De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Kwantitatieve analyse van het stof in de CD – afdeling – CPBW 12/06/2014 Datum: meting: 10 maart 2014 Inleiding: Gemaakte afspraken op het CPBW 13/09/2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Kwantitatieve analyse van het stof in de CD – afdeling – CPBW 12/06/2014 Datum: meting: 10 maart 2014 Inleiding: Gemaakte afspraken op het CPBW 13/09/2012."— Transcript van de presentatie:

1 1 Kwantitatieve analyse van het stof in de CD – afdeling – CPBW 12/06/2014 Datum: meting: 10 maart 2014 Inleiding: Gemaakte afspraken op het CPBW 13/09/2012 - Bij wie? We zouden bij 4 personen een meting doen op de laadkade, zowel de in haleerbare als inadembare fractie: heftruckbestuurder, kuismachine, controleur en werkvoorbereider - Welke fracties? Zoals hier boven vermeld de twee fracties (inhaleerbaar en inadembaar voor een aantal metalen (zie hieronder)). - Welke metalen? De mogelijk kankerverwekkende stoffen: arsenicum, cadmium, berillium De giftige stoffen: lood, selenium, telurium - Concreet ? Per staal 6 bepalingen: lood, selenium, arsenicum, telurium, cadmium, berillium en de fractie (inadembaar of inhaleerbaar).

2 2 Uitgevoerde analyses :  Inadembare fractie: deeltjes met aërodynamische diameter tot 10 micron die achterblijven in de neus- en keelholte.  Inhaleerbare fractie: deeltjes kleiner dan 100 micron die doordringen tot in de fijnste structuren van de longen (de longblaasjes).  Metalen: lood, selenium, arsenicum, telurium, cadmium, berillium Analyse op: opwaaiend stof dat afkomstig kan zijn van:  uitlaatgassen van vrachtwagens  rubber t.g.v. van slijtage van de banden.  algemeen aanwezig stof: o.a. zand, roet … Aanwezigen: de heer Luc Cauwberghs de heer Johan Vanlangendonck Mevrouw Helena Vangoethem

3 3 Staalname en analyse : Tijdstip: van + 6h.30 – + 14h.00 + 400 minuten Personal sampling: 4 personen droegen ieder 2 pompen (IH – en IA fractie) heftruck 2357: dhr. David Cornelis controleur: dhr. Szladoviczs Istvan werkvoorbereider: dhr. Cauwbergs Luc veegmachine 3027: dhr. Peeters Pascal Labo : K.U.Leuven Afd. Arbeids-, Milieu- en Verzekeringsgeneeskunde Laboratorium voor Arbeids- en Milieuhygiëne Kapucijnenvoer 35, 6de verdieping B-3000 Leuven

4 4 Grenswaarde of wettelijke bepalingen Wat is een grenswaarde? De grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling is de maximaal toelaatbare concentratie van een chemisch agens waaraan een werknemer blootgesteld mag worden. Een correcte naleving van die waarde beschermt de meerderheid van de werknemers tegen schadelijke gevolgen voor de gezondheid. De grenswaarden worden vastgesteld op basis van een referentieperiode die gelijk is aan een tijdsgewogen gemiddelde over 8 uur. Bron grenswaarde: KB van 20 mei 2011 ( BS 30 juni 2011) betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van Chemische agentia op het werk. Stof :inhaleerbare fractie: 10 mg/m³ inadembare fractie:3 mg/m³ Metalen:- lood:0.15 mg/m³ - selenium:0.2 mg/m³ - tellurium:0.1 mg/m³ - arsenicum:0.01 mg/m³ - cadmium (*):0.01 mg/m³ (IH) 0.002 mg/m³ (IA) - beryllium:0.002 mg/m³ (*) de grenswaarde voor de inhaleerbare en inadembare fractie verschillen

5 5 Meetresultaten (1) MeetplaatsPersonalGemeten stofMeetresultaatGrenswaarde Heftruck 2357 Dhr. David Cornelis IOM E93 CYCL E001 IH (*): totaal stof 0,058 mg/m³ 10 mg/m³ IA (**): totaal stof 0,032 mg/m³ 3 mg/m³ IH: beryllium < 0.000058 mg/m³ 0.002 mg/m³ IA: beryllium < 0.000053 mg/m³ “ IH: arsenicum < 0.000058 mg/m³ 0.01 mg/m³ IA: arsenicum < 0.000053 mg/m³ “ IH: selenium < 0.000058 mg/m³ 0.2 mg/m³ IA: selenium < 0.000053 mg/m³ “ IH: cadmium < 0.000058 mg/m³ 0.01 mg/m³ IA: cadmium < 0.000053 mg/m³ 0.002 mg/m³ IH: tellurium < 0.000058 mg/m³ 0.1 mg/m³ IA: tellurium < 0.000053 mg/m³ „ IH: lood < 0.000058 mg/m³ 0.15 mg/m³ IA: lood < 0.000098 mg/m³ „

6 6 Meetresultaten (2) MeetplaatsPersonalGemeten stofMeetresultaatGrenswaarde Controleur Dhr. Istvan Szladivicz IOM E94 CYCL E002 IH (*): totaal stof 0,27 mg/m³10 mg/m³ IA (**): totaal stof 0,077 mg/m³3 mg/m³ IH: beryllium < 0.000061 mg/m³0.002 mg/m³ IA: beryllium < 0.000055 mg/m³“ IH: arsenicum < 0.000061 mg/m³0.01 mg/m³ IA: arsenicum < 0.000055 mg/m³“ IH: selenium < 0.000061 mg/m³0.2 mg/m³ IA: selenium < 0.000055 mg/m³“ IH: cadmium < 0.000061 mg/m³0.01 mg/m³ IA: cadmium < 0.000055 mg/m³0.002 mg/m³ IH: tellurium < 0.000061 mg/m³0.1 mg/m³ IA: tellurium < 0.000055 mg/m³„ IH: lood < 0.000073 mg/m³0.15 mg/m³ IA: lood < 0.00023mg/m³„

7 7 Meetresultaten (3) MeetplaatsPersonalGemeten stofMeetresultaatGrenswaarde Werkvoorbereider Dhr. Luc Cauwberghs IOM E92 CYCL D188 IH (*): totaal stof n.d. (***) 10 mg/m³ IA (**): totaal stof 0.11 mg/m³ 3 mg/m³ IH: beryllium < 0.000064 mg/m³ 0.002 mg/m³ IA: beryllium < 0.000060 mg/m³ “ IH: arsenicum < 0.000064 mg/m³ 0.01 mg/m³ IA: arsenicum < 0.000060 mg/m³ “ IH: selenium < 0.000064 mg/m³ 0.2 mg/m³ IA: selenium < 0.000060 mg/m³ “ IH: cadmium < 0.000064 mg/m³ 0.01 mg/m³ IA: cadmium < 0.000060 mg/m³ 0.002 mg/m³ IH: tellurium < 0.000064 mg/m³ 0.1 mg/m³ IA: tellurium < 0.000060 mg/m³ „ IH: lood < 0.000064 mg/m³ 0.15 mg/m³ IA: lood < 0.000060 mg/m³ „

8 8 Meetresultaten (4) MeetplaatsPersonalGemeten stofMeetresultaatGrenswaarde Veegmachine 3027 Dhr. Peeters Pascal IOM E91 CYCL D187 IH (*): totaal stof 0.23 mg/m³ 10 mg/m³ IA (**): totaal stof 0.083 mg/m³ 3 mg/m³ IH: beryllium < 0.000065 mg/m³ 0.002 mg/m³ IA: beryllium < 0.000059 mg/m³ “ IH: arsenicum < 0.000065 mg/m³ 0.01 mg/m³ IA: arsenicum < 0.000059 mg/m³ “ IH: selenium < 0.000065 mg/m³ 0.2 mg/m³ IA: selenium < 0.000059 mg/m³ “ IH: cadmium < 0.000065 mg/m³ 0.01 mg/m³ IA: cadmium < 0.000059 mg/m³ 0.002 mg/m³ IH: tellurium < 0.000065 mg/m³ 0.1 mg/m³ IA: tellurium < 0.000059 mg/m³ „ IH: lood < 0.000078 mg/m³ 0.15 mg/m³ IA: lood < 0.000059 mg/m³ „

9 9 Meetresultaten (5): overzicht alle meetpunten

10 Meetresultaten(6): vergelijking 2013 - 2014 10

11 11 Bespreking meetresultaten Wat leren ons deze metingen:  Dat al de stoffen, die in het wrijfmonster geanalyseerd werden, gemeten werden, zij het voor de meeste stoffen in een vrij lage concentratie. D.w.z. overal onder de 10 % ( Vorige keer zaten we met berillium op verschillende plaatsen boven de 10% ) Dit betekent:  Is de gemeten waarde representatief voor de werkplaatscondities en het resultaat is gelijk aan of groter dan de grenswaarde, moeten er onmiddellijk acties en maatregelen genomen worden om deze blootstelling te reduceren.  Is de gemeten waarde representatief voor de werkplaatscondities en het resultaat van de meting ligt boven de 10 % en onder de 100 %, dan kan een risico voor normoverschrijding niet uitgesloten worden.  wanneer kan aangetoond worden dat de gemeten waarde representatief is voor de werkplaatscondities op lange termijn, en de waarde is kleiner dan 10 % van de grenswaarde, dan mag men er vanuit gaan dat de gemeten waarde onder de grenswaarde ligt. Men mag dan stellen dat er verder geen periodieke metingen nodig zijn. Het blijft wel belangrijk dat er een regelmatige controle gebeurt van de situatie. We zitten met al de meetresultaten onder 10 % van de grenswaarde.

12 12 Besluit en advies (1) Wanneer er een bepaald risico aanwezig is in een bedrijf dan schrijft de wetgever voor dat al naargelang ernst en aard van het risico een hiërarchie van de te nemen maatregelen dient genomen te worden. Concreet betekent dat men:  de eerste maatregelen aan de bron: vermijden aan de bron Het aanwezige stof wordt veroorzaakt door de in – en uitrijdende vrachtwagens. Hieraan zal men weinig kunnen veranderen. Wel van belang is hier dat vrachtwagens niet blijven draaien.

13 13 Besluit en advies (2)  een tweede maatregel houdt in dat men collectieve maatregelen kan treffen. Als we dan niet rechtstreeks aan de bron kunnen inwerken zouden we aan de omstandigheden iets kunnen doen, door: - goed blijven ventileren: Men kan extractie ventilatoren voorzien die het opwaaiend stof kunnen naar buiten afzuigen. Deze ventilatoren waren voorzien en waren allemaal in werking. - nog beter en meer kuisen: dwz de frequentie van het vegen nog op te drijven of toch zeker de huidige frequentie aan houden. Het kuisen betreft niet alleen de vloeren, maar ook de hoger gelegen plaatsen, waar het stof zich kan neerzetten. Dit blijft altijd een bron van mogelijks opwaaiend stof.

14 14 Besluit en advies (3)  een derde maatregel: de persoonlijke beschermingsmiddelen. Wanneer is een stof schadelijk? De deeltjesgrootte, de concentratie en de eigenschappen van de stof zijn maatgevend voor de keuze van het masker. Twijfelt u? Neem dan het zekere voor het onzekere. Bij de keuze van stofmaskers is de eerste afweging natuurlijk: tegen welke stoffen en deeltjesgrootte moet bescherming worden geboden en wat is de MAC - waarde ervan?  Bijkomende metingen, na de genomen of afgesproken maatregelen  tenslotte is er nog de hygiëne En tenslotte moet men er steeds op blijven toezien dat de genomen hygiënische maatregelen goed opgevolgd worden en toegepast blijven. Dit betekent concreet: - niet eten of drinken op de werkpost - handen wassen voor het eten en bij het beëindigen van het werk


Download ppt "1 Kwantitatieve analyse van het stof in de CD – afdeling – CPBW 12/06/2014 Datum: meting: 10 maart 2014 Inleiding: Gemaakte afspraken op het CPBW 13/09/2012."

Verwante presentaties


Ads door Google