De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE STRAALMOTOR VERBINDING TUSSEN DE CONTINENTEN. INHOUD 1.Geschiedenis 2.Technische gegevens 3.Stromingsleer 4.Maatschappelijke invloed 5.Milieu 6.Toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE STRAALMOTOR VERBINDING TUSSEN DE CONTINENTEN. INHOUD 1.Geschiedenis 2.Technische gegevens 3.Stromingsleer 4.Maatschappelijke invloed 5.Milieu 6.Toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 DE STRAALMOTOR VERBINDING TUSSEN DE CONTINENTEN

2 INHOUD 1.Geschiedenis 2.Technische gegevens 3.Stromingsleer 4.Maatschappelijke invloed 5.Milieu 6.Toekomst 7.vragen

3 DE EERSTE STRAALMOTOR

4 De V1 http://www.youtube.com/watch?v=Q1qsBG TkVSk&feature=related

5 De Gloster E 28 / 39

6 TECHNISCHE GEGEVENS

7 TURBOFAN TURBINEBLADEN

8 Stromingsleer Stromingsleer is de wetenschap die de beweging van vloeistoffen en gassen beschrijft en kan worden onderverdeeld in: Aerodynamica (de studie van bewegende gassen) Hydrodynamica (de studie van bewegende vloeistoffen) Stromingsleer heeft vele toepassingen. Berekenen van krachten op vliegtuigen. Voorspellen van het weer. Ook verkeer kan soms als vloeistof worden gemodelleerd.

9 Boeing 747 Een boeing 747, kan vliegen dankzij zijn voorwaartse snelheid. En door de lift die als ware het vliegtuig omhoog drukt. De kracht van de lift kan berekend worden met de volgende formule; L = Liftkracht [N] V = snelheid [m s -1 ] van de lucht ten opzichte van het vliegtuig. ρ = dichtheid [kg m -3 ] van de lucht. S = Oppervlakte van de vleugel. (wordt in A aangeduid) C l = Liftcoëfficiënt. Hierin is:

10 Boeing 747 Gegevens van een boeing 747 op 10 km hoogte. Massa = 320.000 KG Snelheid = 900 KM/H (250 M/S) Dichtheid = 0,33 KG/M3 Vleugelopp = 540 M2 De Lift compenseert het gewicht (als gevolg van de zwaartekracht) Van het vliegtuig.

11 Maatschappelijke invloed Omgevingsbelasting Bijna alle commerciële vliegtuigen zijn uitgerust met een straalmotor. Deze produceren veel geluid. Maar dit is echter niet de enige geluidbron op een vliegtuig. Luchtstroming vormt ook een grote bron van geluid. Hiernaast zijn de geluidsbronnen van een landend vliegtuig weergegeven. Geluid kan worden gereduceerd door: Het gebruik van onder andere isolatiemateriaal Nieuwe ontwerpen van de schoepen Grotere ventilatoren Betere stroomlijning

12 klimaat Condensstrepen hebben invloed op het weer. Na de aanslagen van 11 september is de luchtvaart in een wijde omtrek van New York tot stilstand gekomen. Drie dagen lang is er geen condensstreep te zien boven een gebied zo groot als West-Europa. Het blijkt dat zonder de condensstreep-deken het s’nachts iets kouder, en overdag iets warmer wordt. Ook al gaat het maar om enkele tienden graden Celsius, voor insecten of muggen die het West-Nijlvirus of malaria bij zich dragen, kan dat verschil net genoeg zijn om te Overleven.

13 Publieke aspecten De straalmotor heeft het heel erg makkelijk gemaakt om als burger in korte tijd de hele wereld over te vliegen. Dit resulteert in het volgende: In 1958 hebben al een miljoen mensen de oversteek over de Atlantische Oceaan per vliegtuig gemaakt. Het vliegverkeer schiet met zo’n tien procent per jaar omhoog De groei van de luchtvaart krijgt omvangrijke steun van de overheid, want regeringen bezien het vliegen met nationale trots. Het gevecht om als eerste een persoon in de ruimte te krijgen. Luchtvaartmaatschappijen hoeven geen belasting te betalen. en zijn ze van brandstofaccijnzen vrijgesteld.

14 Vliegende ziekte Deze luxe van reizen brengt ook een gevaar met zich mee! Het jongste voorval met het sars-virus heeft laten zien dat gevaarlijke nieuwe virusinfecties zich via de globale mobiliteit snel over de hele wereld verspreiden. Het vliegtuig heeft al eens een belangrijke bijdrage geleverd aan de verspreiding van een onlangs heel bekend virus: aids. Begin jaren tachtig heeft een met HIV geïnfecteerde steward vermoedelijk honderden homoseksuele mannen in alle werelddelen besmet.

15 Veiligheid Voordat een straalmotor in gebruik mag worden genomen, moet het vele tests doorstaan. Er zijn veel mensenlevens mee gemoeid, dus er worden strenge eisen aan een straalmotorgesteld. Een aantal tests die uitgevoerd worden zijn: Rukwinden Vogels en eenden die in de motoren vliegen Vibratietests Wateropname door de motor Temperatuurtests IJstest

16 Milieu Emissies Emissie is uitstoot van uitlaatgassen uit de motoren van vliegtuigen, auto`s etc. en de schoorstenen van huishoudens, fabrieken en elektriciteitscentrales. Fossiele brandstoffen, die in een periode van miljoenen jaren zijn opgebouwd worden versneld weer in de atmosfeer gebracht onder de vorm van ondermeer CO 2. CO 2. Dit blijft zeer lang in de atmosfeer (tot 100 à 200 jaar) voordat het opnieuw wordt opgenomen door planten en andere natuurlijke processen. De CO2 uitstoot in Europa door vliegverkeer is 344.109 ton per dag. Dit komt overeen met 3% van de totale EU CO2-emissie.

17 Vulkaan Bij de vulkaanuitbarsting van Eyjafjallajoekull (IJsland, april 2010) komt er per dag 150.000 ton CO2 in de atmosfeer. Door het cancellen van 60% van het vliegverkeer in Europa werd per dag, de uitstoot van de vulkaan in aanmerking genomen, 56.465 ton CO2 minder uitgestoten. Ter vergelijking: de totale mondiale CO2 uitstoot door vulkanen, bedraagt ongeveer 0,5 mln ton per dag. De totale CO2 emissie, geproduceerd door menselijk handelen is bijna 74 mln ton per dag.

18 Zuiniger vliegen Om toch zuiniger te kunnen vliegen zijn er diverse systemen ontwikkeld, waaronder onder andere: Continuous Descent Approach Galileo Onderweg tanken

19 Luchtvaart en klimaat Recent klimaatonderzoek (2009) wijst uit dat minder dan de helft van de nog resterende fossiele brandstoffen beschikbaar zijn om de opwarming beheersbaar te houden. Het gebruik van kerosine kan dus niet onbegrensd toenemen. De toekomstige vraag naar civiele luchtvaart kan afnemen omdat mensen en organisaties steeds vaker zullen afzien van vliegreizen. Redenen kunnen zijn: De hoge compensatie- en brandstofkosten Schonere vervoersalternatieven toenemende communicatiemogelijkheden via internet het verslechterende klimaatimago van kerosine.

20 TOEKOMST Ontwerp Propellers werden straalmotoren Stroomlijn 195019601970198019902000 8901234567890123456789012345678901234567890123456789 Boeing 707 Boeing 717 Boeing 727 Boeing 737 Boeing 747 Boeing 757 Boeing 767 Boeing 777 Boei ng 787 = Uit productie = In productie = In ontwikkeling

21 ONTWIKKELING Geluid Minder vervuiling Verplaatsing van de motor

22 VERANDERINGEN 1.De introductie van de Blended Wing Body (BWB) vliegtuigen 2.De introductie van Supersonische vliegtuigen. 3.De Personal Air Vehicle

23 Maar ook….

24 Vragen?


Download ppt "DE STRAALMOTOR VERBINDING TUSSEN DE CONTINENTEN. INHOUD 1.Geschiedenis 2.Technische gegevens 3.Stromingsleer 4.Maatschappelijke invloed 5.Milieu 6.Toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google