De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond de Sluis 08-01-2015. Welkom Het team van de Sluis wenst u een heel goed, gezond en gelukkig 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond de Sluis 08-01-2015. Welkom Het team van de Sluis wenst u een heel goed, gezond en gelukkig 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond de Sluis 08-01-2015

2 Welkom Het team van de Sluis wenst u een heel goed, gezond en gelukkig 2015.

3 De teamleden …even voorstellen

4 Programma van vanavond

5 Een presentatie over de veranderingen bij de jeugdzorg en de invoering van de jeugdwet Het onderwijsaanbod op de Sluis en de invoering van passend onderwijs

6 Het woord is aan Marian en Anne

7 De Sluis Onze website: www.passendonderwijsnot.nlwww.passendonderwijsnot.nl Rookvrije school Indeling klassen en onderwijsaanbod

8 Twee uitstroomprofielen vervolgonderwijs en arbeidsmarkt

9 Uitstroomprofiel onderwijs -gericht op het behalen van een regulier diploma voortgezet onderwijs -aanbod programma Twents Carmel College -doel; schakelen naar Twents Carmel College, AOC of andere school voor regulier voortgezet onderwijs -schakelen naar de bovenbouw van het VSO -leerlingen in klas B en voor een deel in klas A en D

10 Uitstroomprofiel arbeidsmarkt -gericht op schakelen naar een plek op de arbeidsmarkt mogelijk via de leerwerktrajecten van de Kapstok of entreeopleiding ROC -aanbod kernvakken(nederlands-engels-rekenen-mens en maatschappij) en praktijk -in de middenbouw keuze voor een sector -op de Sluis horeca of zorg en welzijn -klas C en D

11 Alle klassen hebben sport en culturele oriëntatie en creatieve expressie/kunst en cultuur -deelname aan de sportlessen is verplicht -sportkleding meenemen

12 Meten van de leerprestaties -toetsen -2x per jaar een rapport(eerste rapport over 14 dagen) -toetsprotocol is te vinden op onze website onder documenten -bij het schakelen zijn niet alleen de cijfers van belang

13 De Sluis wordt een onderdeel van het VSO Hengelo/Oldenzaal -VSO Onder de Kap(Hengelo) -VSO de Mozaiek(Hengelo) -VSO de Sluis Oldenzaal

14 Op dit moment nog onderbouw en bovenbouw Vanaf 01-08-2015 alleen de onderbouw (klas 1 en 2) en de korte trajecten vanuit het Twents Carmel College

15 Consequenties voor de leerlingen -leerlingen uit klas A stromen uit naar regulier onderwijs of stromen door naar leerjaar 2 (Sluis) -leerlingen uit klas B stromen uit naar regulier onderwijs leerjaar 3(TCC) of vervolgen hun opleiding op het VSO Hengelo(bovenbouw) -leerlingen uit klas C en D (op enkele uitzonderingen na) stromen uit naar arbeid, leerwerktrajecten Kapstok of entreeopleiding

16 Kijk dadelijk gerust even rond -inhoudelijke vragen kunnen ook op een ander moment door de mentor beantwoord worden -u kunt hiervoor een afspraak met de mentor maken -mogelijk n.a.v. de rapporten

17 Vragen? Dank voor uw komst.


Download ppt "Ouderavond de Sluis 08-01-2015. Welkom Het team van de Sluis wenst u een heel goed, gezond en gelukkig 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google