Willem van Oranje? Er moet vooral geëxperimenteerd worden met het buiten academische kringen brengen van de geschiedenis. Dat is noodzaak, maar dat hoeft niet tot ranzigheid te leiden.

14 Vraag 8

15 …, maar er staat niets tegenover  niet duidelijk negatief. …, dus er moet geëxperimenteerd worden met het buiten academische kringen brengen van de geschiedenis (is geen conclusie bij eerdere argumenten) maar dat hoeft niet te leiden tot ranzigheid. …, dus er moeten andere manieren komen om interesse te wekken voor geschiedenis / de historie moet op een interessante manier naar buiten worden gebracht  ‘anders’ is te vaag en het gaat niet om ‘interessant’ maar om serieuzer/beter.

16 Vraag 9 Wat weten we over Huizinga? – Alinea 7: de historische sensatie van Johan Huizinga is sensatiezucht geworden. – Huizinga was hoogleraar Algemene Geschiedenis. – Alinea 12: Huizinga heeft de historische sensatie beschreven. Wat weten we over ‘historische sensatiezucht’? – In alinea 7 wordt dat gebruikt als negatief beoordelingswoord voor de huidige historische belangstelling. Er wordt excuus gemaakt aan Huizinga, omdat de schrijfster Huizinga’s term ‘historische sensatie’ misbruikt / verandert in het negatieve ‘sensatiezucht’. (7)

17 Vraag 10

18 De twee soorten cultuur die worden geschetst in alinea 10 en 13 verschillen als volgt van elkaar. In alinea 10 wordt een cultuur besproken met historisch besef. – … cultuur waarin geschiedenis wordt geleerd / geschiedenisonderwijs een grote rol heeft / gebouwen, objecten of plaatsen een waarde hebben / historische monumenten worden behouden  voorbeelden. In alinea 13 wordt een cultuur besproken waarin nog geen historisch besef is. (23) Waarom fout? – Cultuur die al geschiedenis is – cultuur waarin een geschiedenis tot stand komt. – Devotie al aan de materie toegekend – devotie moet nog toegekend worden. – Cultuur met historisch besef – cultuur met herinneringen.

19 Vraag 11 a)… leeft het verleden voort, zodat we herinnerd worden. b)… zorgt voor zorgvuldig omgaan met zaken, zodat die blijven voortbestaan. c)… zullen we in de toekomst herdacht worden, zodat we blijven voortleven. d)… zullen we reïncarneren, zodat we zullen voortleven. a)Mogelijk. b)Mogelijk. c)Mogelijk. Verschil: het gaat om het verleden en ‘we’, zaken of ‘we’ alleen. d) Reïncarneren is zoiets bijzonders, dat wordt vast niet bedoeld.

20 Vraag 11 (15) Velen geloven niet meer in een hiernamaals. Laten we dan in een hiervoormaals geloven. Dat is niet moeilijk. De tekenen van het verleden zijn overal zichtbaar. We hoeven maar om ons heen te kijken. We kunnen de onttoverde wereld hertoveren door het verleden te zien. Mijn hondje maakt gebruik van zijn herinnering, anders kan hij niet overleven. Wij zijn allemaal afhankelijk van het verleden om te overleven, we varen op ons verleden om voort te kunnen. Laten we in onze huidige maatschappij vaker proberen om verleden en heden te laten samen smelten, het is onze enige overlevingskans als we er zelf niet meer zijn. Het gaat in deze alinea om het verleden: het verleden moet erkend en gewaardeerd worden. Het gaat niet om het herdenken van zaken (gebouwen bijvoorbeeld) of mensen. Antwoord: A.

21 Vraag 12 (15) Velen geloven niet meer in een hiernamaals. Laten we dan in een hiervoormaals geloven. Dat is niet moeilijk. De tekenen van het verleden zijn overal zichtbaar. We hoeven maar om ons heen te kijken. We kunnen de onttoverde wereld hertoveren door het verleden te zien. Mijn hondje maakt gebruik van zijn herinnering, anders kan hij niet overleven. Wij zijn allemaal afhankelijk van het verleden om te overleven, we varen op ons verleden om voort te kunnen. Laten we in onze huidige maatschappij vaker proberen om verleden en heden te laten samen smelten, het is onze enige overlevingskans als we er zelf niet meer zijn.

22 Vraag 12

23 Hoe wordt de bewering voor het dier uitgewerkt? Hoe wordt de bewering voor de mens uitgewerkt? – Deze bewering wordt voor mens en dier op de volgende manier uitgewerkt. – Een dier heeft zijn herinnering nodig om letterlijk te overleven. – Een mens heeft geschiedenis / historisch besef nodig om figuurlijk te overleven. (21)

24 Vraag 13 a)Uiteenzetten (ontwikkeling historisch besef) en overtuigen (mens en dier verschillen van elkaar) b)Uiteenzetten (hoe komt historisch besef tot stand) en overtuigen (ervaring heden anders met historisch besef) c)Informeren (belang historisch besef) en bepleiten (meer aandacht voor historische gebeurtenissen) d)Informeren (verschillende historische visies) en overtuigen noodzakelijkheid aandacht roemruchte gebeurtenissen) a)Mogelijk. b)Mogelijk. c)Informeren vrij onwaarschijnlijk, bovendien wordt er niet om aandacht voor historische gebeurtenissen gevraagd. d)Informeren vrij onwaarschijnlijk, bovendien wordt er niet om aandacht voor roemruchte gebeurtenissen gevraagd.

25 Vraag 13 Titel: ‘Ik was dus ik ben. Laten we in het hiervoornamaals geloven.’  verleden belangrijk Inleiding: ‘Wanneer ontstaat historisch besef eigenlijk?’ Slot: het gaat niet om het verschil tussen mens en dier maar om het belang van geschiedenis. Antwoord: B.

26 Vraag 14 Steeds hoofdgedachte voor uiteenzettende deel en betogende deel. a)Aandacht is geen historisch besef, historische sensatie. b)Sensatiezucht, sensatiezucht  historische besef. c)Onvoldoende historische kennis, historisch besef voor toekomst d)Wel historisch besef, onderwijs a)Mogelijk. b)Mogelijk. c)Mogelijk. d)Juist geen historisch besef en onderwijs is een deelonderwerp.

27 Vraag 14

28 Vraag 15

29 In het fragment ontstaat historisch besef na een diepgaande, kwalitatieve levenservaring. In de hoofdtekst ontstaat historisch besef na het ervaren van de historische sensatie over een object. (27) – Correctievoorschrift: hedendaagse zaken.


Download ppt "Examen 2013 Tekstverklaring. Vraag 1 a)Actualiteit b)Grappige toonzetting c)Vergelijking d)Stelling e)Belang onderwerp a)N.v.t. b)Is er niet (sorry Jules."

Verwante presentaties


Ads door Google