De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CLAIMSVERORDENING (EU/1924/2004) Een overzicht ….. Ten behoeve van uitwisseling van kennis tijdens de O&K bijeenkomst van Innofood, 14 mei 2009, Almelo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CLAIMSVERORDENING (EU/1924/2004) Een overzicht ….. Ten behoeve van uitwisseling van kennis tijdens de O&K bijeenkomst van Innofood, 14 mei 2009, Almelo."— Transcript van de presentatie:

1

2 CLAIMSVERORDENING (EU/1924/2004) Een overzicht ….. Ten behoeve van uitwisseling van kennis tijdens de O&K bijeenkomst van Innofood, 14 mei 2009, Almelo

3 2 Inhoud van de presentatie Introductie Algemene voorwaarden claims Voedingsprofielen Voedingsclaims Gezondheidsclaims Overgangsmaatregelen Conclusies Links

4 3 Introductie Doel van de verordening: Consumenten bescherming tegen misleiding Bevordering vrije verkeer van goederen binnen EU Eerlijke concurrentiestrijd Een claim is elke niet-verplichte boodschap of bewering die aangeeft, de indruk wekt of impliceert dat een levensmiddel bepaalde eigenschappen heeft. Hieronder vallen ook illustraties, grafische voorstellingen of symbolen.

5 4 Introductie: reikwijdte De verordening geldt voor: vrijwillig gebruikte claims over levensmiddelen met een bewezen voedingskundig en fysiologisch effect; alle levensmiddelen inclusief voedingssupplementen. Niet voor zuigelingenvoeding; commerciële berichtgeving op etiketten, in presentaties en reclames bestemd voor de eindverbruiker; ook voor restaurants, scholen en kantines; voor EU markt.

6 5 Introductie: soorten claims

7 6 Algemene voorwaarden claims de claim staat op een door de Commissie vastgestelde lijst; de claim mag niet misleiden; de claim mag niet leiden tot twijfels over veiligheid van andere levensmiddelen; de claim mag niet impliceren dat een evenwichtige, gevarieerde voeding niet toereikend is; de claim mag geen vrees inboezemen; de claim moet begrijpelijk zijn voor de consument; de claim voldoet aan de specifieke voorwaarden voor een voedings- of gezondheidsclaim de voedingswaarde-informatie van het levensmiddel moet op het etiket worden vermeld(big 8) het heilzame voedingskundige of fysiologische effect van de nutriënt waarvoor de claim wordt gemaakt is vastgesteld aan de hand van algemeen aanvaarde wetenschappelijke onderbouwing; de nutriënt waarvoor de claim wordt gemaakt is in zodanige vorm in het levensmiddel aanwezig dat dit door het lichaam kan worden gebruikt; de nutriënt met het beoogde effect waarvoor de claim wordt gemaakt is in voldoende mate aan- of afwezig in het levensmiddel om het effect te kunnen bewerkstelligen; de claim mag niet aanzetten tot een bovenmatig gebruik; het levensmiddel of product waarvoor de claim wordt gemaakt voldoet aan een door de Commissie opgesteld voedingsprofiel.

8 7 Voedingsprofielen Een voedingsprofiel is een instrument om te beoordelen of levensmiddel een claim mag dragen. Claim mag alleen op product dat voldoet aan nog vast te stellen voedingsprofiel (medio 2009?) Als product niet voldoet aan profiel kan een bestaande claim tot uiterlijk januari 2011 Voedingsclaims: 2 uitzonderingen op voldoen aan profiel voor één nutriënt: 1. minder vetten, verzadigde vetzuren, transvetzuren, suikers, zout/natrium als voor dat nutriënt niet aan profiel wordt voldaan 2. Overschrijding van één nutriënt, mits vermeld

9 8 Voedingsclaims Toegestane claims met bijbehorende specifieke voorwaarden vermeld in de bijlage. Belangrijkste wijzigingen t.o.v. Warenwet: “rijk aan vitamines/mineralen”: 30% vd ADH in 100 g/ml (WW: 20% ADH in redelijk geachte dagconsumptie) claims over verhoogd/verlaagd gehalte: verschil van 30% (WW: 33%) “zonder toegevoegde suikers” op product met van nature suikers: verplichte toevoeging “dit product bevat van nature aanwezige suikers” Vergelijkende claims: Vergelijk met een reeks van levensmiddelen zonder claim in dezelfde categorie. (categorieën nog niet bekend) Verschil in hoeveelheid van nutriënt/energie moet worden aangegeven

10 9 Gezondheidsclaims Voldoen aan algemene voorwaarden; Vermelding van belang gevarieerde voeding; Benodigde hoeveelheid van het levensmiddel voor gewenste effect; Waarschuwing voor overmatig gebruik Niet: mate van snelheid van gewichtsverlies Niet: claims die aanbeveling van individuele artsen impliceren Niet: suggereren dat het niet eten van het levensmiddel schadelijk is

11 10 Generieke gezondheidsclaims Een claim die iets zegt over het effect van een product of nutriënt op de gezondheid. Gebaseerd op algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs. Claims van deze lijst kan iedereen gebruiken (met eigen dossier met productspecifieke onderbouwing) Nog geen lijst met generieke gezondheidsclaims. (februari 2010?) Voorlopige industrielijst van de CIAA (EU branchevereniging voor de levensmiddelenindustrie)

12 11 Gezondheidsclaims Gericht op de ontwikkeling en gezondheid van kinderen Reikwijdte onduidelijk Nog geen lijst(?) (voor zuigelingenvoeding richtlijn 2006/141/EG) Ziekterisicobeperking Nog geen lijst. Lijst wordt opgesteld na vergunning aanvragen. Aanvullende algemene eis: vermelding de ziekte waarnaar de claim refereert meerdere risicofactoren heeft en dat verandering van één van deze factoren al dan niet een heilzaam effect kan hebben.

13 12 Overgangsmaatregelen Schema overgangsmaatregelen: C:\Etikettering en claims\schemas_overgangstermijnen.pdf Samenvatting overgangsregeling: C:\Etikettering en claims\Samenvatting_overgangstermijne_070221.pdf\Etikettering en claims\Samenvatting_overgangstermijne_070221.pdf

14 13 Handhaving Door VWA op: 1.Staat de claim op een door de commissie geaccepteerde lijst 2.Wordt de claim juist gebruikt 3.Voldoet het product aan de voorwaarden

15 14 Conclusies Algemene voorwaarden duidelijk maar voor interpretatie vatbaar Indeling definitie claims helder Overgangsregeling duidelijk Veel onderdelen nog niet bekend: zoals - voedingsprofielen - levensmiddelen categorieën `- generieke gezondheidsclaims - Lijsten met gezondheidsclaims voor kinderen enziekterisicobeperking ………

16 15 Links www.fnli.nl http://www.vwa.nl/ (voedselveiligheid-> etikettering-> claims)http://www.vwa.nl/ http://www.koagkag.nl/ (Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten)http://www.koagkag.nl/ www.plw.nl/onderwerpen/voedings--en-gezondheidsclaims-eu (productschappencommissie levensmiddelenwetgeving)www.plw.nl/onderwerpen/voedings--en-gezondheidsclaims-eu www.ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm www.codexalimentarius.nl http://www.ciaa.be/asp/index.asp http://www.row.minvws.nl/content.aspx?cid=171


Download ppt "CLAIMSVERORDENING (EU/1924/2004) Een overzicht ….. Ten behoeve van uitwisseling van kennis tijdens de O&K bijeenkomst van Innofood, 14 mei 2009, Almelo."

Verwante presentaties


Ads door Google