De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop prijzen bedrijfskavels (9/05/2015) Koen Vermoesen, Agentschap Ondernemen Annelies Smeets, Agentschap Ondernemen Tom Decock, POM West-Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop prijzen bedrijfskavels (9/05/2015) Koen Vermoesen, Agentschap Ondernemen Annelies Smeets, Agentschap Ondernemen Tom Decock, POM West-Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop prijzen bedrijfskavels (9/05/2015) Koen Vermoesen, Agentschap Ondernemen Annelies Smeets, Agentschap Ondernemen Tom Decock, POM West-Vlaanderen Ann Vanderwegen, JLL

2 Inhoud 1.Doelstelling ( Koen Vermoesen) 2.Context bedrijventerreinen in Vlaanderen (Koen Vermoesen) 3.Voorstelling actuele prijzen (Annelies Smeets) 4.Prijsbepalende factoren bij uitgifte (Tom Decock) 5.Internationale prijzen (Ann Vanderwegen) 6.Wat brengt de toekomst? (Annelies Smeets) 7.Spanningsvelden Publieke logica (Tom Decock) Private logica (Ann Vanderwegen) 8.Slotwoord (Koen Vermoesen) 2

3 Inhoud 1.Doelstelling ( Koen Vermoesen) 2.Context bedrijventerreinen in Vlaanderen (Koen Vermoesen) 3.Voorstelling actuele prijzen (Annelies Smeets) 4.Prijsbepalende factoren bij uitgifte (Tom Decock) 5.Internationale prijzen (Ann Vanderwegen) 6.Wat brengt de toekomst? (Annelies Smeets) 7.Spanningsvelden Publieke logica (Tom Decock) Private logica (Ann Vanderwegen) 8.Slotwoord (Koen Vermoesen) 3

4 Inhoud 1.Doelstelling ( Koen Vermoesen) 2.Context bedrijventerreinen in Vlaanderen (Koen Vermoesen) 3.Voorstelling actuele prijzen (Annelies Smeets) 4.Prijsbepalende factoren bij uitgifte (Tom Decock) 5.Internationale prijzen (Ann Vanderwegen) 6.Wat brengt de toekomst? (Annelies Smeets) 7.Spanningsvelden Publieke logica (Tom Decock) Private logica (Ann Vanderwegen) 8.Slotwoord (Koen Vermoesen) 4

5  Ruimtegebruik: spreiding grote BT In Vlaanderen: 99 terreinen > 1 km² (51% van totale oppervlakte) Voornamelijk havens: zeehavens maar ook groot aandeel kanaalhavens (Albertkanaal, Kanaal van Willebroek,...) 5 Situatieschets: oppervlakte-dimensie bedrijventerreinen

6  Ligging kleine terreinen (< 5ha) Zeer grote concentratie van kleine terreinen in Zuid West-Vlaanderen (regio Kortrijk) Andere concentraties in driehoek Antwerpen-Brussel-Gent Zeer weinig kleine terreinen in Limburg, Kempen, Hageland 6

7 Bedrijventerreinen - Aantal 7

8 8

9 Bedrijventerreinen - Oppervlakte 9

10 Inhoud 1.Doelstelling ( Koen Vermoesen) 2.Context bedrijventerreinen in Vlaanderen (Koen Vermoesen) 3.Voorstelling actuele prijzen (Annelies Smeets) 4.Prijsbepalende factoren bij uitgifte (Tom Decock) 5.Internationale prijzen (Ann Vanderwegen) 6.Wat brengt de toekomst? (Annelies Smeets) 7.Spanningsvelden Publieke logica (Tom Decock) Private logica (Ann Vanderwegen) 8.Slotwoord (Koen Vermoesen) 10

11 Methodiek  Prijzen opzoeken Beschikbare, onbebouwde percelen in GIS Publieke ontwikkelaars  Tom Decock Limburg  Gemeenten met beschikbare percelen  Aanbieder Publieke ontwikkelaar Private ontwikkelaar Makelaar Bedrijf  Bestemming van elk terrein RUP – BPA – Gewestplan  Gemiddelde per gemeente 11

12 Actuele prijzen - Statistieken 12

13 Actuele prijzen - Statistieken 13

14 Actuele prijzen 14

15 Actuele prijzen 15

16 Prijsverschillen 16

17 Inhoud 1.Doelstelling ( Koen Vermoesen) 2.Context bedrijventerreinen in Vlaanderen (Koen Vermoesen) 3.Voorstelling actuele prijzen (Annelies Smeets) 4.Prijsbepalende factoren bij uitgifte (Tom Decock) 5.Internationale prijzen (Ann Vanderwegen) 6.Wat brengt de toekomst? (Annelies Smeets) 7.Spanningsvelden Publieke logica (Tom Decock) Private logica (Ann Vanderwegen) 8.Slotwoord (Koen Vermoesen) 17

18 Inhoud 1.Doelstelling ( Koen Vermoesen) 2.Context bedrijventerreinen in Vlaanderen (Koen Vermoesen) 3.Voorstelling actuele prijzen (Annelies Smeets) 4.Prijsbepalende factoren bij uitgifte (Tom Decock) 5.Internationale prijzen (Ann Vanderwegen) 6.Wat brengt de toekomst? (Annelies Smeets) 7.Spanningsvelden Publieke logica (Tom Decock) Private logica (Ann Vanderwegen) 8.Slotwoord (Koen Vermoesen) 18

19 Referentiekaart 19

20 Referentiekaart 20

21 Wat brengt de toekomst? 21 Uitgifte na 1 jan 2015

22 Wat brengt de toekomst? 22

23 Wat brengt de toekomst? 23

24 Inhoud 1.Doelstelling ( Koen Vermoesen) 2.Context bedrijventerreinen in Vlaanderen (Koen Vermoesen) 3.Voorstelling actuele prijzen (Annelies Smeets) 4.Prijsbepalende factoren bij uitgifte (Tom Decock) 5.Internationale prijzen (Ann Vanderwegen) 6.Wat brengt de toekomst? (Annelies Smeets) 7.Spanningsvelden Publieke logica (Tom Decock) Private logica (Ann Vanderwegen) 8.Slotwoord (Koen Vermoesen) 24

25 Inhoud 1.Doelstelling ( Koen Vermoesen) 2.Context bedrijventerreinen in Vlaanderen (Koen Vermoesen) 3.Voorstelling actuele prijzen (Annelies Smeets) 4.Prijsbepalende factoren bij uitgifte (Tom Decock) 5.Internationale prijzen (Ann Vanderwegen) 6.Wat brengt de toekomst? (Annelies Smeets) 7.Spanningsvelden Publieke logica (Tom Decock) Private logica (Ann Vanderwegen) 8.Slotwoord (Koen Vermoesen) 25

26 Bedankt voor de aandacht! Bedankt voor je aandacht!

27 Prijsbepalende factoren bij uitgifte Workshop Grondprijzen van bedrijventerreinen in Vlaanderen 09/05/2015 Tom Decock, POM West-Vlaanderen.

28 www.pomwvl.be VASTSTELLING 01  SITUERING  GEMIDDELDE GRONDPRIJZEN IN VLAANDEREN OP PUBLIEK ONTWIKKELDE TERREINEN  ONDERZOEK NAAR FACTOREN DIE PRIJS BEÏNVLOEDEN  DISCUSSIE  SPANNINGSVELDEN –PUBLIEKE LOGICA

29 www.pomwvl.be Situering 01

30  KADEREND BINNEN DE DOOR HET AO GESUBSIDIEERDE PROJECTEN ONDERHANDELINGSTEAMS EN ACTIVERINGSTEAMS WERD VAAK GEDURENDE DE STUURGROEPEN GEDISCUSSIEERD OVER DE PRIJSZETTINGEN OVER DE PROVINCIES HEEN.  2014 – POM WEST-VLAANDEREN BRENGT DE GEMIDDELDE GRONDPRIJZEN IN VLAANDEREN IN KAART, AANGEBODEN DOOR PUBLIEKE ONTWIKKELAARS.  2014 – POM WEST-VLAANDEREN START EEN ONDERZOEK NAAR FACTOREN DIE DE PRIJS BEÏNVLOEDEN.

31 www.pomwvl.be GEMIDDELDE GRONDPRIJZEN IN VLAANDEREN OP PUBLIEK ONTWIKKELDE TERREINEN 02

32 In dit overzicht werden enkel die types van terreinen vermeld die in een specifieke zone voor bedrijvigheid opgenomen zijn: Zones voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s (Lokale bedrijventerreinen); Zones voor Regionale bedrijventerreinen; Zones voor Gemengd Lokale/Regionale bedrijventerreinen; Grondprijzen werden opgevraagd bij volgende publieke ontwikkelaars: Voor elk type van bedrijventerrein wordt telkens de gemiddelde, beschikbare grondprijs van elke type kavel per arrondissement cartografisch weergegeven in vorken van 10 euro/m². West-Vlaanderen:  Intercommunale wvi  Intercommunale Leiedal Oost-Vlaanderen  Intercommunale Veneco  Intercommunale Solva  Intercommunale DDS  Intercommunale Interwaas  POM Oost-Vlaanderen Antwerpen  Intercommunale Igemo  Intercommunale Igean  Intercommunale IOK  POM Antwerpen Vlaams-Brabant  Intercommunale Haviland  Intercommunale Interleuven  POM Vlaams-Brabant Limburg  LRM (Limburgse Reconversiemaatschappij)  POM Limburg

33

34

35

36 www.pomwvl.be ONDERZOEK NAAR FACTOREN DIE DE PRIJS BEÏNVLOEDEN 03

37 1.DOEL Trachten een zicht te krijgen op die factoren (kosten) die de prijs beïnvloeden indien men vandaag de dag een duurzaam bedrijventerrein tot ontwikkeling wil brengen. 2.VASTSTELLINGEN  Niet evident richtprijzen te verzamelen voor de aanleg van bedrijventerreinen. Dit omdat er voor elke soort werk (kostenpost) vele varianten zijn. Wel zou, in theorie, een marktconforme prijs de marktprijs moeten weerspiegelen. Een lopende meter weg kost in Limburg misschien iets minder dan in Oost-Vlaanderen maar dat verklaart niet het grote prijsverschil bij uitgifte. Marktomstandigheden zijn dus veel belangrijker dan kostprijs uitrusting.  Voornaamste factoren die prijs bepalen en doen verschillen zijn de verwervingskosten, interne ontsluitingsinfrastructuur en nutsinfrastructuur.  Sterke stijging kosten voor groenaanleg en onderhoud --- Invloed op prijs?  Rendement op verkoopprijs bij publieke ontwikkelaars 2-4% ----- Wat bij private ontwikkelaars? 3. DISCUSSIE NIET : Discussiëren over allerlei factoren die de ontwikkelingskost beïnvloeden (archeologie, milderende maatregelen MER) WEL: Discussiëren over factoren die de prijs beïnvloeden: zichtlocaties, impact terugkooprecht, recurrente vergoedingen nadien, …

38 www.pomwvl.be SPANNINGSVELDEN PUBLIEKE LOGICA 04

39 1.SPANNINGSVELDEN Ontstaan van een spanningsveld in bepaalde provincies (bv WVL/OVL) tussen publieke ontwikkelaars en private. Grondverwerving ----- Spanning + ernstige gevolgen prijszetting (bv landbouwgronden) Risicoprojecten ----- Ontspanning Hoe ervaren jullie dit? INTERACTIE


Download ppt "Workshop prijzen bedrijfskavels (9/05/2015) Koen Vermoesen, Agentschap Ondernemen Annelies Smeets, Agentschap Ondernemen Tom Decock, POM West-Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google