De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Logeion op Koers Update 2011-2015. Koers 2011-2015 Logeion is een gezonde, groeiende vereniging met ruim 3.000 leden, die tegelijkertijd meer kwaliteit,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Logeion op Koers Update 2011-2015. Koers 2011-2015 Logeion is een gezonde, groeiende vereniging met ruim 3.000 leden, die tegelijkertijd meer kwaliteit,"— Transcript van de presentatie:

1 Logeion op Koers Update 2011-2015

2 Koers 2011-2015 Logeion is een gezonde, groeiende vereniging met ruim 3.000 leden, die tegelijkertijd meer kwaliteit, scherpte en profiel kan gebruiken. Ons vak verdient een professionele, gezaghebbende en volwassen beroepsorganisatie. Stip aan de horizon is een open, laagdrempelig en relevant platform voor àlle communicatieprofessionals in Nederland. In een kleurrijk vak kan dat alleen wanneer we verder groeien én eenheidsworst voorkomen. De toekomst van Logeion is een doelgroepgerichte ‘community van communities’. Een inspirerend palet speciaalzaken onder één kwaliteitsdak.

3 ProfessieProgrammeringPositionering De koers van Logeion in 3 pijlers Professionele organisatie en werkwijze Organisatie, werkwijze en samenspel bestuur, bureau, commissies, vakgroepen etc. Purpose Kernopdracht van Logeion Het waarom van wat we doen 2

4 De beweging die we willen maken ProfessieProgrammering Positionering Professionele organisatie 2005 2010 3 ProfessieProgrammering Positionering Professionele organisatie 2011 2015

5 ProfessieProgrammeringPositionering Regie: de inrichting in lijn met de richting ‘Voor de Verbinding’ Eveline Boerrigter Corine Havinga Folkert Reith Eric Lagerwey Genieke Hertoghs Ronald de Wilde Chantal Verhoeven Edwin van de Haar Esther Schaddelee Jeroen Koedam

6 Adviesraad Onderwijs & Professie Adviesraad Programmering & Trends Adviesraad Positionering Vak & Beroepsgroep Regie: voor elke pijler één adviesraad Lid AOP qqLid APT qq Lid APV qq Trienke Damstra Ilse van Ravenstein Carola van Kester Onno Houtschild

7 Hoogtepunten Logeion 2011 1.Aangescherpte Koers (met steun ALV) na verkiezingsstrijd nieuwe voorzitter (mei) 2.Verdubbeling aantal bijeenkomsten in 2011 vergeleken met 2010 3.Meer deelnemers dan ooit. Tevens groei van aandeel niet-leden bij bijeenkomsten 4.Nieuwe founding father (CCJ) Logeion Leerstoel Strategische Communicatie 5.Start TCC met als eerste doel de hercertificering van SRM en Van der Hilst 6.Verkiezing Celia Noordergraaf tot (eerste) Communicatievrouw 2011 7.Start CommunicatiePanel voor onderzoek en peilingen onder professionals 8.Groei Twitter naar > 4000 volgers 9.Groei Linkedin groep > 6700 leden 10.Groei ledental naar > 3100 leden

8 Hoogtepunten Logeion 2012 1.Toetsing en certificering van ‘hofleveranciers’ SRM en Van der Hilst 2.Leerstoel: door met Noelle Aarts, continuïteit en goede evaluatie met UvA 3.Start herijking vak- en themagroepen tot helder palet met actieve communities 4.Zo’n 70 bijeenkomsten in het land, met meer deelnemers dan ooit 5.Uitstekend Jaarcongres in Leiden, met goede waardering deelnemers 6.Start Logeion Young Professionals voor studenten en starters 7.Samenwerking PZO (belangenbehartiging ZZP’ers) en Frankwatching (vacaturebank) 8.Groei Twitter naar > 5718 volgers, groei LinkedIn groep naar > 8600 leden 9.Goede beoordeling magazine C. Lezersonderzoek: waardering gestegen

9 Hoogtepunten Logeion 2013 1.Kwaliteit programma en aanbod inhoudelijke bijeenkomsten duidelijk in de lift: veel activiteiten volgeboekt, wegens succes herhaald en meer in de regio 2.Trends in het vak gedefinieerd ter inspiratie programmering, progressie met herinrichting Vak- en Themagroepen, logische jaarcyclus en vooruit planning 3.Paradepaardjes: series als de Masterclasses en de Communicatie Colleges met o.a. Betteke van Ruler, Guido Rijnja, Noelle Aarts en Cees van Riel 4.Jaarcongres in Fort Voordorp was groot succes, voor het eerst Logeion XL met ruim 300 professionals in Spant, geslaagd 100.000+ congres en studiereis naar Brussel 5.Leerstoel: eerste verkenning Centrum voor Strategische Communicatie. Meer aandacht voor verbinding Wetenschap & Praktijk 6.Positionering van het vak: binnen de beroepsgroep al veel meer zichtbaar, strategie voor ‘stem van het vak’ nu in de steigers, mede dankzij nieuwe adviesraad 7.Groei: Twitter > 8.000 volgers, Linkedin > 9.500 leden, en wederom meer aanmeldingen dan opzeggingen: netto groei van ruim 100 leden naar > 3.250

10 Hoogtepunten Logeion 2013: nieuwe website!

11 Hoogtepunten Logeion 2014 1.Certificering: Voor het eerst een nieuwe opleiding gecertificeerd (Lectric). SRM stapt in het certificeringsproces voor de D-opleiding. College van Beroep geïnstalleerd 2.Leerstoel van Noelle Aarts levert eerste promovenda af (dr. Marian ter Haar) en uitwerking plannen Centrum voor Strategische Communicatie 3.Nieuwe Vakgroep Overheidscommunicatie onder leiding van oud-bestuurslid Vera de Witte. Tevens recordaantal inzendingen voor de Galjaardprijs (29 stuks) 4.Ruim 70 vakinhoudelijke bijeenkomsten, waaronder de serie Communicatie Colleges met o.a. Huib Koeleman (steeds 150-180 deelnemers) 5.Seizoen afgetrapt met Logeion Live XL in ‘t Spant in Bussum. Benoeming Ella Broos als actief lid van het jaar. Volle bak eveneens bij IC Eye Openers (200 m/v) 6.Logeion Young Professionals draait op volle toeren. Recent gestart met ‘College Tour’ langs Hogescholen / HBO Communicatie opleidingen in het hele land 7.Vak- en Themagroepen worden nieuwsmakelaar dankzij de nieuwe website. Zij kunnen nu zelf vakinhoudelijk nieuws brengen en bloggen op hun eigen webpagina. 8.Zichtbaarheid van Logeion in landelijke media krijgt gestalte (FD, NRC, Parool). Druk bezocht debat met Zembla in Nieuwspoort (voorlichting versus journalistiek) 9.Groei in aantal leden (tegen de stroom in), groei oplage C, groei CommunicatiePanel, groei via Twitter (ruim 10.000) en groei via LinkedIn (ruim 10.000).

12 11 Prioriteiten 2015 – Professie 1.Beroepsniveauprofielen: afronding en introductie 2.0 versie. Breder bekend maken en makkelijker toepasbaas in onderwijs en praktijk. 2.Opleidingscertificering: na Lectric, SRM en Van der Hilst nieuwe instituten en verdere professionalisering audits met professionele partij (Hobeon). 3.Leerstoel & Wetenschap: financiering versterken en definitief besluit over realisatie van een Centrum voor Strategische Communicatie. 4.Lange termijn visie: ontwikkelen samenhang en aangescherpte koers in onderwijs en professionalisering. Definitieve besluitvorming over thema’s als intervisie, persoonscertificering en ‘leven lang leren’.

13 12 Prioriteiten 2015 - Programmering 1.Sterk en inspirerend aanbod: door op ingeslagen weg met meer kwaliteit, segmentatie, jaarcyclus, labeling en hoogwaardige series. 2.Vakgroepen en Themagroepen: waar nodig versterken bezetting, activiteiten en zichtbaarheid. Eigen ruimte en content op website. 3.Netwerkgroepen: alle support voor Logeion Young Professionals. Voorbereiden en opstarten ‘Club van 100’ (directeuren Communicatie). 4.Overheidscommunicatie: stevig neerzetten nieuwe vakgroep en nieuwe formule Galjaardprijs. 5.De vier grotere evenementen: evaluatie en aanscherping formule.

14 13 Prioriteiten 2015 - Positionering 1.Positionering vak: versterken van de ‘stem van het vak’ richting de buitenwereld. Actielijnen: Vakautoriteit mobiliseren: thema’s, boegbeelden, en ‘Rapid Reaction’ Uitwerken overige actiepunten uit lange termijn strategie 2.Profilering Logeion, met name: Nieuwe website doorontwikkelen en ‘state of the art’ houden CommunicatiePanel uitbouwen en regelmatig trendonderzoek Nieuwe huisstijl / look-and-feel en aanscherpen communicatiemix Intensiveren ledenwerving en ledenbinding: aanscherpen en uitvoeren bestaande actieplan

15 Logeion op Koers De aangescherpte missie

16 Koers, Karakter en Kernopdracht 15 Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals In het hart van het vak.

17 Logeion is de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Een bloeiende vereniging met ruim 3.000 leden, in het hart van het vak. Logeion is wereldwijd de op één na oudste beroepsorganisatie voor communicatie en kent een rijke traditie van bijna 70 jaar vernieuwing. Mede daardoor behoort Nederland, zowel in de beroepspraktijk als in onderwijs en wetenschap, tot de voorhoede van het vak. Logeion is een eigentijds en open platform, waaraan professionals zich op allerlei manieren kunnen verbinden. De één kiest voor een actieve rol binnen de vereniging. De ander maakt gebruik van het brede aanbod aan inhoudelijke bijeenkomsten om bij te blijven en vakgenoten te ontmoeten. Weer anderen participeren in de discussies en kennisuitwisseling via online fora en sociale media. Logeion koestert en faciliteert ook de veelkleurigheid van het vak. Vakgroepen, themagroepen en netwerkgroepen vormen een thuisbasis voor communicatieprofessionals uit het brede palet aan specialismen, interesses en ervaringsniveaus. Logeion is er voor de hele beroepsgroep. Het is jouw Logeion. Logeion wil een inspirerend platform zijn voor álle communicatieprofessionals in Nederland. Een netwerk en thuishaven voor vakgenoten en een inhoudelijke ontmoetingsplaats waar professionals zich blijven ontwikkelen. Logeion geeft richting en impulsen aan de verdere professionalisering van het vak. Logeion inspireert en faciliteert de beroepsgroep om steeds beter te worden. Daarnaast wil Logeion een leidende rol spelen waar het gaat om de positionering van het vak en de beroepsgroep. Samengevat staat Logeion voor drie kerntaken: professionalisering, programmering en positionering. Dit alles met één doel: bijdragen aan een sterk vak en een zelfbewuste beroepsgroep, met een herkenbaar profiel en een stevige positie. Dit doen we vanuit de overtuiging dat daarmee een hoger doel is gediend. Want professionele communicatie is een strategische discipline die het verschil kan maken. Communicatie draagt wezenlijk bij aan gezonde organisaties waar mensen samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. Ook levert communicatie een cruciale bijdrage aan de kracht van bedrijven en maatschappelijke organisaties en aan de effectiviteit van overheidsbeleid. Professionele communicatie is onmisbaar voor onze economie, democratie en samenleving. Daar maakt Logeion zich sterk voor. Logeion. In het hart van het vak. Logeion. In het hart van het vak 16

18 Logeion is de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Een bloeiende vereniging met ruim 3.000 leden, in het hart van het vak. Logeion is wereldwijd de op één na oudste beroepsorganisatie voor communicatie en kent een rijke traditie van bijna 70 jaar vernieuwing. Mede daardoor behoort Nederland, zowel in de beroepspraktijk als in onderwijs en wetenschap, tot de voorhoede van het vak. Logeion is een eigentijds en open platform, waaraan professionals zich op allerlei manieren kunnen verbinden. De één kiest voor een actieve rol binnen de vereniging. De ander maakt gebruik van het brede aanbod aan inhoudelijke bijeenkomsten om bij te blijven en vakgenoten te ontmoeten. Weer anderen participeren in de discussies en kennisuitwisseling via online fora en sociale media. Logeion koestert en faciliteert ook de veelkleurigheid van het vak. Vakgroepen, themagroepen en netwerkgroepen vormen een thuisbasis voor communicatieprofessionals uit het brede palet aan specialismen, interesses en ervaringsniveaus. Logeion is er voor de hele beroepsgroep. Het is jouw Logeion. Logeion wil een inspirerend platform zijn voor álle communicatieprofessionals in Nederland. Een netwerk en thuishaven voor vakgenoten en een inhoudelijke ontmoetingsplaats waar professionals zich blijven ontwikkelen. Logeion geeft richting en impulsen aan de verdere professionalisering van het vak. Logeion inspireert en faciliteert de beroepsgroep om steeds beter te worden. Daarnaast wil Logeion een leidende rol spelen waar het gaat om de positionering van het vak en de beroepsgroep. Samengevat staat Logeion voor drie kerntaken: professionalisering, programmering en positionering. Dit alles met één doel: bijdragen aan een sterk vak en een zelfbewuste beroepsgroep, met een herkenbaar profiel en een stevige positie. Dit doen we vanuit de overtuiging dat daarmee een hoger doel is gediend. Want professionele communicatie is een strategische discipline die het verschil kan maken. Communicatie draagt wezenlijk bij aan gezonde organisaties waar mensen samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. Ook levert communicatie een cruciale bijdrage aan de kracht van bedrijven en maatschappelijke organisaties en aan de effectiviteit van overheidsbeleid. Professionele communicatie is onmisbaar voor onze economie, democratie en samenleving. Daar maakt Logeion zich sterk voor. Logeion. In het hart van het vak. Logeion. In het hart van het vak 17

19 Logeion is de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Een bloeiende vereniging met ruim 3.000 leden, in het hart van het vak. Logeion is wereldwijd de op één na oudste beroepsorganisatie voor communicatie en kent een rijke traditie van bijna 70 jaar vernieuwing. Mede daardoor behoort Nederland, zowel in de beroepspraktijk als in onderwijs en wetenschap, tot de voorhoede van het vak. Logeion is een eigentijds en open platform, waaraan professionals zich op allerlei manieren kunnen verbinden. De één kiest voor een actieve rol binnen de vereniging. De ander maakt gebruik van het brede aanbod aan inhoudelijke bijeenkomsten om bij te blijven en vakgenoten te ontmoeten. Weer anderen participeren in de discussies en kennisuitwisseling via online fora en sociale media. Logeion koestert en faciliteert ook de veelkleurigheid van het vak. Vakgroepen, themagroepen en netwerkgroepen vormen een thuisbasis voor communicatieprofessionals uit het brede palet aan specialismen, interesses en ervaringsniveaus. Logeion is er voor de hele beroepsgroep. Het is jouw Logeion. Logeion wil een inspirerend platform zijn voor álle communicatieprofessionals in Nederland. Een netwerk en thuishaven voor vakgenoten en een inhoudelijke ontmoetingsplaats waar professionals zich blijven ontwikkelen. Logeion geeft richting en impulsen aan de verdere professionalisering van het vak. Logeion inspireert en faciliteert de beroepsgroep om steeds beter te worden. Daarnaast wil Logeion een leidende rol spelen waar het gaat om de positionering van het vak en de beroepsgroep. Samengevat staat Logeion voor drie kerntaken: professionalisering, programmering en positionering. Dit alles met één doel: bijdragen aan een sterk vak en een zelfbewuste beroepsgroep, met een herkenbaar profiel en een stevige positie. Dit doen we vanuit de overtuiging dat daarmee een hoger doel is gediend. Want professionele communicatie is een strategische discipline die het verschil kan maken. Communicatie draagt wezenlijk bij aan gezonde organisaties waar mensen samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. Ook levert communicatie een cruciale bijdrage aan de kracht van bedrijven en maatschappelijke organisaties en aan de effectiviteit van overheidsbeleid. Professionele communicatie is onmisbaar voor onze economie, democratie en samenleving. Daar maakt Logeion zich sterk voor. Logeion. In het hart van het vak. Logeion. In het hart van het vak 18

20 Logeion is de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Een bloeiende vereniging met ruim 3.000 leden, in het hart van het vak. Logeion is wereldwijd de op één na oudste beroepsorganisatie voor communicatie en kent een rijke traditie van bijna 70 jaar vernieuwing. Mede daardoor behoort Nederland, zowel in de beroepspraktijk als in onderwijs en wetenschap, tot de voorhoede van het vak. Logeion is een eigentijds en open platform, waaraan professionals zich op allerlei manieren kunnen verbinden. De één kiest voor een actieve rol binnen de vereniging. De ander maakt gebruik van het brede aanbod aan inhoudelijke bijeenkomsten om bij te blijven en vakgenoten te ontmoeten. Weer anderen participeren in de discussies en kennisuitwisseling via online fora en sociale media. Logeion koestert en faciliteert ook de veelkleurigheid van het vak. Vakgroepen, themagroepen en netwerkgroepen vormen een thuisbasis voor communicatieprofessionals uit het brede palet aan specialismen, interesses en ervaringsniveaus. Logeion is er voor de hele beroepsgroep. Het is jouw Logeion. Logeion wil een inspirerend platform zijn voor álle communicatieprofessionals in Nederland. Een netwerk en thuishaven voor vakgenoten en een inhoudelijke ontmoetingsplaats waar professionals zich blijven ontwikkelen. Logeion geeft richting en impulsen aan de verdere professionalisering van het vak. Logeion inspireert en faciliteert de beroepsgroep om steeds beter te worden. Daarnaast wil Logeion een leidende rol spelen waar het gaat om de positionering van het vak en de beroepsgroep. Samengevat staat Logeion voor drie kerntaken: professionalisering, programmering en positionering. Dit alles met één doel: bijdragen aan een sterk vak en een zelfbewuste beroepsgroep, met een herkenbaar profiel en een stevige positie. Dit doen we vanuit de overtuiging dat daarmee een hoger doel is gediend. Want professionele communicatie is een strategische discipline die het verschil kan maken. Communicatie draagt wezenlijk bij aan gezonde organisaties waar mensen samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. Ook levert communicatie een cruciale bijdrage aan de kracht van bedrijven en maatschappelijke organisaties en aan de effectiviteit van overheidsbeleid. Professionele communicatie is onmisbaar voor onze economie, democratie en samenleving. Daar maakt Logeion zich sterk voor. Logeion. In het hart van het vak. Logeion. In het hart van het vak 19

21 Logeion is de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Een bloeiende vereniging met ruim 3.000 leden, in het hart van het vak. Logeion is wereldwijd de op één na oudste beroepsorganisatie voor communicatie en kent een rijke traditie van bijna 70 jaar vernieuwing. Mede daardoor behoort Nederland, zowel in de beroepspraktijk als in onderwijs en wetenschap, tot de voorhoede van het vak. Logeion is een eigentijds en open platform, waaraan professionals zich op allerlei manieren kunnen verbinden. De één kiest voor een actieve rol binnen de vereniging. De ander maakt gebruik van het brede aanbod aan inhoudelijke bijeenkomsten om bij te blijven en vakgenoten te ontmoeten. Weer anderen participeren in de discussies en kennisuitwisseling via online fora en sociale media. Logeion koestert en faciliteert ook de veelkleurigheid van het vak. Vakgroepen, themagroepen en netwerkgroepen vormen een thuisbasis voor communicatieprofessionals uit het brede palet aan specialismen, interesses en ervaringsniveaus. Logeion is er voor de hele beroepsgroep. Het is jouw Logeion. Logeion wil een inspirerend platform zijn voor álle communicatieprofessionals in Nederland. Een netwerk en thuishaven voor vakgenoten en een inhoudelijke ontmoetingsplaats waar professionals zich blijven ontwikkelen. Logeion geeft richting en impulsen aan de verdere professionalisering van het vak. Logeion inspireert en faciliteert de beroepsgroep om steeds beter te worden. Daarnaast wil Logeion een leidende rol spelen waar het gaat om de positionering van het vak en de beroepsgroep. Samengevat staat Logeion voor drie kerntaken: professionalisering, programmering en positionering. Dit alles met één doel: bijdragen aan een sterk vak en een zelfbewuste beroepsgroep, met een herkenbaar profiel en een stevige positie. Dit doen we vanuit de overtuiging dat daarmee een hoger doel is gediend. Want professionele communicatie is een strategische discipline die het verschil kan maken. Communicatie draagt wezenlijk bij aan gezonde organisaties waar mensen samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. Ook levert communicatie een cruciale bijdrage aan de kracht van bedrijven en maatschappelijke organisaties en aan de effectiviteit van overheidsbeleid. Professionele communicatie is onmisbaar voor onze economie, democratie en samenleving. Daar maakt Logeion zich sterk voor. Logeion. In het hart van het vak. Logeion. In het hart van het vak 20

22 Logeion groeit en bloeit Dankzij de inzet van het bureau en zo’n 300 actieve leden!


Download ppt "Logeion op Koers Update 2011-2015. Koers 2011-2015 Logeion is een gezonde, groeiende vereniging met ruim 3.000 leden, die tegelijkertijd meer kwaliteit,"

Verwante presentaties


Ads door Google