De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Niet voor het zingen de context uit – CE als aanknopingspunt voor WO-opgaven Jos Paus en Herman Schalk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Niet voor het zingen de context uit – CE als aanknopingspunt voor WO-opgaven Jos Paus en Herman Schalk."— Transcript van de presentatie:

1 SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Niet voor het zingen de context uit – CE als aanknopingspunt voor WO-opgaven Jos Paus en Herman Schalk Oriëntatie op wetenschap, ANW in transitie Utrecht, 21 november 2014

2 Wetenschapsoriëntatie binnen de monovakken A-domein Getoetst in CE en SE SE biedt meer mogelijkheden Maar dan niet alleen in toets...

3 ANW-vragen en het A-domein ANW-vragen eindterm 1. Hoe komt wetenschappe­ lijke kennis tot stand? 2. Hoe wordt wetenschappe­ lijke kennis gebruikt? 3. Hoe bepaal je de betrouw­ baarheid van wetenschappe­ lijke kennis? 4. Hoe beïnvloeden samenleving en wetenschap elkaar? 5. Mag alles wat kan? A5. Onderzoekenx x A6. Ontwerpenxx xx A7. Modelvorming xxx A8. Natuurweten­ schap­pelijk instrumentarium xx xx A9. Waarderen en oordelen x xxx

4 Contexten in CE Ja, maar...... alleen CE-stof... alleen schriftelijk... alleen met eenvoudig antwoordmodel

5 CE contexten in SE Ja, want...... goed gevonden en uitgewerkt... goed geformuleerd, weldoordacht... het juiste niveau... een goed antwoordmodel

6 In SE kan meer dan in CE CE-opgaven / clusters uitbreiden... met niet-CE-stof... met andere vaardigheden... met ANW WO-vragen

7 Voorbeeld: CE Biologie vwo 2010 1 e tijdvak, pilot

8 Waar wordt naar gevraagd? Welke stikstofverbinding wordt door de bacteriën het eerst gevormd uit stikstofgas? Noem twee stikstofverbindingen in een bacterie en noem in welk bestanddeel van de bacterie ze voorkomen Waarom start nitrogenase-activiteit na zonsondergang? Welke omzettingen in de kringloop kunnen onder anaërobe omstandigheden plaatsvinden? Welke twee processen komen tot stilstand zonder acetyl-CoA? Hoe oud zijn de oudste fossiele microbiële matten?

9 Uitbreiding? Wereldwijd zijn biologen tegenwoordig zeer geïnteresseerd in natuurlijke kringlopen. 1Noem een reden waarom die interesse nu groter is dan een eeuw geleden. De in afbeelding 2 getoonde kringloop vindt in de microbiële matten plaats, waarbij o.a. stikstofgas uit de omgeving wordt gebruikt. 2Noem een menselijke economische activiteit waarbij (stoffen uit) deze kringloop nuttig gebruikt kan (kunnen) worden.

10 Antwoorden (ANW vraag 2 en 4) 1Maximumscore 1 Voorbeeld van een juiste reden: - dit onderzoek kan leiden tot toepassing bij afvalverwerking; een eeuw geleden was het afvalprobleem minder groot dan nu (ANW vraag 2) 2Maximumscore 1 Voorbeelden van een menselijke economische activiteit: - landbouw - kunstmestproductie

11 Aan de slag Je krijgt een voorbeeld van een opgave die je kunt uitbreiden Lees het door en let op aanknopingspunten voor WO-vragen Verlies je niet in de vakinhoud Formuleer 1 of 2 WO-vragen bij het cluster Mét antwoordmodel!

12 Opbrengst? Je krijgt vier voorbeelden van je vak, deels CE, deels andere bron, uitgebreid met WO-vragen


Download ppt "SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Niet voor het zingen de context uit – CE als aanknopingspunt voor WO-opgaven Jos Paus en Herman Schalk."

Verwante presentaties


Ads door Google