De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Bijstelling Masteropleiding Maandag 9 maart 2015 Mw.dr. H.E.M. Daelmans, programmaleider.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Bijstelling Masteropleiding Maandag 9 maart 2015 Mw.dr. H.E.M. Daelmans, programmaleider."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Bijstelling Masteropleiding Maandag 9 maart 2015 Mw.dr. H.E.M. Daelmans, programmaleider

2 Studiejaar 14-15 Masteropleiding 2 SG (2)

3 Opbouw Reden bijstelling programma masteropleiding 2008 Programma Masteropleiding 2015 Programma schakeljaar Overgangsregeling Informatie

4 Wat zijn de redenen voor bijstelling Master? Aanbevelingen visitatiecommissie Suggesties studenten (student enquêtes) Suggesties docenten VUmc/andere instellingen Uniform jaar 3 en Schakeljaar i.s.m. AMC Voldoen aan wettelijk raamwerk academische master en VU master

5 Opbouw Reden bijstelling programma masteropleiding 2008 Programma Masteropleiding 2015 Programma schakeljaar Overgangsregeling Informatie

6 Masterprogramma start 2015

7 Hoe zijn de drie masterjaren opgebouwd? 1 e en 2 e masterjaar Coschappen en Voorbereidend Onderwijs 3 e masterjaar Keuze-, wetenschappelijke-, semi-artsstage of ‘Dedicated Schakeljaar’ 7

8 Wat zijn de belangrijkste verschillen? –Alle disciplines zijn gehandhaafd, doch voor een aantal disciplines i.p.v. 2 korte coschappen 1 lang coschap –De voorbereiding van het coschap zit in jaar 1 en jaar 2 vlak voor het betreffende coschap (KTO) –Heldere lijn academische vorming –Nadruk op zelf werken aan professionele ontwikkeling –Juiste aandacht voor de chronische patiënt –In jaar 3 is er voor 70 studenten de mogelijkheid tot het doen van een schakelstage 8

9 Uitgangspunt: student zelfstandig en vaardig Algemene voorbereiding plus ‘intrainen’ (voorbereidend coassistent) Specifieke voorbereiding per coschap (KTO) Ieder coschap eenmaal geprogrammeerd Meteen een rol in het coschap (coassistent) Veelal op de polikliniek Contacten met enkele chronische patiënten Supervisie door docenten die steeds passen bij jouw verwachte niveau van zelfstandigheid Coassistent mede verantwoordelijk voor de opleiding

10 Hoe is de masteropleiding opgebouwd? Start met voorbereidend coschap in het KTC en in de latere weken ook in de leerhuizen KTO = klinisch training onderwijs ook in KTC en leerhuizen. –Klinisch redeneren –Vaardigheids- en relevante kennistrainingen –Eerste patiëntcontacten in duo’s Coschappen –Deel van zorgteam en leren in kliniek, op poli, diensten 10

11 Masterprogramma start 2015

12 Hoe wordt er getoetst? Eind voorbereidend coschap: stagebeoordeling en stationsexamen Eind KTO: klinisch redeneer toets (entreetoets) en tussenbeoordeling In coschap: stagebeoordelingen, klinisch redeneer toetsing VGT (4x per jaar) Portfolio hele jaar door 12

13 Toetsing M15 24/3wk symposiumdagen STB stat eindbeoord klin red eindbeoord, klin red 2x Eindb STK Eindb, Eindb

14 Opbouw Reden bijstelling programma masteropleiding 2008 Programma Masteropleiding 2015 Programma schakeljaar Overgangsregeling Informatie en vragen

15 Wat houdt het uniforme 3e masterjaar in? Verdere groei in zelfstandigheid, keuze van disciplines Semi-artsstage (16 weken) Wetenschappelijke stage (16 weken) = verlengd t.o.v. Ma 08 Keuzeonderwijs (8 weken) = verkort t.o.v. Ma 08 Diverse ziekenhuizen / instellingen in de regio en daarbuiten Buitenland 15

16 Wat is het schakeljaar? In M3 stage van 24 weken (semi-artsstage en keuze onderwijs samen) Wetenschappelijke stage apart onderdeel dat vóór M1 of in M3 gedaan kan worden –Als je wetenschappelijke stage in M1 gedaan hebt, kan dat je kans op een schakelplek in M3 vergroten Als je schakelstage gedaan hebt dan –Kan je dat vermelden op je CV bij sollicitatie –Heb je kans op korting in de vervolgopleiding (dat wordt na 2 jaar bekeken) Bij goed functioneren in vervolgopleiding heeft iedereen kans op korting 16

17 16 weken 8 weken 16 weken 24 weken 16 weken 10 weken 24 weken wetenschap. stage keuzesemi-arts stage wetenschap. stage + keuzesemi-arts stage wetenschap. stage semi-arts stage + keuze Hoe ziet het schakeljaar eruit? schakelstage 17 Eis: 12 weken in 1 klinische setting Max 35 plekken in 2015, max 70 in 2016 16 weken

18 Hoe is de schakelstage opgebouwd? Onderdelen semi-artsstage –Disciplinegebonden kennis en –vaardigheden –Algemene competenties (CANMeds) –Discipline-overstijgende competenties (patiëntveiligheid, doelmatig werken, onderwijskwaliteiten etc.) –Extra competenties door de vervolgopleider bepaald –Dit kan per discipline anders zijn 18

19 Twee typen schakelstage Dedicated –geheel toegesneden op één/ twee disciplines Profiel –breder palet, bv. ondersteunende vakken extramurale vakken (wordt ontwikkeld) - de student kan ook kiezen geen schakeljaar te willen doen, en dan kan hij/zij M3 inrichten zoals ook nu het geval is, met bijvoorbeeld veel geheel verschillende disciplines 19

20 Wie doen mee met de schakelstage ? Alle disciplines met longitudinale patiëntenzorg die ook semiartsstage (SAS) hebben m.u.v. neurochirurgie en dermatologie Voor extramurale of ondersteunende vakken wordt een profielstage gemaakt Combinatie met wetenschappelijke stage ‘ervoor of erna’ In januari zijn 2 studenten gestart. Er zijn voor 8 disciplines nu schakelstages in ontwikkeling 20

21 Selectieprocedure Student solliciteert op een discipline –Bij meer dan één locatie: –gezamenlijk besluit verdeling door opleiders locaties 21

22 Toetsing schakelstage  vergelijkbaar met de semi-artsstage feedbackboekje met extra formulieren voor extra competenties (losbladig want per discipline verschillend) registratie van prestaties voor het portfolio belangrijk 22

23 Opbouw Reden bijstelling programma masteropleiding 2008 Programma Masteropleiding 2015 Fasering in jaren Overgangsregeling Informatie en vragen

24 Studiejaar 15-16 Masteropleiding 24 Semi-artsstage (16 wkn) Wetenschappelijk e stage (16 wkn) Keuze- onderwijs (8 wkn) Schakeljaar (24 wkn) Max. 70 studenten SG (2w SG (2w Wetenschappelijk e stage (16 wkn)

25 Wat zijn de uitgangspunten van de overgangsregeling? Zoveel mogelijk afstuderen in Ma 08 Studievoortgang student zo weinig mogelijk vertragen Individuele problemen studenten z.s.m. traceren, bv bij onvoldoende stage en individuele oplossingen

26 Wat is het tijdpad invoering M15? M15: M1 en M3 start 31 augustus 2015 (eerste groepen van 24 studenten) M15: M2 start zomer 2016 M08: wie uiterlijk 10 augustus 2015 is begonnen met M1 kan doorstuderen in M08 voor M1 en M2. M3 wordt gedaan in M15. Indien WS of KO al gedaan voor 31 augustus 2015 maar start na 31 augustus 2015 met M1, WS en KO worden in M15 meegerekend.

27 Hoe wordt de overgangsregeling toegepast? Masterjaar 1 en 2 Gestart vóór 1 september 2015 in M1 of M2 verder in Ma 08 Onvoldoende voor een onderwijseenheid: examinator bepaalt in overleg met de programmaleider hoe herkanst kan worden. Zodanige vertraging dat individueel toegekende masterrooster in Ma 08 niet meer mogelijk is: inpassing in het programma Ma 15 met vrijstellingen voor onderdelen Ma 08 die reeds behaald zijn.

28 Hoe wordt de overgangsregeling toegepast? Masterjaar 3 Vóór 1 september 2015 gestart in Ma 08 met de semi-artsstage of de werkstage sociale geneeskunde: afronden conform Ma 08 Nog onderwijseenheden afronden in Ma 08, die niet meer aangeboden worden: overeenkomstige onderwijseenheid in het programma Ma 15, incl. bijhorende toetsen. NB studiepunten conform Ma 08. Vóór 1 september 2015 gestart met de wetenschappelijke stage en/of keuzeonderwijs en nog niet gestart met M1: stappen na afloop WS resp. KO (vanaf 1 sept. 2015) over naar Master 15

29 Voorbeelden Uitval midden M1 Overgang naar M15 eerste jaar, vrijstelling MO, VKP, KTO Onderwijsprogramma ± 6 weken langer Uitval einde M1 Overgang naar M15 vrijstelling M0, VKP, KTO’s en coschap KNO, OOG, Derm en ouderengeneeskunde Onderwijsprogramma >10 weken langer 29

30 Voorbeelden Uitval midden M2 Overgang naar M15 tweede jaar, vrijstelling MO, VKP, KTO’s, alle gedane coschapweken Onderwijsprogramma ± 8 weken langer Uitval einde M2 Inpassing in bijgesteld M3 Onderwijsprogramma niet langer, evt. 2 weken korter. 30

31 Opbouw Reden bijstelling programma masteropleiding 2008 Programma Masteropleiding 2015 Fasering in jaren Overgangsregeling Informatie en vragen

32 Met wie kan ik contact opnemen? Algemene vragen Email: Master1@vumc.nl Individuele vragen studievoortgang Email: studieadviseurs@vumc.nl Studieadviseurs:Inloopspreekuur: Ma-do: 11.00 – 12:30 uur kamer D126 (MF) Je kunt ook een individuele afspraak met ze maken.individuele afspraak met ze maken (zie ook facultaire website: www.med.vu.nl) 32

33 VRAGEN? 33


Download ppt "Informatiebijeenkomst Bijstelling Masteropleiding Maandag 9 maart 2015 Mw.dr. H.E.M. Daelmans, programmaleider."

Verwante presentaties


Ads door Google