De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatiepunt Handicap VBB 17 oktober 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatiepunt Handicap VBB 17 oktober 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatiepunt Handicap VBB 17 oktober 2014
RPC werking 17 oktober 2014 Workshop zorgbemiddelingsvergadering 17/10/2014

2 Organogram

3 Coördinatiepunt Handicap
Coördinatiepunt Handicap VBB Coördinatiepunt Handicap Ondersteuning van contactpersonen Regionale Prioriteitencommissies (RPC) Zorgbemiddeling Workshop zorgbemiddelingsvergadering 17/10/2014

4 Ondersteuning Contactpersonen
Coördinatiepunt Handicap VBB Ondersteuning Contactpersonen Informeren van contactpersonen Concrete vragen van contactpersonen beantwoorden Transfer van contactpersonen - via mail aan (duidelijk laten blijken dat er overleg was door communicatie toe te voegen of elkaar in cc te zetten) - interne transfers kunnen zelf gedaan worden via login voorziening - geen transfer indien geen zorgvragen meer Als er reeds ondersteuning geboden wordt door VAPH en de zorgvrager heeft nog openstaande zorgvragen dan best vanuit VAPH voorziening. Indien er meerdere voorzieningen betrokken zijn (bij meerdere zorgvragen), dan keuze bij de zorgvrager of de voorziening die dichtst gelegen is bij netwerk van de zorgvrager Workshop zorgbemiddelingsvergadering 17/10/2014

5 Regionale Prioriteitencommissies
Twee commissies voor meerderjarigen en minderjarigen met een zorgvraag meerderjarigen RPC meerderjarigen ambulante zorgvormen en PAB vanaf 18 jaar RPC meerderjarigen tehuizen tehuis werkenden, tehuis niet-werkenden bezigheid en nursing Vergaderdata en indiendata beschikbaar op

6 Regionale Prioriteitencommissies
De aanvraag gebeurt in de regionale prioriteitencommissie van de domicilieprovincie van de zorgvrager. Hierop kan slechts een uitzondering gemaakt worden voor personen gedomicilieerd in de gevangenis of in een psychiatrische voorziening of gelijkaardig. Voor hen kan de aanvraag gebeuren bij de RPC van de provincie waar hun sociaal netwerk gelokaliseerd is. Voor personen met een domicilie, die niet in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is, gebeurt de aanvraag in de voorkeurregio. Vragen minderjarigenzorg via ITP (intersectorale toegangspoort)

7 Regionale Prioriteitencommissies
Opdrachten Toekennen status prioritair te bemiddelen zorgvragen Bindend advies over persoonsvolgende convenanten Tijdelijke convenant, Tijdelijke convenant na noodsituatie - 6 weken na goedkeuring middelen noodsituatie aan te vragen - checklist enkel aan te maken bij aangemelde of goedgekeurde status Langlopende convenant - enkel mogelijk na aanschrijven door coördinatiepunt handicap Bindend advies over toekennen middelen PAB Advies bij afwijkingen op de prioriteitenregels bij opname

8 Basisvoorwaarden aanvragen
Is er een geldige toewijzing ? - A001 ingediend (is minimumvereiste om te bespreken) - PTB beslissing altijd onder voorbehoud van PEC ticket indien nog niet in orde - Voor PAB dient de budgethoogte bepaald door de commissie Opgelet: enkel aanmelden op plaatsen waarvoor PEC ticket geldig is.

9 Basisvoorwaarden aanvragen
Ruimte in het quotum Statustoekenning bij meerdere zorgvragen Duur van de status Verhaalprocedure mogelijk

10 Criteria Grote vraag is :
dient deze zorgvrager prioriteit te krijgen op andere zorgvragers ? De RPC probeert aan de hand van volgende criteria, op basis van de geleverde informatie in de checklist, zo objectief mogelijk te oordelen:

11 Criterium kloof: Is er een kloof tussen de huidige ondersteuning en de noodzakelijke ondersteuning? Is de gevraagde oplossing een meerwaarde voor de persoon met een handicap en/of zijn netwerk tov de huidige situatie? Aandachtspunten in checklist: Omschrijf de huidige situatie zo concreet mogelijk. Geef duidelijk aan wat de meerwaarde is van de gevraagde oplossing. Vermijd vage beschrijvingen. Beschrijf een dag uit het leven van de zorgvrager (opstaan en hulp of geen hulp nodig,…..) Bv. Hoe verloopt een dag van de zorgvrager als hij geen ondersteuning heeft? Hoe verloopt een dag met ondersteuning?

12 Criterium onhoudbaarheid
Is de situatie van de persoon met een handicap zodanig onhoudbaar dat er op kort termijn een oplossing noodzakelijk is? Aandachtspunten in checklist: Omschrijf zo concreet mogelijk wat de situatie zo onhoudbaar maakt. Indien er sprake is van gedragsproblemen, conflicten, agressie,…beschrijf je zo concreet mogelijk hoe dit gedrag tot uiting komt, de frequentie en de belasting op het netwerk of de zorgvrager.

13 Criterium draagkracht
Is er al dan niet een netwerk waarop de zorgvrager een beroep kan doen? Aandachtspunten in checklist: Omschrijf duidelijk wie het netwerk is en hoe de zorgvrager en zijn netwerk zich tot elkaar verhouden. Leeftijd, frequentie tewerkstelling van het netwerk,...is nuttige info om een duidelijker beeld te bieden. Geef voldoende informatie over de zorgnood van de zorgvrager. Welke mogelijkheden/beperkingen heeft de zorgvrager? Wat kan hij zelf nog en wat moet het netwerk doen? Wat zijn de mogelijkheden/beperkingen van het netwerk om deze zorgen op te nemen? Is het netwerk tijdelijk belast? Bijvoorbeeld door ziekenhuisopname. Omschrijf bij gezondheidsproblemen van het netwerk welke invloed dit heeft. Wat kan het netwerk niet meer opnemen? Is dit tijdelijk van aard? Beschrijf duidelijk wie (iemand uit het netwerk of professioneel) en welke taken door de PAB zullen opgenomen worden.

14 Criterium bemiddelingstraject
Welke zijn de bemiddelingspogingen die al gebeurd zijn? (aanmeldingen open plaatsen, bemiddeling binnen en buiten de VAPH-sector, tussenoplossingen, ...) Aandachtspunten in checklist: Wat kan de zorgvrager en zijn netwerk, op verschillende levensdomeinen, zelf nog opnemen? Wat wordt door reguliere diensten opgenomen, frequentie van deze hulp en wat gaat goed of waarom voldoet dit niet? Omschrijf duidelijk waarom er nog geen andere perspectieven werden bekeken.

15 Criterium integriteit
Komt de geestelijke en/of lichamelijke integriteit van de persoon met een handicap in het gedrang? Dit kan zijn door de problematiek van de persoon zelf, maar ook door elementen (zoals agressie, misbruik, incest, ...) in het netwerk Aandachtspunten in checklist: Is er sprake van gedragsproblemen, conflicten, agressie, beschrijf concreet hoe dit gedrag zich uit. Hoe frequent dit voorkomt, de belasting op het netwerk of zorgvrager.

16 Criterium Ondersteuningsperspectief
Ondersteuningsperspectief Wat zijn de kansen of vooruitzichten om ondersteuning te krijgen, zowel binnen als buiten de VAPH-sector? (bvb start ondersteuning door woonzorgcentrum over 2 maanden) Aandachtspunten in checklist: Welke kansen of vooruitzichten op ondersteuning zijn er?

17 Criterium instapbereidheid
Zijn de zorgvrager en het netwerk instapbereidheid? Aandachtspunten in checklist: Omschrijf de motivatie, eventueel ook het proces dat nodig is voor de zorgvrager (vb handicap specifieke). Indien voorkeur voor een voorziening, motiveer duidelijk waarom.

18 Indien een dossier PTB opnieuw wordt ingediend.
Er zijn geen wijzigingen en geen nieuwe elementen: Je kan de vorige checklist terug indienen en vermeld in vraag 15 dat de checklist ongewijzigd is en er geen nieuwe elementen zijn of een gewijzigde situatie en de checklist identiek is aan de vorige aanvraag. Er is een gewijzigde situatie en/of nieuwe elementen Je kan de vorige checklist indienen met volgende aandachtspunten. Vul in vraag 14 duidelijk in waarom het dossier opnieuw wordt ingediend. Vul in vraag 15 de elementen in die veranderd zijn ten opzichte van de vorige aanvraag Indien je de verdere vragen van de checklist invult geef je de nieuwe informatie weer in DRUKLETTERS. Je kan een volledig nieuwe checklist indienen en bij vraag 15 vermelden dat de checklist volledig nieuw is ingevuld. En beschrijf de gewijzigde en/of nieuwe elementen ook in deze vraag.

19 Varia RPC streeft ernaar om te beslissen op basis van de informatie die uit de checklisten komt. Telefonische bereikbaarheid blijft mogelijk. Eén week voorgaande van een RPC wordt een mail verzonden naar de CP. Beslissingen worden na de RPC door het coördinatiepunt handicap in de webapplicatie ingevoerd. Dit kan enkele dagen na een RPC zijn. Enkel de geweigerde dossiers ontvangen nog een extra mail van het coördinatiepunt handicap. Indien de zorgvrager en zijn contactpersoon meer informatie wensen over een geweigerd dossier, kan dit telefonisch gevraagd worden aan het coördinatiepunt handicap. Alle info vind je terug

20 crz@vlaamsbrabant.be of 016 26 73 08
Contactgegevens Algemene contactgegevens voor alle vragen rond zorgbemiddeling: of Herlinde Vermaerke – Sofie Raets – Caroline Roosen – Carolien Belmans –

21 Vragen?


Download ppt "Coördinatiepunt Handicap VBB 17 oktober 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google