De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderrechten als brug VELOV-conferentie 26 februari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderrechten als brug VELOV-conferentie 26 februari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Kinderrechten als brug VELOV-conferentie 26 februari 2015

2 Vragen voor deze workshop Welke vraag wil je zeker beantwoord zien in deze workshop?  Post-it

3 Overzicht Deel 1: kinderrechteneducatie: wat en waarom? Deel 2: dialoog Deel 3: methodiek kinderrechtenscholen

4 KINDERRECHTENEDUCATIE: WAT EN WAAROM? Deel 1

5 Kinderrechteneducatie Een voorsmaakje: Kinderrechtenschool Het Prisma (Gent) http://www.ambrosiastafel.be/index.php?id=96 met dank aan Plan België

6 Kinderrechten? Kinderen hebben recht op onderwijs Kinderen hebben rechten in het onderwijs Kinderrechten worden verwezenlijkt door onderwijs

7 Kinderrechteneducatie: wat? De basisingrediënten: – Benoem kinderrechten – Positieve benadering – Vanuit ervaringen van kinderen – Participatie en non- discriminatie – Voorbeeldfunctie

8 Benoem kinderrechten Kinderrechten komen eigenlijk al heel vaak aan bod op school Omgaan met pesten, diversiteit, burgerschap, armoede, klimaat, noord-zuid-thema’s, conflict,… In praktijken zoals het praatrondje en het organiseren van inspraak van leerlingen Benoemen, verduidelijken en linken!

9 Positieve benadering “ik geef wiskunde, dus voor mij niet relevant” “om ze te laten weten hoe goed ze het hebben” “elk jaar geef ik een les over kinderrechten, de geschiedenis en de wereldoorlogen” “zo kan ik hen ook op hun plichten wijzen”

10 Vanuit ervaringen van kinderen Geen theoretische uiteenzetting over het Verdrag. Koppeling met de praktijk is essentieel: – Ervaren van de betekenis van kinderrechten – Omzetten in gedrag en houding – Werken aan vaardigheden – Samenhang tussen vorm en inhoud – Toepassen in eigen leven  elementen uit eigen leefwereld

11 Participatief en niet-discriminerend Discriminatie ondergraaft verhaal rond kinderrechten – Gebeurt niet altijd bewust – Aandacht voor bevoordelen of benadelen omwille van achtergrondkenmerken – Aandacht voor vooroordelen en stereotypes  Nood aan reflectie over de rol van de leraar en aan modellen die hiervoor kunnen worden gebruikt Participatie = essentieel – meer dan activerende werkvormen – Aandacht voor randvoorwaarden – Participatiemodellen kunnen ook discriminerend werken!  Opnieuw: nood aan reflectie!

12 Voorbeeldfunctie ”Het toont kinderen dat ze meer kunnen dan enkel luisteren naar de grote mensen. Het wijst mij op mijn plichten als leerkracht om ook naar mijn leerlingen te luisteren.” “Bij het behandelen van de kinderrechten komt er een gevoel van begrip, 'wij mogen ook iemand zijn’” “Het blijft een continu proces, een basishouding die men moet incorporeren.”

13 Kinderrechteneducatie: waarom? Impact op schoolklimaat Zelfvertrouwen leerlingen Positief effect in scholen met kansarme leerlingen (scholen met KR-beleid) Betere leerkracht-leerling relaties Betere relatie met ouders Minder leerkrachtenverloop Minder burn-out

14 Kinderrechteneducatie: waarom? “We zijn al een tijd bezig om te werken rond respectvol omgaan met mekaar, met de omgeving, preventie van pesten,... De kinderrechten bieden een stevig kader om dit verder uit te werken.”

15 Kinderrechteneducatie: waarom? Kinderrechtenverdrag Burgerschap en democratie Rechten van anderen Gelijke kansen Beroepen van morgen …

16 Bevragingen Leerkrachten- bevraging Leerkrachten- bevraging Open Fora Leerlingen aan het woord Leerlingen aan het woord Externe bijdragen

17 Kinderrechteneducatie: to do Erkenningsvoorwaarden en eindtermen Beroepsprofiel van de leraar

18 Kinderrechteneducatie: to do Lerarenopleiding

19 Kinderrechteneducatie: meer weten?

20 Vragen voor deze workshop Welke vragen zijn reeds beantwoord? Welke nieuwe vragen wil je toevoegen?

21 DIALOOG Deel 2:

22 Discussie Vragen op de post-its? Vertrekken vanuit de huidige praktijken: wat is er al? Hoe kan KRE aansluiten bij de inhouden en werkvormen in de lerarenopleidingen? Wat is haalbaar (mogelijkheden en drempels)? Kan KRE een antwoord en kader bieden voor uitdagingen binnen de opleidingen (congruentie, diversiteit,…) Hoe structureer je reflectie over non-discriminatie en participatie? Welke input verwacht je van kinderrechtenorganisaties?

23 METHODIEK KINDERRECHTENSCHOLEN Deel 3:

24 Kinderrechtenschool www.kinderrechtenschool.be Stappenplan De kinderrechtenboot Bordboek

25 Contact Anneleen Van Kelecom UNICEF Belgium: avankelecom@unicef.be avankelecom@unicef.be Nele Willems Artesis Plantijn Hogeschool: nele.willems@ap.be nele.willems@ap.be Naima Charkaoui Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw: naima.charkaoui@kinderrecht encoalitie.be naima.charkaoui@kinderrecht encoalitie.be


Download ppt "Kinderrechten als brug VELOV-conferentie 26 februari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google