De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De bomen en het bos Subsidie: wat, waarom, wanneer, waar, hoe? Frank van der Zwan (SenterNovem)

Verwante presentaties


Presentatie over: "De bomen en het bos Subsidie: wat, waarom, wanneer, waar, hoe? Frank van der Zwan (SenterNovem)"— Transcript van de presentatie:

1 De bomen en het bos Subsidie: wat, waarom, wanneer, waar, hoe? Frank van der Zwan (SenterNovem)

2 Overzicht presentatie Wat is subsidie? Waarom subsidie? Wanneer subsidie? Waar subsidie? Hoe subsidie?

3 Wat is subsidie?

4 Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) –regelt verhouding tussen burgers en bestuursorganen Artikel 4:21, lid 1: –aanspraak op financiële middelen; –door een bestuursorgaan; –met het oog bepaalde activiteiten; –geen betaling voor goederen of diensten.

5 Waarom subsidie?

6 Stimuleren van bepaalde activiteiten door financiële ondersteuning Dit betreft activiteiten waar de markt niet of onvoldoende werkt maar die wel van belang zijn voor de BV Nederland

7 Waar subsidie?

8 Er zijn subsidies op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Er zijn overheden die op die verschillende niveaus subsidies in de markt zetten Dit gebeurt via verschillende agentschappen of als activiteit van het ministerie of provincie zelf.

9 Waar subsidie? www.subsidieshop.nl overzicht van meer dan 300 nationale, regionale en internationale subsidies

10 Wanneer krijg je subsidie?

11 Wanneer? In vrijwel alle fasen van het ontwikkelingstraject Onderzoek  ontwikkeling  testen  prototype bouw  demonstratie  vermarkten Vanuit Brussel vaak niet té dicht bij de markt: de regeling mag niet tot concurrentievervalsing leiden

12 Voorbeeld: WBSO; Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk: “subsidie” op loonkosten: Vermindering van af te dragen loonbelasting of premie volksverzekeringen voor directe uren besteed aan Speur- en Ontwikkelingswerk  verlaagt de loonkosten N.B. Fiscale stimuleringsvormen: Door vermindering van afdracht Door extra aftrek (EIA/ MIA) Toestaan vrije afschrijving (VAMIL) Onderzoek en Ontwikkeling

13 Voorbeeld: CO 2 reductie Verkeer en Vervoer: Vervoerssector stimuleren de uitstoot van CO 2 terug te dringen. Projecten die relatief innovatief zijn. Type projecten: Investeringsprojecten Toepassingsprojecten Kennisoverdrachtsprojecten Investering/ toepassing

14 Onderzoek: WBSO, Transportbesparing Demonstratie: Transportbesparing, Milieu & Technologie ‘Breder uitrollen van innovaties’: CO 2 reductie Verkeer en Vervoer Vermarkten: Energie Investeringsaftrek (EIA), Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving Milieu-Investeringen (VAMIL) Kennisoverdracht: CO 2 reductie, Transportbesparing Wanneer?

15 Hoe krijg je subsidie?

16 Stappenplan Oriëntatie Indienen –Beoordeling –Toewijzen of afwijzen Uitvoering project Tussentijdse rapportage en declaratie –Beoordeling voortgang en voorschotbetaling Eindrapportage –Vaststelling definitieve subsidie

17 Oriëntatie Definieer uw project op hoofdlijnen: Wat is het doel van het project en wat zijn de belangrijkste elementen? Bepaal de subsidiemogelijkheden Kijk per mogelijkheid naar de doelstelling en voorwaarden van regeling Zijn eigen projectidee en doelstelling en criteria van regeling in overeenstemming ? Zo ja: aanvraag indienen

18 Indienen Vul aanvraagformulier in en produceer de vereiste bijlagen –Bijlagen omschrijven vaak de kern van de aanvraag Probeer de twee werelden bij elkaar te brengen, maar doe eigen project geen geweld aan Laat concept bekijken door een derde op logica en consistentie Stuur aanvraag tijdig op bij tenders (eventueel elektronisch). De aanvraag moet volledig zijn !!!

19 Beoordelen Volledigheidstoets (is voldaan aan alles wat vereist is) Inhoudelijke beoordeling door SenterNovem Behandeling van aanvraag door adviescollege: –advies over toe- of afwijzen, waardering met eventuele ranking, extra voorwaarden Financiële toets/ aanpassen ingediende begroting Beschikking: toegewezen of afgewezen –Voorwaarden (bijv. wanneer rapportages)

20 Uitvoering project Denk aan goede projectadministratie vanaf het begin Sluitende urenadministratie belangrijk Volg oorspronkelijke projectplanning Bij grotere afwijkingen in tijd of inhoud tijdig SenterNovem informeren !!!

21 Rapportage met aanvraag voorschot Halfjaarlijkse voortgangsrapportage plus overzicht gemaakte en betaalde kosten SenterNovem neemt contact op of komt op bezoek Bij akkoord rapportage uitbetaling van voorschot op subsidie

22 Vaststelling subsidie Na afronding project eindrapportage en einddeclaratie inclusief accountantsverklaring m.b.t. projectkosten SenterNovem stelt definitieve subsidie vast en betaalt verschil met reeds betaalde voorschotten uit

23 Voordelen subsidie Materieel: verlaagt projectkosten Dwingt tot prioriteitstelling en projectmatig werken Indienen kan leiden tot spin off of contacten via SenterNovem; alleen als wij weten waar partijen mee bezig zijn Overheidsvlag bij internationale projecten vaak van waarde

24 Nadelen subsidie Niet op voorhand zeker dat aanvraag gehonoreerd wordt Tijdsduur tussen indienen aanvraag en beschikking (nooit achteraf financiering) Subsidiegever kijkt mee op basis van initiële plan Flexibiliteit qua uitvoering wordt ingeperkt Verantwoording / administratieve lasten Veelal zelf subsidie voor-financieren

25 Tips Treed tijdig voor het indienen in contact met SenterNovem Doe projecten niet alleen omdat er subsidie is Doorgrond doelstellingen en criteria van een regeling Breng uw wereld en die van de subsidie in uw aanvraag bij elkaar Is datgene wat u wilt indienen nog steeds uw eigen plan ? Wat u niet opschrijft, wordt ook niet mee beoordeeld

26 Hoe weet u welke mogelijkheden er zijn? Internet: www.senternovem.nl of www.subsidieshop.nl Helpdesk bedrijven: 0900-60 80 600

27 De bomen en het bos Innovatie door inspiratie: kennismaking met Transportbesparing Frank van der Zwan (SenterNovem)

28 Overzicht presentatie Achtergrond van Transportbesparing Typen innovaties Subsidieprogramma Transportbesparing –haalbaarheidsprojecten –demonstratieprojecten –kennisoverdrachtsprojecten Tenslotte…

29 TB achtergrond: traditionele oplossingen Verminderde bereikbaarheid Andere modaliteit oplossing Efficiënter beladen oplossing

30 “Innovatie binnen de fabrieksmuren.” Oplossing Transportbesparing

31 Type innovaties (1) Product –Opvouwbaar/ stapelbaar –Minder/ lichter materiaal –Minder retourstromen –Aanpassen verpakking

32 Type innovaties (2) Proces –Indikken (minder water) –Verhogen dichtheid (minder lucht) –Inzetten nieuw proces

33 Type innovaties (3) Keten –Digitale distributie –Productie op andere plek

34 Verschillende projecttypen Haalbaarheid Demonstratie Kennis- overdracht Is dit idee technisch, economisch of organisatorisch haalbaar? Ja, het idee is haalbaar. Nu voor het eerst de werking demonstreren. Het idee is ergens al gedemonstreerd, maar is geschikt en nuttig voor andere bedrijven.

35 Subsidieprogramma TB Haalbaarheidsstudie naar een transportbesparende maatregel Nieuw voor Nederland Maximale projectduur: 1 jaar Subsidiepercentage: 75% MKB: 10% extra Subsidiemaximum: EUR 30.000 / 70.000 Haalbaarheid Demonstratie Kennis- overdracht

36 Subsidieprogramma TB Project waarbinnen een transportbesparende maatregel gedemonstreerd wordt Nieuw voor Nederland Maximale projectduur: 2 jaar Subsidiepercentage: 25% MKB: 10% extra Subsidiemaximum: EUR 160.000 Haalbaarheid Demonstratie Kennis- overdracht

37 Subsidieprogramma TB Tender sluit 13 juni a.s. Alle ingekomen aanvragen worden beoordeeld op: –ritkilometerbesparing –innovativiteit –haalbaarheid (technisch, organisatorisch, economisch) –herhalingspotentieel Budget EUR 1 mln Aanvragen worden door een commissie beoordeeld ‘Beste’ projecten krijgen als eerste subsidie Haalbaarheid Demonstratie Kennis- overdracht

38 Subsidieprogramma TB Project waarbinnen een transportbesparende maatregel actief overgedragen wordt aan een doelgroep Relatief nieuw voor de branche Maximale projectduur: 2 jaar Subsidiepercentage: 75% Subsidiemaximum: EUR 80.000 Budget EUR 400.000 Wie het eerst komt, eerst maalt Aanvragen voor 3 oktober binnen Haalbaarheid Demonstratie Kennis- overdracht

39 TB: Kennisoverdrachtsprojecten Wat? –Welke innovatieve transportbesparende maatregelen worden overgedragen? Wie? –Wie is de doelgroep? –Hoe heeft de aanvrager toegang tot de doelgroep? Hoe? –Is er sprake van actieve kennisoverdracht? (workshops, seminars, presentaties, cursussen en dergelijke) Kosten/ baten? –Staan de kosten in verhouding tot de baten?

40 Tenslotte… N.B. Er is een verschil tussen benadering Verkeer & Waterstaat en het subsidieprogramma Een idee? Aarzel niet om tijdig contact op te nemen met een projectadviseur van SenterNovem: transportbesparing@senternovem.nl of telefonisch 070 - 3735339


Download ppt "De bomen en het bos Subsidie: wat, waarom, wanneer, waar, hoe? Frank van der Zwan (SenterNovem)"

Verwante presentaties


Ads door Google