De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

World leading Experts in Pneumatics Mechanica in de pneumatiek Ontwerpen in de pneumatiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "World leading Experts in Pneumatics Mechanica in de pneumatiek Ontwerpen in de pneumatiek."— Transcript van de presentatie:

1 World leading Experts in Pneumatics Mechanica in de pneumatiek Ontwerpen in de pneumatiek

2 World leading Experts in Pneumatics Dimensioneren = cilinders + ventielen + luchtverzorging

3 World leading Experts in Pneumatics Overzicht soorten cilinders

4 World leading Experts in Pneumatics Overzicht soorten ventielen Losse ventielen Manifolds Ventieleilanden

5 World leading Experts in Pneumatics Begrip Load factor aandrijving Load factor is de mate waarin een krachtelement wordt overgedimensionneerd. Reden van overdimensionering –Groot krachtverschil resulteert in grote acceleratie –Wrijving over pakkingen en lagers overwinnen –Luchtkussen in ontluchtzijde geeft tegenkracht

6 World leading Experts in Pneumatics Begrip Load factor aandrijving Definiëring Load factor ɳ = benodigde kracht theoretische kracht Hoe groter de overdimensionering, hoe kleiner de load factor.

7 World leading Experts in Pneumatics Begrip Load factor aandrijving Dynamische aandrijving Hoe hoger overdimensionering, hoe sneller de cilinder beweegt. –Belasting 70% snelheid 60% van v max –Belasting 40% snelheid 80% van vmax High speed toepassing Grote overdimensionering = lage load factor

8 World leading Experts in Pneumatics Bij een horizontale beweging gaan we uit van: η = 0,7 Bij een verticale beweging gaan we uit van: η = 0,5 Begrip Load factor aandrijving Dynamische aandrijving

9 World leading Experts in Pneumatics Start Model Selection Geef ingavevelden als volgt in : Cilindertype : C85 Ventieltype : SY Slangtype : TU Begrip Load factor aandrijving Model selection

10 World leading Experts in Pneumatics Begrip Load factor aandrijving Statische toepassing Rempin einde slag –Druk op pin → rem opent –Druk weg → rem sluit Druk onder zuiger mag niet te snel ontsnappen Hoge overdimensionering = load factor 50% of lager Applicatie afhankelijk

11 World leading Experts in Pneumatics Nog een voorbeeldje van load factor ???

12 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Kinetische energie in de pneumatica Einde slag - buffering Definitie kinetische energie Energie die vrijkomt als de zuiger op de eindkappen slaat Formule Ek = m. v² / 2 –Ek : Kinetische energie (J) –m : Massa (kg) –v : snelheid (m/s) In catalogi : Tabel of grafiek

13 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Begrip Energie Potentiële – kinetische energie Definitie kinetische energie –Energie dat een lichaam bezit door zijn beweging Voorbeeld : Vallend voorwerp, object in beweging Definitie potentiële energie –Energie dat een lichaam bezit door de plaats of toestand waarin het zich bevindt. Voorbeeld : Gespannen boog, drukvat, cilinder op druk Energie wordt voortdurend van vorm veranderd. Winst voor de ene vorm betekent een verlies voor de andere vorm en omgekeerd.

14 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Kinetische energie in de pneumatica Einde slag - buffering 3 manieren om kinetische energie op te vangen Rubberbuffer Luchtbuffer Hydraulische schokdemper

15 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Kinetische energie in de pneumatica Einde slag – buffering Rubber buffer vs luchtbuffer Voorbeeld CJ2

16 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Energie in de pneumatica Einde slag – buffering Luchtbuffer vs schokdemper Voorbeeld MY1 vanaf Ø 16 (2)

17 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Energie in de pneumatica Einde slag – buffering Luchtbuffer vs schokdemper Voorbeeld MY1 vanaf Ø 16 (2)

18 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Energie in de pneumatica Schokdempers Horizontale bewegingGeabsorbeerde energie E E = E1 + E2 –Kinetische energie E1 E1= ½.m.v² –Potentiële energie E2 E2 = F.s = p.A.s

19 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Energie in de pneumatica Schokdempers Verticale beweging omlaagGeabsorbeerde energie E = E1 + E2 –Kinetische energie E1 E1 = ½.m.v² –Potentiële energie E2 E2 = F.s + F g.s = p.A.s + m.g.s

20 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Energie in de pneumatica Schokdempers Verticale beweging omhoogGeabsorbeerde energie E = E1 + E2 –Kinetische energie E1 E1 = ½.m.v² –Potentiële energie E2 E2 = F.s - F g.s = p.A.s - m.g.s

21 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Energie in de pneumatica Berekening schokdempers Benodigde parameters Botssnelheid (collision speed) Massa Druk Zuigerdiameter cilinder Slag stootdemper Hoogte vallend object indien verticaal Aantal cycli per tijdseenheid

22 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Energie in de pneumatica Berekening schokdempers voorbeeld Parameters Horizontale toepassing Botssnelheid 0,5 m/s Massa = 1 kg Druk = 0,5 MPa Zuigerdiameter cilinder = 10 mm Slag stootdemper te bepalen Aantal cycli per tijdseenheid = 30 min -1

23 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Energie in de pneumatica Berekening schokdempers voorbeeld Geabsorbeerde energie E E = E1 + E2 –Kinetische energie E1 E1= ½.m.v² = 0,125 J –Potentiële energie E2 E2 = F.s = p.A.s Uit tabel : gok type RB0604 E2 = 0,157 J E = 0,282 J

24 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Energie in de pneumatica Berekening schokdempers voorbeeld Controle schokdemper RB0604 Grafieken : –m e = corresponderende massa zonder rekening te houden met duwkracht of valkracht E = 0,282 J = ½.m e.v² m e =2,3 kg –Stootsnelheid = 0,5 m/s Snijpunt onder grafiek van RB0604 Schokdemper OK

25 World leading Experts in Pneumatics Start Model Selection Geef ingavevelden als volgt in : Cilindertype : C95 Ventieltype : SY Slangtype : TU Energie in de pneumatica Model selection

26 World leading Experts in Pneumatics 1.Start Cushion Calculation : Conclusie ?? 2.Start Shock absorber calculation Energie in de pneumatica Model selection

27 World leading Experts in Pneumatics Resultaat schokdemper type RB : E totaal = 11,90 J Energie in de pneumatica Model selection

28 World leading Experts in Pneumatics Vaststelling : E = 11,90 J Volgens tabel volstaat RB 1411 als je alleen naar energie kijkt. Reden : Max duwkracht is hier bepalend ! F = p.A = 880 N RB 2015 Energie in de pneumatica Model selection

29 World leading Experts in Pneumatics Begrip statisch moment Begrip moment –Het moment van een kracht ten opzichte van een punt is de neiging tot draaien ten opzichte van dat punt –MoF = r x F –MoF = 0,15 (m) x 300 (N) = 45 Nm

30 World leading Experts in Pneumatics Begrip statisch moment Zijwaartse belasting op cilinder Moment =Kracht FxSlag s

31 World leading Experts in Pneumatics Voorbeeld C55 cilinder Begrip statisch moment Zijwaartse belasting op cilinder

32 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Begrip statisch moment Zijwaartse belasting Standaard cilinders Welke elementen vangen zijwaartse belasting inwendig op ? –Geleidering –Neuslager Reactiekoppel

33 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Zuigerstangloze cilinders Waarom kiezen voor zuigerstangloze cilinder ? Inbouwbeperkingen Montagemogelijkheden object

34 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Zuigerstangloze cilinders Bepalende factoren in keuze Aandrijving → Model Selection –Werkdruk –Massa werkstuk Ophanging → Guide Cilinder Selection –Massa te dragen –Momenten te weerstaan

35 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Zuigerstangloze cilinders Controle ophanging Voldoet de ophanging van cilinder MY1H40-500 ??

36 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Zuigerstangloze cilinders Controle ophanging : bepalende berekeningen 1.Massa te dragenMassa te dragen 2.Statisch moment a.Berekening zwaartepuntBerekening zwaartepunt b.Berekening verschillende momentenBerekening verschillende momenten 3.Dynamisch moment a.Impact snelheid b.Buffering c.Berekenen verschillende momentenBerekenen verschillende momenten 4.Totale load factorTotale load factor 5.Kinetische energie

37 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Zuigerstangloze cilinders Massa te dragen –Sommatie alle massa‘s –Controle grafiek / Berekening load factor voor massa Terug

38 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Zuigerstangloze cilinders Berekening zwaartepunt –Alle objecten apart met respectievelijk zwaartepunt –Bepaling zwaartepunt samenstelling Terug

39 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Zuigerstangloze cilinders Berekening statische momenten (1) –Algemene berekeningen

40 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Zuigerstangloze cilinders Berekening statische momenten (2) –Berekening M2 en M3

41 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Zuigerstangloze cilinders Berekening statische momenten (3) –Bepaling load factoren voor M2 en M3 M2 M3 Terug

42 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Zuigerstangloze cilinders Berekening dynamische momenten (1) –Berekening van een dynamisch moment

43 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Zuigerstangloze cilinders Berekening dynamische momenten (2) –Berekening M1E en M3

44 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Zuigerstangloze cilinders Berekening dynamische momenten (3) –Bepaling load factoren voor M1E en M3E M1E M3E Terug

45 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Zuigerstangloze cilinders Totale load factor α –Som van alle load factoren Terug

46 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Zuigerstangloze cilinders Kinetische energie einde slag –Afhankelijke factoren Massa Snelheid Druk zuigeroppervlak

47 World leading Experts in Pneumatics Samenvatting Pneumatisch ontwerpen Controle aandrijving Model Selection –Resultaat : Diameter cilinder Berekening Kinetische energie Grootte ventiel Dikte slang Klaar voor dimensionnering van de luchtbehandelingsset Controle ophanging Guide Selection Software –Resultaat : Grootte geleiding

48 World leading Experts in Pneumatics Downloaden CAD modellen www.smcpneumatics.be –Digital Catalogue Zoekterm Naar configurator To basket CAD Preview of Download CAD Keuze CAD model Download files

49 World leading Experts in Pneumatics Keuze standaardcomponenten Cilinders –Klassieke cilinders Tot en met diameter 25 mm ISO cilinder C85 Vanaf diameter 32 mm ISO cilinder C(P)96

50 World leading Experts in Pneumatics Keuze standaardcomponenten Cilinders –Compactcilinders Diameters 12 mm tot en met 200 mm CQ2

51 World leading Experts in Pneumatics Keuze standaardcomponenten Cilinders –Geleidecilinders met glijgeleiding (stangen) MGP

52 World leading Experts in Pneumatics Keuze standaardcomponenten Cilinders –Geleidecilinders met glijtafel MXS

53 World leading Experts in Pneumatics Keuze standaardcomponenten Cilinders –Zuigerstangloze cilinders MY1

54 World leading Experts in Pneumatics Keuze standaardcomponenten Ventielen –Losse ventielen SY –Manifold SY –Ventieleiland VQC

55 World leading Experts in Pneumatics Keuze standaardcomponenten Slang –Polyurethaan slang type TU Leverbaar in: Ø 3.2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 29 verschillende kleuren (ook lichtgevend) Specifieke eigenschappen: max. werkdruk: 0,8MPa zeer soepel, knik herstellend de meest toegepaste leiding in de pneumatiek

56 World leading Experts in Pneumatics Keuze standaardcomponenten Luchtverzorging –Filters AF –Reduceerventielen AR –Olienevelaars AL

57 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Draaicilinders Overzicht VaantypeTandheugeltype

58 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Voldoet draaicilinder MSQB30A ?? –Gegevens : Druk = 0,3 MPa Montage verticaal Draaihoek = 180° Draaitijd = 1,5 s Draaicilinders Voorbeeld

59 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Voldoet draaicilinder MSQB30A ?? 1.Kracht- en tijdberekening Benodigd draaimoment Controle cyclustijd 2.Kinetische energie 3.Controle ophanging Draaicilinders Voorbeeld

60 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair 1.Kracht- en tijdberekening –Benodigd draaimoment M Draaicilinders Voorbeeld

61 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair 1.Kracht- en tijdberekening Begrip massatraagheidsmoment I –De mate dat een massa weerstand biedt tegen een verandering van rotatiesnelheid Verandering tegen opstarten Verandering tegen stoppen Draaicilinders Voorbeeld I = m·r 2 r m

62 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair 1.Kracht- en tijdberekening Begrip massatraagheidsmoment I –Formules standaardvormen- Zwaartepunt uit center Draaicilinders Voorbeeld

63 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair 1.Kracht- en tijdberekening Berekening massatraagheidsmoment I Draaicilinders Voorbeeld Of via Software !!! I = 0,003896 kg.m²

64 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair 1.Kracht- en tijdberekening Berekening hoekversnelling α Draaicilinders Voorbeeld Of via Software !!! α = 2,7924 rad/s²

65 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair 1.Kracht- en tijdberekening Berekening Moment M Draaicilinders Voorbeeld Of via Software !!! M = 0,11 Nm Massa en vorm van het object (zie BP4 P23) Hoek in rad. Tijd nodig voor verdraaiing Massatraag- Heidsmoment I = 0,0039 kg.m² Hoekversnelling α = 2,79 rad/s² Verplicht Draaimoment M = 10 x I x α M = 0,11 Nm

66 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair 1.Kracht- en tijdberekening Controle gekozen cilinder MSQB30A –Te leveren moment Draaicilinders Voorbeeld 0,109 Nm < 1,64 Nm ↓ OK

67 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair 1.Kracht- en tijdberekening Controle gekozen cilinder MSQB30A –Te halen draaicyclus Draaicilinders Voorbeeld 0,2 s < 0,75 s < 1 s ↓ OK Terugrekenen naar 90° : 1,5 s /180° = 0,75 s / 90°

68 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair 2.Berekening kinetische energie Lineaire bewegingenDraaibewegingen Draaicilinders Voorbeeld

69 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair 2.Berekening kinetische energie Draaicilinders Voorbeeld Of via Software !!! E = 0,0341 J

70 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair 2.Berekening kinetische energie Controle gekozen cilinder MSQB30A –Max Ek Draaicilinders Voorbeeld 0,0341 J < 0,048 J ↓ OK

71 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair 3.Berekening ophanging Draaicilinders Voorbeeld

72 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair 3.Berekening ophanging Draaicilinders Voorbeeld - Controle moment : 0,392 Nm < 5,3 NmOK -Controle krachten : 5,89 N < 363 NOK

73 World leading Experts in Pneumatics Engineering draaicilinders Samenvatting 1. Aandrijving : Kracht- en tijdberekening 2. Kinetische energie 3. Mechanische belastbaarheid Draaimoment : M = 10. I. α Controle takttijd : Tabellen

74 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair 2.Berekening kinetische energie Controle gekozen cilinder MSQB30A –Max Ek Draaicilinders Voorbeeld : Luchtbuffer volstaat niet !!! 0,0341 J < 0,048 J ↓ OK

75 World leading Experts in Pneumatics Voorwerp –Massa –Afmetingen –Load type / Montage oriëntatie Statisch (klemtoepassing) Dynamische (draaitoepassing) Draaihoek Cyclustijd Druk Model selection BP 4 blz 20 Draaicilinders Benodigdheden engineering

76 World leading Experts in Pneumatics Draaicilinder EPSI

77 World leading Experts in Pneumatics Grijpers Niet Lineair

78 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Niet Lineair / Gripper Wat is een gripper? Er zijn 2 type grippers de parallel style en angular style.

79 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Grijpers : Berekeningen grijpkracht Belangrijke parameters : Grijpkracht per vinger F Aantal vingers n Wrijvingscoëfficiënt μ Massa object m Object blijft hangen als Met veiligheidsfactor a

80 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Grijpers : Berekeningen grijpkracht Grijper met 2 vingers Veiligheidsfactor a = 4

81 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Grijpers : Berekeningen grijpkracht Grijper met 3 vingers Veiligheidsfactor a = 4

82 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Grijpers : Berekeningen grijpkracht Grijper met 4 vingers Veiligheidsfactor a = 4

83 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Grijpers : Berekeningen grijpkracht Samenvattend ModelAantal vingersKracht per vinger MHK2 MHZ2210 tot 20 keer m.g MHS2 MHS337 tot 13 keer m.g MHS445 tot 10 keer m.g

84 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Grijpers : Berekeningen grijpkracht Voorbeeld 2-puntsgrijper type MHK Gegevens : Buisdiameter 28 mm Massa 170 g Extern grijpen Grijppunt 40 mm Druk 0,5 MPa

85 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Grijpers : Berekeningen grijpkracht Voorbeeld 2-puntsgrijper type MHK Oplossing : 1.Model met minimale opening van 28 mm : MHK2-25D, MHKL2-16D of MHKL2-20D 2.Berekening grijpkracht per vinger –F = 0,17 kg x 20 x 9,81 m/s² = 33 N 3.Selectie grijper uit grafiek MHK2-25D MHKL2-16D MHKL2-20D OK maar groot NIET OK OK

86 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Grijpers : Berekeningen grijpkracht Aandachtspunten Momentbelasting op de grijper :

87 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Grijpers : Berekeningen grijpkracht Aandachtspunten Momentbelasting op de grijper : Binnen de grafiek blijven

88 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Voorwerp : –Massa –Vorm 2, 3, 4 vingers –Afmetingenslag grijper –Symmetrie ten opzichte van grijper –Maximale grijpkracht Druk Omgeving (clean room, stofvrij,...) Selectie BP 4 blz 366 Grijpers Benodigdheden engineering

89 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Grippers / Theorie Parallel Style Opdracht Gegevens: MHZ2-32D bij 5bar F = 150N Staal op staal µ = 0.4 Vraag: Wat is de massa die de gripper maximaal mag oppakken volgens SMC richtlijnen? Antwoord: 3 kg

90 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Opdracht Grijper Gegevens Massa 0,1kg Kubus van 25mm Wrijvingscoëfficiënt µ = 0,2 Opdracht Selecteer een grijper Mijn Keuze MHZ2-25D

91 World leading Experts in Pneumatics Niet Lineair Einde Vragen ? Dank voor Uw aandacht


Download ppt "World leading Experts in Pneumatics Mechanica in de pneumatiek Ontwerpen in de pneumatiek."

Verwante presentaties


Ads door Google