De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wouter van Tent Bijeenkomst Monitoren 29 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wouter van Tent Bijeenkomst Monitoren 29 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Wouter van Tent Bijeenkomst Monitoren 29 januari 2015

2 Bijeenkomst Monitoren WINNET, water innovatie netwerk Programma: Eijkelkamp: “Grondwatermonitoring” Pauze Winnet: “Monitoren overstorten”

3 Bijeenkomst Monitoren WINNET, water innovatie netwerk Inhoud: Vervolg meetnet overstorten Vervolg monitoren algemeen Data-analyse rioolgemalen

4 Vervolg meetnet – evaluatie WINNET, water innovatie netwerk Aanleiding Huidig contract voor monitoren v/d overstorten loopt af… -> opnieuw positie en richting bepalen

5 Vervolg meetnet – evaluatie WINNET, water innovatie netwerk Startsituatie in 2010 Realisatie meetnet overstorten Eén centrale hoofdpost voor de overstorten (hosting extern) Toepassen van dezelfde meetapparatuur Eén onderhoudspartij Deelname: 11 Winnet-gemeenten + Reeuwijk-Bodegraven

6 Vervolg meetnet – evaluatie WINNET, water innovatie netwerk Resultaat Huidig meetnet functioneert goed Kwaliteitsverbetering meetdata -> laatste 3 jaar bruikbaar Globaal inzicht in functioneren rioolstelsel o Verschil theorie en praktijk o Instromend oppervlaktewater o Opstuwing in overstortputten o Benutting van randvoorzieningen o Inzicht in overstortgedrag

7 Resultaten - Verschil functioneren theorie en praktijk WINNET, water innovatie netwerk Overstortfrequentie en –volume vergelijkbaar; verdeling anders

8 Resultaten - Instromend oppervlaktewater WINNET, water innovatie netwerk OmschrijvingAantal Instromend oppervlaktewater27 + 4 Kans op instromend oppervlaktewater29 + 6 * Alleen bij Utrechtse Heuvelrug en Zeist is er geen (kans op) instromend oppervlaktewater.

9 Resultaten - Instromend oppervlaktewater (2) WINNET, water innovatie netwerk

10 Resultaten - Opstuwing in overstortputten Resultaat in ruwe CIW-rapportage: overschatting m3 Rekenmodel: kans op onderschatting water-op-straat WINNET, water innovatie netwerk OmschrijvingAantal Opstuwing uitstroomleiding7 Opstuwing vrije ruimte boven overstortdrempel3 * Alleen van de gemeente Oudewater zijn de putmaten van de overstort bekend. Tevens ontbreekt van veel overstortlocaties een of meerdere diameters.

11 Resultaten - Opstuwing in overstortputten (2) WINNET, water innovatie netwerk Opstuwing uitstroomleiding Aanvoerleiding: Ø 1500 Uitstroomleiding: Ø 500 -> Opstuwing bij overstortschil > 0,07m Max. overstortschil: 0,28m. Duur opstuwing: 12 uur Resultaat: Berekende overstortvolume: 10.044m3 (duur: ca. 31 uur) -> overschatting overstortvolume ca. 83%

12 Resultaten - Benutting van randvoorzieningen WINNET, water innovatie netwerk OmschrijvingAantal Volstaande randvoorzieningen4 Randvoorzieningen zonder externe overstorting10 – 2 Onbenutte randvoorzieningen0 * Aantal volstaande randvoorzieningen is gebaseerd op 4 gemeenten.

13 Resultaten - Inzicht in overstortgedrag WINNET, water innovatie netwerk

14 Vervolg meetnet – evaluatie WINNET, water innovatie netwerk Motivatie voortzetten overstortmeetnet Langere betrouwbare meetreeks Meetdata combineren met gemaalmetingen Inzicht in effect rioleringsmaatregelen Inzicht in optimale benutting randvoorzieningen Inzicht in de mate waarin instromend oppervlaktewater voorkomt

15 Vervolg meetnet – keuzemoment WINNET, water innovatie netwerk Keuze 1. Bepalen welke meetlocaties worden voortgezet. Advies Winnet (volgt nog), volgens de criteria: oRandvoorziening? -> altijd blijven monitoren oMeerdere overstorten in 1 bemalingsgebied? -> mogelijk volstaat 1 meetpunt oWeinig overstortvolume + gelijk aan theorie? -> vervallen

16 Vervolg meetnet – keuzemoment WINNET, water innovatie netwerk Keuze 2. Gezamenlijk onderhoud of zelfstandig. Beide keuzes hebben bepaald voordeel: oGezamenlijk onderhoud -> zelfde apparatuur + installatie -> nieuw onderhoudscontract afsluiten oZelfstandig onderhoud -> opnemen bij gemaalonderhoud

17 Vervolg meetnet – keuzemoment WINNET, water innovatie netwerk Keuze 3. Gezamenlijke hosting of zelfstandig. Voorwaarden: Behoud gezamenlijk meetnet overstorten Integratie met meetpunten gemalen oDirect aansluiten op Winnet-hoofdpost, inclusief hoofdrioolgemalen, drukriolering, etc. oIndirect aansluiten op Winnet-hoofdpost d.m.v. hoofdpostkoppeling, incl. hoofdrioolgemalen en overige randvoorzieningen. Overstortmeetpunten direct aansluiten op lokale hoofdpost

18 Vervolg meetnet – centrale database WINNET, water innovatie netwerk Vervolg dynamisch databeheer Historische data wordt ondergebracht in Winnet-hoofdpost Alleen deelname centrale database = deelname data-analyse Extra voordelen: Leverancier A FlexibelBesparing OntwikkelingKwetsbaarheid Beschikbaarheid HDSR-gegevens – neerslagradar – rioolgemalen Leverancier B

19 Vervolg meetnet - acties WINNET, water innovatie netwerk Acties m.b.t. overzetten overstortmeetpunten: Plaatsen van nieuwe SIM-kaarten (afh. netwerk-provider) Vernieuwen software PLC’s (software op te vragen) Instellen DNS-verwijzing Aanmaken meetlocaties in hoofdpost Koppeling PLC met hoofdpost tot stand brengen

20 Vervolg meetnet - planning WINNET, water innovatie netwerk 5 februariKeuzes Winnet-partners 6 februariOfferte aanvragen migratie overstort- meetnet naar Winnet-hoofdpost 13 februariPublicatie aanbestedingsdocument “Gezamenlijk onderhoud overstortmeetnet” 15 maartDefinitieve offerte aanvragen hoofdpostkoppelingen 1 aprilStart nieuw onderhoudscontract (= ca. 7 weken na publicatie) 30 aprilMigratie overstortmeetnet gereed (= 1 maand overschrijding) 31 meiHoofdpostkoppelingen gereed

21 Vervolg meetnet - reactie WINNET, water innovatie netwerk Keuze (binnen 1 week): Welke overstortmeetlocaties vervolgen? Interesse in gezamenlijk onderhoud? Aansluiten overstortmeetlocaties op Winnet-hoofdpost of lokale hoofdpost + hoofdpostkoppeling? Memo’s liggen bij de uitgang

22 Data-analyse rioolgemalen WINNET, water innovatie netwerk Data-analyse gemalen Onderzoeksvragen rioolbeheerder: 1.Doet het gemaal wat het doen moet (ontwerpeisen) 2.Wordt er rioolvreemd water of stelselvreemd water verpompt? 3.Kan het rioolgemaal zijn water kwijt? 4.Is er (preventief) onderhoud/vervanging nodig? 5.Is de huidige RTC goed afgesteld of zou er RTC toegepast moeten worden?

23 Data-analyse rioolgemalen WINNET, water innovatie netwerk Data-analyse gemalen Acties: Verzamelen vaste gegevens (theoretische gemaalcapaciteit, putafmetingen, persleiding, e.d.) Stroomschema Draaiuren en starts+stops Bepalen pompcapaciteit (debiet- of schijfmetingen of niveaumeting+putafmetingen) Verzamelen drinkwatergegevens -> DWA

24 Data-analyse rioolgemalen WINNET, water innovatie netwerk Data-analyse gemalen Hoofdpost telemetrie oVaste gegevens oStroomschema (incl. persleidingen)

25 Jaarplanning WINNET, water innovatie netwerk 1 e kwartaal: Afronden overstortrapportages (tussenrapport completeren) Gezamenlijk onderhoudscontract 2 e kwartaal Vervolgcontract grondwatermonitoring Realiseren hoofdpostkoppelingen 3 e en 4 e kwartaal: Inrichten Winnet-hoofdpost (uitbreiding datavalidatie) Start gemaalanalyse: o.a. verzamelen vaste gegevens

26 www.winnet.nl


Download ppt "Wouter van Tent Bijeenkomst Monitoren 29 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google